Délmagyarország, 1997. szeptember (87. évfolyam, 203-228. szám)

1997-09-29 / 227. szám

IV. A DÉL SPORTJA HÉTFŐ, 1997. SZEPT. 29. Totó­eredmények A totó 39. heti szel­vényén szereplő mér­kőzések eredményei: 1. BVSC-MTK 1-0 I 2. Békéscsaba­Kispest 1-0 1 3. Vasas-Győr l-l X 4.I)ortmund-1860 München 2-3 2 5. Hamburg­Bochum 2-1 1 6. Kaiserslautern­Bremen 1-3 2 7. Leverkusen­Rostock l-l X 8. Mönchengladbach­Karlsruhe l-l X 9. Wolfsburg-VfB Stuttgart 1-0 1 10. Brescia­Piacenza 2-0 1 11. Lecce­tnternazionale 1-5 2 12. Napoli­Atalanta 0-1 2 13. Parma­Udinese 4-0 1 Pluszmérkőzés: 14. Sampdoria­Juventus l-l X • Kedden, Fren Club: SZEAC­focifórum • Munkatársunktól A lassan már megszokott új időpontban - kedden. 18 órakor - ismét várja a moz­gás világa iránt érdeklődő­ket a Fren Club (Szeged, Mikszáth Kálmán u. 20.) sportkávéháza. Ezúttal SZEAC-focifó­rum lesz és Bárok István, valamint a nézők kérdéseire az egyesület vezetősége és új edzője próbál meg vála­szolni. Mostanában „zajlik az élet" az NB M-ben nem jól szereplő labdarúgócsa­pat háza táján, tehát várha­tóan érdekes, izgalmas és aktuális témák kerülnek te­rítékre. Téth és Molnár vb-utazá • Munkatársunktól Szombaton rendezték meg Esztergomban - az Ar­gosz-kupáért - a kick-box light-contact országos baj­nokság döntőjét, ahova a se­lejtező fordulókban kvalifi­kálhatták magukat a ver­senyzők. „ Szegedi karatékak is érde­kellek voltak a végküzdel­mekben, melynek „nem­csak" a bajnoki arany volt a (étje: a győztesek automati­kusan delegálták magukat a világbajnokságra utazó válo­gatott keretbe. Az utolsó akadályt a Ti­sza-partiak közül sikeresen vette Tóth István (69 kg. Szegedi Combat) és Molnár Zsolt (89 kg. Szegedi Com­bat), Galambos és Simon le­győzésével. ők tehát arany­érmet vehettek át és nemso­kára elkezdhetik a vb-fel­készülést a tatai edzőtábor­ban. Jutott még más színú me­dál is: a férfiak között Meiszter (79 kg), míg a höl­gyeknél Hocz (55 kg) és Bo­gos (65 kg, mindhárom Sze­gedi Combat) produkciója egyaránt bronzot ért. Bajnoki aranyak Balassagyarmatról atlétika • Munkatársunktól Szombaton Balassagyar­maton rendezték meg a X. Ipoly gyalogló gálát, s en­nek keretében bonyolították le az 50 km-es férfi orszá­gos bajnokságot, illetve a fiatalabbak csapatbajnoksá­gát. A Szegedi VSE sporto­lói minden „fronton" ered­ményesen szálltak harcba az érmekért, a bajnoki cí­mért. Érdekes, ahogy Dudás Gyula megszerezte az ara­nyat. A célba elsőként a szám egyik speciálistája, Czukor Zoltán érkezett be mintegy 10 perccel meg­előzve a Tisza-parti ver­senyzőt. Mégsem ő lett a bajnok, mivel idény közben átigazolt a Pécsi VSK-ba és ezzel - a Magyar Atlétikai Szövetség szabályzata sze­rint - kizárta magát az OB­vetélkedésből. A dobogó legmagasabb fokára tehát Dudás Gyula állhatott fel. SZVSE-eredmények: Bajnokságok: Felnőtt férfiak, 50 km: 1. Dudás Gyula 4:06.08, ...3. Bör­csök Zoltán 4:27.09, 4. Lengyel Gábor 4:28.49., ...7. Balog István 4:50.16. Csapatban: 1. Szegedi VSE (Dudás Gyula, Börcsök Zoltán, Lengyel Gábor). If­júsági leány, 5 km: ...3. Bondor Krisztina. Csapat­ban: 1. Szegedi VSE (Bon­dor Krisztina, Benkő Anita, Huszta Bettina). További eredmények: Felnőtt női, 10 km: 1. Pesti Mónika. Serdülő leány, 3 km: ...2. Papp Gabriella. Gyermek leány, I km: ...5. Mityók Tímea. A versenyzőket Kéri Fe­renc, Balog István és Antal Andor edzők készítették fel. Az elsö győzelem? kispályás labdarágás • Munkatársunktól Hazai pályán játszik ma az Első Beton 4+l-es orszá­gos bajnokságban szerepló labdarúgócsapata. A Lóczi­tanítványok a harmadik for­dulóban a Nyíregyházi KFC­vel vívnak minden bizonnyal remek mérkőzést, hiszen a szegedieknek ez az a meccsük, amelyen megsze­rezhetik végre a győzelmet. Eddig csak a vereség fanyar ízét érezhették Márkiék, de most fogadkoznak, hogy si­kert aratnak a vendégek fe­lett. A találkozó este 20 óra­kor kezdődik az újszegedi Sportcsarnokban, amelyre ingyen mehetnek be az ér­deklődók. A legutóbbi játéknapon, Miskolcon nem vallottak szé­gyent a betonosok, bár a számszerű eredmény nem ezt tükrözte. A szegediek 4-0-ról álltak fel 4-3-ra, majd egy százszázalékos ziccer kiha­gyása után gólt rúgott a Be­rek Rolád, egy perc múlva pedig az addig jól bíráskodó játékvezetők egy jogtalan büntetőt Ítéltek a hazaiaknak, ami után eldőlt a meccs. Három mérkőzés, három vereség - ezen a gyenge eredménysoron próbálnak meg tehát ma javítani Kot­henczék, amire - a bajnok­ság során először - reális esély mutatkozik. 6:2, 2:6 és 1:7 teke • Munkatársunktól A hét végén a teke Szu­perliga 4. fordulójában fele­másan szerepeltek a szegedi csapatok: a Snowfox hazai pályán győzött, míg a KÉSZ Szeged idegenben, a Petrolszerviz pedig ház­igazdaként szenvedett sú­lyos vereséget. Férfiak: Snowfox Szeged-Béla­pátfalvi Építők 6:2 (5388:5184). Szeged: Fehér 941, Karsai F. 915, Bódi 907, Stér 883, Karsai L. 881, Deák 861 fa. Bélapát­falva: Vincze 929, Bóta 900, Juhász 871, Tősi 858, Balázs 850, Molnár (Zsíros) 776 fa. Ifjúságiak: Snowfox Sze­ged-Bélapátfalvi Építők 3:1 (1644:1502). Szeged: Földesi 868, Csiszler (Pus­kás) 776 fa. Bélapátfalva: Kakok 869, Bizsók 633 fa. Nők: FTC-Ybl Tervező -KÉSZ Szeged 7:1 (2644:2491). FTC: Tóthné 465, Kovácsné 444, Fehér 443, Varga 437, Szenczi 432, Szilassy 423 fa. Sze­ged: Pocsainé 449, Török 428, Bozó 412, Sáfrányné 410, Vidácsné 402, Mracs­kó 390 fa. Ifjúságiak: FTC-KÉSZ Szeged 1:3 (759-771). Sze­gedi pontszerzők: Cziráki 409, Sáfrány A. 362 fa. Petrolszerviz SE-Ko­vács Rt.-Székesfehérvár 2:6 (2499:2612). Szeged: Naschitz 446, Monostori 426, Győző 424, Kórász 418, Csajkásné 407, Tóthné 376 fa. Fehérvár: Herczeg­né 479, Megyesiné 451, Kummerné 436. Kun 425, Simonfi 418, Simonné 403 fa. Porban motokrossx Szombaton rangos motokrosszversenyt ren­deztek a 47-es út mellet­ti, Vásárhely határában található versenypá­lyán. A nagy por és a fülledt meleg ellenére nagyon sokan voltak kí­váncsiak a bajnoki futa­mokra, illetve a meghí­vásos versenyre. A mo­torosok meghálálták az élénk érdeklődést, hi­szen a legjobb verseny­zők minden kategóriá­ban látványos, izgalmas csatákat vívtak. A legnagyobb érdeklődés a 250 kcm-es géposztály or­szágos bajnokságának ne­gyedik fordulóját kísérte. A három bajnoki címre esélyes versenyző közül Tóth Ádám nyújtotta a legjobb teljesít­ményt, mindkétszer első lett. Az ezüstérmet Grillmayer Gábor szerezte meg, míg Soóky Zsolt harmadik helye­zésével elbúcsúzhat az aranyérmes álmoktól. A két éllovas, Tóth és Grillmayer, az egy hét múlva megrende­zendő gyáli erőpróbán dönt­het majd a bajnokság első motorcsónak A legjobb hazai mo­torcsónakosok az elmúlt szombaton Szegeden randevúztak, hogy a megbízhatósági kategó­riákban eldöntsék az idei bajnoki címeket. A Szegedi Motorcsónak Automobil SE versenyzői hazai pályán tették fel az i-re a pontot, hiszen az ünnepélyes ered­ményhirdetéskor hat­szor szólították őket a dobogó legmagasabb fokára. Már korábban bebizonyo­sodott, hogy a Tisza-partiak­nak a megbízhatósági kate­góriában nincs ellenfelük. Az eddigi két fordulóban is olyan fölényesen szerepel­tek, hogy ezt a befejező futa­mot akár ki is hagyhatták volna, s már akkor is meg­szerzik a csapatbajnoki cí­met. Nem így tettek a Ker­tes-tanítványok, mert egy­más után szerezték meg a kategória-győzelmet. Tulaj­donképpen csak három számban nem végzett szege­di az elsó helyen. Az S-250­ben nem is indult MASE-s, míg az S-2001-3000-es ka­tegóriában váci, míg az S-850-ben dunaújvárosi si­ker született. Kezdjük a szegediek dia­dalútját az elején. Az S-350­ben a Nagy István, Surányi László duó két váci vasutas­sal vette fel a küzdelmet, mégpedig eredményesen. Pedig a szegedi versenyt a Gáspár, Steinmetzné kettős­sel egyfoma ponttal (700­700) kezdték meg, végül dia­dalmaskodott a Nagy, Surá­nyi páros. Kertes Krisztián és Frank Mónika az S-550­ben csak tiszteletből indult el az utolsó erőpróbán, hi­szen már az előző két bajno­ki fordulóban nyertek, de nem volt ez másként most sem. így a maximálisan megszerezhető 1200 ponttal lettek bajnokok. Meglepetés a Maár József, Berecz Mik­lós alkotta Tisza-parti egy­ség győzelme az S-750-ben. Az S-850-ben az idei bajnok szegedi Urbanek György, Bédy Tünde kettős csak har­madik lett, megelőzték őket a klubtársak, a két Gyarmati is, de a bajnoki címük ezzel sem került veszélybe. Az S-1001-1500-as kategóriá­ban szegedi háziversenyt tar­tottak. A futam érdekessége volt, hogy Kertes János be­gipszelt lábbal is vállalta a versenyt, s fiával második­ként érkeztek a célba a szin­tén szegedi Kesjár András, dr. Fekete Mária kettős után. Ugyanilyen háziver­senyt tartott az S-l501-2000 kategóriában a Gilinger Ist­ván, Gilinger Anita és a dr. Magyar József, dr. Magyar­né dr. Gyura Erika duó is, s a sorrend is ez lett. Az S-2001-3000-ben váci siker született. Itt a második he­lyet a Müller Ferenc, ifj. Müller Ferenc kettős érde­melte ki. A legérdekesebb küzdelmet a beépített 5700 kcm feletti hajók vívták. A már bajnok Teleki József, Szűcs Róbert (Szegedi MA­SE) kettősnek a helyszínen nevezett ellenfele lett. A Márkus Tamás, Trója Tibor alkotta páros nem is akármi­lyen teljesítményt produkált, hiszen legyőzte a Teleki­Szűcs kettőst. Ez utóbbiak a célba érkezéskor tudták meg, hogy a versenybíróság tulajdonképpen kizárta őket szabálytalan rajt címén... Ezzel a szép sikerrel a Szegedi Motorcsómak Auto­mobil SE hetedszer is meg­szerezte a megbízhatósági­csapat bajnoki címét, s egy­ben a gyorsasági szakágban szerzett pontokkal együtt az idén is a sportág legeredmé­nyesebb hazai klubjának bi­zonyult. Süli József Dél-Magyarország legnagyobb sportserlegboltjában SERLEGEK, ÉRMÉK, PLAKETTEK ,, nagy választékát kínáljuk (gravirozással h) UT\ 6724 SZEGED, Szent Gellért utca 2. 5aHMBB2flRBR| Tel /fax: (62) 325-175 |S9fl^BiX33K3 SZEGED, Szent Mihály u. 3 T: 325 837 HÍDBETON Bt. 6718 Szeged, Napos út 10. Nyitva: H-P.: 7-15.30-ig. Tel.: 488-335 Betoneladás, szállítással is • Járdalap, gyephézagos járdalap értékesítése • Díszburkolat készítése, értékesítése ^ 6 cm-es csak 1 8QO Ft/nrn áfqs pron A szegediek a „legmegbízhatóbbak" A három szegedi bajnok páros: Kesjár, dr. Fekete (91 l-es hajó), Gilinger I és Maár, Berecz (505). (Fotó: Gyenes Kálmán) Gilinger A. (905) vívtak izgalmas csatát A vásárhelyi motokrosszozók a 125 kcm-ben „legénykedtek". (Fotó: Tésik Attila) helyének sorsáról. A 80 kcm-es junior, illetve serdü­lő géposztály motorosai ­fiatal koruk ellenére - látvá­nyos csatákat vívtak. Az idő­sebbeknél Lipták Tamás, míg a fiatalabbaknál Czuni László diadalmaskodott. Vá­sárhelyi szempontból a 125 kcm-es motorokra kellett leginkább figyelni, hiszen az elsó osztályúak között Hor­váth Pál, míg a másod osz­tályban Nagy-Sándor állt' rajthoz. A székkutasi Hor­váth magabiztosan nyerte az első futamot, viszont a má­sodikban megtréfálta őt, a mindössze 14 éves, roppant tehetséges ifj. Németh Kor­nél, aki így az összetettben is az első helyezést érdemel­te ki. Nagy Sándor a másod­osztályúak helyezéseibe nem nagyon tudott beleszólni, de egy cseles rajttal azért itt is letette névjegyét. -Ar eredmények. ^250 kcm, I. osztály: 1. Tóth Ádám, 2. Grillmayer Gábor, 3. Soóky Zsolt. II. osztály: 1. Ivánffy Kornél. 80 kcm, ju­niorok: 1. Lipták Tamás, 2. Cziráki Szabolcs, 3. Tamás Gábor. Serdülők: 1. Czuni László, 2. Déczi Balázs, 3. Borongics Bence. 125 kcm, 1. osztály: 1. ifj. Németh Kornél, 2. Horváth Pál, 3. Hujber Péter. II. osztály: 1. ifi. Kerese Gábor. • Kanttá Tamás

Next

/
Oldalképek
Tartalom