Délmagyarország, 1997. szeptember (87. évfolyam, 203-228. szám)

1997-09-29 / 227. szám

HÉTFŐ, 1997. SZEPT. 29. INFORMÁCIÓ 11 Magyar Államkötvény 1999/G, 2002/F Ahogy a maga nemében egyedi az Országház - Magyarország legnagyobb épülete, az ál­lam szimbóluma ugyanúgy egyedi a maga nemében a Magyar Állampapír, a legna­gyobb biztonságot nyújtó értékpapír. MAGYAR ALLAMKOTVENY 1999/G Jegyzési időszak: 1997. szept. 29 - október 3. Futamidő: 2 év Kamatozás: évi fix 16,50% Jegyzési árfolyam: 102,64% Elérhető maximális hozam: EHM= 18,50% MAGYAR ALLAMKOTVENY 2002/F Jegyzési időszak: 1997. szept. 29-október 3. Futamidő: 5 év Kamatozás: évi fix 14,00% Jegyzési árfolyam: 98,07% Elérhető maximális hozam: EHM= 16,00% A Magyar Államkötvény azért az egyik legnép­szerűbb befektetési forma, mert visszafizetését az állam garantálja; értékpapír-számlán tartható (így sem eltopni, sem elveszíteni nem lehet); másodpiaci forgalmazásának köszönhetően ka­matveszteség nélkül is bármikor eladható, illet­ve megvásárolható a hálózatos forgalmazóknál (OTP Bank, a Kereskedelmi és Hitelbank, az ABN AMRO (Magyar) Bank kijelölt fiókjaiban), vala­mint a Magyar Államkincstár fiókhálózatában, így Ón befektetését a legnagyobb biztonságban tudhatja hosszú távú kötöttség nélkül. JEGYZÉSI HELYKÉNT RÉSZTVEVŐ ELSŐDLEGES FORGALMAZÓK: ABN AMRO (Magyar) Bank Rt. kijelölt fiókjai • K&H Bank Rt. • OTP Bank Rt. • VALAMINT: Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Fiók Szeged, Deák F. u. 17. isí&íák • Munkatársunktól Október 3-ig a vadászati törvény értelmében minden megyében meg kell alakíta­ni a vadászkamarák megyei szervezeteit - tájékoztatta lapunkat Nagy Ferenc vad­gazdálkodási szakmérnök, a Bogárzó Vadászegyesiilet elnöke. Mivel a törvényal­kotók kevés időt adtak a fel­adatok átgondolására, sok múlik az elkövetkező pár napon. Vadászkamara alakul Szeptember 30-án 18 órára Szegedre, a Postás Művelődési Házba várnak minden vadászt, azokat is, akik nem rendelkeznek va­dászegyesületi tagsággal. A szervezők szeretnék min­denkivel megismertetni a törvényt és a kamaraalakítás előkészületeinek tapasztala­tait. A leendő kamara nem tesz különbséget a sport- és bérkilövő, valamint általá­ban a vadász között. Mórahalmon a napokban már 11 vadásztársaság el­képzeléseit sikerült egyez­tetni a megbeszéléseken. A jelenlévők elmondták, olyan vadászokat szeretnének a kamara vezetésében látni, akik hitelesen képviselik az érdekeiket. Igény mutatko­zott a generációváltásra is. A természetvédők az el­múlt időkben gyakran tá­madták a vadászokat. A szakember szerint azonban a vadászat a kultú­rát, s nem az „ölés vágyát" testesíti meg. Célja a termé­szet tisztelete, az élő­hely formálása, a vadállo­mány szabályozása és meg­őrzése. I KERESKEDŐK FIGYELEM H MEGNEVEZÉS Nettó Bruttó nagykerár eladási ár Paloma250g,vák. 185,60 232.­Omnia 1 kg, vák. 1.232.­1.540.­Tchibo Family 250 g,vák. 215,20 269.­Tchibo Bistro 250 g, vák. 231,20 289.­Mastro Lorenzo 250 g, vák. 245,60 307.­Don Esteban 250 g, vák. 190,40 238.­A tobaccoland Hungária Kft. dohányáruk, kávék széles körű választékával, italok, édességek és vegyiáruk kínálatával várja minden kedves régi és új vásárlóját az alábbi üzletekben. őszi vásár a Fix-Pont Diszkontban KUltéri műfű 42eernire!yétí 3600 Fi/Ím Beltéri műfű 3(i00 Fl Helyen 2900 Ft/fm 3 db-os flirdősrobaszett 1030 Fl Helyen 910 Ft Lepedő 150x200 SBfHTttéTyén 500 Ft '£ Olasz gyapjúpléd jk „ 2500 Ft TÍ -""U°lasz Ágytakarók , lg 3200 Ft-tól Olasz pamutvászmi 250 cm széles ^ 990 Ft/fm Újdonság! Újdonság! Újdonság! Parketta a megyében a legnagyobb választékban, legolcsóbb áron! 14. Tel.: 466-255/129 mellék. klVM 231/6, 1 SaftiiríM, BELYEGZOKESZITES színes névjegykártyák I óra alatt is! GRAVÍROZÁS' nyomdai munkák Saliber Szeged, Oroszlán u. 3.1/F:326-151 fp Európa legolcsóbb ft* V padlószőnyege a Sutáknál! Sulák Kétszer akkora helyen, dupla árukészlettel, Sulák féláron várjuk vásárlóinkat! Gumis hátoldalú, nyomolt mintás fik padlószőnyeg, nettó 232 Ft/nm-től! • Velúr padlószőnyeg nettó 552 Ft/nm-től, szobai 2x3 m-es szőnyeg nettó 7990 Ft-tól. Csak a Sutáknál: Kárpótlási jegyét 80-120%-on számttjuk be! 40 000 Ft feletti vásárlás esetén 1 db karórát vagy egy pólót adunk ajándékba! Padlószőnyeg-ragasztól árusttunk! Ne feledje, a Sutákkal jól jár. Szeged, Kereskedő köz 4. (Fonógyári út). Ny: H-P: 9-17. Szo: 8.30-12. Tel.: 4Ó7-122. „,„,0 6728 Szeged, Fonógyár u. 11. 62/471-058 6400 Kiskunhalas, Körösi u. 6. 77/427-454 A tobaccoland képviselői is szívesen állnak a vásárlók rendelkezésére: Mocsári Endre 60/375610 Pálinkás János 60/374-797 A fenti akciós árak 1997.06.26 -10.10-ig érvényesek. Az akciós árak kizárólag készpénzes vásáriás esetére vonatkoznak, melyekből további kedvezmény nem adható. Magyar-izraeli baráti társaságok Vásárhelyen Az első országos találko­zójukat 1994-ben Zalaeger­szegen, míg a másodikat a hét végén Vásárhelyen ren­dezték meg a magyar-izraeli 'baráti társaságok. Ez alka­lommal a magyarok és az iz­raeliek kapcsolatáról, a tár­saságok feladatairól, szere­péről tanácskoztak a részt­vevők. Joel Alon nagykövet az utóbbi hetek izraeli törté­néseit, s azok hátterét ismer­tette. Lovasfesztivál • Munkatársunktól Az elmúlt hét végén Vá­sárhely adott otthont az I. magyar lovasfesztiválnak. Az első Lovas Világtalálko­zó kecskeméti megrendezé­sét követő esztendőben a szervezők egy olyan városba hívták a honi lótenyésztés legnevesebb képviselőit, mely évszázados lovas múlt­jával máig együtt él. Bizony­ság erre a rendkívül értékes fajta, a Furioso Northstar te­nyésztésével nemzetközi el­ismertséget kivívott Arany­ági Ménes, mely a nemzeti lovasnapnak otthont adó Hód-Mezőgazda Rt. kapuin belül működik. A lovasfesz­tivál lehetőséget nyújtott a lótenyésztőknek, és a hazai lovasturizmus képviselői­nek, hogy szakmai kérdé­sekről s a lovas idegenforga­lom hosszú távú fejlesztési programjának gyakorlati megvalósításáról is tanács­kozhassanak. Közéleti Kávéház • DM-információ A Közéleti Kávéház so­ron következő programja szeptember 29-én, hétfőn, este 18 órakor lesz a Virág cukrászda Zöld szalonjában. A beszélgetés vendége: dr. Endrey Antal nemzetközi jo­gász, ügyvéd, angol királyi tanácsos. Az est témája: .Jo­gász voltam Ausztráliában". Dr. Endrey Antal az utóbbi évek egyik meghatározó sze­mélyisége a külföldi, angol­szász jogélet alakulásának. Vendégünk a közelmúltban a magyar és a külföldi köz­vélemény és jogásztársada­lom körében is egyaránt megdöbbentő lépésre szánta el magát. Beszélgetőtárs: Hodosy Judit joghallgató. Kiállítás a G-Galériában • Munkatársunktál Kovács Keve üvegtervező iparművész és Sinkó János festőművész közös kiállítása nyílik a G-Galériában (Tá­bor utca 5.) október 2-án csütörtökön 17 órakor. A ki­állítást, amely október 2-tól 16-áig tekinthető meg na­ponta 10-től 18 óráig, Ör­dögh Szilveszter József Atti­la-díjas író nyitja meg. Csökkenő forgalom, stagnáló árfolyamok Öt helyet javított Magyar­ország általános országkoc­kázati besorolásán az elmúlt félév gazdasági teljesítmé­nyét megítélve a londoni pi­acfigyelő cég, az Euromo­ney. A befektetőknek java­solt, 180 országot tartalmazó listánk hazánk az előkelő 41. helyezett. A hír vélhetőleg az elemzésünk második részé­ben szereplő, „forró" privati­zációs őszt érinti majd - re­ményeink szerint pozitívan. A hét tőzsdei eseményeit elemezve megállapítható, hogy a Blue Chip részvények heti kötésértéken számított forgalma közel 15 százalékot esett vissza, s a heti forgalom csak közelítette a 25 milliárd forintot. Az árfolyamokra is a stagnálás, illetve a vissza­esés volt a jellemző; így nem csoda, hogy a tőzsde mérté­kadó részvényindexe, a BUX - egy hét alatt 116 pontot es­ve - pénteken 7614 ponton zárt. A parkett heti kellemes meglepetése a Globus-rész­vények szereplése volt. Az árfolyam folyamatos erősö­dés mellett 2800 forintról egészen 3700 forintig emel­kedett. Az emelkedés apro­pója - ha volt ilyen - vél­hetően a hét eleji gazdasági sajtóból majd kiolvasható. Meglepetés volt a héten a kárpótlásijegy-forgalom ug­rásszerű megnövekedése is. Kötésértéken 1,2 milliárd fo­rint értékű jegy cserélt gaz­dát, 856 forintos átlagár mel­lett. Gedai Zoltán Cenzor Kft. Maratoni SZÉF-foci Az első kanál jogáért küzdenek az élelmiszeriparisok. (Fotó: Gyenes Kálmán) O Munkatársunktól Huszonnégy órás focibaj­nokságot rendezett péntek­szombaton a szegedi élelmi­szeripari főiskola. Az em­berpróbáló megmérettetésen hatvan gépész, technológus és vállalkozó szakos SZEF­es hallgató vett részt. A csa­patok spontán szerveződtek, a főiskolai kollégium pályá­ján „fehér" és „színes" játé­kosok küzdöttek egymással. A kihívásnak a lányok és az oktatók sem tudtak ellenáll­ni; ők szombat délelőtt rúg­ták a bőrt. A mérkőzésekről pontos jegyzőkönyv készült, ennek alapján döntötték el, melyik a győztes csapat. A bajnokok jutalma az volt, hogy elsőként járulhattak kondérhoz a rangadót lezáró szombat déli lakomán. tobaccoland

Next

/
Oldalképek
Tartalom