Délmagyarország, 1995. október (85. évfolyam, 231-255. szám)

1995-10-24 / 249. szám

• Tóth-fiúk: Egy sima, egy fordított újszegeden 0-4 utón állt talpra a Vasas SZVE-KS113-5, BVSC-Szentes 18-5, SZVE-Vasas 5-5, KSI-Szentes 6-13 Fodor (fehér sapkában) három gólt szerzett a két meccsen. (Fotó: Gyenes Kálmán) Pozsgay Zsolt, az SZVE mestere a KSI ellen klasszis kapusát, Scsegyerkint pihen­tette, ezúttal a tehetséges Bo­lyának szavazott bizalmat. A junior világbajnok, Mód nem lehetett társai között, sérülése lassabban javul a vártnál. A találkozó egyperces gyászszünettel kezdődött, em­lékezve a közelmúltban el­hunyt egykori játékos, edző, játékvezető, dr. Kiss Lajosra. Molnár Tamás előnyből szerezte az 1995/96-os évad első szegedi találatát, amit egy villámgyors akció végén Lon­tay szemfiiles góllal kiegyenlí­tett. Innentől kezdve beindult az SZVE-henger, Fodorék so­rozatban szerezték a szebbnél szebb találatokat. A góllövés­ben Molnár T. és a még nála is fiatalabb Csörgő járt az élen, a 2. negyed végét jelző dudaszó elhangzásakor 6-3-ra vezettek a hazaiak. A harmadik negyedet a házigazdák könnyelműsköde­se jellemezte. Dongóék sorra hagyták ki a legbiztosabb zic­cereket. Az utolsó hét percre visszaállt a régi megszokott kerékvágás, a hazaiak négy­szer mattolták a KSI kapusát. Pozsgay Zsolt: - Kicsit bosszús vagyok, mert rengeteg helyzetet hagytunk kihaszná­latlanul. Szegedi VE-KSI 13-5 (2-2,4-1,3-2,4-0) Újszegedi Sportuszoda, 100 néző. Vezette: Koós, Ká­dár. SZVE: BÓLYA - Csapó, Fodor 2, Dongó L. 2, MOL­NÁR T. 5, Steinmetz B„ Me­gyeri, Halász 1, CSÖRGŐ 2, dr. Török, Kiss Cs. 1, Csányi, Kreschák. Edző: Pozsgay Zsolt. Gól - előnyből: 7/4, ill. 6/1. A Kontavill-Szentesi SC-re nagyon nehéz feladat várt, hi­szen a BVSC a bajnoki cím egyik várományosa. A mérkőzés alaphangját a hazaiak új szerzeménye, Ofner Dániel gólja adta meg. A szentesiek próbálták a lépést tartani - mindhiába... Ebbe az is belejátszott, hogy a Kurca­A hét végén kettős fordulóval indult az ez évi férfi vízilabdabaj­nokság. A Szegedi VE gárdája mindkét mecs­csét hazai környezetben játszhatta, velük ellen­tétben a szentesiek a szombatot és a vasárna­pot is a fővárosban töl­tötték. A KSI-t mindkét együttesünk simán ver­te, a Tisza-partiak a Va­sassal szemben egy pon­tot szereztek, mfg a Kurca-partiak a BVSC­től nagy gólarányú vere­séget szenvedtek. partiak eszméletlen mennyisé­gű helyzetet hagytak kihasz­nálatlanul. Emiatt aztán nem szabad csodálkozni, hogy a vasutasok fokozatosan elhúz­tak, s az utolsó negyedben va­lósággal kiütötték az elfáradó szentesi csapatot. BVSC-Westel-Kontavill­Szentesi SC 18-5 (4-1, 3-2, 4-2,7-0) Szőnyi út, 200 néző. Vezet­te: Németh. Juhász. Szentesi SC: Kuna - Melk­hun 1. Berki 1, Pellei 1, Halá­pi, Tary 2, Szénászky, Ma­tajsz, Ibolya, Dongó T. Piti, Kiss I. Edző: dr. Tóth Gyula. Gól - előnyből: 7/3, ill. 11/3. • A KSI elleni könnyű fürdő­zés után már igazi keménydió, azaz a KEK-győztes Vasas­Plaket várt a Szegedi VE-re. A mérkőzés előtt a szegedi klub vezetői virágcsokorral köszön­tötték az elmúl hónapok szen­zációs eredményeit produkáló vízilabdásokat: Kószt, Tóth Frankot, Vargát, Várit, Berez­vait. Molnár Pétert a Vasas­ból, Csörgőt, Kiss Csabát, Molnár Tamást, Módot, dr. Törököt, Fodort, Steinmetzet az SZVE-ből. Fodor irgalmatlan nagy góljával indult a mérkőzés. A vendégek összevissza kapkod­tak, ha nagyritkán eltalálták a kaput, Scsegyerkin káprázato­san védett. Steinmetz, mintha csak igazolni akarná, hogy jó vásárt csináltak vele a szege­diek, a világ egyik legjobb ka­pusának tartott Kösz felett, a félpályáról ívelt a kapuba, 2-0. De még nem volt vége a Tisza-parti fesztiválnak. A ne­gyed végén dr. Török szemfü­les pöccintésével már három gólra nőtt a házigazdák elő­nye. A következő játékrész is hazai góllal indult. Molnár T. előnyből volt eredményes, 4-0. Őrjöngött a közönség, a Vasas teljesen a padlón volt. Sajnos, a szegediek engedték őket felkelni onnan... Gorskov és Vári találata visszahozta számukra a reményt. A 3. negyedben mindössze két gólt láthattak a nézők, a vendégek közül Liebhauser, míg a hazaiaknál Megyeri szerzett találatot, 5-3. A min­dent eldöntő utolsó 7 percben Gorskov lövése után már csak egyetlen gól volt Fodorék elő­nye. Azonban a szegediek jól védekeztek, sőt fél perccel a találkozó vége előtt előnyhöz jutottak. Már mindenki el­könyvelte a bravúros győzel­met. amikor egy érthetetlen rövidzárlat következett be a hazaiaknál. Dongó pontatlan átadására dr. Török későn rea­gált, Gorskov közbeugrott, vé­gigúszott a labdával, majd egy kényszerítőzés után a jobb al­só sarokba bombázott, 5-5. Az SZVE hatalmas lehető­séget hagyott kihasználatlanul, mert ezen a napon ez a Vasas verhető ellenfél lett volna. Nem sikerült... Pozsgay Zsolt: - Rendkí­vül bosszant, hogy egy nyert meceset engedtünk" ki r ke­zünkből. Egyébként csodála­tosan küzdött a csapat... Szegedi VE-Vasas-Plaket 5-5 (3-0,1-2, l-l, 0-2) Újszegedi Sportuszoda, 400 néző. Vezette: Puskás, Székely. SZVE: SCSEGYERKIN ­Csapó, Fodor 1, Dongó, Mol­nár T. 1, STEINMETZ 1, Me­gyeri 1, dr. Török 1, Kiss Cs. Edző: Pozsgay Zsolt. Gól - előnyből: 9/2, ill. 5/2. A KSI ellen elégtételt vet­tek a szombati nagy különbségű vereségért a szentesiek. Bár Tary már az első negyedben összeszedte három hibáját, en­nek ellenére a Kurca-partiak helyenként jól játszva, a hely­zeteket nagy százalékban érté­kesítve, simán verték a lelkes, de még rutintalan KSI-t. KSI-Kontavill-Szentesi SC 6-13 (1-4,3-3,1-3,1-3) Hajós Alfréd uszoda, 100 né­ző. Vehette: Mohácsi, Novotta. Szentesi SC: KUNA ­HALÁPI 3, Tary, MELKHUN 3, Pellei 3, BERKI 2, Szé­nászky 1, Piti, Dongó T., Ibo­lya 1, Matajsz, Kiss I., Balla. Edző: dr. Tóth Gyula. SZÉLPÁL LÁSZLÓ Nem rendkívüli dolog az, ha egy edző - csapata szerep­lése miatt - hangulatváltáson megy keresztül. A Pick Sze­ged férfi kézilabda együttesé­nek a Szolnok elleni hazai mérkőzése előtt csak úgy „vil­logott" Farkas József, a Tisza Volán-Emergé NB I/B-s gár­dájának szamai irányítója, hi­szen fiai tíz gólos különbség­gel nyertek. Bezzeg két héttel ezelőtt „Cingának" még a be­széd is nehezére esett... - Mi is kiegyeznénk egy ugyanilyen különbségű győze­lemmel - jelentette ki Skalicz­ki László, a szegedi NB l-es csapat szakvezetője, aki ter­mészetesen egy pillanatig sem gondolta, hogy csapata veszte­sen hagyhatja el a pályát, ám valami azt súgta neki: játéko­sainak nem lesz könnyű dolga a sikerhez vezető úton. Már a második percben ki­derült, Skaliczi László felesle­gesen aggódott: ahány szegedi támadás futott a pályán, annyi gólt lőttek Bartókék. Az 5. percben szépítettek a vendé­gek, 3-1. Ugyanez a koreográ­fia alakult ki a következő öt percben is, s így a 10. percre 6-2-t mutatott az eredmény­jelző. Fekete Robiék szemet gyönyörködtető játékának a 12. percben ért be a jutalma, amikor a szépszámú nézőse­reg vastapssal köszönte meg kedvencei játékát. Érdekes módon még a harmadik öt perc is 3-l-es szegedi ered­ményt (9-3) hozott. Ez a rit­mus azonban már a félidő hát­ralévő részében nem érvénye­sült, ugyanis Horváth József­nek, a szolnokiak edzőjének nagy nehezen sikerült rendez­nie a sorokat. A félidőben a következő kérdést tettem fel Kővári Ár­pád klubelnök-szövetségi ka­pitánynak: 0 Mennyire elégedett a lá­tottakkal? - Tetszik a csapat magabiz­tos játéka, azonban továbbra sem szabad lezserül venni a Szolnokot. Hogy egy kis bírá­latot is megfogalmazzak, sze­rintem sok gól született, ami a gyengébb védekezés jellemző­je. Erre ügyelni kellene a má­sodik játékrészben. . . A folytatás első tíz percé­ben még megmaradt a két csa­Mezei Ricsi és a „tarolás"... (Fotó: Gyenes Kálmán) • Férfi kézilabda NB I. • Skaliczki mester legényei nem firkálgattak fi Pick nem engedte szólni" a Szolnokot Vitos Györgyön kívül - én is a közelmúltban megjelent könyvéből tudom... - nem hiszem, hogy bárki is számon tar­totta volna, hogy a Szolnok elleni összecsapás volt a Pick Sze­ged 500. NB l-es kézilabda-mérkőzése. A csapat, talán aka­ratlanul is, az ünnephez méltó teljesítményt nyújtva ajándé­kozta meg egy szép estével szurkolóit. Az én jókívánságom pedig az, hogy az elkövetkező ötszáz első osztályú mérkőzé­sen ne csupán két ezüst- és hat bronzérem szülessen, hanem minél több bajnoki cím... pat közötti hat gólos különb­ség, de ezt követően egyre jobban elhúzott a Pick Szeged. A 47. perctől, amikor 23-16 volt az állás, szinte percenként nőtt a két csapat között a „tá­volság" (48. perc: 24-16, 49.: 26-17, 50.: 28-18, 52.: 29-18, 53.: 31-19). ÍA Szolnoki MOL az elmúlt szombaton mutatott játékával nem igazolta jó hírét. A szege­diek mérkőzés előtti óvatossá­ga abból fakadt, hogy Perge­rék idegenben eddig két dön­tetlent harcoltak ki, s vendég­ként mindössze egyszer hagy­ták el vesztesen a játékteret. Ilyen előzmények után nagyon komolyan vették a szegedi ké­zilabdások a találkozót. Mind védekezésben, mind pedig Bajusz amúgy nem ijedős fiú támadásban szinte maximu­mot nyújtva kezdtek, különö­sen Bartók, Fekete R., Mezei teljesítményén látszott, hogy kitűnő formában vannak. Mel­léjük Avarnak és dr. Oszlán­czinak is sikerült felnőnie. Amikor már kitűnt, hogy ezen a napon csakis a Pick nyerheti meg a találkozót, egy kicsit enyhülni kezdett a hazaiak szorítása. A második játék­részben az egyre jobban elfá­radó vendégek láttán Skaliczki edző bátran cserélt, s így mind a tizenkét játékos szóhoz jutott - de ez sem „veszélyeztette" a szegediek biztos győzelmét. Skaliczki László: - Az új­ságíró nyelvén fogalmazva, mi egész héten nem firkálgattunk, hanem megpróbáltuk a szép írást gyakorolni, s így kitűnő­re vizsgáztunk. Pick Szeged-MOL Szol­nok 32-20 (16-10) Újszegedi Sportcsarnok, 1600 néző. Vezette: Ladiszlai, Tavarnai. Pick Szeged: FEKETE R. - DR. OSZLÁNCZI 10 (6), Grőber, Borsodi 1, MEZEI 4, BARTÓK 7, AVAR 5. Csere. Dobos J. (kapus). Bajusz 1, Brajdics 2, Dobos L. 1, Rado­vics 1. Edző: Skaliczki László. Szolnok: Perger - BENDÓ 8 (3), SZÉP KISS K. 3, Golo­vin 2, Horváth 1, SZOTYORI 5, Doros. Csere: Köteles (ka­pus), Dávid, Makai 1. Edző: Horváth József. Kiállttások: 6, ill. 8 perc. Hétméteresek: 1/6, ill. 3/3. • Ma 16 órakor a macedónok ellenei Eb selejtezőre készülő magyar férfi kézilabda válo­gatott a Pick Szeged vagy a jugoszláv Celje csapatával játszik az újszegedi Sportcsar­nokban. SÜLI JÓZSEF SZÓREG ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET BMÍÉ3©! NISSAN lourus Dorozsmán: fótiból (már) jeles, rendezésből (még) elégtelen A focicsapat nagy őszi menetelése láttán so­kan beszélnek arról, hogy jövőre már NB Il-es meccseken lehet majd izgulni Kiskundorozsmán. Van benne valami, hiszen a Vágó-legénység pro­dukciója azt sejteti: komolyan gondolják a felke­rülést. Ha ez így lesz (és miért ne lenne így?), ak­kor viszont nagyon komoly feladatok megoldása vár a dorozsmai csapat vezetőire (is). Kezdjük talán a pályával. Jelenlegi állapotában nem lehet magasabb osztályú mérkőzést játszani rajta. Fel­tétlenül körbe kell keríteni, hogy a lelátók építé­séről már ne is beszéljünk. A kerítés azért szük­séges, mert az NB II-ben már nem engedik, hogy a szurkolók a pálya szélén üldögéljenek, (amint azt vasárnap a SZEAC ellen tették) véleményt nyilvánítsanak a partjelző ténykedésével kapcso­latosan stb. Mindezt a karszalagos rendezők sze­me Játtára... És akkor még nem beszéltünk az öltözőből ki­vezető, fedett-védett, védett folyosó kialakításá­ról, az újságírók mérkőzés előtti munkájának megkönnyítéséről és sok minden másról. Magasabb osztályban (mert ugye akarnak ke­rülni?) a jó foci mellett mást is kell tudni. P. S. J.

Next

/
Oldalképek
Tartalom