Délmagyarország, 1994. szeptember (84. évfolyam, 204-229. szám)

1994-09-14 / 215. szám

6 SPORT DÉLMAGYARORSZÁG SZERDA, 1994. SZEPT. 14. SZERDAI SZISZEGÉS FRŐ. Bevallom, még ha egyesek gyaurnak is tartanak érte: sohasem hittem a Mágusok hatalmában. Tehát a zse­nialitással magyarázott, ám félig-meddig tudományosnak álcázott edzői felkészültségben. Csakis a dörzsöltségben. Amikor a világ menottizott, Európa trapattonizott és Ma­gyarország verebesezett, mindenki azt gondolta: az ilyen tí­pusú emberek bajnokságtól, stadiontól és csapattól függet­lenül boldogságra vannak ítélve. Mert sugárzik belőlük az Erő. Az a képesség, amellyel sok esetben látóvá teszik a va­kokat. fürgévé a falábúakat és jóllakottá az éhezőket. Az igazi Mesterek hajdanán pár lelkesítő szóval elintéz­ték azt. amit a szorgos autodidakták húsz edzéssel és tíz tak­tikai értekezlettel sem tudtak: a gólokat, a diadalokat, az aranyakat, a külföldi túrákat... Ma viszont már nem a Mágusok korát éljük. Trapattoni Münchenben. Verebes meg Győrött „haldoklik", és a derék Csank János is szenved a váci valóságtól. Hogy mi van Szegeden ? Kérem, ebben a különös város­ban a jelek szerint se régi, se új Menottikra nincs szükség. A Dózsának például a hét végén edző nélkül jött össze az. ami egy éve Lóczival. idén meg Protittyal és Kuruczcal a kispa­don véletlenül sem sikerült. Az első győzelem... Ennyit az NB III. erejéről. • Tájékozódási futás Kosárra való SZVSE-érem • Úgyis iegyőznek benneteket az angolok „Az ember egy idő után megtanul nyerni" Bohács Zsolt és Gyulai István. (Fotó: Gyenes Kálmán) E hónap második hétvégé­jén rendezték meg a hagyomá­nyos Szabolcs és Glóbusz Ku­pát Nyíregyháza környékén, valamint a Megalódusz Kupát a Vértes hegységben. Az alföl­di versenyek felkészülési állo­másai voltak az októberi orszá­gos egyéni és csapatbajnokság­nak. Az SZVSE tájfutói az eredmények alapján nagy reményekkel indulnak majd a bajnokságokon. Az utánpótlás korcsoport a Vértesben, nehéz, szintes pályán, erőn felül telje­sítette a távot. Eredmények: Szabolcs Kupa: N 17 A: ... 3. Kiss Mária, Kiss Nóra, N 21 B: ... 3. Balogh Piroska, N 21 A: 1. Kovács Yvett, 2. Lajter Ildikó, N 21 E: ...2. Gábos Ré­ka, 3. Gordos Mónika, 4. Sza­bó Andrea. N 21 C: ... 2. Fetter Andrea, F 19 A: I. Novai György, F 21 B: ... 3. Gera A szegedi Juhász Gyula Ta­nárképző Főiskola kézilabda­csapatai is megkezdték az NB 11-es szereplésüket. A három mérkőzésen kétszer sikerült nyerniük. Makó-Tanárképző 33-23 (15-5). Férfi mérkőzés, Makó, 400 néző. Vezette: Szekeres, Bodóczi. • Nagyon elszaporodtak az utóbbi időben a kiállítások. A játékvezetők - a világbajnok­ságon alkalmazott szigoron fel­buzdulva - hamarabb nyúlnak a píros lapért, mint azt mond­juk egy évvel ezelőtt tették. Nem mintha nem lenne igazuk, mert a durva, tisztátalan játé­kot, a sportszerűtlenségeket csak akkor lehet megelőzni, ha csirájában elfojtják, s már ak­kor is büntetik, ha csak a szán­dék fedezhető fel. A kiállítottak között számos szegedi labdarúgót is találha­tunk, olyanokat, akik már évek óta kergetik a labdát, tehát nem lehet tapasztalanlanságuk számlájára (rni az elkövetett szabálytalanságokat. Két friss Tibor, F 21 E: ... Eke Zoltán. F 45: 1. dr. Sindely Pál. Glóbusz Kupa és országos hosszútávú szenior bajnok­ság: N 17 B: ... 6. Kiss Mária, N 21 B: 1. Balogh Piroska, N 21 A: 1. Kovács Yvett, N 21 E: ... 2. Gordos Mónika, 3. Szabó Andrea, N 21 C: ... 2. Fetter Andrea, F 45: 1. dr. Sindely Pál, F 65: ... 2. Csamangó Fe­renc. Edző: Gera Tibor. F 17 A: 1. Farkas Dávid, ... 4. Eke Zsolt, F 17 B: ... 5. Bodó Győ­ző, F 21 B: ... 2. Novai György, F 21 E: ... 2. Eke Zoltán. Megalódusz Kupa: 1. nap: F 11 C: ... 3. Sinkó János, 4. Bálint Csaba, F 13 B: ... 3. Szabó Róbert, N 11 C: ... 4. László Dóra. 2. nap: F 11 C: ... 2. Szabó Zsolt, 3. Sinkó János, N 11 C: 1. László Dóra, F 13 B: ... Szakó Róbert. F 15 B: ... 3. Blum László, F 21 B: ... 3. Vass Zoltán. Edző: Szencz Attila. Tanárképző: Benke ­Bencz 3, Katona, NAGY CS. 5, HERCZKU 7, Pál 2, Flóri­án. Csere: Balogh 2, HELD 4, Szoboszlai. Edző: Balogh Tamás. Sokáig partiban volt a főis­kolás csapat, azonban a máso­dik félidő közepén rákapcsolt a Makó, a szegediek pedig gyen­gén védekeztek. példa ennek igazolására. A szombati SZVSE-Gyulai FC mérkőzésen Hurguly olyan esetben engedte provokálni magát, amikor már semmi ve­szély nem volt a vasutas kapu­jára, mégis belement a földön egy kis adok-kapokba... 7a­Tcács J.. a hazaiak másik ta­pasztalt játékosa olyankor rúg­ta el fütty után a labdát, amikor tudta, hogy már van egy sárga lapja, s a labdaelrűgásért egész biztosan hamarabb mehet zu­hanyozni. A Szeged FC-Me­zőberény mérkőzésen Kraj­• Szeged újdonsült világbaj­noka egy 30 éves fiatalember, akinek nemrégen született kis­lánya. Bohács Zsolt neve azon­ban már közismert az egész országban, ugyanis nem elő­ször nyert vb aranyat. Igaz, ed­dig a Honvéd színeiben ver­senyzett, s 26 évesen „főváro­siként" lett világbajnok. Szíve azonban mindig visszahúzta a Tisza-parti városba, no meg családja is tősgyökeres szege­di. Aztán - a vásárigazgatóság közreműködésével - egy évvel ezelőtt vissza is jött, s itt ké­szült a síkvízi, illetve a mara­toni versenyekre. Bohács Zsolt ezekben a na­pokban jól megérdemelt pihe­nőjét tölti, azonban elutazása előtt találkoztunk. • Amszterdamban, a mara­toni világbajnokság helyszí­nén, a verseny előtt órákig ültél magad elé meredve. Nagyon ideges voltál? - Nagy volt a tét, hiszen tő­lünk mindenki világbajnoki cí­met várt, még akkor is, ha a Train testvérek talán esélye­sebbek voltak. Szóval ültem és ültem, s az járt folyton a fejem­ben, hogy le kell győznünk őket, meg kell mutatnunk, mi vagyunk a jobbak. Tudtam, hogy ez nagy feldat lesz, mert nagyon jók, ráadásul edzőm, Vaskúti Pista készttette fel a briteket az amszterdami vb-re... • Jól értettem ? A te edződ? - Jól... És ráadásul egy edzőtáborban is készültünk. Ez még bele is fért volna, ha Vas­kúti Pista állandóan nem azt hajtogatja, hogy úgyis legyő­znek benneteket az angolok. Mit mondjak erre? Az idén biztosan nem ő kapja meg a fair play díjat. Tegnap két csapatunk, a Bé­késcsaba és a Kispest-Honvéd UEFA Kupa mérkőzést ját­szott. Tyeksztyilscsik Kamisin ­Békéscsaba 6-1 (l-l) Békéscsaba: Udvarácz ­Dávid, Usmajev, Szenti, Ko­vács - Csató J„ Fodor, Horváth, Csató S. - Kulcsár, Szarvas. Jól kezdett a Békéscsaba, hiszen már a 15. percben meg­szerezte Szarvas révén a ve­zetést. A hazaiak rohamai a 39. pereben értek góllá. A második félidőben azonban érthetetlen módon teljesen összeesett a Békéscsaba, s súlyos, 6-l-es vereséget szenvedett, amiután kevés reménye maradt a to­vábbjutást illetően... Tanárképző-Medgyesegyh áza 26-19 (10-8). Női mérkő­zés, Topolya sor, 100 néző. Tanárképző: Karmacsi ­Dobra 1, Tóth 7, Szabó 2. Bes­lin 8, Veress, Magyar 3. Csere: Kaskötő 2, Antal 1, Mészáros. Edző: Bartha Zsolt. czár, a hazaiak jobbhátvédje maga akart elégtételt venni a rajta esett sérelemért, amit pe­dig a játékvezető már előtte szabadrúgással torolt meg. Mindhárom szabálysértés elke­rülhető lett volna, ha az érintett labdarúgók higgadtabbak, nem forró fejjel cselekszenek. Ilyenkor talán nem gondolnak arra, hogy cselekedetükkel hát­rányba hozzák csapatukat, nem csak azon a mérkőzésen, ame­lyen kiállították őket, hanem a következőkön is, amelyek sorsdöntőek lehetnek együtte­• Végül is nem vált valóra Vaskúti jóslata, hiszen rendkívül okos versenyzés­sel, Gyulai Istvánnal le­győztétek őket. - A briteket csak állandó robbantgatással lehetett kibo­rítani, s a 42.7 kilométer végén ez elegendő volt ahhoz, hogy mi nyeljünk két másodperccel. • Óriási hajrát vágtatok ki a cél előtt ötszáz méterrel. Még szerencse, hogy a sík­vízi világbajnokságra is ké­szültél, amiről ugyan az utolsó pillanatban lemarad­tál. Azt hiszem, bizonyítot­tad, hogy Mexikóban is ott lenne a helyed. Vagy elkép­zelhetetlen, hogy maratoni FC Twente ­Kispest-Honvéd FC 1^4 (l-l) Kispest-Honvéd FC: Brockhauser - Hahn, Bánfi, Szabados, Mátyus - Forrai, Milinkovics (Hamar), Illés, Csehi - Orosz, Kovács. A Kispest szerezte meg a vezetést a 19. percben Kovács révén, amit a hazaiak Mols ál­tal a 39. percben kiegyenlí­tettek. Szünet után a Kispest gyorsan vezetést szerzett újra. Az 51. percben Orosz ment el, majd pontos beadását ismét Kovács lőtte a hálóba. Eztán még Kovács és Hamar lőtt egy-egy gólt és így alakult ki a 4-1-es biztos Kispest győze­lem, ami szinte már a biztos to­vábbjutást jelenti. A Tanárképző közepes telje­sítménye is elegendő volt a biztos győzelemhez. Karcag-Tanárképző 21­24 (10-12). Női mérkőzés, Karcag, 100 néző. Tanárképző: Karmacsi ­Veress I, Beslin 9, Tóth 8, Dobra 6, Magyar, Kaskötő. Csere: Garas, Mészáros, Hö­römpöli. Edző: Bartha Zsolt. A főiskolások jó játékkal megérdemelten hozták el a két pontot idegenből. sük számára. De mindkét eset­ben rá is fizethettek volna már most a kiállításokra, hiszen az SZVSE és a Szeged FC is csak egy-egy góllal vezetett, amikor a vétkeseknek el kellett hagy­niuk a pályát. Márpedig az NB III-ban olyan kiegyensúlyozott a harc, hogy egy gól az nem előny. Nem beszélve arról, hogy az SZVSE a következő fordulóban Kiskőrösön, ranga­dónak számító meccset vív majd. minden valószínűség szerint Takács és Hurguly, a két alapember nélkül... Több higgadságot, kevesebb meggondolatlanságot még a játék hevében is! P. Sándor József vb után valaki rövid távon is induljon? - Miért lenne az? A dán Ar­ne Nielsson egyenesen Mexi­kóba repült, miután Amszter­damban megnyerte a kenu egyest. Úgy gondolom, én is helytálltam volna. Ráadásul a válogatókon csak centiméte­rekkel lettünk másodikok. De ezen már nincs mit keseregni! A kenus szakágra nem volt annyi pénz, hogy teljes lét­számmal utazhassunk. • A megrázkódtatás után szép volt a túlélés. De ho­gyan tovább? Maradsz ma­ratonista és hagyod a rövid távot? - Továbbra sem adom fel, • Szerda reggel 8.50-kor Feri­hegy l-re érkezik a pénteki Kordax-futballgálán szereplő brazil Masters Team, amely­ben olyan kiválóságok kapnak helyet, mint Edu vagy Louis Perreira. A dél-amerikai csapat szerdán délután 17 órakor be­mutató edzést tart a Ferencvá­ros-pályán. A tréningre a belé­pés ingyenes. Csütörtökön reggel - ugyan­csak Ferihegy l-re és ugyan­csak 8.50-kor - fut be a „Feke­• Ökölvívás • A Postás férfi kosárlabda­csapata kétségkívül értékes, rá­adásul önbizalomnövelő győ­zelmet könyvelhet el a százha­lombattai csapattal szemben. A két gárda „háborúja" megte­remtette a játékosok kisebb csatáinak lehetőségét is, körvo­nalazódtak a párok, amint az más meccseken is történni szo­kott. Az egyébként nagyon bi­zonyítani akaró és jól is játszó Zogovicsnak az a Kaszás jutott osztályrészül, aki annak idején már Szegedet is megjárta, sőt, a maga 39 évével a mérkőzés legidősebb játékosa volt. Az rögtön látszott, hogy a két fiú nem fog ajándékot venni egy­másnak a találkozó lefújása után. Hogy miként kezdődtek a dolgok, azt kideríteni már utó­lag lehetetlen, de alig telt el pár perc és Zogovics nagyon ide­gesen kifogásolt valamit Ka­szásnál, amire ő ártatlan arccal válaszolt. A dolog annyira elő­rehaladott állapotban volt, hogy a játékvezetőnek kellett és biztosan harcba szállok azért, hogy kijussak az atlantai olimpiára. Emellett persze a maratonira is készülük. Remé­lem, továbbra is ugyan ilyen jó körülmények közt készülhetek, mint most. Persze ehhez az kell, hogy továbbra is mellet­tem álljon a Szegedi Nemzet­közi Vásár, a Postabank, a ma­kói kolbászgyár, a California Fitness, a szegedi Fogógyártó Kft. és nem utolsó sorban a vá­rosi önkormányzat, hiszen nagy szerepe volt abban, hogy hazajöhettem régi egyesüle­temhez, a Szegedi Olajbá­nyászhoz. • Mennyire ismerik el a szövetségben a maratoni szakágat? - Most mondjam azt, hogy a nyugatiak mellett, akik retten­tően komolyan veszik ezt a sportágat is, mi úgy néztünk ki, mint egy szedett-vedett társa­ság. Szerencsére pároshajónk vadonatúj volt. S, ha arra is gondoltál, hogy pénzben mennyit jelent a világbajnoki cím, akkor azt is elárulhatom. Az OTSH-nál az első helyünk harmincnyolc ezret ér, de lehet, hogy sokat mondok. • A világbajnoki cím, azon­ban mindennél többet ér... - így is lehet mondani, azonban egy idő után az ember megtanul nyemi... Cs. Gát László Csütörtökön érkezik Pelé te Gyöngyszem", azaz Pelé ­felesége társaságában. A lab­darúgás háromszoros világbaj­nokával csütörtökön 16.30 órá­tól találkozhatnak a szurkolók a Ferencváros-pályán, ahol egyébiránt jegyek még váltha­tók a mérkőzésre. Párharc békemissziót teljesíteni, ami akkor sikeresnek tűnt. A mor­cos játékosok kezet fogtak, majd két hatalmas „baráti" po­fonnal tudatták a külvilággal, hogy ők már nem haragszanak. A csata azonban nem maradt el, apróbb szurka-piszkák ké­sőbb is előfordultak. Sőt a vé­gére ismét fellángolt a viszály. Valószínűleg a rutinos Kaszás lehetett a dolog hátterében, de az kétségtelen, hogy Zogovics ifjonti hévvel adta Kaszás tud­tára a véleményét. Hogy mit mondott, azt ugyebár a legtöb­ben nem értették, hiszen a Pos­tás idegenlégiósa ízes szerb anyanyelven közölte a szintén arról a tájékról származó vete­rán Kaszással mondandóját, aki megint csak nem magyarul válaszolt. Nézőtéren helyet foglaló nyelvész szakértők sze­rint jobb is, hogy semmit sem értettünk... Pigniczld József • Kézilabda KB 11. Kétszer nyertek a tanárképzősök Felesleges kiállítások A Kispest szinte mái továbbjutott Csala Tamás a junior vb-n Isztambulban rendezik meg A Szegedi Tigers Club az idén a junior ökölvívó világ­bajnokságot, amelyre 70 or­szág nevezte be versenyzőit. Magyarországot 7 ökölvívó képviseli, köztük a 67 kg-os súlycsoportban Csala Tamás, a Szegedi Tigers Club sportoló­ja is. ökölvívó szakosztálya várja azokat a 12-17 éves fiúkat, akik kedvet és tehetséget érez­nek magukban az ökölvívás iránt. Jelentkezni lehet munka­napokon délután 16.30-18.30 óra között a Móra Ferenc Szak­munkásképző Iskola torna­termében, Gál László edzőnél.

Next

/
Oldalképek
Tartalom