Délmagyarország, 1993. október (83. évfolyam, 229-253. szám)

1993-10-01 / 229. szám

mA3. gyermekért 900 ezer forint jár Lakáscélú támogatások ta: a hitelezés esetében jövőre a jelenlegi törlesztéses támoga­tás helyébe az állami kamattá­mogatás lép. így lehetővé vá­lik, hogy a pénzintézetek úgy­nevezett halasztott kamatfize­tései kölcsönt folyósítsanak. Mindez azt jelenti, hogy a törlesztés első időszakában a törlesztőrészlet alacsony, még a kamat teljes összegére sem nyújt fedezetet; s a hitelező pénzintézet a meg nem fizetett kamattal növeli a tőketartozás összegét. A továbbiakban nö­vekszenek a részletek. A tarto­zást az adós a tervezett futam­idő alatt úgy fizeti vissza, hogy egyetlen alkalommal sem kell a jövedelmének egy bizonyos százalékánál nagyobb anyagi megterhelést vállalnia, ha jövedelme lépést tart az inf­lációval. Az állam a törlesztés első 15 évében ad kamattá­mogatást. Az első öt évben a kamatok négy, a második öt évben három, az utolsó öt esz­tendőben pedig a kamatok egy százalékát vállalja át. A módosítás másik része a szociálpolitikai kedvezményekre (Folytatás a 3. oldalon.) IRÁ NY A DELTA AIR UNES mRiKA! és a MORTON'S ajándékaként amerikai utazásokat nyerhet! RÉSZLETEK A SZOMBATI STEFÁNIÁBAN! ^P^^Á 0 ALAPÍTVA: 1910-BEN F DELMAQYARORSZAG PÉNTEK, 1993. OKT. 183/229. W ARA: 15 FT Bártfai Béla, a Pénz­ügyminisztérium helyettes államtitkára szerint a gép­kocsiimport október 1-jé­től érvényes szigorítását az indokolta: az év első felé­ben a magánimport útján 40 ezer személygépkocsi került az országba, há­romnegyed részük hat­I évesnél idősebb. Ha nem akarunk rozsdatemetővé válni, mindenképpen szük­séges a szigorú vámintéz­kedés, amelynek értelmé­ben magánforgalomban hatévesnél régebbi sze­mélyautó és nyolcévesnél idősebb haszonjármű nem hozható be az országba. A rendelet egyébként 2 hét türelmi időt ad abban az esetben, ha valaki már megkötött szerződés alap­ján hozza be a járművet. Mikor nyissanak a szegedi óvodák? • A Dél-magyarországi Regionális Oktatási Köz­ponthoz és a Művelődési és Közoktatási Minisztérium­„Minden magyar látogasson el - életében legalább egyszer - Opusztaszerre!" Ezért szeretné a megyei önkormányzat, ha 1996-ig a Feszty-körkép köré újabb látványosságok épül­nének. (A megyegyűlés tegnapi üléséről szóló tudósításunkat a 3. oldalon olvashatják.) Fotó: Enyedi Zoltán Rakétaözön Kabulra Egymással harcban álló af­gán csoportok rakétákat és grá­nátokat zúdítottak csütörtökön éjszaka Kalbulra. A támadások következtében hárman meghal­tak, tizenheten pedig megsebe­sültek. Az Abdul Raszul Szajaf vezette szunnita Iszlám Szö­vetség (Ittehad-i-lszlami) és az Irán támogatását élvező, síita Iszlám Egység Pártja (Hizb-i­Vahdat) hívei összesen mint­egy 200 rakétát és gránátot lőt­tek ki egymásra az öt nap óta tartó heves harcok legújabb fordulójában. Hajnali fél hat: gyermekekre várva. (Fotó: Schmidt Andrea) hoz fordult szakmai állás­foglalásért az óvónők leg­nagyobb hazai egyesüle­tének, az Óvodapedagó­gusok Országos Egyesü­letének Csongrád megyei szervezete. Az egyesület azt kifogásolja, hogy az előze­tes felmérés nélkül az ön­kormányzat oktatási bizott­sága egységesen reggeli fél hatban - sok helyütt a tavalyinál korábbi időpont­ban - állapította meg a szegedi óvodák nyitási idejét. A döntéssel kapcso­latos problémákról ripor­tunk a 7. oldalon olvasható. • A kormány módosította a lakáscélú támogatásokról szóló rendeletet: ennek értelmében január elsejétől megváltozik az új lakások építéséhez, illetve vásárlásához nyújtott hitelezés gyakorlata és módosul a szo­ciálpolitikai kedvezmények rendszere. Az intézkedések összességében lehetővé teszik, hogy az átlagos jövedelmű csa­ládok a jövőben az eddiginél magasabb összegű kölcsönt ve­hessenek fel - jelentették be a csütörtöki kormányszóvivői tájékoztatón. A részleteket ismertetve az előterjesztő népjóléti és pénz­ügyi tárca képviselője elmond­• Tízezer halott Földrengés Indiában Erős, a Richter-skála szerint 6,4-es földrengés volt csütörtökön hajnalban India déli részén. A föld­rengés epicentruma Maha­rashtra állam, mintegy 700 kilométerre Bombaytől, délkeletre volt. A rengés központja Latur városa, amelynek lakossága a ka­tasztrófáig mintegy 20 ezer fő volt. A térségben lévő és 10 ezer lelket számláló Killariban a lakóépületek nyolcvan százaléka meg­semmisült. Hatezer-kétszáz ember vesztette életét - közölte a katasztrófa sújtotta Ma­I hárástra állam szóvivője. Killariban több mint két­ezren haltak meg. A Bom­baytől keletre fekvő Osz­mánábád körzetben 4000 ember vesztette életét. A sebesültek számát itt nyolcezerre becsülik. (Teg­nap esti híradások egyéb­ként már 10 ezer áldozat­ról, s ugyanennyi sebesült­ről szóltak.) A földrengés a szom­szédos Gudzsarát, Karna­taka, Andhra Prades, Goa, Madhja Prades és Tamil­nádu államokban is érez­hető, volt, károkat azonban sehonnan sem jelentettek. Bombayből sem érkezett jelentés károkról: itt a megrémült lakosok százai menekültek az utcákra. 1 nagy lehetőségek földje, Opusztaszer • Vállalati biztos a gyógyszertári központ élére Patikaprivatizáció • Tegnap vette át megbí­zatását Budapesten a Csongrád Megyei Gyógyszertári Köz­pont élére kinevezett vállalati biztos, Nagypál Istvánné. Az Állami Vagyonügy­nökség közelmúltban megtar­tott igazgatótanácsi ülésén döntöttek a patikák privati­zációjának üteméről, amelynek első lépéseként a patikapri­vatizáció levezénylésére válla­lati biztosokat állítanak az or­szág 20 gyógyszertári köz­pontjának élére. E döntés szerint az immáron évek óta vajúdó gyógyszertári privatizáció annak ellenére megkezdődik, hogy az ország 12 önkormányzata fordult bírósághoz annak az ország­gyűlési döntésnek megváltoz­tatásáért, miszerint a gyógy­szertári központok és gyógy­szertárak állami, s nem ökor­mányzati tulajdonúak. Az ÁVÜ döntése értel­mében októberben megkez­dődő privatizáció a most kinevezett vállalati biztosok szakmai irányításával zajlik. Arra a kérdésre, hogy pontosan mi lesz a feladatuk, milyen forgatókönyv szerint dolgoz­nak, csak a mai budapesti el­igazítás után kaphatunk vá­laszt. A Csongrád Megyei Gyógy­szertári Központ élére most kinevezett vállalati biztos, Nagypál Istvánné - aki nyug­díjaztatása előtt a Bartók téri gyógyszertár vezetője, vala­mint a megyei Gyógyszerész Kamara alelnöke volt - a privatizáció pontos forgató­könyvének ismeretében nyilat­kozik lapunknak a közeli na­pokban. K. K. • Hol vannak már azok a régi szép idők, amikor a közép­osztályos háziasszonyok is megengedhették maguknak, hogy ne vesződjenek a mosás­sal-vasalással, és csak besétál­tak a Patyolatba három garni­túra ágyneműért? Hol, amikor a Csongrád Megyei Venndég­látó Vállalat és a Hungarhotels egyszerre többszáz abroszt és lepedőt szállíttatott a mosodá­ba? Mára a megye kilenc hattyú-szalonjából csak egy maradt, a tizenhat felvevőhely­ből mindössze hat. (Folytatás a 3. oldalon.) Fotó: Nagy László A fehér hattyú haláltánca

Next

/
Oldalképek
Tartalom