Délmagyarország, 1993. szeptember (83. évfolyam, 203-228. szám)

1993-09-15 / 215. szám

4 INFORMÁCIÓ DÉLMAGYARORSZÁG SZERDA, 1993. SZEPT. 15. MIRŐL ÍRT A DM? • Százezer forint a nyomravezetőnek 120 milliós szélhámos A Csongrád Megyei Rend­őr-főkapitányság 100 ezer forint jutalmat ajánl fel annak, aki C. Nagy Miklós tartózko­dási helyét közli, vagy egyéb, használható információval szolgál. A 477-577/11-78-as telefonszámon jelentkező sze­mély kilétét titokban tartják. Ki C. Nagy Miklós? Közokirat-hamisítás és csa­lás miatt körözi a rendőrség a mellékelt fényképen látható 22 éves fiatalembert, akinek utol­só ismert lakhelye Szegeden a Csongrádi sugárút 124/A. szám alatt volt. A rendelkezés­re álló adatok szerint a nyolc osztályt végzett C. Nagy Mik­lós négy gazdasági társaságot alapított, s ezek nevében több pénzintézettől kölcsönöket vett fel. Egyik gazdasági vállal­kozása adott „kezességet" a másikért; két pénzintézettől 80 milliót markolt fel, s ehhez különleges bankgarancia-kon­strukciót eszelt ki. Budapesten bérelt egy 55 millió forintot érő villát, azt felértékeltette, majd a XXII. kerületi földhi­vataltól igazolást kért. A tu­lajdonlap 3. oldalát meghami­sította, államjogi szerződést kötve, s két ismeretlen sze­méllyel aláíratta. Hogy az egész művelet végrehajtása so­rán voltak-e súgói, vagy szüle­tett szélhámossal állunk szem­ben. azt remélhetőleg e felhí­vás nyomán a rendőrség ki­derítheti. Mindezek mellett bizonyos „olajüzletekre" való hivatko­zással, magánszemélyektől 40 millió forint kölcsönt vett fel, garanciaként személygépko­csikat és hamis bankfedeze­teket ajánlott. Nagystílű voltát azzal is jellemezhetjük, hogy az egyik garanciaajánlata 100 nyerőautomatára szólt, ame­lyek nem is képezték a tu­lajdonát. A barna szemű, kreol bőrű fiatalemberről feltételezhető, hogy az eddig ismerteken kívül több személyt is becsapott. Ko­ra nyáron - egyes információk szerint - Spanyolhonban járt. Mások látni vélték Békés­csabán... A mozgótőkéhez (80 + 40 millió forint) rendkívül ötle­tesen hozzájutó C. Nagy Mik­lós kedveli a menő vendéglá­tóhelyeket és szerencsebar­langokat. Költekező életmódot folytat. P. S. Fénymásoló- és faxpapír, leporelló és egyéb irodaszerek a gyártótól! Dfjtalan házhoz szállítás, kedvező árak! Seroker Bt. 62/488-057. m r „PARTISCUM" HORGÁSZVERSENY A MATY-ÉREN! • A versenyzők 12-kor nevezhetnek be a 13-16-ig tartó amatőr horgászversenyre. • A családtagokat, érdeklődőket játékok, vetélkedők várják. • A verseny eredményh i rdetését PARTISCUM" Rádió helyszíni adásban közvetíti. Egy söröző, ami más, mint a többi! Szeptember 15-én nyit E Sörö^ Szeged legújabb sörözője, a Szent István tér és a Bocskai utca sarkán (a Paradlso bár helyén) Csapolt sörrel és italkülönlegességekkel várjuk kedves vendégeinket. Nyitva tartás: hétköznap: 12-24-ig, péntek-szombat: 12-02-ig, —PIZZERIA vasárnap: 12-22 óráig. Tel.: (62) 314-443. Üzletvezető: ifj. Both Zoltán. JÁTÉKTEREM Bálásruha-vásár! (Szeged, Dugonics tér 6.) Domusszal szemben érkezett: pamutpulóver, kötött pulóver, szoknyák, blézerek, ballonkabát, téliesített ballonkabát és dzsekik. Nyitva: H-P: 8-17 óráig. Szo.: 8-12 óráig. 5 MENYASSZONYI RUHASZALON Nálunk megtalálja álmai ruháját, mert választékun­kat az Ön igénye és a nemzetközi divat szerint állítottuk össze. I MA JÓGATANFOLYAM indul 17 órakor a Vasutas Művelő­dési Házban. Vezeti Benke Mária. INGYENES JOGI TA­NÁCSADÁST tart dr. Szokol Márta az ifjúsági házban 16.30 órától. KERTBARÁTOKNAK!A Bartók Béla Művelődési Köz­pont kertbarát köre és a bio­kertészek 17 órakor tartják gyűlésüket a Százszorszép Gyermekházban. (Kálvin tér). VIDEOKLUB: Kínai ne­gyed, 17 órakor az Ifjúsági Házban. FAZEKAS SZAKKÖR indul az alkotóházban Arbóc u. 1-3. MADARÁSZ- ÉS FOTÓ­KLUB 17 órától a BBMK Belvárosi Klubjában. A JUHÁSZ GYULA Műve­lődési Központban: Testtartás és lűdtalpjavftó gyógytorna óvodásoknak, kisiskolásoknak 17-18 óráig; Aerobic 17-18 óráig; Tini aerobic 15-16 óráig; Terhes torna 18-19 óráig; Gyermektánc 15-18 óráig. A KOZMIKUS ÚT TÁR­SASÁG következő előadása az erkölcsi átalakulás újabb kérdéseivel foglalkozik, 18 órától a városháza földszinti klubjában (Széchenyi tér 10.). Előadó: Boros Imre, természet­gyógyász. A JATE-KLUBBAN 18.30 és 21 órakor: videomozi: Édes DM PROGRAMAJÁNLAT élet. 20 órakor: Esterházy Pé­ter: Fuharosok. Előadó Igó Éva, rendező Galkó Balázs. A kávézóban 21 órakor a Buffal Express Contry klub. HOLNAP BANGKOK címmel dr. Somogyi Károlyné diavetí­téses utibeszámolója 4 órakor kezdődik, a Bálint Sándor Mű­velődési Házban, az újszegedi Nyugdíjas Klub rendezésében. A TÁPÉI MŰVELŐDÉSI HÁZBAN 17 órakor szülői értekezlet kezdődik a jazz­balettel kapcsolatban. A JUHÁSZ GYULA MŰ­VELŐDÉSI KÖZPONTBAN: Asszonytorna 17-18 óráig; Aerobic 18-19 óráig; Sport­gimansztika kezdő: 16-17, haladó 15-16 óráig; Művészi torna - óvodásoknak, kisisko­lásoknak (haladó) 17-18 óráig; Szintetizátor, zongora tanfo­lyam 18 órától; Sasfészek rokc and roll tánccsoport 19-21 óráig, Kozmo Arkanum klub 18 órától; Kézimunka kör 14-16 óráig. ALBA KLUB - Erőszak nélkül a békéért, 18 órától az ifjúsági házban. SEXEPIL együttes lemez­bemutató koncertje Against Nature címmel 20 órától az ifjúsági házban. A JATE-KLUBBAN: 20 órától nosztalgiabuli. Házi­gazda: Poór Zsolt. A JAZZ KOCSMA vendége 20 órától a Cool Birds. IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁSOK A Somogyi-könyvtárban Ötszázhúsz év könyvei a száztíz éves Somogyi-könyv­tárban. Naponta 10 és 18 óra között. Kálvária Galéria (dr. Boross J. u. 27.) Nóvák András festőművész kiállítása Móra Ferenc Múzeum Hendrik Keyzer festményei­ből nyílik kiállítása múzeum I. emeleti kiállítótermében. Kőbezárt világ (kövületek) az I. emeleten. Ókori művészet - kiállítás a Szépművészeti Múzeum válo­gatott gyűjteményéből - a II. emeleten. A Horváth Mihály utcai Képtárban: Testvéri diptychon. Temes megye és a Vajdaság képző­művészeinek munkáiból ren­dezett Szegedi Fesztivál Tárlat. Fekete-ház szerint állítottuk össze. A i Szeged. Rókusi krt. 72. Aft I [ Nyitva: H-P.: 10-18. j W Szo.: 9-13. J Ortodox egyházművészet A Népművészeti Alkotóház­ban (Árboc u. 1-3.) Dr. Szabó Imréné népi ipar­művész, a népművészet meste­re kiállítása. Az Impala Házban (Zárda u. 9.) Orosz István grafikus­művész Vigyázat, lépcső! című kiállítása tekinthető meg. A Jazz Kocsmában (Kál­mány L. u. 14.) Bódi János plakátjaiból ren­dezett kiállítás látható. A mórahalmi Bonthy Szóra­koztató Központban * Szenegáli fotókiállítás lát­ható hétköznapokon. Nyitrai József építészmér­nök (1935-1992) emlékkiállí­tása a Bálint Sándor Művelő­dési Házban. Ufófelvételek és illuszt­rációk cfmű kiállítás az ifjúsági házban, a RYUFOR Csongrád Megyei képviseletének anya­gából. ROMÁN CEMENT 350 ppc 10 620 Ft/q áfával 600 Ft/q 10 q-tól felrakva. Rókusi pályaudvaron (nem a Tüzép-telepen!) Érd.: 491-030 KÉPZŐMŰVÉSZETI l MAGÁNISKOLA Jelentkezés és bővebb felvilágosítás a 62/489-633-as telefonon, de. 9-11 -ig, du. 15-17-ig SONY termékek most akciós áron! Black Trinitron tv sztereó, txt, 63 cm: 13') 600 99 990 Ft. távszabályzós, kétkazettás, eqalizcrcs HI-FI torony: '13 900 32 990 Ft! SONY márkabolt Szeged. Mikszáth K. u. 16. Telefon: 62421-079. Nyitva: hétfőtől péntekig, 9.30-17.30 óráig. És újra itt 'A lehetőség', amely hitelre való vásárlást tesz lehetővé Önnek! Ne hagyja ki! Keresse az ESPRIT Bt. SONY márkaboltját. Érdemes! A hosszú utazás közben álljon meg nálunk és pihenje ki magát a HOTEL ORCHIDEÁBAN! Napközben a szobák féláron kiadók (1000 Ft) Cím: Hotel Orchidea, Balástya, Felszabadulás u. 4. T.: 378-272. Márkabolt és Gumiszerviz. Olcsó, nyugati minőségű, gumiabroncsok és tömlők, 3 év gyári garanciával, minden járműtípusra, azonnali szereléssel a helyszínen. Szeged, Moszkvai krt. 15. (ELSZO épületében) Telefon: 323-677/Sava. DfrM AGYARORSZÁG 75 áve Boszniát és Hercegovinát Magyarországhoz, Dalmáciát Horvátországhoz csatolják? Budapestről telefonálja tu­dósítónk: kitüntetvén informált politikai körökből közlik, hogy a déLz'iáv kérdés egyre jobban kö­zeledik a megoldás felé. Az ural­kodó kívánsága, hogy ez a kér­dés még a háború tartama alatt rendeztessék. A tervek szerint Dalmácia elválik Ausztriától és Horvátországhoz csatolják. Az osztrák kormány Dalmáciáról való lemondásáért rekompenzá­ciókat kér. Ugyanez a helyzet Boszniára és Hercegovinára néz­ve is. Ugyanis a két tartomány földrajzi fekvése alkalmassá teszi, hogy Magyarországhoz csatolják és innen kormányoz­zák. Az osztrák körök erre is hajlandók, abban az esetben, ha Magyarország átveszi a bosnyák államadósságok fizetését. (...) (1918. szept. 15.) DELMftGYAROBSZAC 50 én Új magyar iró jelentkezése A napokban hagyta el a sajtót Rideg Sándor regénye: Indul a Bakterház. Rideg Sándor népi iró a szó leghitelesebb értelmé­ben. Népiessége nem különckö­dés, nem stilusjáték, hanem a szegények, a társadalom mélyén élők mindennapi életének mű­vészi átélése. Realizmusa nem egyoldalú; Tamásira és Ter­sánszkira emlékeztetően egész­séges humor és játékos fantasz­tikum színezi regényét, legyür­hetetlen életkedv, mely Írását fölébe emeli a pusztán csak dokumentális értékű ábrázo­lásoknak. Csupa játékos és mélyértelmü szökelés a regény, a művészet végtelen lehetősé­gének gazdag feltárása. Egy jókedvű és jószemü suhanc éli benne át az élet tarka változa­tosságát, szeszélyes hangulatait. A Móricz Zsigmond könyvki­adóvállJTat, melynek a mű első kiadványa. Móricz Zsigmond emlékének áldoz, mikor Rideg Sándor Írását hozzáférhetővé teszi az olvasóközönség széles rétegei számára. A regény ára 10.50 pengő. Kapható a kiadónál és minden jobb könyvkeres­kedésben. Baross-utca 1. (1943. szept. 15.) WEMmaonaM 25 éve M csehszlovák nemzetgyűlésben elfogadott törvények Prága (MTI) A csehszlovák nemzetgyűlés péntek délutáni ülésén először a közrend megszilárdításával fog­lalkozó törvényt fogadta el. A törvény lehetővé teszi, hogy gyűlést, vagy felvonulást feloszlassanak, ha az ellentétben áll a törvényekkel, ha a szocialista rendszer ellen irányul. A sajtó területén végrehajtandó intézkedésekkel kapcsolatos tör­vényjavaslat végleges megszö­vegezésére a Csehszlovák Újságíró Szövetség képviselóivel történt megállapodás után került sor. Az elfogadott ideiglenes törvény alapján létrehozták a sajtó és tájékoztatási hivatali Prágában és Pozsonyban. Ezek feladata - egyetértésben a ki­adókkal és'főszerkesztókkel - biz­tosítani, hogy a sajtóban ne ke­rüljenek nyilvánosságra olyan anyagok, amelyek ellentétben vannak az állam fontos bel- és külpolftikai érdekeivel. A törvény szankciókat irányoz eió, így 50 000 koronáig terjedő pénzbüntetést, vagy a kiadás jogának megvonását, maximálisan három hónapra. A törvény egyúttal felfüggeszti a cenzúra eltörléséről szóló korábbi rendelkezést, ugyanakkor nem érinti a tudományos és művészeti alko­tások nyilvánosságra hozatalát. (1968. szept. 15.) ELSŐ BETON SZEGED, DOROZSMAI UT 5-7. BIZTOS ALAP, ÉPÍTHET RÁNK! • Betoneladás: 326-858. • Áruház.: 326-735. ö Betonaccl-crtckesítcs: 326-903. Cl Betonelemek: 326-903. MA MÉSZÁROS ATTILA, a 26. választókerület képviselője fogadóórát tart 12-17.30 óráig a tápéi ügyfélszolgálati kiren­deltségen. AZ MDF Római krt. 31. szám alatti székházában 15 órakor kezdődik az ingyenes számítástechnikai tanfolyam, melynek témája: a PC operáci­ós rendszere: a DOS. DR. VÁNYAI ÉVA alpol­gármester, a 18. választókerü­let képviselője fogadóórát tart 15.30-16.30 óráig a polgár­mesteri hivatal ügyfélszolgála­tán. (Széchenyi tér 11.) SEBESTYÉN ISTVÁN, a 8. választókerület képviselő­jelöltje választási beszámolót tart fél 6 órakor Újszegeden, a Fenyves Presszóban. TAKÁCS MÁRIA DR, A Kereszténydemokrata Néppárt szegedi szervezet 8. számú vá­lasztókerületében, 18 órakor jelölő gyűlést tart Újszegeden, a Fő Fasori Általános Iskolá­ban. A fórum vendége: dr. Szi­lágyiné Császár Terézia a KDNP Országos alelnöke. POLITIKAI FÓRUMOT rendeznek a szegedi 8-as szá­mú választókerület önkor­mányzati képviselőjelöltjeinek részvételével, 18 órakor, a Vedres Kollégiumban (Fő fasor 45-50.). £*r KÖZÉLETI NAPLÓ HOLNAP ORBÁN VIKTOR, a FI­DESZ elnöke, országgyűlési képviselő lakossági fórumot tart 18 órakor a Victor Hugó u. 5. szám alatti FIDESZ klub­ban. GYÉMÁNT IMRE szocia­lista párti önkormányzati kép­viselőjelölt lakossági fórumot tart, melyen véleményt cserél­nek a városrész gondjairól, fejlesztésének lehetőségéről, a Fő Fasori Általános Iskolában 18 órakor. A fórum vendégei: Keleti György országgyűlési képviselő és Szekeres Imre az MSZP ügyvezető alelnöke. DR. HALASI SZILVESZ­TER, a Szocialista Néppárt önkormányzati képviselője­löltje a 8. számú választókerü­let polgárainak 18 órától vá­lasztási gyűlést tart. Vendége: Király Zoltán országgyűlési képviselő, pártelnök. DR. SZALONTAI BA­LÁZS, az MDF önkormányzati képviselőjelölt választási gyű­lésre hívja az újszegedi 8-as számú választókörzet lakosait, 18 órától, az újszegedi Csonka János Gimnázium nagyter­mébe. Vendégei: dr. Józsa Fá­bián. a Belügyminisztérium államtitkára, Pőda Jenő ország­gyűlési képviselő, a Honvé­delmi Bizottság alelnöke.

Next

/
Oldalképek
Tartalom