Délmagyarország, 1992. április (82. évfolyam, 78-102. szám)

1992-04-01 / 78. szám

2 KÜLPOLITIKA DÉLMAGYARORSZÁG SZERDA, 1992. ÁPR. 1. Franciaország, választások után Egy magányos kormány válsága A választások előtt Cresson még mosolygott A folyamat feltartóztathatatlan: a Francia Szocialista Párt visszaszorulása a helyhatósági választások második fordulóján is bebizonyosodott. A megyei tanácsok tagjainak újra­választása során a párt elvesztette régi bázisát, Nord megyét, ahol a szocialisták a harmincas évek óta folyamatosan irányították az ügyeket, s .további négy megyét, megyei tanácsi mandátumainak jelentős részét, - s ami még talán ennél is rosszabb: elvesztette potenciális szövetségeseit egy jövőbeli „reformkoalíció" megteremtéséhez. Az egykori partnerek az egységes baloldalban, a kommunisták, a legtöbb helyen cser­benhagyták a szocialista jelölteket. Mindehhez még hozzájárul a regionális tanácsok elnök­sége körüli politikai vihar, amely végül is azzal járt, hogy a szocialisták irányította kormány két „egységminisztere", akik a mérsékelt centrum támogatását jelentették a párt számára, egyaránt bajba került, közülük az egyik, Jean-Pierre Soisson inkább a miniszterségről mondott le, mint a regionális tanácselnökségről, a másik, Jean-Marie Rausch pontosan fordítva járt el - de mindegyikük megkapta a maga meg­bélyegzését, azt a vádat, hogy a szélsőjobboldali Nemzeti Front támogatásával nyerték el a tanácselnöki posztot. Az ország kormányozhatósága elvben biztosított. Igaz, a szocialisták törvénytervezetiket eddig vagy a kommunisták külső támogatásával, vagy - végső esetben — a francia alkotmány azon sajátos rendelkezésével tudták keresztülvinni, amely lehetővé teszi, hogy a tervezetet a kormány szavazás nélkül is elfogadottnak nyilvánítsa. Ám most a Kommunista Párt azt mutatta, hogy legalábbis a régiók és a megyék szintjén nem hajlandó „a kisebbik rosszat", a szocialistákat választani, még akkor sem, ha ez a baloldal öngyilkosságához vezet, a centrum „együttműködő" része viszont legfeljebb Mitterrand elnökhöz marad hűséges, kormányához már nem feltétlenül. Mitterrand elnök várhatóan egy-két napon belül dönt majd erről, s a jelek arra mutatnak, hogy jelenleg kétfajta megoldás közül kell választania. Vagy meghagyja tisztében minden idők legnépszerűtlenebb miniszterelnökét, Edith Cressont, s megengedi neki, hogy régi kérésének megfelelően leszűkített létszámú, a politikai nagyhatalmasságokat a kormányon kívül hagyó és főként fiatal szakemberekből álló csapattal próbálja megszilárdítani a helyzetet, vagy új emberre bízza a csapatmegalakítást. A nagy kérdés, hogy mihez kezdenek most a szocialisták: megpróbálkoznak-e még egyszer valamiféle reformkoalíció összekovácsolásával a kommunistáknak és a két zöld pártnak adandó engedményekkel, vagy megkísérlik a párt feltámasztását hamvaiból. Ez utóbbi nem lesz könnyű feladat. A másik módszer a választások rendszerének módosítása. Önmagában az is kérdéses, sikerülhet-e a jelenlegi többségi rendszert felváltani az arányos, lajstromos rendszerrel, de ha ez be is következnék, egyelőre nem mérhető fel, mi lenne a következmény. Az kétségtelen, hogy megnyílna az út a nemzetgyűlésbe a most kirekesztett zöldek előtt - de ők, az eddigi tapasztalat szerint, éppen a szocialistáktól veszik el a szavazatokat. Az is kérdéses, hogy ilyen esetben sikerülne-e szocialista irányítás alatt létrehozni a baloldali „nagykoalíciót" s ha igen, az milyen erőt jelentene. Az viszont nyilvánvaló, hogy egy ilyen döntés a Nemzeti Front előtt is megnyitná a Bourbon-palota kapuit - s ez jól kihasználható vád lenne a szocialisták ellen. Kiss CSABA (PÁRIZS) Külügyi jegyzék Görögországnak A KREML GYÖRGY-TERMEBEN tegnap délután ün­nepélyes keretek között aláírták az oroszországi föderációs szerződést. A ceremónián a két, maga útját járó terület, Tatárföld és a Csecsen Köztársaság képviselője nem vett részt. KEDD REGGEL a csecsen felkelők elfoglalták a rádió és a televízió épületét Groznij városában. Meg nem erősített hírek szerint az ellenzéki erőket támogatták az Afganisztánt megjárt veteránok is. Az eseményekbe a csecsenföldön állomásozó katonaság nem avatkozik bele, és semlegesek a viszályban a rendőrök is. A ROMÁN KORMÁNYPÁRT, a Nemzeti Megmentési Front országos értekezlete után egy csoport kivált a pártból. A párt vezetője, Petre Román diktatórikus stílusával, illetve a párton belüli Roman-szárny győzelmével elégedetlen párttagok „December 22. Nemzeti Megmentési Front" néven új pártot hoztak létre. NAGYSZABÁSÚ HÁZKUTATÁSI AKCIÓT hajtott végre kedden Berlinben és négy keleti német tartományban a rendőrség és az államügyészség. Körülbelül 500 rendőr és 30 államügyész kutatott a keletnémet „kormányzati bűnözést" bizonyító dokumentumok után. A rendőrök egyebek között átkutatták a korábbi NDK-vezetés egyes tagjainak lakását is, Egor Krenzét, Günter Mittagét, valamint a Demokratikus Szocializmus Pártja archívumát. A drezdai államügyészség ugyancsak kedden jelentette be, hogy vádat emelnek Hans Modrow volt keletnémet miniszterelnök ellen. FELOLDOTTÁK A KÖZÚTI BLOKÁDOT az elűzött Gamszahurdia elnökhöz hü fegyveres csapatok Nyugat-Grúziában. Ezt a TASZSZ jelentette kedden, a grúz államtanács elnökhelyettesére hivatkozva. A kormányerők hétfőn nagy erőket csoportosítottak át az ország nyugati részére, hogy megakadályozzák az újabb ellenállási gócpontok kialakulását. Tovább tart a görög blokád A Magyar Köztársaság athéni nagykövetsége arról tájékoz­tatta az MTI-t, hogy kedd délben változatlanul fennállt a görög kamionosok kezdemé­nyezte határzár, a sztrájkbi­zottság vezetője nem járul hozzá a blokád feloldásához. A helyszínen tartózkodó konzul értesülése alapján a követség illetékese elmondta: három lezárt görög-jugoszláv határ­állomáson mintegy 50 magyar Teherautó vesztegel, de a rom­landó áfukat kiengedik az országból. * Kedden délután a Külügy­minisztériumba kérették Görög­ország budapesti nagykövetét, és a tárca illetékese jegyzéket adott át neki - tájékoztatta a távirati irodát Hermán János, a Külügyminisztérium szóvivője. A jegyzékben a magyar Kül­ügyminisztérium tiltakozik a görögországi kamionblokád miatt. Nem tartja elfogad­hatónak ilyen eszközök alkal­mazását, és azt, hogy ez csupán a fuvarozók ügye. A magyar Külügyminisztérium nyomaté­kosan kéri, hogy a görög fél te­remtsen olyan feltételeket a közúti fuvarozás terén, amelyek megfelelnek az európai nor­máknak. Für Lajos Brüsszelben Für Lajos honvédelmi mi­niszter kedden Brüsszelbe utazott az Észak-atlanti Együtt­működési Tanács honvédelmi minisztereinek értekezletére ­tájékoztatta az MTI-t a HM Sajtóosztálya. A tanácskozás célja, hogy hozzájáruljon a NATO és az Észak-atlanti Együttműködési Tanácsban részt vevő kelet­közép és kelet-európai országok katonai együttműködése fő irányainak meghatározásához, a katonai együttműködés további intézményesítéséhez. Moldovában lejárt a fegyverletétel határideje * Fenyegető távirat az orosz hadsereghez Snegur félre­érthetetlenül le­szögezte: Chisi­nau (Kisinyov) megteszi a rend és a fegyelem helyreállításához szükséges lépé­seket. A parla­ment ülésén egyébként először vett részt a Dnyeszter bal partjáról érkezett küldöttség, amely felszólította a szembenállókat, hogy vonják hátrább csapataikat, kezdjenek tárgyalásokat. Snegur táviratot küldött Jevgenyij Saposnyikovhoz, az Államközösség hadseregének főparancsnokához. Ebben meg­lehetősen fenyegető hangon azt követelte, hogy a főparancsnok­ság tartsa felügyelete alatt a 14. hadsereg tevékenységét, vagyis tartsa távol az eseményektől az Már csak órák voltak hátra abból a határidőből, amit még a hét végén adott a Dnyeszter menti oroszoknak a fegyverletételre a moldovai vezetés, amikor Mircea Snegur moldovai elnök kedden, a parlamentben, drámai hangú beszédében kijelentette: „Türelmünk végére értünk, a túlparton nem akarnak békés megoldást." egységet. A moldovai elnök kifogásolta továbbá, hogy az elmúlt napokban rendszeresen megsértették a köztársaság légterét, anélkül, hogy a bere­pülésekről előre tájékoztatták volna a moldovai szerveket. Azt is szemére vetette Saposnyi­kovnak, hogy a tiraszpoli katonai repülőtérre több tucat államközösségi repülő érkezett, illetve Saposnyikov helyettese, Borisz Pjanykov túl gyakran tesz látogatást a moldovai alakulatoknál, bejelentés nélkül. A moldovai bel­ügyminisztérium közleményben jelentette be, hogy a Dnyeszter menti felkelők rakéta­mmmmmmmm támadást intéztek Kosnica város el­len, amelynek következtében egy rendőr életét vesztette, és három másik megsebesült. Eközben a szakadár Dnyesz­ter menti Köztársaság parla­mentje fegyveres ellenállásra szólított fel a moldovai erőkkel szemben, és a parlamenti kép­viselők a terület üzemeinek ka­tonai termelésre történő átál­lítása mellett foglaltak állást. Ezt Igor Szmirnovnak, a terület elnökének szóvivője jelentette be. Elindultak a francia ENSZ-csapatok Délen az aknavetőké a főszerep A viszonylag nyugalmas délelőtt után kedden kora délután ismét megszólaltak az általános riadót jelző szirénák Eszéken, miután a szövetségi alakulatok és a szerb tartalékosok aknavetőkkel kezdték el lőni a szlavón várost. Keddre virradó éjszaka egyébként Horvátország minden háborús területén megszegték a tűzszünetet. A horvát rádió adatai szerint kizárólag a jugoszláv hadsereg által támogatott szerb szélsőségesek felelősek a lövöldözésekért. Az elmúlt éjszaka súlyos harcok voltak a magyar határ közelében levő Verőcénél. A Vinkovci körüli horvát álláso­kat szinte egész éjszaka tűz alatt tartották. Slavonski Brodon viszont hét nap után, kedden délben megszűnt az általános riadó. A szomszédos Bosanski Brodon az emberek még min­dig az óvóhelyeken tartózkod­nak, habár a városban csak szórványos lövöldözéseket hal­lani. A szintén boszniai Bihacra megérkezett a szövetségi had­sereg és a boszniai rendőrség vegyesbizottsága, amely ki­vizsgálja a hétfő éjszakai tűz­párbaj körülményeit. Pierre Joxe védelmi minisz­ter búcsúztatta kedden a touloni hadikikötőben az ENSZ ju­goszláviai békefenntartó erői­ben részt vevő francia katonák első egységét. A kétezer francia kéksisakos közül 1300 indult hajóval Jugoszláviába, ahol április 4-én kezdik meg Fiúmé­ban a kirakodást, majd szá­mukra kijelölt körzetben az el­helyezkedést. A francia csapa­tok második, mintegy hétszáz­főnyi részlege április 7-én indul a helyszínre. Újabb azeri támadás készül Örmény források szerint Azer­bajdzsán újabb átfogó támadásra készül Karabah fővárosa, Han­kendi (Sztyepanakert) ellen. Jerevánból származó értesülések szerint az azeriek aknavetőkkel lövik a város körül kialakított aknazárat, hogy utat törjenek maguknak. Közben kedden egész nap rakétatűz alatt volt a település. Ketten meghaltak, négyen megsebesültek, több tucat ház dőlt romba. Más körzetekben, főleg az agdami területen, eközben folytatódott a fogolycsere. A karabahi harcok újbóli fellángolásával párhuza­mosan folytatódnak a diplomá­ciai erőfeszítések. Jagub Mame­dov azeri elnök fogadta a konfliktusban közvetítő iráni külügyminiszter-helyettest, Mahmud Vezit, és kedden a tér­ségbe várják az EBEÉ misszió­ját, amelyet Jiri Dienstbier, csehszlovák külügyminiszter vezet. 1992. április l-jén megnyílik a Würth Szereléstechnikai Szaküzlet Szegeden! Würth - No. I. a szereléstechnikában -immár Szegeden is Szakmai tanácsadással kínáljuk termékeink teljes skáláját! 6725 Szeged, Vásárhelyi Pál u. 4. Tet./Fax: (62) 21-340. Nyitva tartás: Hétköznap: 7.30-18.30 óráig AZ EMELETRE MINDIG ÉRDEMES FELJÖNNI. Tavaszi árengedmények A FÉRFIRUHÁZATI OSZTÁLY AJÁNLATA: régi ár új ár Öltönyök 6690 Ft 3990 Ft 4455 Ft 2990 Ft 4880 Ft 1952 Ft Kisméretű ingek 99 Ft HOLNAP IS AKCIÓ! FIGYELJE HIRDETÉSÜNKET! Adria Tours Kft. Szeged, Gutenberg u. 24. SZEGED NKÖYAHUHW # k GOROGORSZAG - Chalkidiki félsziget STAVROS apartmanok: 3100-8500 Ftfrét. Gyerekeknek 10 évesig INGYENES! OLASZORSZÁG - Caorle (Velencénél) Apartmanok: 2500-12 000 Ft/hét. EX-JUGOSZLÁVIA - a tengerpart északi és déli csücske FANTASZTIKUS ÁRAKON: 2100-A100 Ft/hét, apartmanokban. 7100-9100 Ft/hét holtelben, ellátással! Bevásárlóutak folyamatosan! Buszbérbeadás! Szállásfoglalás! ADRIA KFT. SZEGED, Gutenberg u. 24. Tel.: 18-482.

Next

/
Oldalképek
Tartalom