Délmagyarország, 1990. november (80. évfolyam, 278-303. szám)

1990-11-19 / 293. szám

10 Röviden 1990. november 19., hétfő Tavaszig szabadon Nagy László felvétele Egyelőre ismét szabad az út. azaz a híd a 47-es úton, a Tisza felett. Az algyői híd felújítási munká­latainak első szakasza novem ber 15-én ért véget, így ismét akadály nélkül közlekedhe­tünk mindkét sávon a Tisza- hídon. Tavasszal az úgynevezett ártéri hidakat újítják fel. Az eddig elvégzett munkák k öltsége 38 millió, a hátralevőké 56 millió forint. Ha az időjárás engedi, a hídépítők a forgalmat nem zavaró korrózióvédelmi és betonfelület­javítási feladataikat szeretnék a tavaszi nagy munkálatok előtt elvégezni Dél-alföldi magazin TEMPLOMBŰCS Ú Az újszegedi Szent Erzsé­bet plébániatemplom temp­A szegedi stúdió maga- valóság egyik legproblemati- ]0mbúcsúját ma. hétfőn es­zinrnúsora 20 órakor kez- kusabb kérdése a földtu- te tartják Este fél 6 órakor dődik a 2-es programon lajdon. Vajon, hogy véle- versek, énekek, rövid elő­Először riportokat, tudósi- kednek erről az első magyar adás hangzik el Szent Er­tásokat láthatnak a hét vé- szövetkezeti községben, Túr- ^ébetről Az ünnepi szent­ge és a nap eseményeiről, kévén, a zákányszéki szak- mjse este 6 órakor kezdő­Ezután: visszapillantás az szövetkezetben, valamint djk. a szőnok- Dusik Péter idei őszi grázi vásárra, me- azok, akik soha nem vitték apátkanonok, battonyai plé­lyen 50 ország kétezer ki- be földjüket a szövetkezet- bános Ezen a napon emlő­be. A film arra keres vá- keznek meg a'templom föl­laszt, hogyan lehetne ismét szentelésének 80. évforduló­állítójá vett részt, köztük a magyar vállalatok és vállal­kozók. 20.22-től: Magyar föld 1990. Riport-dokumentum­film. Készítette: Bőle Ist­ván, Balázs Iván, Berkó gazdája a magyar földnek az állatállománynak. 20.55: „Terülj, terülj asz­talkám" — néprajzi kiállítás járói is. Tél, 1976 tájnak. Abonyi tanár úr hirtelen ébredt. Első gondolata volt, hogy míg pihente az éji fáradalmakat, a vonat végcéljához ér­kezett Kitekintve az ablakon, egy addig ismeretlen, végtelen fehér világ tárult elé. Ha álmainkat, mint képzeletünk legter- ~ Hótorlasz. Három-négy órát késünk, mékenyebb hajtásait igyekszünk a valóság Varhatoan — szólt be a fiatal kalauz a árván bitorolt földjében elplántálni, egész hunéba. biztos, hogy ezzel a cselekedetünkkel Abonyi tanar ur kabátot vett, óvatosan nemhogy gyümölcsöt termő ligetet, de lépdelt a vasüti kocsi lépcsőjén. s soha még körülkeríthető kertet sem fogunk te- "eum, érzett örömmel szívta be a tél első remteni Pedig képzeletünk s vágyaink leheletet. Kari a t emelte, hogy „átölelje a mindenféle képe nagyon is része a valós tajat"- de,a mozdulat nevetségessége egy világnak, amit nap mint nap fölépítünk P'llanat alatt megriasztotta, már csak azzal is, hogy reggelre ébred- A vegeláthatatlan feherseget csak egy vén. elvégezzük az az napra rendelt dol- tavo1' sötétlő foltja törte meg Ap­gainkat. Kutatni, fölfedni az összefüggése­ket. amik arra kényszerítenek, hogv az élet fájdalmas vagy örömteli fordulatait továbbörökítsük lelkünk távolabbi tarto­mányaiba, azért is ostobaság mert tuda ró, fekete alakok mozogtak az udvaron. A tanár összehúzta magán a kabátját, megigazította nyaka körül a sálat, s min­den erejét összeszedve, igyekezett kivenni az előderengő élet sejtelmes körvonalait. tunk olv 'működését igyekszünk megérte- Hihetetlen ifjonti frissességgel ugrott föl ni. ami isteni vagy valami istentelen ha­talom vélhető bizonyítéka. Hisz', ki a kegyelemben részesül, nem kérde<zi, miért? Talán tíz éve is már, hogy néhai taná­rom elmesélte történetét, ami életét — sa­ját bevallása szerint — egyik napról a másikra ellenkező irányba fordította. Abban az évben a december sem. hozta meg a havat. A vonat hainal-párás ab­lakai mögött a korai álom egvügyűséáé­ben pilledtek el az arcok. <c álmodta ki. ki tovább a korán megszakított, ébrenlé­ten túli élet történeteit. A vonat szinte észrevétlen rángásokkal szaladt neki a csöndesen hátakaróba burkolódzó alföldi a lépcsőre, s szemében már rég kihunyt tüzek fényei csillogtak ... Nem telt bele egy hónap, s Abonyi Ta­más földrajz—fizika szakos gimnáziumi tanár elvált feleségétől, családját és pá­lyáját végképp elhanyagolva vetette ma­gát a kisváros nem éppen úri emberhez való, cliillámló világába. Nehezen emelte rám tekintetét. Szép vonású szájában tartva cigarettáját, mél­tósággal bólogatva bocsátott el: — Tudja, fiam, csak a kegyelemben hi­szek. Mert a létezésben nem az a ször­nvű. hogv utoljára, hanem, hogy először élünk. Lengyel Zoltán Szocialista hírek Zsófia. A jelenlegi magyar Szegeden. Austria lottó A Lottó Unió Kft. közlése szerint a 46. játékhét ered­ményei a következők: Leadott szelvény összesen 2 millió 162 ezer 924 darab. Ez 77 miillió 375 ezer 532 schilling Austria Lottó-fogadási dijat jelent A teljes Austria Lottó+nyereményöslszeg 38 millió 687 ezer 766 schilling Ebből a hatosra 11 millió 606 ezer 329 schilling jut Az e heti nyerőszámok a következők: 5, 7, 26, 31, 35, 42, a pótszám: 11. A teljes Joker-fogadási díj 17 millió 332 ezer 75 schil­ling. Ez az elsó nyerőosztály, a Joker 2 millió 599 ezer 811 Schillinggel való dotációját jelenti. Az e heti Joker-szám a következő: 419 990. (MTI) A Szocialista Párt szegedi, szakmai típusú alapszer­vezeted ma, hétfőn 17 órától összevont taggyűlést tartanak a Dégáz-, egészségügyi, gumigyártó, kereskedő-, közszol­gálati, kőolajkutató, olaitervező, kulturális-, pedagógus-, távközlési és tervező-alapszervezeték tagjai részére a párt Tisiza Lajos körúti székházában. A résztvevők tájékozta­tást hallgatnak meg Fritz Péter kongresszusi küldöttől a Szocialista Párt második kongresszusáról. * A kisteleki szocialisták ma, hétfőn, 17 óraikor a párt­házban összevont taggyűlést tartanak, ahol az érdeklődő­ket Pinjung Emil kongresszusi küldött tájékoztatja a párt második kongresszusa munkájáról. * A Szocialista Párt makói szervezetei ma, hétfőn, 17 árakor városi összevont taggyűlést tartanak a párt Ju­hász Gyula utcai székházában, ahol Oláh Sándor kong­resszusi küldött tájékoztatja a résztvevőket a párt máso­dik kongresszusának munkájáról. (OZELETI KÁVÉHÁZ A Royal kávéház szokásos hétfő esti (18 órakor kez­dődő) irodalmi-közéleti so­rozatának mai témája a BARANGOLÁS A KARPAT­MEDENCÉBEN A Barangolás a Kárpát- termékek ma már nemcsak A VILÁGHÍRŰ CHICCO medencében című előadás- a babáknak okoznak örömet. szabadkőművesség lesz. Az sorozat keretében ma este est vendégei, a szabadkő- 7 órától a tanárképző fő­művesek képviseletében: iskola dísztermében dr. Fo­Kiss-Dózsai András és Na- dor Ferenc beszél a Szé­csády Péter. Házigazda: kelyföld néprajzi és mű­Tráser László. vészettörténeti értékeiről. Kissé hűvösebb idő Várható időjárás az országban ma estig: lassanként szakadozik a felhőzet, felhőátvonulások lesznek. Záporeső Ma nyílik a Bálint Sán­dor Művelődési Házban Ga­ramvölgyi Margit festő és Ládonyi Ferenc grafikus Fe­bármikor előfordulhat. A szél mindenütt északnyugatira tisztító pálcikát,-a kicsit na- KORLÁTOZÁS IKARUS — MERCEDES­MOTORRAL A Szovjetunió és a Mer­cedes Benz AG a budapes­A mamáknak is számtalan ti Ikarus gyárat is be akar­segédeszközt kínálnak most ía vonni a német—szovjet kiallitasa. Ez Ladonyi a Dugonics téren levő Ba- autóbusz-gyártási együtt- renc egyik rajza, baházban. Többek között működésbe. Mint Werner kapható itt mellszívó kész- Niefer, a Mercedes igazga­let, a szoptatáshoz mellvé- tója vasárnap közölte a dő, és a melltartóba való Mercedes évente 8-10 ezer betét is, amely túl azon, motort szállítana az Ika­hogy higiénikus, kényelmes rusnak hajtóművekkel is. De kapható vízhőmérő és együtt, hogy a pangó ter­sokféle lázmérő is. A ba- melés ismét fellendüljön. báknak cumisüveget, fül- FORGALOM- A hét vége megyei eseti statisztikájának HÉTVÉGI PIACI ARAK Az élő csirke kilója 70­95, a tyűké 65-100, a puly­káé 80-100, a libáé 80-100, a kacsáé 60-100, a tojás da­rabja 4,50-6 forint. A tejföl literje 160, a tehéntúró ki­Jója 120, a juhtúróé 220, a burgonyáé 14-20, a sárga­répáé 15-20, a petrezselye­mé 20-40, a vöröshagymáé 18-30, a fejes káposztáé 10-15, a kelkáposztáé 10-15 forint. A saláta darabja 4­10, a karalábé kilója 10-15, a karfiolé 20-30, a paradi­csomé 20-60, a zöldpaprika darabja 4-15, a főzőtök ki­lója 15-20, a retek csomója 4-10, a zöldhagymáé 8-10, a fokhagyma kilója 100-150, a parajé 30-50, a sóskáé 50. a gombáé 120-180, az almáé 10-40, a körtéé 20-50, a sző­lőé 15-40, a héjas dióé 70­100, a száraz babé 120-150. a savanyú káposztáé 40-50. a mák literje 80-100 fo­rint. ROSSZ HIR fordul, megerősödik, a Dunántúlon időnként viharos lesz. A hőmérséklet reggelre 2—7 fok között várható. A legma­gasabb nappali hőmérséklet ma 6 és 11 fok között alakul. (MTI) könnyebben sebesült meg. A kár kb. 260 ezer forint. Ugyancsak szombaton 12 óra 50 perckor ívtakó belte­rületén a kerékpárjával vé­dett útvonalra figyelmetle­nül kihajtó Kasza István (Makó, Székely u. 2.) szenve­gyobbaknak csörgőt és rágó- November 20-án és 21-én között a fő szerepet a kodos dett 8 nap0n túl gyógyuló kát, a még nagyobbaknak a Csillag téri gázépítési idő és a csúszós út, valamint .sérüléseket egy gépkocsival bébikompot és etetőszéket is munkálatok miatt a 9-es az örök ellenfél, az ital ját- történt ütközés következté­kínálnak. Akit esetleg más trolivonal forgalmi rendje szotta. Szombaton hajnalban ben. érdekel a CHICCO-termé- megváltozik, s a következő- fél kettőkor a 47-es úton bal­okai kek közül, annak is érde- képpen alakul: A Lugas ut­mes benéznie ide, mert most ca—Vár utca között kék au­150 féle cikk közül válogat- tóbuszok szállítják az uta­hatnak a legkisebbeknek és sokat. Csúcsidőben 5.20-tól az anyukáknak, (x) Székkutas és Vásárhely kő- ^ ™ég ninc^végea zött Vajna László (Debre- Csongrád m€gyei bal" Vajna László cen. Angyalföld tér 10.) Mer­cedes mikrobuszával a síko3 úton megcsúszott, s egy út ^ros menti fanak rohant. A so A KISVÁLLALKOZÓK 8-ig és 13-tól 18 óráig 5 perc követési idővel, csúcs­időn kívül 4.30-tól 5.20-ig és 8-tól 13 óráig, valamint 18­oktatási központja a közel- tói 22.40-ig 10 perc köve­jövőben harisnya-szemfel- tési idővel közlekednek. A szedő, amatőr fotós, textil- Hont Ferenc utcai végállo- , . és ruhaipari varró, virágkö- más és a Vár utca között korhazba szállították. Az tő és lábápoló tanfolyamot trolibuszok közlekednek a aayagi kár kb. 300 ezer fo indít. Jelentkezés és felvilá- menetrend szerint. Átszállás rint­gosítás: személyesen a Hor- a Vár utcában létesített ide­váth M. u. 3., I. em. 6., iglenes megállóban. A je­vagy a 13-596-os telefonon gyek a vonal teljes hosszá­(x) ban érvényesek. eseti mérlegének; délután negyed 6-kor Szentes belte­rületén az ittasan közlekedő Imre (Szentes, Nincs menekvés Ha Hasek befejezhette. volna Svejk kalandjait, ak­kor is előhozakodnék az örök katona leszerelését kö­vető viszontagságokkal. Történt, hogy a K. u. K.-t csak olvasmányai alap­ján ismerő magyar baka. a '80-as évek elején leszerel­ve, emlékül egy garnitúra gyakorlóruhát vitt magával civil életébe. Ezért meg is fizetett rövidesen 882 forin­tot. s ezzel elintézettnek tekintette az egyébként szo­kásosnak minősíthető ikihágást. Az adminisztráció ör­döge azonban azóta sem hagyja nyugodni; évente meg­kísérti, volt laktanyája számát feltüntető kötelezvények­kel. melyek szerint újra és újra (talán míg él) fizetnie kell Hiába a civil kurázsi, a befizetést igazoló korabeli csekk, októberről októberre ajánlott küldemény formá­jában emlékeztetik: szolgálati helyén számon tartják a rangját, címét és nevét A laktanya falai mögötti ad­minisztráció, saját törvényei szerint nem tűr ellenke­zést: ha holmi csekkeket figyelembe venne, vajon mi értelme lenne a precíz kimutatásoknak, az aktán meg­ülő pornak!? (varga) őr és öt u tasa sül vos élet Mentett rét 80 ) szaladt neki tor es ot utasa súlyos, elet- személygépkocsijával egy te­veszelyes seruleseket szenve- bérautó pótkocsijának. A so­dett három másik utas pe- f-r ^ 8 Jnapon belül drg könnyebben serult meg . f- sérülések£€lj ám ^Luda_unylUí^t,w?-l!?arh /Í utasa nem: 8 napon túl gyó­gyúló sérülést szenvedett. Még egy balesetről kell be­számolnunk: vasárnap haj­Ugyanezen a napon reg- nalban 2 óra 45 perckor Ma­géi 8 óra 5 perckor a 43-as kó és Földeák között a Szél­számú úton Szőreg után malom csárdánál karambo­Deszk felé haladó Josef Ka- lozott a Gorzsai Állami Gaz­roliny német állampolgár daság Nysájával Óré István. Renault-jával szabálytalan ö is ittasan vezetett, fának előzés közben frontálisan üt- ütközött: a következmény a között egy szembejövő Ladá- sofőr 8 napon tül gyógyulíó val, melynek utasa és a vét- sérülése, és a tetemes, kb. kes gépkocsivezető súlyosan 100 ezer forintnyi kár. megsérült. A Lada sofőrje P. L. DELMftGYflRORSZAG Napilap Főszerkesztő: Dlusztus Imre Főszerkesztő-helyettes: Sulyok Erzsébet Kiadja a Délmagyarország Könyv- és Lapkiadó Kft. Felelős kiadó: Christian Theodose és Dlusztus Imre. Ügyvezető igazgató: Kispál Antal. Szerkesztőség és kiadó: 6740 Szeged, Tanácsköztársaság útja 10., Sajtóház. - Telefon: 24-633", 13-710 (szerkesztőségi titkárság), 12-847 (olvasószolgálat), 13-529 (sportrovat), 13-130 (kiadó), 12-836 (hirdetésfel­vétel). Telex: 82-282. Telefax: 13-130,13-529. - A lapot a Szegedi Nyomda állítja elő, Szeged, Fekete sas u. 28.6720. Megbízott igazgató: Kónya Antal. — Teijeszti a Szegedi Postaigazgatóság. Előfizethető a postahivataloknál és kézbesítőknél. Előfizetés) .egy hónapra 101 Ft. ISSN 0133-025X

Next

/
Oldalképek
Tartalom