Délmagyarország, 1990. november (80. évfolyam, 278-303. szám)

1990-11-02 / 279. szám

>11 4 Hirdetés 1990. november 2., péntek DM-PRESS Aprócskák Adásvétel l.pilkciésből kimaradt villanyoszlop be­tongyámmal kompletten eladd. Tclc­Ion: 13-061). Kis-i Jdzsef. 701) takarmányrépa eladó. Érdeklódni: a 82-319-cs telefonon este Úji/crí, 4 db 165 x 13-ax hrelli téli gumi (elnivcl együtt eladó. Telefon: 53-497 16 óra után. 4 kg eredeti olasz indigókék aulózo­tninc hígítóval eladó. Érdeklódni a 12­ülll-es leletonon. Kuaihinálhaló, olasz babakocsi eladó. Érdeklódni: egész nap az 54-818-as tele­fonom Építkezésből kimaradt t db hungveluj K—VI —10-ej 2dbSofa9üx60-asbukó cs I db üt)x60-as (élkórívcs bajai ablak á(a nélküli áron eladó. Érdeklódni: szombat-vasárnap 18 óra uüin a 19-314­cr telefonon. Antennarendszer, 7 tagból álló lólib vevó ellátására alkalmas erósilóvel el­adó. Érdeklódni: a 14-509-cs leletonon 16 óra után l'lj modul lui konyhabútor eladó. Ér­deklődni: a ISMW.Vas lek-Ionon Káposzta eladó 30—4U mázsa. Érdck­li'xlni: KelsóTisza part 28. II. 9. keuipingkerékpár eladó. Érdeklódni: Juhász Gyula ulca 18/A délután 4 órá­tok Kégcbbi gyártmányú Neumann varró­gépet vennék 8-10 ezerért. Clm: Szi­várvány u. 28/A. Sárdine. Kst i Arákban Jármű IS-es Zsiguli érvényes műszakival ol­csón eladó. Irányár: MIM) bt. Érd.: szombaton vasárnap egész nap és hét­köznap 8- 16 óráig a 24-240-cs leleío­non. Imk A. nyílon I 5 éves 33tM> km-rel eladó. Érdeklódni: a M-612-ct teleti* tvm. Volkswagen mikrolvosz eladó. Érdek­lódiu: a 12-887-es telefonon vagy 26­604. 1991-re visszaigazolt Lada Kombi lu­ulalái eladó. Érdeklódni u 16809-eá leletonon. Új fehér 4 ütemú Trabant eladó. Érdek­lódni: a29-565-osleletonon I76ra után. GA-s Trabant sürgósen olcsón eladó. Érdeklódni: 17 óra után Bártfai utca S/A li'-o, 1300-as Lada fnss műszakival jó állapotban olcsón eladó. Érdeklód­ni: 17óra ulán a 30-353-as telefonon. KY-os, 1310-cs Dacia hároméves mű­szakival alvázvédelemmel kevés km-rel 12lHKI0-érteladó. Botdány ÉpftóulcaÜ. 7 íves LTZM.K.P. jó állapotban eladó. Érdeklódni: hétköznap 15 óra után. Bordány Béke dúló 22. V3V 12(8) bogár jó állapotban 150000 km-rel eladó. Telefon: 28490 10-16 óráig. 1992-cs Favorit-kiutalás eladó. Érdek­lódni: 55-780. Albérlet Albérletbe kiadó hosszabb idóre 3 szo­bás Összkomfortos lakás. Érdeklódni Csuka utca 38. este. A UÉGÁZ PB Gázlólift Üzeme gázpa­laekszálliió konténerek javítására — acélszerkezeti és festési munkára — ke­res vállalkozót. Részletes információ a helyszínen. Szeged-Algyó Téglás ulca. Takarítónői, asztalost felveszünk. Bcb­riis Lajos Szakközépiskola Marx tér 14. Napi 2-3 dl anyalej eladó. Cím: Szeged Garam u. 5/A III. tmclct 9. ajtó. Ta­más. Szállítóedény szükséges. Gyorshirdetések Adásvétel NYÍLATLAN árvácska eladó. Tele­fon: 30-137. Lakás Munka llároni szobi, hallos telefonos OTP-s óróklakás III. emeleten 1000000 Kl-c OTP-átvállalássál Etelka soron eladó. Érdeklódni: 30-046-os telefonon egész nap. Kakoríea utcai lakás magas OTP-vel el­adó. Telefon: 10-309 8-i l-ig 3-6-ig. Belvárosi 36 nt^s egyszobás összkom­fortos I. emeleti lakás eladó. Érd.: S/c­ged Szent István tér 12-13. I. cm. 9. Ingatlan Eladó kertes nagy magánház kisebb házal beszámítok. Szóreg Nefelejcs utca 81). Újs/cgcdi, angol típusú llOntHts tele­fonos lakás kis kerttel eladó. Telefon: 53-497 lóóraulán. Összkomfortos családi h;u eladó. Ér­deklódni: Földmfvcsutca 14 hétvégén. Szalymuzi lánya eladó. Érdeklődni: egész napa 73-576-os telefonon. Zsombói portál garzonlakásra cserél­nék. Kúlónbózclcl Tizetek. Érdeklódni: 18-20óráig a 61-724-cs leletonon. Falusi magánházat vennék Szegedhez 10—15 km-re Zsombón Bordányban Újszentivánon Koszkén. Telefon: 15­610. Vennék belvárosi 100 m: körüli pince­helyiséget eladó Űrhajót utcában 18 m-es garázs. Telefon: 15-610. Bakéiban, Hídvcró utcában 1349 nv lelek eladó. Érdeklódni: esti órákban. Oldal u. 2. alatt. Dobákék. Újszegcdi Szövőipari Vállalat felvitelre keres kazánfiitói K-3 és lakatost. Cí­münk: Szeged Alsó Kikötő sor II. Telefon: 54-244. Keresek független megbízható csinos hölgyet üzletembe segítségnek. „Szor­galmas 550018" jeligéle a I Iirdclóbe. Házasság Ádám—Eva KapcsoliOleicciilö Szolgá­lat. Válaszborítékén lajékozialjiik. Sze­ged Pf.: 696. 6701. 30-as férfiak csinos házias bolgyek je­lentkezéséi várják házasság ccljálml. „Egyikünk Németországban él 550017" jeligére a Hirdelóbe. Barátul, társai keres egy jó megjelené­sű 37 éves 2 gyermekes nó korban hozzáillő jól szituált magles férfi szemé­lyében. „Megtalállak 5518)15" jeligéié a Hirdelóbe. Intim sarok 28 éves, 168/65 bajuszos vidám termé­szetű halai jóképű srác partnerkapcso­lat céljából szcxbarátnól keres közép­korú vagy idÓ6ebb hölgyet. „Barátság V/2666" jeligérc a Victor Hugó u. 5. sz. Hirdetóbe. 160 cm magas 60 kg-os 40-cs asszony keres társat barátot 50 éves korig. Csak józan életűek Írjanak és lakás is szüksé­ges. Nekem van. „Őszirózsa 55021" jel­igére a Hirdetóbe. YAMAHA DSR-2000 öloktávos bil­lentésérzékcny szintetizátor Midivel beépített dobgéppel és hangszórók­kal, valamint Yamaha zongoramodul eladó. Reggel vagy este 27-529. OSZTRÁK variálható babakocsi el­adó. Kukovec u. 18.1. 1. Kovács. HÍZOTT sertés eladó. Érdeklódni. Ti­sza Lajos u< 49. sz. ELADÓ jó állapotú, 180 ezer kilóké lóriás, vcgycstUzelésú vizeskazán olajégővel, valamint 4 kW-os áram­fejlesztő. Telefon: 78-372. Esti órák­ban. 4 éves, nyitott ZSUK, kitűnő állapot­ban, eladó. Dorozsma, Gyalu u. 23. 12 éves Ford Escort 1,6-os, reális áron, eladó. Érdeklődni: 16 óra után, Szóreg, Szerb u. 222. POLSKI 126-os (GJ-s, sárga>40000 km-rel, megkímélt állapotban eladó. Érdeklődni: Batthyány u. 22. POLSKI 126-ost vennék kevés km; rel.,Ár—színmegjelölés 02021 "jeli­gére a Sajtóházba. OPEL KADETT 1300 D benzined I .adAra cserélem, 5 éves korig, vagy 200000,- Ft. Vámvizsgálat előtt. Ér­deklődni: a 23-944-es telefonon 15 órától. 6 éves Skoda 10 5 S — 4 7000 km -rel — eladó. Telefon: 24-497. KÉTÉVES — nem törzskönyvezett — fekete-ezüstös, fejlett németju­hász kan keresi fajtabeli szerelmes szukáját. Telefon: 21-511. Albérlet BELVÁROSI, főbérlő nélküli, bútoro­zott, telefonos lakást bérelnék. „Sür­gős 4785" jeligére a Victor Hugó u. 5. sz. alatti Hirdetőbe. SHARP VC 651 GH videorecorder megkíméllen eladó. Ára: 21000,- Ft. Érdeklődni: 18 óra után.Telefon: 27­901. ELADÓ gyermekheverő, variálható. Kossuth Lsgt. 44/B. Gavodi. KIKÉSZÍTETT nutriaprémek és te­nyészállatok eladók. Garantáltan ide­gen vérvonal. Telefon: 62-46-497. 26 programos Nikolett táskavarrógép eladó. Érdeklődni: egész nap. Kuczik Istvánné, Lomnici u. 45. FIATAL HÁZASPÁR kisgyerekkel albérletet keres kertes házban, Szege­den idős bácsinál vagy néninél. „Sür­gős 1965" jeligére a Sajtóházba. TEIEEONOS garzont bérelnék. Te­lefon: 10-309, délelőtt 8—11 óráig, délután 15—18 óráig. MAGÁNVENDÉGLŐ 2 fő ügyes konyhalányt felvesz kétműszakos munkakörbe. Fizetés megegyezés szerint. Érdeklődni lehet a 72-245-ős telefonon vagy személyesen a Forró Fogadóban. Cím: 6758 Röszke. 1.4. NYOLCADIKOS fiam mellé főiskolai hallgatót keresek, aki mindenből kor­repetálja. Cím: Szőreg, Nefelejcs u. 45. MATEMATIKÁBÓL, kémiából álta­lános iskolás korrepetálását vállalom. Érdeklődni: Kopasz Anett, Batthyány u.22. BELVÁROSI, új, társasházi lakás — 3 szoba + garázs, lomkamra — eladó. Osztrovszky u. 16. II. 6. Papp. Érdek­lődni: 17—19 óra között. ÚJSZEGEDEN 56 nm^es, téglablok ­kos, gázfűtéses, erkélyéi lakás eladó. E'ő fasor 11.1. em. 6. Érdeklődni: pén ­tek déltől mindennap. Ingatlan IRÁNI orvostanhallgató kétszobás, bútorozott, telefonos lakást keres. „Hosszabb időre 876" jeligére a Saj­tóházba. Lakás SZIKSÓSI zártkert (808 nm) eladó Ipoly sor 9/A. X e. 27. Kelemen Lász­ló. ZSOMBÓ központjában családi ház eladó, nagy kerttel. Érdeklódni: For­ráskút, Jókai u. 10.szám alatt szomba­ton—vasárnap 9— 16 óráig. BALÁSTYÁN hétvégi kis tanya el­adó. Érdeklődni: 56-540-es lelefo­KÜLÖNBÖZÓ méretű irhabundák, valamint bőrkabát és öltöny, megkí­lőbc. oldást keresek, OTP átvállalással, mélt állapotban, olcsón eladó. Érdek- "ria,alok 550511" ^re * "We­Egyéb Malrnutlikaoklat&s a belvárosban! Felső tagozatosok korrepetálását egész ívben vállalóin. Telefon: 21-486 Telefonos partnerközvetítés szabad­tdóklub legközelebb november !7-én. Telefon: 26497 délután este. Belvárosban 3 helyiség (36 m:) iroda céljára kiadó. Érdeklődni: a 13-703-a* telefonszámon. 23 íves, kalonavisclt fiatalember A B C kategóriás jogosítvánnyal PÁV III. vizsgával gépkocsivezetői állást keres. „Szeged V/2710" jeligére a Victor Hugó u.5. sz. Hirdelóbe. Kőntüvcsuankil vállalok télen végezhe­tói kedvezménnyel is Telefon 15431. Tőkével rendelkező társat keresek. „Magas kamat 2687" jeligére a Victor Hugóu. 5. sz. hirdelóbe. Egység Általános Fogyasztási Értékesítő és Beszerző Szövetkezet 47 szému élelmiszer vegyesbolt Balástya. Úszeszek 259 MNB 280-38661 szamü belyegzője elveszett. Használata a mai naptői érvénytelen lődni: Földmíves u. 10. Ferróék. NSZK variálható mély babakocsi el- 1 * 2^s. kihelyezett előterű lakás­adó. Érdeklódni: Szeged, Sajka u. 6. 3í°"?aJ' beköltözés, lehetőséggel ­emc|et 6 J eladó. Szeged, Gáspár Z. u. 10/A. III. e. 7. SAROK ÉTKEZŐGARNITÚRA, csillár, telcfonasztal eladó. Telefon: 22-425. Egyéb 2 DB FOTEL ágytakaróval, dohány­zóasztal, cserge igényesnek eladó. Dózsa Gy. u. 4. III/9. Tarkó. KERESKEDELMI vagy vcndéglátói­VETŐMAGBúRGONYA - Dcsiré ^tevékenyégbe mtinkáyal tókével (dunántóli) - eladó. Mórahalom, betánulnék..^ agy gyakorlat 04326 Szóló u. 14. ' jeligére a Sajtóházba. -J) CODOCOCCOOO< ÍNYENCEK, REFORM­KONYHA-KEDVELŐK! Eredeti közel-keleti ételek várják a SEHEREZÁDÉ Étteremben. Szeged, Szt, Mihály u. 3, alatt. Telefon: 25-837. Naponta 12-től este IC óráig, i hétvégén éjfélig. Rendezvények, házhoz szillí- i tás, svédasztál, hidegtálak. OSZTRÁK variálható iker babakocsi, napellenzővel, bundazsákkal reális áron eladó. Szeged, Körtöltés u. 46. D. em. 6. Szögi. ELADÓ olajtartály — 2000 literes; 2 fejes eke, vegyestüzelésú kazán, régi esztergapad. Börzsöny u. 8. Jármű FÉG SZV MÁRKASZERVIZ Új helyen, bővített szolgáltatással: — gázkészülékek értékesítése — beszabályozása, szervizelése — reteszelő kapcsolók beszerelése és a Salgótarjáni Tűzhelygyár termékeinek beüzemelése és teljes körű szervize Szeged, Szt. Miklós utca 14. Telefon: 14-583 AZ USZV MŰSZAKI KONFEKCIÓGYÁR felvételt hirdet K-3-AS FtJTÖ munkakörbe, 3 műszakos munkarendbe. Kereseti lehetőség: 12000,- Ft/hó. Juttatásaink: albérleti hozzájárulás, ebédtérítés. Nyugdíjasok jelentkezését is varjuk. Jelentkezni lehet: USZV Műszaki Konfekciógyár, személyzeti­munkaügyi és bérosztály Szeged, Dorozsmai út 14. Tel.: 14-855/104-es mellék. AZ USZV MŰSZAKI KONFEKCIÓGYÁR felvételt hirdet szakké-zett VARRÓNŐ munkakörbe, 1 műszakos munkarendbe. Juttatásaink: albérleti hozzájárulás, ebédtérítés, célprémium Jelentkezni lehel: USZV Műszaki Konfekciógyár, személyzeti, munkaügyi és bérosztály Szeged, Dorozsmai út 14 Tel.: 14-855/104 -smellék. A,.FÖLDGÉP" Általános Mélyépítő Vállalat algyői fő-építésvezetősége felvé­telt hirdet változó munka­helyre AUTÓBUSZ-VEZETŐI MUNKAKÖR betöltésére. Jelentkezés: Algyő, Régi Ipartelep, Telefon: 67-268. Megközelítés az M32-es busszal. A DM-PRESS telefonszáma: 12-170 Közületeknek is! ^ V ÜZEMKÉPES 1500-as Polski Fiat le­járt műszakival eladó. Érdeklódni: Ti­szasziget, Rákóczi u. 12. Új, négyütemű Trabant és 1,5 éves Lada 1500-as eladó. Érdeklődni: a 29-719-es telefonon. DIESEL platós Aro hőszigetelt bódé­val és ZP-s 1500-as Iutda eladó. Ér­deklődnie 15-185-ös telefonon. 90 ezer kilométert f utott IN -es Zsiguli megkímélt állapotban (vonóhoroggal, 2 éves műszakival) eladó. Érdeklódni: Mihálytelek, Palánta u. 6. Szombat— vasárnap egész nap, hétköznap 15— 18-ig. FY-os 1200-as Lada, felújított motor­ral sürgósen eladó. Érdeklódni: Péter Mihály, Kossuth L. sgt. 115. VI. 35. PH-s Lada és 199l-es Lada Combi kiutalás reális áron eladó, Szerb u. 23. Telefon: 55-471. ZE-s forgalmi rendszámú 1200-as Lada eladó. Érdeklődni: a 15-464-cs telefonon. 200-D Mercedes, 1987-es évjáratú, kitűnő állapotban eladó. Érdeklódni: a 29-719-es telefonon. ELADÓ 1 éves.bordó Samara, 3 ajtós, 11 ezer km-rel. Érdeklódni: a 11­917-es telefonon. ELADÓ kifogástalan állapotú Honda CBX55F motorkerékpár. Érdeklődni: 62-26-432. IS f rsz. 412-es Moszkvics november 29-ig érvényes műszakival, irányár: 26 ezer forint, eladó. Érdeklódni: Ba­lástya, Ady Eu. 9. Hcrke. SKODA Favorit kiutalás és Trabant karosszéria olcsón eladó. Érdeklódni. Makó, Kisfaludy u. 7. Telefon: 65/11­701. AUDI 80 CC kitűnő állapotban eladó vagy lízingelhető. KONTINEX KFT. Telefon: 24-158 vagy 14-658. G J -s, jó állapotban levó, kevés kilomé­tert futott 1500-as Lada eladó. Makó. Dobsa Lajos u. 4. BÜFÉKOCSI kiadó. Érdeklódni.a 10­028-as telefonon 10—12 óráig. BELVÁROSI nagy pincét vagy üzlet­helyiséget bérelnénk. „Tavasz 4786" jeligére a Victor Hugó u. 5. sz. alatti Hirdetóbe. JÓL JÖVEDELMEZŐ kft. megvaló­sításához még 100000.- forintra van szükségem. 50 * kamat 8 hónap alatt. .Sürgós 550512" jeligére a Hirdető­be. MATEMATIKA,kémia,fizika korre­petáláshoz hallgatót keresek középis­kolás mellé. Telefon: 11-829. Esti órákban. HONESTUS Kereskedelmi Kft. ponyvás vagy zárt kivitelű, 3.51 feletti teherbírású teherautót vásárolna vagy bérbe venne. Ajánlatokat a Szeged, ősz u. 42. szám alá kérjük. Telefon: 14-099. BEJÁRÓNÓTkeresekheti 3alkal óm­ra. Minden házimunkában jártas kö­zépkorú újszegedi vagy esetleg erdé­lyi hölgy személyében. „Diszkrét, ügyes 04304" jeligére a Sajtóházba. ÚJSZEGEDEN a Szóregi u. 30. sz. alatt felújításra szoruló kis magánház 400 n-öl telken áron alul eladó. Min­denféle értékálló cserét elfogadok. Érdeklődni:a helyszínen mindennap 4 órától 5 óráig. TANYA eladó, télen is lakható, ósze­széki állomástól balra 200 méter. Ószeszék 117.Biczókék. IIATTYASON, Kece utcában kertet vennék. Egyenlőre nem építkeznénk. Telefon: 19-268. ZSOMBÓI építési telek, építési enge­déllyel, eladó. „Háromszázezer 550516" jeligére a Hirdetóbe GARÁZS — magántulajdonú, szere­lóaknás, töltésbe épített, Tarjánban — eladó. Érdeklődni: hétköznap 16 óra után.hétvégén egész napa 16-729-es telefonon. FELÚJÍTÁSRA szoruló ház eladó. Katona J.u. 70. SÁNDOREALVÁN" födémig kész magánház eladó. Sándorfalva, Petőfi u.27. SZEGEDEN vennék ikerház építésé­re alkalmas telket, lehetőleg Újszege­den! Telefon: 62/22-528. MIHÁLYTELEK, VörösHadsereg u. '69. sz. alatü magánház nagy kerttel eladó. Érdeklődni: a helyszínen dél­után vagy este. Telefon: 25-545. Munka Állandó munkára szakképzett varró­nőket keresek. .Azonnal 550520" je­ligére a Hirdetőbe. Megnyílt a BLACK JACK játékterem. Szeged, Hajnóczy u. 7. (Tiszavirág mellett). 1990. november 4-én, vasárnap 19—24 óráig a Szegedi Ifjúsági Házban VASÁRNAPI KOKTÉL címmel NOSZTALGIA TÁNC-ZE7É EST Házigazda. Aibatross együttes Venctegmifrést SZŰCS JUDIT Belépőjegye 100.-Ft Vacsora (marhapörkölt): 100,- Ft Asztalfoglalás a helyszínen hétköznap 8—18 óráig Várunk minden 18 éven felüli kedves vendége'.! November 2-tól minden pénteken este 21—02 óráig Domaszéken a Presszó étteremben diszkó show. November 2-án erotik show. fellépnek jDugibabáV" Az oldal a DM szerkesztőségében készült

Next

/
Oldalképek
Tartalom