Délmagyarország, 1990. április (80. évfolyam, 77-100. szám)

1990-04-23 / 94. szám

26 1990. április 21., szombat NYOLCVAN ÉVE született Salgó László (1910-1985) tő­rabbi. 1953-ban a pesti izraelita hitközség Nagyfuvaros utcai körzetébe került, ahol 1945 után főrabbi lett. E minőségben vá­lasztották meg 1949-ben a budapesti rabbi­ság igazgatójának, majd 1971 -ben elnöké­nek Ezután a Dohány utcai zsinagóga lörabbija lett. Az Országos Rabbiképző Intézet prolesszoraként több évtizeden át részt vett a rabbik nevelésében. NAGYSZÍNHÁZ 19 órakor: A kiéli városi énekkar (NSZK) és a Szegedi Szimfonikus Zenekar hangver­senye (bérletszünet). MOZIK Korzó: délelőtt 10 órakor: Arizonai ör­dögfióka (színes, m. b. amerikai filmvígjá­ték. V. helyár!), délután 1, fél 4, 6 és tél 9 érakor: Született jűlius 4-én (színes ameri­kai hím. V. helyár!). Fáklya: fél 3 órakor: Mátyás, az igazsá­gos (színes magyar rajzfilm), háromnegyed 5 ós háromnegyed 7 órakor: Emmanualle II. (szinos francia erotikus film. VI. helyár! Csak 18 éven lelüliekneki). Belvárosi: (volt Szabadság): 3. negyed 6 es tál 8 órakor: Arizonai ördögfióka (szí­nes. m. b. amerikai film. V. helyár!) Kamaraterem, (Belvárosi mozi): 3 óra­ke Hatan hetedhét országon át (színes NOK mesefilm), negyed 6 és tál 8 órakor: Bizalom (színes magyar film) Balázs Béla Fllmtéka: tél 5. fél 7 és fél 9 orakor: Örökmozgó — Szegedi Filmmü­zeum. Kiskórössy halászcsárda: (video­mozl): délután 4 és este 8 órakor: Gyilkos­ságok a motelben (színes, m. b. amerikai horrorfilm). Bálint Sándor Filmszínház: este 7 óra­kor: Bünvadászok (színes, m. b. olasz film­vigjálék. V helyár!). ÜGYELETEK GYÓGYSZERTÁR: Klauzál tér 3. szám (13/57-os). Este 8 órától reggel 7 óráig. Csak sürgós esetben! BALESETI. SEBÉSZETI ÉS UROLÓ­GIAI FELVÉTEL: Ma a balesetet szenve­dett személyeket Szegeden a SZOTE Tra­umatológiai önálló Osztálya (Pécsi u. 4.) veszi lel. sebészeti és urológiai felvételi ugyeletet a II Kórház (Tolbuhin sgt. 57.) tart. A gyermeksérültek és gyermeksebé­szeti betegek ellátása a Gyermekklinika gyermeksebészeti osztályán történik. ÉJSZAKAI ORVOSI: Este fél 6 órától reggel tél 8 óráig a felnóttlakosság részére. Szeged. Hunyadi János sgt. 1. sz. alatt. Telefon 10-100. GYERMEKORVOSI: Munkanapokon 13 Órától másnap reggel fél 8 óráig, szomba­ton. vasárnap és munkaszüneti napokon reggel tél 8 órától másnap reggel tél 8 óráig a Lenin krl 20 sz. alatti körzeti gyermek­orvosi rendelőben történik a sürgős esetek orvosi ellátása. GYERMEK FÜL-ORR-GÉGÉSZET) ÜGYELETEK:este 7 órától reggel 7 óráig a Fül-Orr-Gégeklinika tart ügyletet. Szeged. Lenin krt. 111. Telefon: 10-233/1265-ös telefonon. FOGORVOSI ÜGYELET: Hétfőtől pén­tekig 22 órától reggel 6 óráig, szombaton reggel 7 órától hétfő reggel 7 óráig: Sze­ged. Zöld S. u. 1 -3. Telefon: 14-642. CSALÁDVÉDELMI TANÁCSADÁS: Hétfőn délután 14 és 17. csütörtökön dél­előtt 9 és 12 óra között a Szent Mihály utca 1. szám alatt, telefon: 13-740. S O. S. LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT: Mindennap este 7 órától reggel 7 óráig. Telefon 11-000 IFJÚSÁGI DROGTELEFON: 54-773. Minden munkanapon 8-16 óráig hívható. CT1? HOL? MIKOR? 1990. ÁPRILIS 23., HÉTFŐ - NÉVNAP: BÉLA A Nap kel 5 óra 52 perckor, és nyugszik 19 óra 44 perckor. A Hold kel 4 óra 27 perckor, és nyugszik 17 óra 51 perckor. VÍZÁLLÁS A Tisza vlzéllósa Szegednél vasárnap plusz 135 cm (apadó) 11.10: Delta — Tudományos híradó — (ism.) 11.35: Képújság 16.20: Képújság 16.30: Déli videoújság — A szegedi kör­zeti stúdió műsora 16.40: Stíri — Hírek román nyelven — A szegedi körzeti stúdió műsora 16.45: Népzene zenekarra — Lajtha: Sop­roni képek — II. — (ism.) 16.55: Perpetuum moöile - Automobil 17.45: Szám-adás — Gazdasági negye­dóra 18.00: Kalendárium 1990. - Ismeretter­jesztő magazin 18.45: Reklám 18.50: Esti mese - Az én kis állatkertem — A krokodil — NDK gyurmafilm 19.00: Cimbora — Momo 19.20: Reklám 19.30: Híradó 20.00: Reklám 20.00: Az ifjú térj - Francia film - (1983.) 21.40: Reklám 21.45: Újhullám 22.30: Unokáink is látni lógják - Osskó Judit műsora 23.10: Híradó 3. BUDAPEST 2. Sugár Ágnessel és Aigner Szilár­ddal 17.00: Képújság 17.15: Tv 2 - Benne: Reklám - Riportok — Időjárás - Zene 17.45: BUMMÜl-Teleionos játék 18.00: Hétfőn hatkor 18.25: Gyerekeknek! — Praclifalva lakói — Amerikai rajzfilmsorozat — A nagy mézrablás — (ism.) 18.46: Tv 2 18.50: Hatoslottó-sorsolás 19.00: Szimfónia — Francia tévéfilmsoro­zat - XVIII/16. rész 19.52: Tv 2 20.00: Körzeti tévéstúdiók műsora — Bu­dapest — Pécs — Szeged 20.55: Tv 2 21.00: Híradó 2. 21.20: Tv 2 21.30: Telesport • Kb. 23.00: Tv 2 - Napzárta • Téve BUDAPESTI. 9.00: Képújság 9.05: Tévétorna nyugdíjasoknak 9.10: Fogat fogéri - NDK tévéfilmsoro­zat - VII/4. rész - Titkolódzások 10.10: A HÉT-(ism) KÜLFÖLDI TELEVÍZIÓK MŰSORAIBÓL BELGRÁDI. 8.30: Gyermekeknek! 9.00: Oktatómű­sor. 9.15: Hogyan nézzük a képet? 9.30: Az eszéki Franjo Kuhac művészeti Is­kola portréja. 10.35: Oktatómüsor. 10.50: Ismeretterjesztő műsor. 11.25: Az ókori Róma. 11.55: Ra|zfilm. 12.00: An­gol nyelvlecke. 12.40: Ismeretterjesztő műsor. 14.45: Az oktatóműsorok híra­dója. 17.00: Hfradó. 17.20: Valami több. 17.50: Legyen rend! 18.05: Az Újvidéki Televízió gyermekműsora. 18.20: Rajz­film. 18.30: Börzejelentés. 18.45: Doku­mentumműsor. 19.15: Jó é|szakát, gye­rekek! 19.30: Híradó. 20.00: A doktor éjszakája - tévéfilm. 21.05: Horizontok. 21.35: Híradó. 22.00: Éjszaka önökkel: benne: Lángoló mezők — tévéfilmsoro­zat — Apróhirdetések — Érett nók — amerikai komédia. BELGRÁD 2. 15.00: Éjszaka Önökkel - (Ism.). 17.00: Híradó. 17.15: Rajzfilm. 17.30: Körzeti műsor. 18.00: Belgrádi műsor. 19.00: Indirekt. 19.30: Az Újvidéki Televízió hír­adója. 20.00: Eurosong - szórakoztató zenés műsor. 21.00: Gonosztevő — amerikai játékfilm. 22.50: Dokumentum­est. Örömmel értesítjük kedves Vásárlóinkat, hogy Szegeden, a Bajcsy-Zsilinszky u. 28. szám alatt megnyitottuk új háztartás-vegyi szaküzletünket (a korábbi Haraszti-féle festékbolt helyén). Kellemes környezetben és gazdag árukínálattal várjuk vevőinket. Nyitva tartás: hétfőtől péntekig: 7.30—16 óráig, szombaton: zárva. Telefon: 62/11-741. KERESKEDELMI WLLALAT | A Bükk hegységben, 750 m magasságban a tengerszint felett lévó üdülőben, teljes ellátással 8 db 2+2 ágyas szobáinkat FELAJÁNLJUK VÁLLALATOK, SZÖVETKEZETEK RÉSZÉRE, üdültetés céljára Költségtérítés: 466 Ft/nap. Címünk: KIG Vendégház, KKT Miskolc 10. Pf.: 525. 35)0. Telefon: 06-46-52-656. Az Alsó-Tisza Vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság üzemi konyhája előfizetéses étkezésre szabad kapacitással rendelkezik Egy ebéd ára: 55 Ft. Közületek jelentkezését is várjuk! Cím: Szeged, Irinyi u. 1. Telefon: 26-377 SUPER 8.00: Hírek. 8.45: Egyveleg. 16.00: Forró drót. 17.00: Hullámhosszon. 18.30: Kék é|. 19.30: Hírek. 19.45: Idölánc. 20.00: Turistamagazln. 20.30: India arcai. 21.00: Vadlesen. 21.30: A tudomány táv­latai. 22.00: Hirek. 22.15: Vadlesen. 22.45: Thaiföldi panoráma. 23.15: Turis­tamagazin. 23.45: A tudomány távlatai. 00.30: Kék éj. TV 5 16.15: 7-ről 7-re. 17.45: Fözölecke. 18.00: Számok és betűk. 18.20: Incl-fincl fantázia. 18.35: Pihenőidő. 19.00: Útika­landok. 19.30: Hírek. 19.40: Csillogó pa­piros. 20.00: Ú| világ. 21.00: Thalassa. 22.00: Tv-híradó. 22.25: Időjárás. 22.30: Tv 5-klub. 22.40: Gros Mechan Show. 23.40: Mille Bravos. SAT1. 8.35: Szomszédok. 9.00: Hírek. 9.05: Szeretethajó. 9.50: Utazóknak. 10.05: Tévébolt. 10.30: Az erdők hívó szava. 12.15: Szerencsekerék. 13.00: Tévé­tőzsde. 14.05: Rajzfilmsorozat. 14.30: Háztartást 15.30: Boszorkányt szeretek. 15.55: Tévébolt. 16.05: Dániel Boone ­westernsorozat. 17.00: Hírek. 17.10: Szomszédok — családsorozat. 17.35: Édes méreg — családsorozat. 19.05: Szerencsekerék. 20.00: Tőrvető John, az orvostudor - kórházsorozat. 21.00: Hófehérke és a hét vagány ­NSZK—svájci zenés film. 23.10: Hírek, sztorik. 23.35: Tv-tükör. 00.05: Az éj­szaka szépei - francia—olasz játékfilm. 01.25: Vallásos szemszögből. RTLPLUS 8.35: Telebutik. 9.00: Hirek. 9.10: A Springlieldek története. 10.05: Játék­show. 10.35: Dr. Who. 11.00: Zenerevü. 11.55: Egyszerűen állati. 12.30: Klasz­szlkusok délidőben. 13.00: Telebutik. 13.30: Kaliforniai klán. 14.15: A Spring­lieldek története. 15.00: Kedves Bili bá­csi! — amerikai sorozat. 15.30: Játssz velünk! 15.45: Hirek. 16.00: Tammy ­amerikai családsorozat. 16.30: A hatmil­lió dolláros férfi — akciófilm-sorozat. 17.10: Játékshow. 17.45: Játssz velünk! 18.00: Delvecchio — amerikai sorozat. 19.15: A 214-es repülőszázad — kaland­filmsorozat. 20.10: Airwolf — akciófilm­sorozat. 21.05: Az utolsó lövésig — ame­rikai gengszterfilm. 23.20: Kulturális magazin. 23.50: Férfimagazin. 00.25: Pankráció. 01.00: Airwolf. " velődéskritika. 19.30: Hol volt, hol nem volt... 19.40: Dalok Petőfi Sándor verse­ire. 19.50: Gong. 20.05: Kísérletek az ' átmenetre. 21.05: Beszterce ostroma — _ Mikszáth Kálmán regénye nyomán. 22.00: Késő esti Krónika. 22.30: Kék mezőben ötven csillag. 23.05: Opera­müvészlemezek. PETŐFI 8.05: Rivaldafényben a Smokie együt­tes. 9.03: A magyar nyelv hete. 9.32: Fúvószenekari hangverseny a 6-os stú­dióban. 10.10: Slágerfilmek - filmsláge­rek. 10.45: Magyarán szólva - (ism.). 11.03: Hogy tetszik lenni? - Nyugdíja­sok műsora. 11.35: Fáy András szerze­ményeiből. 12.00: Nóták, verbunkosok. 13.03: Slágermúzeum. 14.00: Kettőtől ölig... (Élő) - A Rádió kívánságműsora. 17.03: Ötödik sebesség - Ifjúság ­politika - kultúra. 18.00: Kölyökrádló. 18.30: Pop-regiszter — Pillantás az eu­rópai diszkókba. 19.03: Vissza... - Válo­gatás Ifjúsági műsorokból. 19.35: Tip­top parádé - A Blood Sveat and Tears együttes felvételeiből. 20.00: Zeneközei­ben - (Élő). 21.03: A Magyar Rádió Interfolk Fesztiválja - (Élő). 22.00: Egy óra llosfalvy Róberttel. 23.03: Sporthír­adó. 23.10-00.14: Dzsessz a 60-as években. KOSSUTH 8.05: Hangszemle. 8.20: Nyitány. 9.05-11.00: Napközben - (Élő) - Kö­zérdekű magazin. 11.10: Hagyományá­polók. 11.30: Őseink kertje: Erdély - 15. rész — A konstancal leányintézetben. 12.45: Házunk tája - A Falurádió mű­sora. 13.05: Klasszikusok délidőben — Magyar előadóművészek albuma. 14.05: Most jelent meg — Világirodalmi könyv­szemle. 14.35: Filmzene. 15.05: Operett­parádé. 16.15: Éneklő Ifjúság. 16.30: Nyitnikék — Kisiskolások műsora. 17.05: Eco-mlx — Gazdasági magazin. 17.30: A Magyar Rádió Interfolk Feszti­válja - (Élő). 18.00: Esti Krónika. 18.30: Ráadás. 19.05: Sportvilág. 19.15: Láttuk, hallottuk, olvastuk — Művészet- és mű­Vállalkozót keresünk. Szeged Belvárosában lévó udvari épületben elhelyezkedő, jelenleg irodának használt, 45 m:-es, kétszobás bérleményünk közös használatára. Érdeklődni: munkaidőben a 13-481-es telefonon. r / 7 Délép^H Építkezik? Hidegtől, melegtől szigetelni akarja lakását, házát? Tudja-e, mire jók a Délcell-táblák? VÁLASZT AD KÉRDÉSEIRE A DÉLÉP SZIGETELŐANYAG ÜZEME! Délcell néven forgalmazzuk a hazánkban Hungarocellként ismert hőszigetelő anyagot, amely kiválóan alkalmas tetőterek, födémek, falak hőszigetelésére. Áraink kedvezőek! Győződjenek meg róla! Érdeklődjenek a polisztirol gyöngy után, amely a Délcell-táblák alapanyaga! Használhatják könnyűbeton-adalókként, vagy a csomagolástechnikában. Értékesítési irodánk készséggel tájékoztatja Önöket. Cimünk: Szeged, Budapesti út 8. Telefon: 13-644/134, vagy 137-es mellék. [S a Mindszenti ÁFÉSZ kőfaragó ec A/?^ üzemében, feldolgozott és ÉrdeklÖdnÍ lehet: Mind­szent, Tisza u. 2. Telefon: 17. ameddig a készlet tart Telex: 84-202. / BARTÓK 9.10: A kamarazene kedvelőinek. 10.25: A hét zenemüve — Haydn: H-moll zon­goraszonáta. 10.55: Zenekari muzsika. 12.05: A Magyar Rádió és Televízió énekkara olasz madrigálokat énekel. 12.30: Zenekari operarészletek. 13.00: Kilátó - A Rádió világirodalmi hetilapja. 13.45: Régi magyar táncmuzsika. 14.00: Zenekari muzsika. 15.10: Magyar zene­szerzők. 16.05: Zenetörténeti értéktár. 16.35: Iphigenia Taurísban - Részletek Gluck operájából. 17.35: Új lemezeink­ből. 18.30: Törd a fejedt 18.45: Utazás Matériába - A kőolaj és a földgáz. 19.05: Follow me! — Angol társalgás kezdőknek. 19.20: Kommt mit! — Alap­fokú német társalgás. 19.35: Kapcsoljuk a Magyar Rádió Márványtermét — (Elő) — Muzsikus vendégség, kb. 20.45: Kér­dések a XXVI. század költőihez kb. 21.00: A Muzsikus vendégség c. műsor folytatása. 22.10: Bach-művek. 22.40: Portrék napjaink zeneszerzésében. 23.30: A hét zenemüve — Haydn: H-moll zongoraszonáta. SZEGED Szentes 66.29 MHz - Szeged 94.9 MHz 1990. április 24., kedd 5.55: Műsorismertetés, hírek, meteor., útlnform. 6.00: Krónika (Kossuth). 6.15: Hirek, tudósítások a Dél-Alföldről - az ügyeletek jelentik. 6.30: Hírek, lap­szemle (Kossuth) - Miről ír a Békés Megyei Népújság, a Petőfi Népe, a Délvi­lág és a Délmagyarország. 6.45: Reggeli párbeszéd... 7.00: Krónika (Kossuth), sport. 7.25: Körzeti Időjárás-jelentés. 7.30: Dél-alföldi hírek, tudósítások, programajánlat. — Műsorunk tartalmá­ból: Egyházak a szegénységről — Kiss Ferenc napja hatodszor — Föld napi programzáró: a hazai környezetvédelmi mozgalmakról. Szerkesztő: Vécsey Ág­nes. 16.00-18.00: RÁDIÓ SZEGED A Magyar Rádió Szegedi Körzeti Stúdiójá­nak szolgáltató műsora. 7 Délép^il Vállalatok, magánépítkezök! Faipari üzemünk kedvező áron vállalkozik — tetőszerkezetek, — ajtók, ablakok, portálok, — belsőépítészeti asztalosszerkezetek gyártására. Keresse fel értékesítési irodánkat. Címünk: Délép Ipari Centrum Szeged, Budapesti út 8. Telefon: 62/13-644,134,137-es mellék. IS Az Alföldi Bútorgyár termékeit legolcsóbban a Szeged, Zöld Sándor u. 10. szám alatt lévő Márkaboltjában vásárolhatja meg! AK­CI­ÓS Május 2-ától május 12-éig előleg befizetése nélkül is vásárolhat, 50000 Ft értékhatárig. Várjuk tisztelt Vásárlóinkat! JÖVEDELMEZŐ kereskedelmi együttműködésre ÜZLETI PARTNEREKET keresünk. Tüze ló- és építőanyagok beszerzését vállaljuk. Raktározási lehetőséget biztosítók előnyben Ajánlatokat a KELET-magyarországi Tüzép Vállalat Kereskedelem-Szervezési Osztályára kérjük Nyíregyháza. Taniakaatéisaaég tér 9. Tel.: 42/1147*. Telex: 73-328.73-268. Teklái: 42/10-324.

Next

/
Oldalképek
Tartalom