Délmagyarország, 1986. július (76. évfolyam, 153-179. szám)

1986-07-16 / 166. szám

Csütörtök, 1986. július 17. 99 APRÓ/. * HIRDETESiK Eladó: 1 + 2 cs «zövctke­zcti lakás, kevés OTP­vei elsó emeleti, alatta nagyméretű garázs és 160 n-öl baktói építési telek, külön is. Erd.: Siha köz 3/B 1/6. Fodor. ADASVÉTEL Nyolcvannyolcig érvé nyes műszakival TI rendszámú Trabant el adó. Sándorfalvi ország út. 48-as kilométerkő. Gyémánt-tanya. Pl-s Dacia, jó állapot­ban reális áron eladó. Erd.: Csongrádi sgt. 91. X/54. X Eladó kis magasítón (ég la. ajtó. abtak. 5.30 és 5.60 m betongerenda, be­tontálca. Puskás utca X Használt búlort veszek. Makó. Vörös csillag u. 63. sz. 6900. Telefon: 12-970. x 3.5 Tomos csónakmotor, 6 személyes herendi Vik­tória-mtnlás kivéskészlet eladó. „Érték 28 089" jeligére a Sajtóházba. kiskert! benzines szlvaly­tyú eladó Béketclcp. Nagyszombati u. 3. x Saját bontásból ajtó. ab­lak. cserép, faanyag, 50 l-es villanybojler slb. el­adók. Szeged, Gycrgyói u. 9/B. 650-es szalagfűrész sürgő­sen ctadó. Balástya. Caj­gonya 493. ZE-es rendszámú zöld 1200-as Lada és új Riga eladó. Duna u. 7/B. Műbőr heverő 900 Ft-ért, 2.4 m-es fakarnis. demi­zsonok etadók. Telefon: 17-771. Kitűnő szülőktől törzs­könyvezett. 3 hónapos újfundlandi kiskutyák el­adók. Cscrzy Mihály u. 23. HV 60—ll-cs 5.4 tonnás, billenős pótkocsi kifogás­talan állapotban eladó. Érdeklődni: szombat, va­sárnap. Szeged, Avar u. 10. Papp. ALBÉRLET Kiadó lakásokai kere­sünk, Alvi-Tour iroda Szeged. Arany lános u. I. Tel.: 12-139. x Dolgozó fiatatember für­dőszobás albérletet keres hosszabb időre. „Sürgős 28 254" jeligére a Sajtó­házba. Szoba, konyha, fürdőszo­ba. spájz albérletbe ki­adó középkorú, gyermek­telen házaspárnak. Beteg­ség miatt segítségre van szükségem. Rövid időn belül eltartás is lehetsé­ges. Béketelep, Tapolcsá­nyi u. 3. LAKÁS 65 ms-es. gázfűtéses. 2 szobás, nagy konyhás. III. emeleti, telefonos lakás garázzsal készpén­zért eladó. Telefon: 20-122. x újszegeden angol rend­szerű társasházban külön­leges luxuslakás eladó. Telefon: 22-147. Négyszobás lakás garázs­zsal. pincével azonnali átadással eladó. ..Kész­pénz 28 149" jeligére a Sajtóházba. Elcserélném 2 + 2-cs ta­nácsi lakásom és sándor­falvi kiskcrlcm magán­házra. ..Gázlehetőség — 28 001" jeligére a Sajtó­házba. Budapesti 2.5 szobás la­kást szegedire cserélnék. Minden megoldás lehet­séges ..Sürgős 25 346" jeligérc a Sajtóházba. INGATLAN Kétszobás összkomfortos ház eladó. Röszkc, Béke út 5. szám alatt. Érdek­lődni 17 óra után, szom­baton. vasárnap egész nap. X Szegeden, a Kaszás u. 8. sz. alatti 200 n-öl te­lekrész eladó. Érd.: Gép u. 15. X Szegedi, gázfűtéses, nagy kertes családi ház be­költözhetően eladó. Felül 3 szobás lakás, alsó szin­ten ipart árammal ellát­va. Megtekinthető: ösz u. 13. X 250 n-öl hétvégi kertet Petőfitetcpcn cserélek ta­nyára. Szegedhez 10 km­re. ..Domaszék 28 085" jeligére a Sajtóházba. X öreghegy dűlőben nagy tanya eladó, nagy gyü­mölcsössel és gazdálko­dásra is alkalmas, víz, villany van. Érdeklődni lehet: Szeged 111. ker., Kiskundorozsma, Basa­hfd u. 19. X Gyálaréten 250 négy. szögöl építési leiek gyü­mölcsfákkal és öreg ház­zal eladó. Erd.: Napra­forgó u. 6/A. Hétköznap 16 óra ulán, hét végén egész nap. X Dorozsmán a 20. utcá­ban üdülőtelek eladó, ko­csit beszámítok. Erd.: Szeged. Retek u. 21/A VII. cm. 19. 16 óra plán. X Sándorfalva, Kővágóban örök tulajdonú, tclcpítct­len zárt kertek olcsón el­adók. Érdeklődni: Mi­hálytelek, Vörös Hadse­reg u. 85. X Sándorfalván főút mel­lett kétszobás családi ház. 450 n-öl leiekkel el­adó. ..Balástya 27 901" jeligére a Sajtóházba, x Beépíthető telek egyszo­bás. komfortos házzal, beköltözhető állapotban eladó. Alkotmány utca 116. x 2 szobás, gázfűtéses, ker­tes magánház a Belvá­rosban eladó kp.-ért. vagy lakáscsere is érde­kei. Szeged. Üstökös u. 13. sz. alatt. Erd.: min­den szombaton és vasár­nap délután 2—6 órá­ig x Kétszintes. 90%-ig kész családi há/. sürgősen, anyag urában eladó. Vá sárhely, Rárósi ú! 105. x Ikerház vagy löhh laká­sos társasház építésére alkalmas lelek eladó Sze­geden, Bihari u 10. az. alatt. Érdeklődni: I. sz. ÜMK. Vár u. 2. T. eme­let 7.. telefon: 11-281 76 mi házrész eladó. 2 szoba, konyha, előszoba, fürdőszobás. Érdeklődni: szombaton. vasárnap egész nap. Szeged, Csc­megi u. 13. Dorozsmán magánház el­adó. Érdeklődni: Dorozs­ma. Október 6. u. 34. sz. alal-t lehet (minden­nap). Zsomból 851 ml-es zárt­kert kúttal, villannyal el­adó. Erd.: Tápéi u. 41. 11/6. 3 és fél szobás gázfűté­ses magánház eladó. Ta­nácsi vagy szövetkezed lakást beszámítunk. Tá­pé, lávorka u. 5. Garázs eladó. Gáz u. 4/A, érd.: Pöslyénl u. 5. Ház eladó, gázfűtéses. Zsombó. Felszabadulás u. 55/1. Erd. a helyszí­nen. Garázs Rókuson. Siha közben, nagyméretű, fű­tött. eladó Erd.: telefo­non 17-814. este. Zákányszéken lanya el­adó I hold földdel. v(z. villany van. Levélcím: Czap Anna. Szeged, Hu­nyadi I. sgt. 75/E. Egy hold szőlő termés­sel eladó. Érd.: Alkot­mány u. 36. (Baktó). Rigó utcai 6 lakásos tár­sasházban 54 mi alapte­rületű földszinti lakás el­adó. melynek építése fo­lyamatban van. Hont Ferenc u. 12/B. t. 2. 3 szobás, étkezős társas­házi lakások a Csongrádi sugárúton leköthetők. Te­lefon: 12-063. Pulz utcában építendő 7 lakásos társasházban 2.5 szobás lakások és gará­zsok leköthetők. Telefon: 12-063. Csendes helyen, két csa­ládi ház építésére Is al­kalmas lelek eladó. Ér­deklődni: 12 063-as tele­fonon . Csongrádi sgt.-on épülő társasházban garázsok még leköthetők. Érdek­lődni: 12-063-as telefo­non. Vásárhelyen tanya, a 47. út mellett. 1025 n-öl földdel eladó. Erd.: a helyszínen, reggel 7—9 óráig. Eladó két szoba-konyha, mellékhelyiségekből álló tanya, külön pincével, szóló, termő gyümölcsös­sel. Érdeklődni: Lasancz Vince. Pusztamérges, buszvégállomás Érdek­lődni: július 19—20. Fél házrész 200 n-öl te lekkel eladó. Erd.: Bé­kelelep. Nagyszombati u. 3/A. Szóregen tetőtér-beépí­téses. 6 éves családi ház. 4 szoba, hall, étkező, garázs, melléképület, gáz központi fűtéssel eladó. Kp. + OTP. Érd.: min­dennap 8-—20 óráig. Sző­rig, Magyar u. IS7/B. Csak három napig. • Vásár a szezonban JÚLIUS 16—17—18-AN 30% ÁRENGEDMÉNNYEL FEHÉRNEMÜK LÁBBELIK FELSŐRUHÁZATI CIKKEK DIVATÁRUK MÉTERÁRUK LAKÁSTEXTÍLIÁK RÖVIDÁRUK vásárolhatók áruházainkban és szaküzleteinkben. J Szegedi, gázfűtéses, nagy kertes családi ház be­költözhetően eladó. Fe­lül 3 szobás lakás, alsó szinten ipari árammal el­látva. Megtekinthető: ösz u. 15. Eladó Baktóban. a Csongrádi sugárút végén 220 n-öl zárt kert. termő szőlő és gyümölcsfákkal, alápincézett 3 helyiség­ből álló épülettel, víz. villany van. ..Mintakert 27 912" jeligére a Sajtó­házba. Alsóvároson 1.5 szobás, gázfűtéses házrész sürgő­sen eladó. Cím: Szabad sajtó u. 64. EGYÉB Keresse a készítőket. Ol­csóbban a legújabb divat szerint készítik és áru­sf'ják termékeiket. Pári­zsi krt. 26. X Kölcsönzés: utánfutó, zsaluanyag, betonkeverő, campingfclszerctcs. Ma­kó. Kossuth u. 45/B. x Betonút mellett 250 m* kőépület, víz. villany van, raktárnak vagy gmk-nak. műhelynek hosszabb időre kiadó. — Mihálylelck. Vörös Had­sereg u. 85. x Nagytakarításához vát talom szőnyegek, bútor­kárpitok tisztítását, Kö­ti. telefon: 20-834, 14— 16 óráig. Szegeden nagy udvart vagy telket bérelnék. — „Mielőbb 27 758" jeligé­re a Sajtóházba. Origó! Ajánlunk, kere­sünk kiadó szobákat, la­kásokat, nyaralókat, má­sodállásokat. Telefon­megbeszélés: 23-113. Víz-, vagy központifűtés­szerelőt keresek állandó munkára. Teljesítménybé­rezéssel. Magyar László. Pacsirta u. 14 . 23-164 te­lefonon. Ipari és kereskedői te­vékenységemhez tőkével rendelkező közreműködő társat keresek. „Nyár — 28 265" jeligére a Sajtó­házba. Az Első Szeged-tarján! Lakásfenntartó Szövetke­zet házfelügyelőt keres 1,5 szobás cserelakással, jelentkezni: minden pén­teken 18—19 óra közölt a Tarján 105. ép. A lh. szövetkezeti irodában le­het. Gyermeküdültetést válla­tok ásotthalmi összkom­fortos erdei tanyámban 10—12 éves korüaknak. július—augusztus hónap­ban, gazdag programok­kal, pedagógusfelügyelet­tel. Telefon: 10-835. Gyászközlemények A DÉL-ALFÖLDI TÉGLA- ÉS CSERÉPIPARI VÁLLALAT munkavédelmi önálló csoportja felhívja a la­kosság figyelmét, hogy a megye területén levő bányagödreiben fürdeni, a bánya területére bemenni ÉLETVESZÉLYES és SZIGORÚAN TILOS! A TISZA VOLÁN TEHERFORGALMI ÜZEMEGYSÉGE érettségizett, valamint 8 általános iskolai végzettséggel rendelkező, 18. életévet betöl­tött fiatalok részére, vállalati költségen, sa­ját szükségletre, 1986. évben folyamatosan szervez SZEMÉLY- ÉS TEHER­gépjárművezetői tanfolyamot A tanfolyam ideje három hónap, mely idő alatt havi 3000 Ft fizetést biztosítunk. Jelentkezni lehet: Tisza Volán Teherforgalmi üzemegység, munkaügyi csoport. Szeged, Bakay Nándor utca 48. Mély megrendüléssel tudatjuk, minden kedves rokonnal, isme­rőssel, hogy szeretett férj, édes­apa. FARKAS JÓZSEF 44 éves korában július 14-én el­hunyt. Temetése július 17-én 13 Órakor lesz a röszkei temető­ben. A gyászoló család. Fájdalommal tudatjuk, hogy FAZEKAS GÉZA MAV-nyugdíjas életének 67. évében váratlanul elhunyt. Te­metése július 17-én. 11 órakor lesz az Alsóvárosi temető ká­polnájából. A gyászoló család, Hattyastelep. Obébai sor 6/B. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó édesanya, nagymama, LAJKO JÓZSEFNÉ Gyuris Mária türelemmel viselt, súlyos beteg­ségben elhunyt Július 12-én. 71 éves korában. Temetése július 17-én 14 órakor lesz a zsomból temetőben. Gyászoló családja és unokái. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy SAAGHY BERTALAN hamvasztás utáni búcsúztatása július 21-én 13 órakor lesz a re­formátus temető ravatalozójá­ból. A gyászoló család. Tudatjuk, hogy VIGH MATYAS asztalosmester hamvasztás utá­ni búcsúztatása július 18-án 14 órakor lesz a Belvárosi temető ravatalozójából. A gyászoló csa­lád. Hálás szívvel mondunk köszö­netet mindazon rokonoknak, is­merősöknek. szomszédoknak, akik szeretett halottunk, DUNAI TAMASNE temetésén részt vettek és fáj­dalmunkban osztoztak. Külön mondunk köszönetet az I. Bel­klinika orvosainak, ápolóinak, a szőregi körzeti orvosnak, akik élete megmentésén fáradoztak. A gyászoló család. Köszönetet mondunk mind­azoknak. akik IFJ. ONOZÓ PAL temetésén megjelentek, részvé­tükkel és virágaikkal fájdal­munkat enyhíteni Igyekeztek. A gyászoló család. Köszönetet mondunk mind­azoknak. akik szerettünk, MAKRA ISTVANNÉ Gárgyán Julianna temetésén megjelentek, részvé­tükkel és virágaikkal mély fáj­dalmunkat enyhíteni igyekez­tek. A gyászoló család. Doma­szék. Ruházati vásár! Ruházati vásár! A KISTELEKI ÁFÉSZ SKÁLA-COOP ÁRUHÁZBAN július 17-tól amíg a készlet tart. Indiai ruhák, blúzok, férfiingek, selymek, dzsörzéanyagok, női, gyermekszandálok. Egyes árucikkeket 30—40%-os árengedménnyel árusítunk. KERESSE FEL ÁRUHÁZUNKAT! Köszönetet mondunk mind­azoknak a rokonoknak. mun­katársaknak, szomszédoknak, barátoknak, ismerősöknek, akik CSÓTI GY. JÁNOS temetésén megjelentek, részvé­tükkel, virágaikkal, együttérzé­sükkel fájdalmunkat enyhíteni Igyekeztek. Gyászoló családja. Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik szerettünk. VASZILCSIN TIBOR temetésén megjelentek. utolsó útjára elkísérték. Gyászoló ba­ratja, Szeged. Köszönetet mondunk mind­azon rokonoknak. ismerősök­nek, munkatársaknak, szomszé­doknak. a Csongrád Megyei Rendőrkapitányság dolgozói­nak és orvosának és mindazok­nak, akik felejthetetlen halot­tunk, KASZA ISTVANNÉ temetésén megjelenésükkel, részvétükkel, virágaikkal fáj­dalmunkat enyhíteni igyekez­tek. A gyászoló család. Köszönetet mondunk mind­azon rokonoknak. ismerősök­nek, barátoknak, munkatársak­nak. szomszédoknak, a Szeged Megyei Városi Tanács dolgozói­nak, akik felejthetetlen szeret­tünk. HEGELY ANDRASNE Borbély Mária temetésén részvétükkel, virága­ikkal mély fájdalmunkat eny­híteni Igyekeztek. A gyászoló család. Köszönetet mondunk mind­azoknak a rokonoknak, ismerő­söknek, akik felejthetetlen ha­lottunk TÓTH GABORNÉ temetésén megjelentek, részvé­tükkel és virágaikkal fájdal­munkat enyhíteni Igyekeztek. A gyászoló család. Hálás szívvel mondok köszö­netet a Délröviköt Kereskedelmi Vállalat gazdasági és társadal­mi vezetésének, dolgozóinak, a Belkereskedelmi Minisztérium képviselőinek, a társ kereske­delmi vállalatok, a bel- és kül­földi kereskedelmi vállalatok, szövetkezetek, Iparvállalatok képviselőinek. az MSZMP Csongrád megyei és Bács-Kis­kun megyei Bizottságai képvise­lőinek. a Csongrád megyei és Bács-Kiskun megyei tanácsok képviselőinek, a KPVDSZ Csongrád megyei Bizottsága képviselőinek, a Kiosz Csong­rád megyei Szervezete képvise­lőinek. a Jó barátoknak, kollé­gáknak és szomszédoknak, akik szeretett férjem. DB. POLYVAS CSABA elhunyta miatt érzett mély fáj­dalmamban mellettem álltak, emberi együttérzésükkel, rész­vétükkel, virágaikkal hozzájá­rultak fgjdalmam elviseléséhez. Gyászoló felesége. Közlemény Dr. Weisz Veronika magánren­delése Július 17-től augusztus 10­lg szünetel. Lenin krt. 19. Csak három napig! július 16—17—18-án vásár a szezonban Az emeleti ruházati osztályokon 30 százalékos árengedménnyel kínálunk: — pamut méterárukat, — dzsörzékelméket, — gyermek és felnőtt nyári ruhákat, aljakat, — rövid ujjú ingeket, pólókat, pulóvereket, — női hálóingeket, — férfi és nagykamasz vászonpantallókat, — női és gyermekszandálokat. SZEGED NAGYÁRUHÁZ Szeged, SziUéri sgt. 24. sz. alatt épülő társasházban korlátozott számban még leköthetők 2 és 3 szobás lakások. Illetve üzlethelyiségek, olcsó telekár, kedvező épitésl költség. Érdeklődni: Kelemen u. 5. Telefon: 21-933. Tekintse meg A MONORI MEZŐGÉP VÁLLALAT kiállítását A Szegedi Ipari Vásáron, ahol energiatakarékos kislakáskazánokat és Érd-Lux típusú radiátorokat áUltunk kl.

Next

/
Oldalképek
Tartalom