Délmagyarország, 1984. október (74. évfolyam, 231-256. szám)

1984-10-27 / 253. szám

Szombat, 1984, október 20, 11 Bontásból jö minőségű nagyméretű tégla, füré­szelt horogfa és tetőléc, deszkák olcsón eladók. Közép Kikötő sor 25. (Újszeged. Tisza-parton, híd lábánál.) Szállítást vállalom. X Bontásból jó minőségű nagyméretű tégla, fiiré­szelt horogfa és tetőléc olcsón eladók. Bem u. 9. Szállítást vállalom. X Mindenféle régiséget vá­sárolok. Használícikk­bolt, Gábor Áron u. 51. X Bontásbél eladó kis mé­retű tégla. 6 m beton­gerenda, egy- és kétszár­nyas ajtók, háromszár­nyas ablakok. stnvas, 3—7 m szarufák, cserép­léc, tűzifa, szállítva is. Érd.: Kossuth L. sgt.. Rókusi krt. sarok. X |o karban levő fehér PY-09 Dácia eladó. Ér­deklődni: egész nap, Szeged. Liliom u. 10. Német juhász kutya­kölykök, kanok, eladók. Szeged, Csemegi u. 9/A. 300-as dízel Mercedes el­adó. Érd.: Szeged. Szap­panos u. 5/A. 11. 3. |o állapotban levő négy cs fél éves fehér Lada 1300-as eladó. Érd.: Zá­kány n. 9/B., vagy 14-821 telefonon. Nem« csincsilla tenyész­növendékek törzskönyve­zett állományból. kor­szerű ketrecekkel, fel­szereléssel eladók. — Ugyanott Diaraant 5/100 kéttűágyas kéri kötőgép eladó Bodor Pál. Csöng rád, József A. utca 35. Mahónia eladó. Újsze­ged, Asztalos u. 20. 1 éves bernáthegyi htm eladó Érd.: Baks, Fel­szabadulás ti. 39. Nád. tetőkéaz ttéshez al­kalmas, eladó. Érdek­lődné: Tápé, Budai N. A. a. 10. 1300-as Lada 68 000 km­rel eladó. Szeged, Öugo­nics n. 3®. * X MMPhIU l'Jj gázkazán ÖLT 20 botK áron eladó. Petőfi telep. Szántó Kovács Já­nos a. 22. TeMon kötvényt kifizetés előtt átadok. „Belváros 19 732" jeligére a Sajtó­házba. Bécsi zongora eladó. Makó. Oroszlán utca 18. UC<c forgalmi rendszá­mú Trabant Hycomat friss műszakival eladó. Érd.: Dorozsma, Dimit­rov u 39/1. Sütőtők 20 mázsa eladó. Csongrád. Bajza utca 4. Gyökeres szőlővessző, klementin örökzöldek el­adók. Kúsz Györgv. Sze­ged, Paprika u. 54. Egy bika. I üsző. ta­karmánycékla eladó. Al­pyő. Kastélykert u. 104. Kocsmánál. Ma dó 2 db rekamié, 2 db ^fotel, mosógép és centrifuga. Érd.: dél­után. Retek u. 21/A. II. 5. 804/A. Egyszerű dobgépet ven­nék. ..Ármegjelölés — 20 232" jeligére a Sajtó­házba. lemezradiátor 900-as 80 tag kifogástalan, eladó. f rdek lődni: telefonon: 17-017. UI rendszámú felújított Trabant eladó. Érdek­lődni: 23-022. Dr. Zá­kány József. x Újszeged csendes, köz­ponti fekvésű helyén 5b m2-es kétszobás lakás Közép fasor 7/C. II. 8. sz. alatt eladó. Garázs is van X 3 szobás + étkezős, er kélyes, magasföldszinti lakás kertes társasház ban, a Zárda utcában, valamint 2 szobás, össz­komfortos, földszinti szövetkezeti lakás a Tol­bubin sgt.-on eladó. Ér­deklődni: a 15-795 tele fonszámon, este 7 és 9 óra között. • X Építkezők, figyelem! Ne­mestakács u. 10 sz. alatt épülő társasházban 1 szobás. 55 m2-es. 2 szobás. 75 ni2 cs, 4 szo­bás. 120 m^es lakások még leköthetők. Érdek­lődni: 13-950 telefo­non. X 1,5 szobás, erkélyes, V. emeleti lakás Gyöngyvi­rág u.-ban eladó 260 000 kp. Érd.: levélben. Szatymaz. postaláda >08., vagy Szatymaz, Márták dűlő 11. Belvárosi 9í) m2-es taná­csi földszinti lakásunkat 50—55 m2-es tanácsira cserélnénk. ..Csak bel­városi 19 810" jeligére a Sajtóházba. Felsővároson 1 + 2-es, szövetkezeti lakás. OTP mentes eladó. Érdeklőd­ni; Bihari u. 28 B. I. eni. 6. 15—18 óráig. Te­lefon: 51-921. Vennék Nagykörúton be­lül 15 m2 nagyobb, ma­gántulajdonú lakrészt. — ..Készpénz 19 598" jel­igére a Sajtóházba. 5b m^-es OTP-öröklakás a Közép fasor 7/B. I. 5. sz. alatt eladó. Érdek­lődni: 18—19 óráig mun­kanapokon. 200 ezer kp.-ért belvá­rosi 1,5 szobás, komfor­los lakásmegoldást aján­lok. Tel.: 18-261. x Belvárosi 52 m3-es hitel­mentes öröklakást cserél­nék nagyobbra. ,,OTP­átvállalás 17 322" jeligé­re a Sajtóházba. x Nemestakács utcai más­fél szobás öröklakást cserélnék nagyobb belvá­rosi tanácsira „Teher­mentes 17 321" jeligére a Sajtóházba. x Kétszobás, összkomfortos tokásra c-sehélrtém körút melletti komfortos 2 szo­bás. »arázs és több mel­léképületből álló fél ma­gánházam. ..Megegyezés utáni költözés 19 729" jeligére a Sajtóházba. Belváros központjában másfél szobás, étkezős, erkélyes. 50 m2-es. épít­kezés alatt álló társas­házi lakás eladó. Érd.: 3. sz. ügyvédi munka­közösség. Telefon: 12-065. Friss műszakival Csepel billencs eladó. Érd.: az esti órákban. Lomniei u. 37/B. Csányi László. >i.Bf:Ri.jt:T 5 diáknak belvárosi, üres magánházban nagy­méretű szoba kiadó, tel­jes felszereléssel. Érdek­lődni : délután telefon H-444. Iványiné. X Bútorozott szoba olcsón albérletbe kiadó. Érdek­lődni: Gáspár Z. u. 9/B. IH. 10. 18 órától. Magánházban bútoro­zott szoba, konyha há­zaspárnak kiadó. VII­lanyrezsó. olajoshordók eladók. Fóldmíves u. 37. Belvárosi kétszobás gáz fűtéses. lakó nélküli üres lakás kiadó. Érd. Szeged. Rókusi krt. 25. IV. em. 21. újszegeden, nagy alap­területű. modern családi ház, alagsorban garázs, pince, tetőrészben 40 m+es műterem 90/ó-ig elkészült, eladó. ..Igé­nyesnek 19 748" Jeligére a Sajtóházba. Tlszaszlgel, Kossuth u. 60. számú ház eladó. 722 nú építési lelek Móra utcában eladó. — Villamoshoz 2 perc. Ér­deklődni: lámbor. Pacsir­ta u. 25. Szerda, péntek 10—12 óráig, du. 2—4 óráig. Deszk központjában épí­tést telek gyümölcsössel, valamint Szegeden. Csongrádi sugárúton két­szobás, hallos öröklakás, hitelátvállalással eladó. ..Azonnali átadás — 19 767" jeligére a Sajtó­házba. X 3 szobás, összkomfortos, ikergarázsos, gázfűtéses magánház műhellyel, raktárhelyiséggel. parko­sított • udvarral eladó. — Érd,: Szeged-Szőreg, Ma­gyar n 135. sz. alatt, vagy a 20-281-es telefo non. X újszegeden, az új híd közelében garázs eladó. Közép fasor 7/C. II. em. 8. X újszegeden, a Traktor utcai kiskerteknél, az Izabella és Klára utca sarkán lakásnak is al­kalmas nyaraló olcsón eladó. Közép fasor 7/C. II. 8. X Kétszobás, fürdőszobás, körponti fűtéses, alápin­cézett. kertes mflganház gazdálkodásra alkalmas sok mellékhelyiséggel el­adó. Érdeklődni: szom­baton, vasárnap 8—16 óráig. Csöndes u. 3. Lakható kis tanya 150 m2-es szériás istállóval, víz. villany van. elodó. Szatymaz, Márták dűlő 11. Fél telek lakóházzal el­adó. Hóbiárt basa u. 12/B. Dorozsma, llosvai u. 2. sz. alatti kertes magán­ház eladó. Érdeklődni: mindennap, Bródy M. u. 28. Garázs eladó, vagy ki­adó a Hunyadi sgt.-ön. Érd.: Retek u.'2. 1/5. Tanyán épült új komfor tos családi ház eladó. 1 hold földdel a sándorfal­vi gépállomással szem­ben. Szécsi. Garázs eladó. Szeget! Vedres u 26/B. 1. 4 Érdeklődni: este vagy 17 óra után a 22-184-es te­lefonon. újszegeden, családi ház fele része. gázfűtéses 3/2 szobás. tetőtér-be­építéses, pince + garázs, decemberi átadással el­adó. Érd.: Kikindai u. 1Ö/B. 17 órától, szom­baton, vasárnap. Maroslete, Pacsirta utca 45. számú ház eladó nagy telekkel, gazdálko­dónak Is alkalmas. Háromszobás, központi fűtéses magánház. ga­rázzsal. műhellyel, bel­városhoz köze! eladó. — Érd.: Gólya u. 17., min­dennap 17 órától, szom­baton, vasárnap egész nap. Eladó 2 szoba hallos összkomfortos. központi fűtéses magánház, gaz­dasági épületekkel, ga­rázzsal. Gyálarét, Mik­lós o. 3/B. lánosnzálláson 400 n-öl zárt kert 32 m* vfkend­ház/al, gyümölcsössel el­adó. Víz. villany van. Érdeklődni: Béketelep, Régiposta út 12., újszegeden 2 vagy 3 lakásos luxuskivltelű tár­sasház építésére telek el­adó. „Előkert 19 634" jeligére a Sajtóházba. X 180 n-öl kertes magán­ház eladó garázslehető­séggel, 2 szoba, konyha, előszoba, fürdőszoba, kamra. melléképülettel azonnal elfoglalható. Ér­deklődni: Rnhoncs: u. 5., szombaton. Vasárnap 14-,—lb óráig. X 4,5 szobás, két család­nak is alkalmas, angol típusú családi ház (la­kást. fiatalabb kocáit be­számítokl. esetleg fizeté­si könnyítéssel eladó. — Zsukov tér 14/A. 20. 21. 22-es busz petófttelepl végállomásától. Érdek­lődni: szombaton, vasár­nap. Sándorfalva. Aradi n. 23. sz. ház eladó. Irány­ár: 300 000 Ft. Földszinti komfortos fél héz. belsőleg felújítva, parkettás szobák, fürdő­szoba, garáze. több mel­léképülettel. sürgősen el­adó. Szeged, ösz u. 52. Érd.: hétköznap 16 óra után. szombaton, vasár­nap délután. Felvételre keresünk kovács szakmunkásokat. A kovács szak­ma iránt érdeklődő férfi mun­kavállalókat betanítjuk. Felvé­telre keresünk továbbá női mun­kavállalókat teljesítménybéres munkára, a Fonógyári úti, két műszakos kovácsüzemünkbe. Ké­ziszerszámgyár, Szeged, Rigó u. 38. A Fővárosi Szerelőipart Válla­lat szegedi munkahelyeire fel­vesz villanyszerelő és kőműves szaktntmkásokal, a szakmakl,02 betanított és segédmunkasokat, raktári kiadókat. Jelentkezni le­het: Lakatos Jenő főépítés-veze­tőnél. Cím: Szeged, Dózsa György u. 4., tel.: (6?) 14-131. X A Fővárosi Szerelőipart Válla­lat felvesz épületgépész gyártás­előkészítőket és épületgépész ter­vezőket. A vidékiek részére szükség esetén a vállalat szállás, ról gondoskodik. A fiatal háza­tok részére külön szoba meg­áldható, a későbbiekben a lakás­megoldást elősegítjük. Jelentkez­ni tehet: a következő címen; Budapest IX.. Koppány n. 5—11.. vagv a 336-566-as telefon 46-os mellékén X Árukísérőket, raktári segéd­munkásokat, gépírót és takarí­tót veszünk fel. Jelentkezni: Amfora tivért, Szeged, Fonógy.'­ri út 8. X Az Aluminiumszerkezetek Gyá­ra alumínium szerkezetek he­gesztési technológiájának komp­lett fejlesztésére, technologizálá­sára hegesztő szakmérnökök, vagy a szakterületre való elkö­telezettséget érzó — továbbtanu­lást vállain — fiatal mérnökök jelentkezését várja. Az esetleges lakásprobléma megoldásában a vállalat segítséget nyújt. Jelent­kezni lehet: a fejlesztést főosz­tályvezetőnél, Hódmezővásár­hely, Szántó K. J. n. 162. X A KSZV Újszeged! Szövőgyár felvételre keres középfokú vég­zettségű, gyakorlattal rendelkező pénztárost november 1-től. Je­lentkezni lehet: KSZV Ojszegedi Szövőgyár munkaügyi osztályá­nak munkaerő-gazdálkodást cso­portjánál, Szeged, Alsó Kikötő sor 11. A Medikémia Vegyi Gumi- és Műanyagipari Szövetkezet felvé­telt hirdet portás, éjjeliőr, üzem­és irndatakarítói munkakörbe, valamint gépkocsivezetői enge­déllyel rendelkező férfi munka­erő részére anyagbeszerzői mun­kakörbe. Jelentkezni: személye­sen a személyzeti és igazgatási osztályvezetőnél, Szegéd, Csere­pes sor 34—38. A FOKA Tiszai Vízépítési üzemigazgatósága félvétglre ke­res 18 évet betöltött, úszni tudó férfiakat matróz munkakörbe, változó munkahelyre. Jelentkez­ni lehet: Szeged, Északi város­rész, 362. ép. 5-ös troli vonatán. Valamint felvételre keresünk tá­péi műhelyünkbe motorszerelő, iv-lánghegesztő szakmunkásokat, valamint segédmunkásokat. Je­lentkezni lehet: Szeged-Tápé, Berettyó u. 2„ a fögépésznél. Fi­zetés: megegyezés szerint, A Kispesti Textllgyár nagy gyakorlattá? fendéHtezó fonós szakembert keres a Putnoki Pa­mutfpnő és Cérnázőgyárába, fő­mérnökhelyettesi beosztásba. — Felvilágosítást a vállalat. sze­mélyzeti és szociálpolitikai fő­osztálya ad, Budapest XVIII., Fáy u. ü. Telefon: 273-711. A Szegedi Patyolat-Vállalat fel­vételt hirdet rendészeti vezető (rendészeti, tűzrendészet! tanfo­lyam), bérelszámoló, villanysze­relő. lakatos, szaioni textilmeg­munkáló (felsőruha-vasalásban jártas), száritőgép-kezelO, gépko­Munkaalkalmak csikísérő, jelölő, kalanderezö, va­salói, udvaros, valamint teher­portás munkakörökbe. Jelentkez­ni: Szeged, Fonógyári út 8. Gyors- és gépírót, 2—3 éves gyakorlattal bérszámfejtőt, vala­mint közgazdasági szakközépis­kolai végzettséggel kontírozó könyvelőt vesz fel a Piért Keres­kedelmi Vállalat dél-magyaror­szági kirendeltsége. Szeged, Mc­rey u. 6/C. A MÉH Nyersanyaghasznosító Vállalat felvételt hirdet középfo­kú végzettséggel, 3—4 éves gya­korlattal munkaügyi előadó gya­korlott gépíró, illetve takarítói munkakörbe. Jelentkezni lehet: Dél-magyarországi MÉH Vállalat Szegeti, Bocskai u. 8.B. Személy­zeti vezetőnél. Pályázatot hirdetünk legalább 5 éves gyakorlattal felsőfokú munkaügyi végzettséggel bér- és munkaügyi osztályvezetői mun­kakörbe, valamint jogi végzett­séggel igazgatási és üzembizton­sági osztályvezetői munkakörbe. Pályázatokat kérjük: „Sürgős — 299 843" jeligére a Hirdetőbe. A Kiss Ferenc Erdészeti Szak­középiskola takarítónőt felvesz. Jelentkezni: Jófesef A. sgt. 2«. 8—15 óráig. A Környezetvédelmi Intézet Szegedi Állomása palvázatot hir­det zajvédelmi és levegotiszta­ság-védelmi mérnöki, valamint elektroműszerész munkakörök betöltésére, fiatal, műszakiak számára, pályázatokat önéletrajz mellékelésével kérjük beküldeni. Cím: Szeged, Rózsa F. sgt. 53. «726. A József Attila Tudomány­egyetem sokszorosító üzeme be­tanított munkakörbe dolgozót felvesz. Jelentkezni: Petőfi S. sgt. 30—34. sz. alatt, az üzem­vezetőnél. A Szegedi Építőipari Szövetke­zet épületgépész előkészítési cso­portvezetőt keres felvételre, kö­zép- vagy felsőfokú szakirányú képesítéssel, legalább háromévi kivitelezői gyakorlattal. Érd.: Szeged, Brüsszeli krt. »., sze­mélyzeti osztály. A Szegedi Építőipari Szövet­kezet felvesz telepi segédmun­kásokat és anyagkiádót. Érdek­lődni: Szeged, Brüsszeli krt. 8„ munkaügyi osztály. Országos szervezet szegedi iro­dája, közgazdászt, titkárnőt ke­res. Telefon: 21-512. A Vegyépszer Műszer-Automa­tika Főmérnöksége felvesz Uka­tos, csőszerelő, hegesztő, vil­lanyszerelő, műszerész szak­munkásokat, segédmunkásokat. Magas kereseti lehetőséget, mun­kásszállót biztosítunk. Jelent­kezni: Mendebaba Rádó üzemve­zetőnél. NKFv ipartelep. Déli út, Vegyépszer-barakk (Szeged). Te­lefon: 62-67-07«. X A szegedi Felszabadulás Tsz felvételre' keres növényvédő szakmunkást, vagy betanított munkást. Jelentkezni: Algyői úti növényháztelep. X A Piért 41. sz. lerakata fel­vételt hirdet áruösszeállitót mun­kakörbe, gépelni tudó fiatal munkavállalót* számlázónak, va­lamint főállású takarítónőt. Je­lentkezni: Piért 41. sz. lerakata, Szeged, Moszkvai krt. 4. X Kazánfűtőt, szénhordót, laka­tost. betanított nöi és férfi, va­lamint segédmunkásokat keres felvételre a KSZV ÜSz Szegedi Konfekciógyára. Bérezés meg­egyezés szerint. Vidéki dolgo­Eladó épület bonrásra, esetleg telekrésszel együtt. Érd.: Bal fasor 4. Szegedtől 15 km-es kör­zetig tanvét Tennék. — ..Ármegjelöléssel 20 227" jeligére a Sajtóházba. Nyelvtanítás felsőfokon! Angol anyanyelvű nyelv­tanár tanít angol, fran­cia. spanyol nyelven. — Válaszokat ..Oxford — 17 363" jeligére a Sat­töházba kérem. X r Építtetők, figyelem! Családi házak, társasházak, egyéb építmények alapozási munkáit, járda, út és térbeton készítését, valamint meglevő épületeknél ELEKTROKARD eljárással falszárítást és falszigetelést rövid határidővel vállalunk. SZMMV Lakóház- és Intézményfelújítási Leányvállalat, Szeged, Brüsszeli krt. 29. 6723 Telefon: 12-351 Ügyintéző: Doba István, Molnár Mihály. zóinknak albérleti hozzájárulást biztosítunk. Jelentkezni lehet: Szegedi Konfekciógyár munka­ügyi osztályán. Szeged, Dorozs­mai út 18. szám alatt. X Az Ikarus szeged) gyára fel­vételre keres 5 tonnás targonca­vezetőt és gépjármii-villamossá­gi szerelőt. Jelentkezni lehei: Ikarus szegedi gyára munkaügyi osztályánál, Szeged, Fonógyári út 9. X A Szeged Nagyáruház. Üzemel­tetési Társulása felvételre keres takarítónőt, takarító gépkeze­lőt (lőhet nyugdíjas ls). Jelent­kezni lehet: Szeged, Jókai u. 1. 416. szoba. X A Szegedi Konzervgyár felvé­telre keres pőnzügyi-számla­ellenöröket 3—5 éves gyakorlati idővel. Jelentkezni lehet: Szeged, Pulz ti. 46., személyzeti osztály­vezetőnél. X A MAV Kiskunfélegyházi Vil­lamos Vonalfőnöksége felvételre keres szegedi villamos fenntartá­si műhelyébe hálózati karban­tartó munkára villanyszerelő szakmunkásokat, segéd- és be­tanított munkásokat. Utazási kedvezmény családtagok részé­re is. Jelentkezni lehet: Szeged­Tisza pályaudvaron, a villamos műhelynél. Volán telephely mel­lett. X Termelőszövetkezetünk azon­nali felvételre keres nehéz- és univerzálist rak tor-vezetőket. Je­lentkezni lehet: a termelőszövet­kezet központi irodájában. Sán­dorfalva, Szabadság tér 3. Végy) üzemünkbe női munka­vállalókat felveszünk. Jelentkez­ni lehet: Universal Isz, Szeged, Bajai út 1. A szegedi mentőállomás fel­vesz gyakorlattal rendelkező gépkocsivezetőket. Csongrádi mentőállomásra egy mentőápo­lot. A Szegedi BOrdiszinű Isz felvé­telre keres anyagkönyvelői be­osztásra közgazdasági techniku­mi, vagy közgazdaság) szakkö­zépiskolai végzettségű munka­vállalót, legalább 3—4 éves gya­korlattal. jelentkezni: Szeged, Kölcsey u. 10. Szegedi költségvetési szerv pályázatot hirdet osztályvezetői, csoportvezetői állás betöltésérc. Fettételek: osztályvezetőnél köz­gazdasági egyetemi, vagy szám­viteli főiskolai végzettség, veze­tői és költségvetési gazdálkodá­si gyakorlat. Csoportvezetőnél jogi egyetemi, vagy számviteli főiskolai végzettség, lakossági adóügyi gyakorlat. Az önélet­rajzzal is ellátott pályázatok be­adását „Takarékosság 3673/12" jeligére kérjük a Sajtóházba. A Tisza Füszért Szegedi Rak­tárháza kocsikísérőket felvesz. Jelentkezni: Fonógyári út 9., szállítás. x A Csongrád megyei Vendéglá­tó Vállalat felvesz érettségizett elszámoltatokat. Jelentkezni le­het: Szeged, Honvéd tér SB. szám alatt, az elszámoltatási osztály vezetőjénél. Intézmény asztalos-karbantar­tót felvesz, azonnali belépéssel. Cím: Csongrád megyej Diákott­hon, Szeged, Április 4. útja 26— 28. K—2 vizsgával rendelkező ka­zánfűtőt felveszünk. I.éhet nyug­díjas is. Jelentkezni lehet: Uni­versal Isz, Szeged, Bajai ut 1. Költségvetési intézmény szak­irányú felsőfokú végzettséggel anyagellátási. és gazdálkodási osztályvezetőt keres. Jelentkezé­seket kérjük ..Előző munkahe­lyek és munkakörök felsorolása .1698 12" jeligére a Sajtóházba le­adni. A Topán Kereskedelmi Válla­lat cipöboltba szakképzett bolt­vezetfl-heiyettest és bolti eladót felvesz. Jelentkezni lehet: Sze­ged, Fonógyári út 8. Műszaki ügyintézőt érettségi­vel felveszünk. Gépelni tudók előnyben. Munkaidő nyújtott műszakos munkarendben. Je­lentkezni lehet: 8—16 óra kőzött, Magyar Autóklub, Szeged, Kos­suth L. sgt. 112. * A Műszaki Anyag- és Gépke­reskedelmi Vállalat dél-magyar­országi alközpontja felvételre ke­res erősáramú villamossági osz­tályára értékesítési és felvásár­lási ügyintézőket. Gépkocsi hasz­nálata szükséges. Nagykereske­delmi gyakorlattal rendelkezők előnyben. Jelentkezni lehet: Sze­ged, Marx tér 9. MAGÉV. A P3í Ellenőrzési Főigazgató­ság Csongrád megyei Igazgató­sága pályázatot hirdet november 1-i hatállyal revizori munkakö­rök betöltésére. Követelmény: közgazdasági egyetemi, vagy pénzügyi-számviteli főiskolai végzettség. Bérezés a szolgálati időtől is függően megegyezés szerint. Jelentkezni lehet: Írás­ban, vagy személyesen, részle­tes önéletrajz benyújtásával. — Cim: Szeged. Londoni krt. , 19. 6724. (vagy Pf. 470.). A Mórahalmi Költségvetési Üzem felvesz SZTK-ügyekben jártas munkaügyest kőművest és kőművesek mellé segédmun­kást. takarítónőt és építőipari számlázót, munkagépkézelőt. A Textilipari Szakközépiskola takarítói munkakörbe felvétett hirdet. Szeged, József Attila sgt. 115. Anyagkönyvelői munkakörbe felvételt hirdetünk. „Oktatási in­tézmény 3661.12'' jeligére a Saj­tóházba. A makói 601. számú Ipari Szakmunkásképző Intézet pályá­zatot hirdet az alábbi munka­körökre, a között feltételek mel­lett : műszaki egyetemet, vagy főiskolát végzett (+ pedagógiai végzettség) 8—10 éves gyakorlat­tal rendelkező mérnök részére, vezető beosztásba (6800 1100 Ft); műszaki egyetemet vagy főisko­lát végzett mérnök részérő (anyagismeret, vagy szakrajz ta­nítására) tanári beosztásba, leg­alább 10 éves gyakopiattál (5700 1 300 Ft pótlék, egyéb kereset kb. 1000—1200 Ft); szakoktatói beosztásba érettségizett mező­gazdasági gépszerelő szakmun­kás részére, legalább 10 éves szakmai gyakorlattal (4800 200 Ft pótlék, egyéb kereset 800— 1000 Ft). Pályázatokat az intézet igazgatójánál személyesen lehet benyújtani a délelőtti órák­ban. X NYITOTT ABLAK c. kétrészes bohózatot bemutatják a Sz:ogied:i Nemzeti Színház művészei október 30-ási 19 órai kezdettel a Bartók Művelődési Házban." Főszerepben: Mollal Kálrflátn Jegyek kaphatók: a Bartók Művelődési Házban és a színház jegyirodájában. Éjszakai betegápolást vállalok. ..Nyugdíjas ápolónő 20 217" jeligére a Sajtóházba. Gépírást, helyesírást, ke­reskedelmi levelezést egyéni módszerrel tanít tanárnő. Ságvári Endre u. 3. I. 2. x {SR*1* Sziksós-fürdőn 250 n-öl zárt kert eladó. Érdek­lődni: Szeged, 2. sz. ügyvédi Munkaközösség. ÜL: dr. Pásztor Ildikó ügyvéd. Klárafalván 1 hold ku­korica talpon eladó: Ér­deklődni: 17 óra után. Felszabadulás u. 105. Négyhetes anyatejes cse­csemőhöz gondozónőt ke­hesek. Tel.: 14-453, 17 óra után. Kőműves mellé állandó munkára segédmunkást felveszek. Szeged, Vég­vári u. 6. Elvesztettem autóstáská­mat a benne levő szemé­lyi dolgaimmal, számoló-* géppel, a benne levő pénz ellenében szeretném visszakapni, űrhajós u. 3. sz. alá a házmester­nek, vagy címemre. OKTÓBER 28-AN ESTE 18 ÓRATÖL zenés-táncos estet rendezünk a Hági étteremben Fellépnek: Szikora Jenő, Baráth Valéria, Szegedi Molnár Géza, Kovács Erzsi, Bontovics Kati, Kékesi—Kangyal duó Zene: M. REX GROUP tánczenekar. Asztalfoglalás az üzletvezetőnél! Telefon: 12-352. Értesítjük a gázkazán iránt érdeklődő vásárlóinkat, hogy 1984. illetve 1985. évre előjegyzést veszünk fel ENTA-SPIRÁL 25. típusú gázkazánra Irányár: 22 100 Ft. 1984. évi teljesítés 1984. november 1. és december 10. A kazán 20 % előleg mellett az alábbi helyeken jegyeztethető elö: MOZAIK Áruház, Mezőkovácsháza, Vas-háztartási bolt Mezőhegyes, Vas-műszaki bolt Kevermes. Bővebb felvilágosítás a fenti helyeken. ÁFÉSZ Mezőkovácsháza Pulz u. 8. sx. alatt 5 db 4 szobás, étikezős, garázzsal ellátott, valiaimint 2 db 2 szobás, összkomfortos, ugyancsak garázzsal ellátott ' társasházi lakások leköthetők Érdeklődni: 12-845-ös telefonon, a 4. sz. CMK-ban 2, ajtó. Ipari szövetkezet hosszabb időre 2—2,5 szobás üres lakást bérelne „Szövetkezet 3664/12" jeligére a Sajtóházba.

Next

/
Oldalképek
Tartalom