Délmagyarország, 1984. április (74. évfolyam, 78-101. szám)

1984-04-22 / 95. szám

I APRÓ/ * HIRDEIESEK ÁD Á SY É, I Él ZI„M fetrér Trabant, 86­it vizsgáztatott eladó. Érd.: 1« ára ixán. Pa­csirta a. 9. Széchenyi. 126-os P. PIAI 18 000 km-id eladó Kistele*.. Kossuth u. 103. x KKogástalaa állapotban ¡evő ZY-os 1500-as Lada eladó. Gyík u. 22/B. 111 1L » Választási malac 100 db eladó. Érd.: Fadmaz u. 3. Lada L500-O« négyévé* fehér, extráMk.»! eltxtó. Érd.: Tápé, Nagysót u. 5., egész nap. Kecskeméti merev azárú para-dtcsompalánta kis és nagy tételben kiöl le­léshez kapható. Újsze­ged, Túzok u. 16. Földimogyoró-vetőmag eladó. 280 Ft/kg. Rókusi krt. 1. Zöidségesbolt, Egyedi gyártmányú 500 kg-os ú| utánfutó eladó. Erde*lódnl: 16 óra után. Kískundorozsma, Széksó­si út <4. Trabanthoz új külső­be'só román radtál 5 db bOO® Ft. Trabant alulé­rne« komplett hengerpár, út szabályozható ágyne­mötartós betétes rekamié eladó. Érdeklőd™: 18 óra után. Szeged. Csong­rádi sgL - 78. VM. esn. 40 ÚM-ea Zsiguli Combi jó állapotban eladó. Csa­maneó Antal, NWtályte­letk. Nyár köz 4. l-lado Vemóne tapkockás folyton termő paradl­caompalánta és fehér hu­»0 paprika. Ültéi, Há­mén Kató n. 22. X 180 l-es beto'nlkeverö el­adó. Algyó, Szüret u. 20. Méhcsaládok kis és nagyboconódi kaplárak­ban vagy kaptár nélkül Is, családodként is el­adók. vagy elcserélhetők üzemképes kocsiért, mo­torkerékpárért. Értékkü­lönbözetet fizetnék. A vételár részletre is fizet­hető. ..Méh 8775" Jel­igére a Sajtóházba. X 125-ös MZ eladó. Érdek­lődni: Lövölde u. 4b. Molnár C. Pál-festzné nyek eladóik. Érdeklőd­ni: de. 21-811 telefonon. Kocsor. Sklt M sátras uttwűútó eladó. Csaba u. 9/A. x 50 család méh, humor kaptár eladó, újszeged'. Útszóiegi u. 17. Nagy teherbírású után­futó magasítóval eladó. Ktszdmbor, Felszabadu­lás u. 29. x • ^V K^VÍ* » • Lakást vennék 280 ezer Pt készpénz 4- OTP-át­vánalásaal. ..Sürgős — 9222" Jeligére a Sajtó­házba újszeged! garzon teher­mentesen eladó. Vedres u. 21/B. fV. 15. Murányi u. 4/B. 12. sz. ajtó alatti, 55 m* alap­területű, 2 szobás. OTP­lakásomal eladnám, vagy 3 szobásra cserélném, x A T I. A N Ikerház fele része, kis Delekkel, azonnali át­adással, hitelmenlesen el­adó. Gáz befizetve. Ér­deklődni: délután 4 órá­tól, Távé, Zeukov tér 8 x Társai családi ház föld­szinti része eladó, csere Is érdekel. Érd.: Csaba u, 9/A. X Családi ház eladó 200 mz-es lakótérrel. Szőreg, Pálya ler 19. Érd.: szer­dán, csütörtökön egész nap. Borosa J. u. 23 B. sz. magánház eladó. Három­lakásos társastház építé­sére is alkalmas. Teljes közmű, jó fekvés. Érd.: a helyszínen, vagy 19-643 telefonon. 250 h-Ot zárt kert tsztk­sós-fürdőn eladó. Vétel­ár: 150 ezer Pt. Érd.: az esti órákban 20-454 telefonon bOO n1 területű telek el­adó, társasház részére. Ház lebontásra eladó. Érd.: Szeged, Algyői út [7. Eladó Zákányszéken pad­lásszobásra beépíthető telek, aminek a lábazata kész, villany, víz van. Érd.: Bába Lajos, Zá­kányszék. 1. 174. Félkész családi báz lak­ható melléképülettel el­adó. Érd.: a helyszínen 16 óra után. Sándorfal­va. Hétvezér u. 29. 359 n-öles kiskert Sán dorfalván eladó Vtz, villany van. ..Motorizált | 6895" Jeligére a Sajtó­házba. Beköltözhető családi ház 500 n-öl gyümölcsössel eladó Forráskút, Felsza­badulás u. 58. Érd. le­het: Dudás Lajos, For­ráskút, Jókai u. 11. 17 órától, szombaton, va sárnap egész nap. 150 nt-en felüli szuteré­nes házat keresek meg­vételre. lehetőleg a Bel­váro6ban. Ajánlatokat — ,,Ármegjelöléssel 7101" Jeligére a Sajtóházba. Ásotthalmon lakható ta­nya eladó, 1600 n-öl szó­ló. gyümölcsös. Víz van. villany szerelés előtt. — Kubikos u. 2/A. Este 6—7 óra között. X Bem u. l/A. az. alatt jövedelmező magasföld­szinté« magánház eladó. Érd.: Aprilie 4. útja 36., naponta 13—16 óráig. Két család részére ai­kalmes ház eladó. Ml­hálytelek. Rosta köz 2. I iszaszlget, Kossuth u. 13/A. sz. beépíthető te­lek. rajta levő épülettel eladó. Érd.: TlszaazigeV József A. u. 44. Vilmaszálláson tanya el­adó. 800 n-öl telekkel. ..Nyugodt pihenés 7J59" jeligére a Sajtóházba. Harkányi társasüdülőben III. emeleti, garzon lak­rész eladó. Érd.: Szeged-, Kereszttöltés u. 21/A. II 4 I Magánház főútvonalon. József Attila sgt.-on el­adó. A lakásba gáz. víz bekötve, csatornázott, köves udvar, magasnyo­mású kúttal, több mel­léképülettel , melyek autószerelői vagy más kisipari tevékenységre al­kalmasaik vagy kialakít­hatók. A vételárba 2 + 2­es OTP-s lakást beszámí­tok. ..Ház 8774" jeligé­re a Sajtóházba. Családi ház eladó 1 hold földdél. gyümölcsössel. Villany megoldható. Zá­kányszék. I. ker. 134. sz. vagy Papp Jenő. Zákány­szék , I. ker. 25. Eladó Hódmezővásárhely, Bajcsy-Zsilinszky u. 6. sz. laköházrész 2 szoba félkomfort fokozattal. — Érd. lehet: helyben, az ingatlanközvetítő irodá­nál. x Már harmadik éve. For­tuna Kapcsolatteremtő Társaság, keddtől csü­törtökig: 16—19 óráig. Szeged. Kölcsey u. 4. Barna hajú, házias, jó­megjelenésű. magánház­ban élő,., szakmával ren­delkező elvált asszony, társat, férjet keres, ma­gas. 44—50 éves, káros szenvedélytől mentes, komoly gondolkodású magányos férfi személyé­ben. ,,Szeretnélek meg­találni 71.10" jeligére a Sajtóházba. Feleségül venne euv 34 » éves, 170 cin magas, barna hajú. minden ká­ros szenvedélytői mentes, elvált szakmunkás, hoz­záillő, komoly nőt. Egy­két gyermek nem aka­dály. ,,Keresem az i«a­z!t 7165" Jeligére a Saj­tóházba. Társkereaők! Társtalan? Segítünk. Kérje tájékoz­tatónkat! ..Diánkról" társ­kereső szolgálat, Nyír­egyháza, Pt. 4. 4401. x 37 éves, kimondottan Jó­megjelenésű, kisportolt testalkatú, fiatalos kül­sejű, rendezett anyagiak­kal rendelkező nő. ke­resi korban hozzáillő, hasonló adottságokkal és rendezett anyagiakkal rendelkező férfi ismeret­ségét. házasság céljából. Fényképes levelek előny­ben. „Diszkréció 8901" Jeligéne a Sajtóházba. Rendezett körülmények között élő 62 éves. nyug­díjas férfi keres 55—60 év közötti nyugdíjas, csinos asszonyt, házasság céljából. Lehetőleg sze­mélyes találkozást vá­rok. „Szerejet 8895" jel­igére a Sajtóházba. Csinosnak mondott hölgy megismenkedne házasság céljából intelligens, füg­getlen, művészetet sze­relő, 170—170 cm ma­gas, gépkocsival rendel­kező férfivel, +5—55 éves korig. „Május —• 71.53" Jeligére a Sajtó­házba. Házastársat keresek szo­lid, csinos nő személyé­ben. aki családi házam­ba költözne, egy 44 éves elvált, független férfi­hez. „Remény 8849" Jel­igére a Sajtóházba. 62 éves falusi, özvegy, nyugdíjas férfi hozzáillő nőt keres, házasság cél­jából. ..Rossz egyedül 8861" jeligére a Sajtó­házba. 62 éves nyugdíjas, el­vált ember vagyok, hoz­zám illő hölgyet szeret­nék házasság céltából. Rossz egyedül 8867" Jeligére a Sajtóházba. 169 cm tnagas. 27 éves. áltagos külsejű óvónő társat keres. házasság céljából. „Virág 6981" Jeligére a Sajtóházba. 39 éves, 170 cm magas, művelt nő megismerked­ne házasság céljából színházat, utazást kod­velő férfival. „Atkl mer 7078" jeligére a Sajtó­házba. 39 éves, barna hajú, 164 cm magas, karcsú, ze­néi, utazást, téli spor­tot kedvelő elvált asz­szony keresi korban hoz­záillő, nem dohányzó, korrekt, Intelligens férfi Ismeretségét, „Házasság céljából 7106" Jeligére a Sajtóházba. Napfény Társkereső Iro­da ügyfélfogadása: csü­törtöktől szombatig du. 4—7 óráig. Szeged. Iri­nyi János u. 10. (SZEOL­páiya után.) 45 éves. független. jó szakmával rendelkező kisiparos megismenkedne korban hozzáillő hölgy, gyei. házasság céljából. Szívesen várom falun, vagy tanyán lakó hölgy levelét is. „AarátSág — 0991" Jeligére a Sajtó­házba. 104 cm magas, 36 éves. független férfi kocsival és rendezett anyagiak­kal megismerkedne, há­zasság céljából, lakássa! rende'kezó intelligens nő­vel, 30 éves korig. „Ta­vasz 6984" Jeligére a Sajtóházba. 170 cm magas, sokolda­lú, átlagosnál talán ma­gasabb intelligenciájú, elvált, sportos alkatú fiatalember keresi segítő­kész, őszinte, korrekt nő ismeretségét 24—30 éve­sig. Kisgyermek nem akadály. Pedagógus, vagy egészségügyben dolgozó jelentkezését várom első­sorban. de ez nem kri­térium. Kölcsönös szim­pátia esetén házasság céljából. „Ikarus t>966" jeligére a Sajtóházba. A Komfort CsMtjjrid megyei Szolgáltató Ipari Szövetkezet fel­vesz gépjármű-ügyintézőt közép­iskolai végzettséggel és tariföri képesítéssel, továbbá szobafestő szakmunkásokat. Jelentkezni: Szeged, Gogol u. .13/A. x Részfoglalkozásban bölcsész­kari tanszéken adminisztratív munkakörre alkalmas személyt kePesünk. Idegen nyelvtudás előnyben. „Lehetőleg angol — 1163,12" jeligére a Sajt.vtrázba. 4 áatf i<rf — ' \ ' ' r-> já Magyar-szovjet Barátság Tsz algyői kirendeitsege felvételt hirdet kezdő, illetve gyakorlott villanyszerelők, valamint hegesz­tövizsgával rendelkező lakatos «zakmunkások es betanított se­gédmunkások alkalmazásara- Je­lentkezni: Bárdóczky András elektrotechnikusnál, de. a 22-088 490 és du. az 51-506 telefon­számokon, vagy személyesen 16 ora után, Peutelei sor 1. szám alatt. A Szövetkezeti Szállítási és fjzolgaltaio ValLalat szegedi üzemegysége (Szeged. Fonógyári üt 6.) „E" kategóriaval rendel­kező gépkocsivezetőket vesz lel. X Az IBUSZ dekorációja felvesz nyugdíjas takarítónőt. Jelentkez­ni lehet 8 és 16 óra között sze­mélyesen, a következő címen: Szeged, Nemestakács u- 8 9., vagy telefonon: '21-364. X Ipari szövetkezet korszerű mű­anyag-gumi üzemébe felsőfokú vegyész végzettséggel rendelkező szakembert keres felvételre, üzemvezető-helyettesi munkakör betöltésére. Jelentkezni: részle­tes önéletrajzzal, írásban. Cim: Medikémia Vegyi, Gumi- és Mű­anyagipari Szövetkezet, Szeged, Cserepes sor 34—38. szám alatt. X Ipari szövetkezet tmk-műhelyé­be felvételre keres pneumatiká­ban jártas lakatosokat. Jelent­kezni: Medikémia Vegyi, Gumi­es Műanyagipari Szövetkezet, Szeged, Cserepes sor 34—38. sz. alatt. X V Kazánjavftó Kisszövetkezet tszeged. Dorozsmai út 8.) felvé­telre keres központi, illetve vál­tozó munkahelyeire lakatos, mi­nősített hegesztő, hegesztő, fű­tésszerelő, kazánszerelő szak­munkásokat, betanított munká­sokat, valamint tüzoltókészülék­Javító munkakörbe munkaerőt. Változó munkahelyeken 4 + 3 na­pos munkarenddel dolgozunk, 40 órás munkahéttel. X Az Üj Elet Termelőszövetkezet, Mihálytclek, felvételt hirdet gép­kocsivezető es rakodó munka­körbe. Jelentkezni lehet: Mihály­tclek, tsz-major, gépesítési ága­z át vezetőnél. X A Csongrád meg+et Zöldért 3 általat szegedi kirendeltsége az üzemi konyhára konyhamészá­rcst, kézilányt, házi tészták ké­szítésére és konyhai segédmun­k.isnőt keres felvételre. Jelent­kezni lehet: a szegedi kirendelt­ség munkaügyi csoportjánál (Szeged, Dorozsmai út 41.) reggel 8—15 óráig. X Szegedi központú „^f,• kategó­riás vállalat önálló ellenőrzési osztályára munkatársat keres mérlegképes könyvelői végzett­séggel, 5 éves szakmai gyakor­lattal. „Sürgős 1402" jeligérc a Sajtóházba. x Munkaalkalmak Az MTA Szegedi Biológiai Központ Növényélettani Intézete angolul gépelni tudó munkavál­lalót keres felvételre. Jelentkez­ni lehet: Szeged, Odesszai krt. 62., növényélettani intézet gazd. előadójánál. x Á Dél-magyarországi Textil- és Felsőruházati Kereskedelmi Vál­lalat számítástechnikai osztályá­ra adatrögzítőt és gépíró admi­nisztrátort keres. Jelentkezni le­het: a vállalat központjában. Szeged, Tábor n. 2. II. emelet, a személyzeti vezetönéL x Közgazdasági érettségivel ren­delkező gépszámlázó-számlael­lenőrt és elszámolási előadót fel­veszünk. Csongrád megyei Ga­bonaforgalmi és Malomipari Vál­lalat, Szeged, Hajnóczy u. 18. Jelentkezni lehet: pénzügyi osz­tályvezetőnél. x Felsőfokú vagy legalább kö­zépfokú munkavédelmi szakirá­nyú végzettséggel rendelkezőt keresünk felvételre. Jelentkezé­seket fizetésiigény-megjelöléssel , Gyakorlott 1350/12" jeligére a Sajtóházba kérjük. x Ipari szövetkezet felvételre ke­res számviteli munkakörbe könyvelőket, adminisztrátort, gyakorlott statisztikust, asztalos szakmunkásokat, rakodókat és autószerelőt, jelentkezni: Tápéi Háziipari Szövetkezet, Tápé, Ré­gész tér 8., személyzeti vezető­nél. x A József Attila Termelőszövet­kezet felvételre keres kőművest, kubikost és segédmunkást. Je­lentkezni lehet: a szövetkezet központi irodájában (Szeged­Ktskundorozsma, Dorozsmai út 143.) az építésvezetőnél. x A Kazánjavftó Kisszövetkezet (Szeged, Dorozsmai út 8.) fel­vételre keres takarítónőt. x Gépjárműjavító Ipari Szövet­kezet középiskolai végzettségű munkavállalót keres gépíró-ad­minisztrátor munkakörbe. Lehet kezdő is. Jelentkezni lehet: Sze­ged, Cserzy Mihály u. 4. szám alatt. x Az MTA Szegedi Biológiai Köz­pontja villanyszerelőket folyama­tos üzemelésű munkahelyre, va­lamint állandó délelőtti elfog­laltságú munkahelyre alkalmaz­na. Jelentkezni lehet: Szeged, Odesszai krt. 62. x Szegedi irodánkba könnyű fi­zikai munkára munkaerőt kere­sünk, napi nyoc órai foglalkoz­tatás mellett. Egyetemisták előnyben. Érdeklődni: 10-784 te­lefonon. x Azonnali belépéssel alkalma­zunk férfi segédmunkást. Je­lentkezni lehet: Csongrád me­gyei Dobezkészítő és Papírfel­dolgozó Kisszövetkezet, Szeged, Huszár u. 8. sz. alatt, az üzem­vezetőnéL x Pályázati felhívás! A Fogyasz­tási Szövetkezetek Csctv-rád megyei Szövetségének elnöksége pályázatot tűrtet a takarékszö­vetkezeti titkári irú'-kakörre. Feladata a megye szövetkezeti mozgalmának keretében a ta­karékszövetkezetek tevékenysé­gének segítése. Feltetelek: szak­irányú (közgazdasági egyetemi, pénzügyi és számviteli főiskolai) végzettség, feddhetetlen előélet, 25—45 év közötti életkor. A mun­kakör június 1-ével betölthető. A pályázat benyújtásának határ­ideje 1981. május 15., metynek tartalmaznia kell a pályázó je­lenlegi munkahelyét, beosztását, jövedelmét, eddigi tevékenysé­gének felsorolását, részletes ön­életrajzot. A pályázatot a MÉ­SZÖV elnökségének kérjük meg­küldeni. Szeged, Deák F. u. 22. Felveszünk épületgépész gyár­tás-előkészítőket és épületgépész tervezőket. A vidékiek részére — szükség esetén — szállásról gon­doskodunk. A fiatal házasok ré­szére külön szoba is megoldható, a későbbiekben pedig segítjük lakásszerzésüket. Jelentkezni le­het: Fővárosi Szerelőipari Vál­lalat, Budapest IX.. Koppány u. 5—11. Telefon: 236-560/46-os mel­lék. A Csongrád megyei Tejipari Vállalat központja hivatalsegédet és gépirót vesz fel. Jelentkezni lehet: Budapesti út 6. sz. 305. szoba. Kőműveseket, segédmunkáso­kat és gyakorlattal rendelkező művezetőt jó kereseti lehetőség­gel felvesz a Mórahalml Költ­ségvetési Üzem. Munkásszállítás biztosított. Felszabadulás u. l/A. Telefon: 81-055. Azonnali belépéssel keresünk felvételre autófényező szakmun­kást. Jelentkezni: Konkordia Vállalat Napos úti telepén Né­meth László üzemvezetőnél. Te­lefon: 61-873. Az Alföldi Tüzép Vállalat 201. sz, szeged-rókusi telepe felvesz targoncást és autódarura gépko­csivezetőt. Érdeklődni: Nagy Im­re telepvezető-helyettesnél le­het. A Hungária Cirkusz utazó üzemegysége, hazai és külföldi turnéinak bonyolítására, jó ke­reseti lehetőséggel felvesz gép­kocsivezetőket (E kategória szük­séges), segédmunkásokat. Jelent­kezni lehet: személyesen min­dennap reggel 8 órától. Szeged, Kossuth L. sgt. Hungária Cir­kusz, szombaton, vasárnap is. Az MHSZ Csongrád megyei Gépjárművezető-képző Iskola fel­vételt hirdet oktatói bizonyít­vánnyal rendelkezők részére, gyakorlati oktatói munkakör be­töltésére. Jelentkezni személye­sen. Szeged, Kossuth L. sgt. 29. II. cm. 20. szám alatt. A Szegedi Sütőipari Vállalat felvételre keres élelmiszeripari gyakorlattal rendelkező, legalább középfokú végzettségű munka­vállalót normás munkakörbe. Jelentkezni lehet: Szeged, Tavasz u. 12—14., munkaügyi osztá­lyon. A Csongrád megyei Tanácsi Költségvetési Elszámoló Hivatal Szeged, Széchenyi tér 9. mun­káltató, középiskolai végzettségű munkavállalót keres bérszámfej­tő munkakörbe. Továbbá felvesz rizikai munkaerőt takarítói mun­kakör betöltésére. A Tisza Fűszert központja köz­gazdasági érettségivel, gépirni tudó bérszámfejtőt vesz fel. Je­lentkezni: a munkaügyi osztály vezetőjénél (Szeged, Sóhordó u. 5. Telefon: 21-722/149). A Komfort Csongrád megyei Szolgáltató Ipari Szövetkezet fel­vesz vízvezeték-szerelő, kőmű­ves, asztalos szakmunkásokat, valamint kőműves segédmunká­sokat. Jelentkezni: Szeged, Go­gol u. 33 A. A JATE •• gazdasági földrajzi tanszéke hivatalsegédet vesz fel. Jelentkezni a tanszéken, Szeged, Egyetem u. 2.' sz. alatt. A JATE általános és fizikai­kémiai tanszéke kémiai labora­tóriumi munkában jártas labo­ránst, technikust keres. Jelent­kezni a Béke épület (Rorrich Béla tér) portáján, a délelőtti órákban, A Szegedi Szalámigyár és Hús­kombinát felvételre keres köny­velőt (közgazdasági végzettség­gel), árszakértőt és gyors- és gépíró munkavállalókat. Jelent­kezni lehet: a vállalat személy­zeti osztályán. Szeged, Alsóváro­si Ff. 64. szám alatt. 2 konyhalányt azonnali belé­péssel felveszünk. Jelentkezni: Siketek Alt. Iskolája, Szeged, Bécsi krt. 38. Az Ikarus szegedi gyára fel­vételre keres jó kereseti lehető­séggel fémfestő szakmunkásokat, férfi-női betanított munkásokat, villanyszerelőt. Jelentkezni le­het: Ikarus szegedi gyára mun­kaügyi osztály, Szeged, Fonó­gyári út 9. X A Szegedi Közlekedési Vállalat felvételre keres autóbuszvezetőt, akkumulátorkezelőt, karbantar­tót^ gépjármű-villamossági sze­relőt, gépjárműszerelőt, villany­szerelőt, lakatost, udvarost, iro­datakarltót, biztosítóberendezés­karbantartó műszerészt, elektro­műszerészt, híradástechnikai táv­közlőműszerészt fedezőjelzős munkakörbe. Jelentkezni: Sze­ged, KUlső-Pulz u. 2. sz. alatt, a munkaügyi osztályon. X A Szegedi Közlekedési Válla­lat villamosvezetői tanfolyamot szervez 20. életévüket betöltött férfiak és nők részére. Jelentkez­ni: Szeged, Külső-Pulz u. 2. sz. alatt, a munkaügyi osztályon. X A Szegedi Szűcs- és Szabóipa­ri Szövetkezet azonnali belépés­sel kezdő könyvelöt vesz fel. Je­lentkezni: Szeged, Tolbuhin sgt. 98. x Gyors- és gépirót, közgazdasá­gi szakközépiskolai végzettséggel es legalább 3 éves gyakorlattal rendelkező statisztikust, valamint folyószámla-vezetőt vesz fel a Piért Kereskedelmi Vállalat dél­magyarországi kirendeltsége, Szeged, Mérey u. 6/C. X A DF.FAG Fűrészüzeme üzem­fenntartói munkára villanysze­rilöt, vagy elektroműszerész végzettségű szakaiunk.ist keres két műszakos munkarendbe. Női és férfi segédmunkásokat egy és két műszakos munkarendbe fel­vesz. Jelentkezni: Felső Tisza part 33., munkaügy. X A doma+zéki Szőlőfürt Mg. Szakszövetkezet felvételre ke­res középfok,! végzettséggel ren­delkező gépész munkavállalót, műanyn tüzem-vezetői munkakör betöltésére. Jelentkezni: szemé­13'cson, a szakszövetkezet elnö­kénél, x 55 éves, 168 an magas. 70 kg, sportos megjele­nésű, igen Jó pozício­nált, diplomás férfi, Jó­megjelenésű csinos hölgy Ismeretségét keresi há­zasság céljából. „Vízi élet 8825" jeligére a Sajtóházba. 40 éves, 180 cm magas. barna hajú, elvált, dip­lomás, vezető állású fér­fi keresi csinos, Jómcg­jelenésú. utazást kedvelő hölgy ismeretségét há­zasság céljából. „Diszk­réció 6938" jeligére a Sajtóházba. 53 éves. 154 cm magas férfi kas Járáshibával, alacsony termetű hölgy levelét várja, aki boldog megértésre vágyik, házas­ság céljából, 30—55 éves korig. Két gyermek nem akadály. „Kelten köny­nyebb 6916" jeligére a Sajtóházba. 27 éves. 168 cm magas. anyagiakkal nem rendel­kező elvált nő férjet ke­res, 35 éves korig. „Kéz­rcl írott levél 8702" Jel­igére a Sajtóházba. 175 cm tttegas, barna ha­jú. Jómcgielenésű szak­munkái fiatalember meg­ismerkedne 23—27 éves szeríny. házi«« lánnyal vagy elvált asszonnyal, házasság céljából. „Vi­dámság 8738" Jeligére a Sattóhézba. 58 éves, 176 cm magas, jogosan igényes férfi fe­leségű! venne ceinos, mozgéktony. temperamen­tumos, nem túl emanci­pált értelmiségi nőt. Egy ót éven aluli kisgyermek nem akadály. „Májusi esküvő 6825" Jeligére a Sajtóházba. 33 éves. kellemes kül­sejű, kislányával rende­zett körülmények között élő technilkuonő megis­metkedne becsületes, jó­zan életű. intelligens, komoly gondolkodású és szándékú, gyermekét egyedül nevelő vagy füg­getlen férfival, házasság céljából. „Együtt, egy­másért 8686" Jeligére a Sajtóházba. 25 évei, 175 cm magas. érettségizett szakmunkás fiatalember keresi spor­tot, utazást kedvelő • lány vagy elvált asszony Is­meretségéi, házasság cél­jából. „Kézzel írott fény­képes levelei, 6859" Jel­igére a Sajtóházba Egyedülálló 58 éves ön­álló Iparos szerény, la­kással, jó keresettel, füg­getlen, egyszerű nyugdi­ja-, özvegyasszony isme­retségét keresi házasság céljából. „Orgona 7381" Jeligére a Sajtóházba. Házasság céljából meg­ismerkednék magas, 37— •3 éves, lehetőleg diplo­más férfival, aki szerete­tet. megbecsülést tudna adni egy 37 éves, 15 éves lányát egyedül ne­velő csino6 elvált asz­szonynalk. Telefonos la­kás. kocsi van. „Orchi­deák 7570" Jeligére á Sajtóházba. Társaság hiányában ez­úton keresem annak a 35—40 év közötti diplo­más férfinak az isme­retségét házasság céljá­ból. aki á testi-lelki har­móaiát egy kiegyensú­lyozott családi élet kere­tében kívánja megtalálni. „Napfény 289 514" Jeti­Igére a Hirdetőbe. 36 éve», 157 cm magas, elvált, gyermektelen szakmutkás, káros szen­vedélyektől mentes, meg­ismerkedne házasság cél­jából leánnyal, özvegy-, vagy elvált asszonnyal. Egy gyermek nem aka­dály. Kézzel frott fény­képe« levelekre válaazo­lok. „Otthonomba vár­lak 289 513" Jeligére a Hirdetőbe. Értelmiségi családból. 172 cm magas, 56 kg­os csinos nő 6 éves kis­lánnyal és 10 éves fiú­gyermekkel keresi kor­rekt. Igényes férfi isme­retségét házasság céljá­ból. Esetleg gyermekét egyedül nevelő is lehet. „Együtt a gyermekekért 289 516" Jeligére a Hir­detőbe. 30 éves, 170 cm magas, elvált fiatalember, ez­úton keresi annak a kedve«, szolid hölgynek az Ismereteégé: háziasig céljából, akivel magá­nyos egyedüllétét meg­osztaná. „Szerény Igé­nyek 289 507" jeligére a Hirdetőbe. 32 éves, azóke. csinos, rendezett körülményeik között élő, elvált nő megismerkedne hozzáillő férfival házasság céljá­ból. „Ffézia 382 043" Jeligére a Hirdetőbe. 54 éve«, elvált, szőke nő. 2 gyermekkel, meg­ismerkedne magas. Intel­ligens férfival. házasság céliából. „Találkozás — 382 044" Jeligére a Hir­detőbe^ 19 éves. barna hajú. ro­mantikát kedvelő, nehe­zen ismerkedő lány ke­resi korban hozzáillő, külsőre igénye«, jómeg­Jelenésú. nem dohányzó fiú társaságát házasság céljából. Kézzel frott és lehetőleg fényképes le­velet kérők. „Elektroman­tiik 289 538" Jeligére • Flirde-őbe. 30 éves. csinosnak mon­dott, 104 cm magas, ze­nét és szórakozást ked­velő, elvált asszony meg­ismerkedne házasság cél­jából 30—35 év közötti, 178 cm-nől magasabb, független, érettségizett fiatalemberrel. akinek káros szenvedélye nincs. „Ketten mégiscsak köny­nyebb 289 588" jeligére a Hirdetőbe. Traktor utcában, erdő mellett 200 n-öles ren­dezett termő gyümölcsös kert felesbe kiadó. Fon­tos tavaszt munkáit ké­szen vannak Vlz, Isáz van. „Becsületes 74t29" fe'igére a Sajtóházba. fr »zeller kutyánk el­veszett. Megkéréséit 16-326 vagy t0-780 tele­fonon. Alföldi papucsok kicsiknek — nagyoknak minden méretben kaphatók . az ALFA CIPOPOJLTBAN (Lenin krt. 51.) 31—34-ig 35—38-ig 39—40-ig 11-től 269—278 Ft 340—353 Ft 362—376 Ft 550 Ft MOST VÁSÁROLJON, MOST ÉRDEMES! Síkkcszörügépre (500x300 mm asztalméretű) bérmunkát vállalunk Érdeklődni lehet: Szeged, Lengyel u. 26. Mérlegkészítő és Javító Kisszövetkezet, műszaki vezetőnél, vagy a 13-809. sz. telefonon. A DÉLTEX Kereskedelmi Vállalat szegedi lerakata RAKTÁRÜZLETÉBEN (Fonógyári út 8. sz. 6-os kapu) W, FB6 SZERDA 20 százalékos árengedmény Április 25-én fiú-, lányka-, férfinadragokat. továbbá függönyöket 20%- kai olcsóbban vásárolhat! Méteráruk — lakástextíliák — fclsőkonfekcló-áruk kedvező áron. nagy választékban! ^ VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT! »

Next

/
Oldalképek
Tartalom