Délmagyarország, 1984. április (74. évfolyam, 78-101. szám)

1984-04-22 / 95. szám

Atyai tanács QMF-székház — Már megbocsáss, fiacskám, hogy beleavatkozom a dolgaidba, de nyugtalanít az árbázatod. Ha mérnök is vagy, és külön is élsz tőlünk, azért számomra megmarad­tál gyereknek... Mi történt veled, szerelmes vagy? — Szörnyen, apa. Egyetlen nőt nem szerettek a Földön annyira, ahogyan én szeretem őt. Elég meg­hallanom a nevét, és mindjárt sírva fakadok... — Szegény fiam.. No de mi a baj, mi az oka annak, hogy csupa csont és bőr vagy? — Tudomást se akar venni ró­lam. — Honnan veszed? — Hogyhogy honnan? Huszonhá­rom cserép azáleát küldtem neki a boy-szolgálattal... — Miért pont huszonhármat? — Annyi volt az üzletben. — Mire ő? — Semmi, jóformán semmi. — Lehet, hogy szentimentális. Írj hozzá verseket. — Verseket! Hah! Elbeszélő köl­teményt írtam neki! Négyezer sort. Tudod te, mit je­lent sajátkezűleg leírni négyezer sort, és közben még arra is ügyel­íi, hogy rímeljenek? — Szegénykém! No és az ered­mény? — Nulla. — Nem válaszolt? — Eszébe sem jutott. — Figyelj ide, ha nem szereti az irodalmat, talán a zenét kedveli. Megpróbálhatnál szerenádot adni neki. — Megtörtént. Este kilenctől haj­nali négyig. Elektromos gitárral és akkumlátorral a vállamon. ötven estén keresztül énekeltem, esőben, szélben, hóban, fagyban — szomba­ton és vasárnap is! — És megint semmi? — Megint. Igaz, egyik este az ab­lakában kigyulladt a gyertya. — Megdobbant a szívem, de később kiderült, hogy rövidzárlat keletke­zett a lakásban. Nem tudok nélküle élni! — Hallgass ide, fiam, mi lenne, ha... Van telefonja? — Van. — Akkor azonnal hívd fel. Mond meg, hogy este nyolcra várod, új magnófelvételeid vannak, meg egy üveg wiskyd. Mond meg azt is, hogy hozza magával a pizsamáját és a fogkeféjét. — Te megörültél, apa! — Próbáld csak meg, fiam. * — Te vagy az, fiacskám? Miért telefonálsz ilyen korán? — Nincs is olyan korán, apa. In­kább késő... — Csak nem történt valami baj? — Nem akar elmenni! Petre Bocer 16-21c Időjárási előrejelzés az ország területére ma estig: a keleti, északkeleti ország­részben több, máshol keve­' sebb lesz a felhő, keleten - kisebb eső előfordulhat. A változó irányú szél időn­ként megélénkül. A várha­tó legmagasabb nappali hő­mérséklet ma 16—21 fok között alakul. OLVASÓINKHOZ! Lapunk legközelebbi szá­Somogyl Károly né felvétele M a húsvéti ünnepek után, Alapos munkát végez az Országos Műemléki Felügyelőség április 25-én, szerdán jele­épílőbrigádja Szegeden, az Oroszlán utcában. A 6. szám njk meg. alatt készítik irodaházukat, amelyet eredeti formájában DÉLSZLÁV állítanak helyre. A többmilliós építkezés a tervek szerint TALÁLKOZÓ DESZKEN A Národne Novine, a Ma­gyarországi Délszlávok De­mokratikus Szövetsége heti­lapjának szerkesztősége és Egyre ravaszabb szerke- a Národni Kalendár, a Sző­két év múlva rejeződik be. ÚJFAJTA KERTBARÁTOKNAK A Hazafias Népfront VÁ- RIASZTÓ­rosi bizottsága és a Bar- RRRRNDEZES tók Béla Művelődési Köz­pont Kertbarát körében áp­órakor Darázs Sándor, az ?ííis 24-én~kedderr fél" hit ¿eteket gyártanak, hogy meg- yete«f évkönyvének szer­1,lj+ : „.: bízható riasztóberendezéssel k«*to bizottsaga apnlis 26­— ' — x/ériíéií a iaká.«nkjit a hetö- án, csütörtökön este 7 órai Alföldi Vendéglátó Vallalat v?,t1j?,k 1 lakasokat a öeto- ' találkozót ,-endez iüazE-itói-i t n-t előadást F>klol. Francia újdonság: a kezdettel takUKazot i-enaez ígjzgutoja tart etoaaast . behatolhat az olvasokka a deszki mu­./Gyümölcs- és zöldségfélék tol^,J, nyugodtan behatolhat házban, házi e.s üzemi tartósítása, tá- * hasba, sem bonyolult za- Múódesi hazban. Tolása és szeiepük a korsze- ™k. szirénák, sem mas, KÖBORLÖ ni élelme/, -.iK-n" címmel a rablók szamara mar is- SZIGET FI ÖADAS mert berendezések nem tar- Egy Kyuroku nevű lakat­\/ ÉPÍTÉSI tóztatják fel előrehaladása- lan sziget, mely a legna­Í'SOPORTHÓI ban. De, mihelyt egy rej- gyobb japán sziget, Honshu Az énítési csoport tapasz- 1ett kls szerkezet hatáskór- északnyugati partja előtt te­tal^alíó vaSTa któ- zetébe Jut- elveszd öntu~ rül eI- az elmült tiz év alatt fődön véureU mtlnkák \a- Ez az új szerkezet, 115 méterrel változtatta meg á l ,Jirof Lrt ek-Last melyet egyszerűen csak be helyét. Kyuroku viszonylag Sar ra nc Jands uz S dugni a konnektorba, gyors sodródásat a szakér­koordirtóci'ósi roda munka- ultrahang-impulzusokat tök azzal magyarázzák, hogy iarsii A táiékoztalót áoii- ad M. melyek két-három mé- hatalmas tektonikus leme­hs 25-én, sS dl délutón ternyi távolságban hatnak, zek érintkezési pontján te­2 órakor hallgathatják meg az érdeklődők a Házában (Szeged, Kígyó ut­ca 4., III. emelet 17.j. MOZGÁS­SÉRÜLTEKNEK A mozgássérültek szege­di csoportja klubjában, áp­Az újdonság ára ugyancsak rül el, melyek erőteljes nyo­Technika borsos. Kérdés, hogy haszr mást gyakorolnak a szige­nál-e? fecskére. LOTTÓ­NY'EREMÉN YEK A Sportfogadási és Lottó Igazgatóság közlése szerint a 16. játékhéten 5 találatos szelvény nem volt A lottó­nyeremények — a nyere­ményilleték levonása után — a következők: 4 találatos szelvénye 77 fogadónak volt; nyereményük egyenként 130 485 Ft 3 találata 8768 fogadónak volt, nyeremé­nyük egyenként 573 Ft A 2 találatos szelvények szá­ma 252 745 darab, ezekre egyenként 25 Ft-ot fizetnek. Biztonság... — Hol tartják a bi­zonylatokat? — kérde- . zi az ellenőr a pénztá­rostál. — A trezorban. — Biztonságos? — Persze! Semmiféle kulcs nem nyitja. — Hát akkor, hogy nyitják ki? — Szöggel. FELEDÉKENVEKNEK Japán mérnökök elmés szeiké- | zetet taiál-tak ki szórakozott em­berek száméra: a mtaiaitür adó­készüléket az aktatáskában vagy a bőröndben kell elhelyezni. A vele szinkronban működd vevő­készüléket az utas zsebébe he­lyeslik. Abban a pillanatban. amikor a két készülék közötti távolság meghaladja a négy mé­tert, a vevőkészülék skirénázzu kezd. így talán kevesebb lesz az áüamésokon az elhagyott holmi. Szombati piaci árak 1 Az élő csirke kilója 45— 50. a tyúké 42—48, a puly­káé 52—57, a libáé 54—50, a kacsáé 53—55, a tojás da­rabja 1,70—2,20 forint volt a szegedi szombati piacon. A burgonya kilogrammját 9—14. a sárgarépáét 20—25, a petrezselyemét 16—18, a korai sárgarépa csomóját 4—7. a petrezselyemét 2—4, a vöröshagyma kilóját 12— 16. a fejes káposztáét 14. a kelkáposztáét 20—22, a sa­láta darabját 3—10, a kara­lábéét 5—8 forintért kínál­ták. A karalábé kilójáért 12, a karfiolért 180—200. a hegyes zöldpaprika darab­jáért 5—9, az egyébért 10— 13, az uborka kilójáért 50— 60 forintot kértek. A retek csomója 3—7, a zöldhagy­máé 2—6, a fokhagyma ki­lója 30—40, a parajé 12—1«,­a sóskáé 20—25. a téli al­máé 7—18. a héjas dióé 30 —32 forintért kelt A száraz babot 40—45. a savanyú káposztát 25, a mák liter­jét 70 forintért mérték a Marx téri piacon. MUNKAKERÜLŐ Büntetőeljárást indftott a rend­őrség bíróság elé állítassál Rotb István né, 2« eves, foglalkozás nélküli. Szeged, Kossuth L. sgt. fii. szám alatti lakos ellen-. Ro-ih Istvánnét két éven belül mar büntették elzárással közveszé­lyes munlfcakériilés miatt. Ennek ellenére 1983 decembere óta sem­milyen jövedelmet biztosító lmokét nem váUal-t. Létfenntar­tását al'ka-hmi ismeretségek re­vén bizit06itotta. A Saaged városi Blró6ág közveszélyes munkák e­rülés büntette miatt 6 hónapi szabadságvesztésre ítélte, mely­nek letöltését 2 évi próbaidőre felfüggesztette. Az ítélet Jogerős. Gyászkozlemények Csorog a telefon... Csőrög a felefon... HMH^V fentebb közölt, rilis 25-én" szerdán délután jövő heti ügyeletes időbe­t illú- osztásunkat már elolvasták, magyar bizonyára észre vették: az eddig megszokottnál egy órával hamarabb lesz „lap­zártája" a Csörögnek . .. Ügy tapasztaltuk az elmúlt 5 órakor Az elveszett ziók című színes filmet vetítik. A HELYES TÁPLÁLKOZÁSRÓL A városi Vöröskereszt Bel­lit «Hrar/ervezete hetekben, hogy a hosszab­III. alapszervezete namknai a tavaszia­dél szervezésében kedden után 5-kor a helyes táplál­kozásról tart előadást dr. Poór Edit körzeti főorvos, a tóíldvári utcai pártházban. AZ ÁLLAMI BÁBSZÍNHÁZ LONDONBAN Angliába utazott szomba­ton az Állami Bábszínház 25 bodó napoknak, a tavaszia­sabb időjárásnak következ­ügyeletünk utolsó JÖVÖ HETI ÜGYELETES MUNKATÁRSUNK: Acs S. Sándor Hívható keddtől szom­batig 14 órától 18 órá­ig, vasárnap 10 órától 13 óráig. Telefon: 12-847 a deszki busz (BV 02-42). , , , A húsz. Illetve negyven oraja ha nem is felesleges, mülva e,.kező kocsik I 1 XLLtó n. .! • nlí.'fhnln legalábbis nélkülözhető. A kiskertművelés, a stran pedig meg sem álltak. A bérletes utasnak 140 forint­dolás. a nagy séták ideje jába került a taxiköltség, jön most — ha majd ismét h időben beérjen mun­fordul egyet olvasoink napi ^helyére időbeosztása, ígérjük, akkor _ Kisvárdai Zsolt észre­is rugalmasan alkalmazko- vételei. a Belvárosi temető gozása szerepel. A zenemű veket Szilágyi Dezső adap­tagú együttese; Londonban dunk a változó igenyekhez. aIkalmazottai a sírok közt részt vesz a nemzetközi báb- ünnepi hangulat lehe- fociznak, az újszeged! ABC­színházi fesztiválon. A ven- teU' mar tegnap délelőtt a nél pedig 25 perccel a zá­dégjáték műsorán Bartók A Qúllag téri ABC-ben. ahol rás előtt már nem tudott csodálatos mandarin, Stra- vá.-. trióknak külön-külön olvasónk trolibérletet venni vinsky Petruska és A tűz- kívántak az eladók kell«- — még a hónap elején, madár, valamint Prokofjev: rnes húsvétot. (A szerkesz- ... Szabó Lajosné deszki­Klasszikus szimfónia című tőségünkbe befutott jókí- ek nevében kérdezte, hogy kompozíciójának bábfeldol- vanságokat is köszönjük.) miként és mikor oldja meg . . Kevésbé lehetett ünnepi ér- a hírlapkézbesítők helyette­zésük azoknak a vásárlók- sítését a posta? A reggeli tálta bábszinpadra, báb- és nak. akik a Marx téren, a lapokat — megértik: kény­díszlettervezői Bródy Vera trolimegállónál levő pavi- szerűségből — mostanában és Koóű Iván rendezői Szó- Ionban szerettek volna ke- délután kapják meg. Vera és nyeret venni. Csak azok ...a tórjáni Sás utcai kaptak, akik leadták elő- óvoda 33 középső csoportos k0" óvodása, az őket kísérő óvó­nők és szülők köszönik ifj. ...a háromnapos ünnep Lele Józsefnek, a tápéi táj­előtti munkanap kicsit drá- múzeum vezetőjének azt az ga mulatság volt Bogdán értékes „gyermeknvelvu iwán számára: péntek dél- előadást, mellyel hozzaseg'­ben 13 órakor a sportcsar- tette őket környezetük népi noki megállóban otthagyta hagyományainak es a tápéi nyi Kató. Bródy Koós Ivén. A háromhetes, . . rangos kulturális e.,eményen jegyzésüket napokkal 18 ország 30 neves béb- rábban. együttese vesz részt A ren­dező szervek a legtöbb fel­lépést — 11 esti és 4 csa­ládi-ifjúsági előadást — a magyar együttessel kötöt­ték le. nép szokásainak megismeré­séhez. ... érdeklődtünk a vízmű­vek két kedvelt fürdőjének ünnepi nyitvatórtásáról. Húsvét vasárnapján és hét­főjén — ily rövid a hír — zárva lesz a Termálfürdő és a Sportuszoda is. . .. zavarokat okozott teg­nap délelőtt, hogy a nagy­körúti zöldhuMám lámpa­rendszere egy ideig sárgán villogott. Megtudtuk: a Szilléri sugárúti berendezés — mely az egészet vezérli — nem kapott áramot (a környéken az élektromos hálózaton dolgoztak a sze­relők). emiatt kapcsolt át a rendszer a villogó üzem­módra. Sajnálatos, hogy emiatt balesethez is riasz­tani kellett a helyszínelő­ket és a mentőket. A Jó­zsef Attila sugárút és a Nagykörút kereszteződésé­ben egy kanyarodó személy­gépkocsi ütközött össze egy egyenesen haladó kismotor­ral. melynek 14 éves veze­tője 8 napon belül gyógyuló sérülést szenvedett. ... óvatos, figyelmes köz­lekedésre (gyalog, két keré­ken. s autóval is) szeret­nénk inteni olvasóinkat! S ugye felesleges a kérés, hogy gyerekeket, fiatalokat ne kínáljanak itallal a lo­csol kodáskor? ... Mégis megtesszük, abban a re­ményben. hogy az idei hús­vét szép ünnep lesz minden kedves olvasónk számara! Mély iájdaloimimaJ tudatjuk, hogy a szeretett férj. éüesa,pa, nagyapa, testvér és rokon. HÉGER KAROLT életéneik 63, évében Április 20-án váratlanul éíhunyt. Búcsúztatása hamvasztás utan lesz. A gyá­szoló család. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett férjem, a ünaga Jó edesapa. CSORTOS GYULA életéneik 52. évében varatlamü elhuinyt. Temetése április 2«-an 14 órakor lesz a Belvárosi temető ravatalozójából. A gyászoló csa­lád. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy CSORTOS GYULA, a szegedi körzeti energiaiéi-ügye­let osztályvezetője, rövid szenve­dés után április 19-én elhunyt. Temetése a szegedi Belvárosi temetőben lesz április 36-án 14 órakor. Energiafel ügyelet bizton­ságtechnikai osztálya. Szeged. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj. SZABÓ MAGYARI MATYAS MAV-nyugdijas, életének 75. évé­ben, hosszan tartó súlyos beteg­ség utan, március 23-án elhunyt. Hamvasztás utáni temetése áp­rilis 24-én 13 óra-kor lesz. a Bel­városi temető ravatalozójából. A gyászoló csalad, Szeged, Bokor u. 10­Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy KWAYSSER BÉLA életének 64. évében, tragikus hirtelenséggel elhunyt. Temetése április 24-én 10 órakor lesz a Bel­városi temető ravatalozójából. A gyászoló csatád. Mély íáldal-ommal tudatjuk, hogy a legdrágább édesanya, anyós és nagymama, ÖZV. GYÖNGE ANDRASNÉ Kopasz Franciska volt petófitelepi lakos. T7 éves komban elhunyt. Kívánságára elhamvaszta tj-u-k. A gyászoló csa-léd. Mély fájdalommal tudatjuk! hogy a szeretett édesapa, nagy-, apa es dédapa. SZABÓ JÓZSEF életének 75. évében. hossxM szenvedés után elhunyt. Teme­tese április 24-én 15.30 órakor lesz az algyői temető ravatalozó­jából. A gyászoló család. Tudatjuk mindenkivel, akik Ismerték és szerették, hogy VÖRÖS JENŐ S/eged. Csongrádi sgt. léfB szá-m a,lattá lakos, április 30-án, hosszú szenvedes után. dolgos életének 74., boldog háziasságá­nak 51. esztendejében örökre itthaigyott bennünket. Kívánsá­gára eJhaimvasztaitjuk . Búcsúz­tatása hamvasztás után leszi A gyászoló család. Mély megrendüléssel tudatjuk, akik ismerték és szerették, hogy a legdrágább férj, apa, nagyapa és dédapa, KISS MATYAS szíve megszűnt dobogni. Utói só útjára kedden, április 24-én 15 órakor kisérjük a Dugonics te­metőben. A megtöri, szívű csa­lád. A gyászoló család megköszöni a rokonoknak, barátoknak, miunkrtiarsáiknak. Sándoríaiva vezetőinek ee lakóinak. DR. BOD AKPAD elhunyta és végtisztessége idejen tanúsított, iránta érzett szerelő nagyrabecsülés és a családdal való együttérzés minden meg­nyilatkozását. A gyászolóik, Sán­dorfálva. Köszönetet mondunk a roko­noknak, barátoknak, szomszé­doknak. munkatársaiknak, a 8 b osztálynak, ismerősöknek, akik felejthetetlen szerettünk, LELE MIHÁLY temetési'.:-, megjelentek, részvé­tükkel és virágaikkal mi'.;: faj­dalmunkat enyhíteni Igyekeztek. Külön köszönjük az 1. sz. bel­klinika orvosainak. ápolóinak. a körzeti orvosnak áldozatos munkáját. A gyászoló család. onocrÁP ­A Magyai Szocialista Munkáspárt Szeged várost Bizottságának napilapja Főszerkesztő. Sz Simon István Föszerkeszlb-helyettes: Szávay István Kiadja a Csongrád megyei Lapkiadó Vállalat. Felelős kiadó: Kovát: László — Szerkesztőség és kiadóvállalat: Szeged. Ianácsköziár­saság őtja 10. Sajtóház. S740 — Telefon: 12-633 — A lapot nyotnjai Szegedi Nyomda. Szeged, Bajesy-Ésilinszky utea 28. 6720. Igazgatói Dobó József — Terjeszti » Magyar Posta Előfizethető a postahiva­taloknál és kézbesítőknél Előfizetést díj egy hónapra 34 forint. — Indexi 15 053 - ISSN; 0133-035 x Tf, í i

Next

/
Oldalképek
Tartalom