Délmagyarország, 1983. november (73. évfolyam, 258-282. szám)

1983-11-12 / 267. szám

Szombat, 1983. november 12. 11 ADÁSVÉTEL Bontásbol nasy- éa kis m.re:ű Dékla. fűrésielt szarufák. 60 m3 tölgy parketta. 1.70-es fürdő- j kád. műkő lépcsők el­adók, szállítva is. Szil- | léri sgt 11/A. Hajós u. • sarok (Török). X Macskakat 1•—a kg ko­zötti súlyban vásárol a kísérletes sebészeti inté­zet. a sebészeti klinika épületében. X Lcgbefúvós, olajtüzelésű OTR-kazán eladó. Érd.: Bába lű-zsef, Domaszék. Tanya 201. 6781. Ezüstfenyő, szegélybuxus. japhonlka élöaövénynek kapható. Újszeged, Fürj ü. 1.32. X CJ ASTO—7 G olajégő eladó. Érd.: Gyálaré-.. Zágon n 1. X ZUK tós tehergépkocsi. űiszerü állapotbatt eladó. Zákányszék.. I. ker. 174. (pince mellett). Pianinot vennék. Aráján­latokat ,.)ó állapotú — 20 104" jeligére a Sajtó­htrzbe. Hasas és fias kocas el­adók. Petőfitelep, Boka­pyi Dezső u. 44. Nyugatnémet bukósisak és bejáratos .,ETZ 250" eladó. Szőreg. ládmt út 46. Énd.: 16 óra után. Szekrénysor eladó. Érd.: 14 óra után. Bihari u. 4/A. I. 5. Singer varrógép eladó. Sándorfalva, Orgona u. 44. Érd.: dü. 5 óra urán, szombaton, vasamap egész nap Furatköscörú, k-te maró­gép eladó. Megtekinthe­tő: Május 1. u. 15 Különböző méretű alhi­daló gerendák eladók. Érd.: Esik Zolaán, Fü­résr u. 14. ZA-s frsz.-ű l-atla sze­mélygépkocsi eladó. Ér­deklődni: szombation, issárnap, Rókus 316/A. IV. em 15. ajtó (troli­végállomásnál). Piros mélykocsi spór: résszel eladó. Szőreg. Rózsaió u. 32. Eladó 1000 db kis mére­tű osenép. 2 db olajkály­ha. olajos-hordó, kannák. Érd.: Daftkó P. n. 24.. fagí. Varga, tmudennaip 18.30 óratói Nöi szép télikabát. > 4-és panofi* -buridli kouéjiler­metre. világos bátsonv rckanvié eladó. Somogyi u. 6. r. 7. 2 db NDK kagylófoiel. asztal eladó. Érdeklődni: Hont Ferenc u. ÍO/A. FT. em. ö. 561 l-es Zeeor és egy összkerékmegáiajtású Pan­nónia motoros háztáji kocsi eladó Fodor lá­nos. Zákányszék, I. 233. Eladó gáztűzhely nyo­máscsökkentővel és pa­lackikai. .Agyagos ö. 23. Réz ftindóáienaer eladó. Érd.: Szeged. Lajta u. 3. Naponta du. 5 ótá­1ÓL Márkás Förster páae t nó igényesnek eladó. Tele­fon: 16-804. Skoda 120 L fehér sze­ntéi vgep kocsi. 3 éves. 23 000 km-rel eladó. Ér­deklődni: Csongrád. Muskátli u. 17., III. em. 10. Németh Rövid nőé irhabunda kö­zépméretre és férfi Irha­dzseki 50-es ménét el adó. Párizsi krt. 44. I. 4.. este. Palms eladó. Párizsi krt. 44. 1. 1. Skoda t20-as. 3 éves, príma állapotban eladó. Tel.: 23-301. 5 db teher süldő eiadó. Ér^.; 17 óra után. Szé­csi u. 36. b db választási. 14 dü 3 itónapos süldő és kö­zelfialó vemhes kocáik eladók. Móra u. 59. ALBÉRLET Kiadom mastéJ szoöos lakásom a rók-usi troli­végállomás mellett. — ..Igényesen berendezett 20 402" jeligére a Sajtó­házba. vagy hét végén az 5b-864-es telefonon: r Kizarólag belvárosi, kü­lön bejárató, nem túl kicsi összkomfortos szo­bát keresek 10 bónápos kislányommal. ..Tanárnő 20 252" jeligére a Saj­tóházba . x összkomfortos kávást vagy lakrészt béré Inét!-.. ..Üresen 18 04b" jeligé­re a Sajtóházba. x 38 éves férfi külön )>e­iáratú összkomfortos afl­berteter kérés. „Sürgős 18 021" jeligére a Saj­tóházba. Garzon lakás házaspár nak albérletbe kiadó. — ...1—2 évre 20 269" jel­igére a Sajtóiházba. L A K A S Szeged, Debrecend utcád 2 +2-es OTP-lakás eladó. „Beköltözhető 1984. tUe­oeimber 18 455" jeligére a Sattóháeba. Vennék 40—50 m*-es összkomfortos lakátst Bel­város. vagy környékén II. emeletig, vagy már épülőt áüvennék. Értesí­•end: Teréz u. 50 B. x Lakásmegoldást kere­sünk Domaszóken, a fa­lubajn. ragy a faluhoz közeli tejryát bérelnénk, villany- és műhelyhasz­nálatial. „Építkezünk — 18 604"' jeli»ére a Saj­tóházba. x Elcserélném tor j ám víz­toronynál 2 + 2 fél szo­bás, III. emeleti laká­somat két kisebbre. — „Minden megoldás ér­dekel 20 192" jeligére a Sajtóházba. Rókusi, 2 + 2-es szövet­kezeti lakásomat magán­házra c seré lem. S&ma csere. Szeged. Szatyma­zi u. 27/A. 122. ép. A. Ifh. IV 15. Érdeklőd­ni : egész nap. Másfél szobás. 47 m2-es erkélyes OTP-Öröklakás eladó. K.p„ + OTP-át­váflalással. Érd.: az esld órákban íehe>r. Cini: Sze­gett. Kereszttöltés u. 13* IV. 19. Elcserélnem másfél szo­ba®, déli fékvésu. erké­lyes tomáiosi lakásom 2 + 2-es tam-ácsira, ha-, sonló fekvésűre. Érdetk­lödiri: mdndeninarp 17 óra Után. Kereszttöltés u. 15. V. 28. Két es fél szobás. 64 m2-es lakás nyolclakásos t á tisasih á zbam el adó. —• Nagy, Malom u. 11. I. em. Szegedi 2 szobás gázfű­téses tarján i lakásomat soproni hasonló lakásra cserélem. Érd.: 15-285 szegedi telefonon. INGATLAN Eladó magasföldszintem 4 szobás, összkomfortos ház, 629 ma telekkel. Szieged, Szivárvány utca 55. Szat.vmazon 2 szobás, fürdőszobás ház 1000 n­öl betelepített szőlö­gyümölcsössel eladó. Ér­deklődni: Tápé. Rába u. 38.. egész rvap. Házrészt készpénz plusz részlettel, vagy eltartás­sal keresünk. „Szüleink garanciájával 237 045" jeligére a Hirdetőbe. X 6 lakásos társ>a®h-ázban 85 mr-es 3 szobás, ga­rázs-os tokás még leköt­hető. Rókus városrész. Érd.: héJköznap 18 órá­tól, vasárnap egész nap. Szeged, Budapesti krt. 14/C. III. em. 11. 250 n-öl telken kis ház eladó. Érd.: vasárnap, Gyálarét, Zágom u. 1. X ló állapotban levő tanya eladó.- Ké>t család részé­re is megfelel. Érdek­lődni: Olajos Sándor, ó pusztaszer, Erzcyéóet; te­lep 306. sz. alatt. x Háromszobás, ö&sz<kom­forLos. központi fűtéses magánház nagy telekkel eladó. Szőreg, Magyar u. 105. x Eladó Bakay Nándor u. 11 B. sz. háromszobás gázfűtéses magánház, x 230 n-öl telek S/jííóos­tÓTk, strandhoz közel, 3000 dó eziibtfenyővel bc­telephve eladó. Érdek­lődni; 19—20 óra közörr, 14-572 telefonon. Munkaalkalmak Lebontásra téglátok el­adó. Érd.: Batthyány u. 22. Szombaton, vagár­nap. x Domas/eken, a falu mellett lant3 eladó 1 kh földdel. Villany, víz. van. Érd.: Móra Ferenc u. 6. Sarokba/ építésére Ró­ksuon szöverLezefneá. ipari vállaia-itnaik vagy egyéneknek egyaránt al­kalmas eladó. Érd.: a szegedi 3 ,z. Ügyvédi M umk aikdzőteó gnó I. Eladó Bak tó, Pázsit u. 7 sz. alatt 180 n-öl gyümölcs óa és szőlős. Érd.: Szeged. Puskás u. 29. Foddrékual. Kiskundoro/sma, üj tér 1. sz. alatti ház eladó. Érd.: Üj tér, j/B. sz. alatt, szombaton, vasár­nap. Házhelyek, 400 n-öles akácerdő, szántó és vil­lamosított Banya eladó. ..Olcsó" jeligére az Ol­lóéi takarékszövetkezet­be. Kunleltertón 10 m- alap­területű. tetőtér-beépíté­ses üdülő eíadó. Érdek­lődni: Hunyadi J. sgt. 75. épület. B. Ih. IV. 13. lódni: Hunyadi é 300 u-öl telei eladó, légió n 80. Kamaratöl­tét. Érd.: Vass István. Népkert sor 12. IV. 4. EGYÉB Kisiparos- esztergályos szaJumiaikóef keres, tó­va-gy mellékállásba. — ..Megegyezés 20 223" jel­igéne a Sajtóházba. x Kisiparos vállalkozása bővRóséhez anyagiakkal is közreműködő társai keres. „Készpénz — 20 330" jeligere a Saj­tóházba. Garázs kiadó. Hunyadi Ionos sgt. 35. Érd.: 20-091-es telefonszámon. Kőműves mester azonna­li kezdesse! munkát vál­lal. ..Megbízható — 18 627" jeligére a Sajtó­házba. Kert kiadó. Agyagos u. 33. Zongorát béreCnéik. „A zene mindenkié 20 246" jeligére a Sajtóházba. Négysoros kaikrötöm el­veszet*. Jutalom ellené­ben értesítést a tarjánl rendelőbe reggel 7.30— 17 óráig. Tel.: 14-800. öregeden vagy közvetlen környékén gyermektelen házaspárnak egyösszegű és havi életjáradékot fi­zetek házingatlanért. El­tartás is lehetséges. La­kás nem szükséges. — . Nagy kert előnyben — 289.724" jeligére a Hir­detőbe. Szeged, Lenin krt. 85. sz. alatti háromszintes, 2000 m—es ingatlanunkat, amely irodahelyiség kialakítására is alkalmas értékesíteni kívánjuk Az Agroker Vállalat felvesz ra­kodómunkásokat, kocsikísérőt, valamint alkatrész- és gép­vegyés raktárakba árukiadókat. Rakodómunkások részére mii­szakpótlékot fizetünk. Jelentkez­ni lehet: Szeged, Dorozsmai út 33. sz. alatt, a munkaügyi cso­portnál. A Szegedi Orvostudományi Egyetem karbantartási osztálya felvesz elcktromcdikai műszerek javítására villamosmérnököket, továbbá karbantartási munkák­ra kőműveseket, villanyszerelő­ket, szobafestő és ÉV-mérö szak­munkást és segédmunkásokat. Fizetés megegyezés szerint. Je­lentkezni lehet: Szeged. Szikra u. 2. szám alatt, a főműhely­vezetőnél. X A Csongrád megyei Teleotilés­tisztaságl Szolgáltató Vállalat pályázatot hirdet gépjármű-ügy­intézői munkakör betöltésére. Középfokű végzettséggel, gépjár­mű-ügyintézői és hivatásos gép­járművezetői jogosítvánnval rendelkezők önéletrajzzal ellá­tott pályázatát várjuk. A jelent­kezéseket Szeged. Cserzv M. u. 32. szám alá kérjük beküldeni. X A Szegedi Szűcs- és Szabó­ipari Szövetkezet azonnali belé­péssel szörmekonfekcióban Jár­tas szűcsgépész, nikírozó és le­készítői munkakörben női mun­kavállalókat vesz fel. Jelentkez­ni : Szeged, Tolbuhin sgt. 98. sz. alatt. Középfokű végzettséggel rak­tárost munkakörbe férfi munka­vállalót felvesz az Alföldi Bti­tor»vár. Közgazdasági végzett­ségűek előnyben. Jelentkezni: Szeged, Cserzy M. u. 11. , Ipari szövetkezel korszerű mű­an vadfeldolgozó üzemébe két műszakos munkarendben beta­nított munkára férfi dolgozókat vesz fel. Jelentkezni: Medikémia Vegyi, Gumi- és Műanyagipari Szövetkezet, Szeged, Körtöltés u. 35. sz. alatt. A Medikémia Vegyi, Gumi- és Műanyagipari Szövetkezet Rét műszakos munkarendben üze­melő vegyi üzemébe betanított munkára férfi és női dolgozó­kat, raktárába targoncavezetői engedéllyel rendelkező férfi be­tanított munkásokat, valamint tmk-műhelyébe pneumatikában jártas és általános lakatosokat vesz fel. Jelentkezni: Szeged, Cserepes sor 34—38. sz. alatt. Ipari szövetkezet közgazdasá­gi egyetemi, pénzügyi és szám­viteli főiskolai, vagy ipari mér­legképes könyvelői oklevéllel és számviteli gvakorlattal rendel­kező munkatársat keres felvé­telre, önálló üzemgazdasági cso­port vezetésére, „flnálló 3798 17" jeligere a Sajtóházba. A MÉH Nyersanyaghasznositó Vállalat felvételt hirdet energe­tikust munkakör betöltésére. — Szakképzett felsőfokű energeti­kusi vizsgával rendelkezők je­lentkezését várjuk. Jelentkezni lehet: a műszaki vezetőnél, Sze­ged, Dorozsmai út 40. A Tápéi Háziipari Szövetkezet felvételre keres gyors-gépírót, lehet kezdő is, könvvelőt. nvitc­dijas éjjeliőrt, asztalos szakmun­kásokat és betanított munkáso­kat. Jelentkezni: Tápé, Régész tér 8­Az Alföldi Tü/én Vállalat, Sze­ged. felvételre ket-es gázkazán­kezelőt másodállásba. Jelentkez­ni lehet: Szeged, Csongrádi sgt. 12. A Csongrád megyei Vendég­látó Vállalat nálvázatot h'rdet a szegedi cukrász termelőüzem üzemvezető-helyettesi munkakö­rének betöltésére. KéDesitéssel és gyakorlattal rendelkező műn­k-vállalók jelentkezését várluk. Jelentkezni lehet személyesen: Szeged. Honvéti tér 5*R.. cuk­rászüzem vezetőjénél, 1983. no­vember 20-ig. Varrógénmüszerészt keres fel­vételre két műszakos üzemébe a KSZV Cjszrgedi Szövőgyár sze­gedi konfekciógyára. Bérezés megegyezés szerint, vidéki dol­gozóinknak albérleti hozzájáru­lást biztosítunk. Jelentkezni le­het: szegedi konfekeióeyár mű­szaki vezető lénél. Szeged, Do­rozsmai út 18. szám alatt. X Az Ikarus szegedi gyára fel­vételre keres jó kereseti lehető­séggel festd szakmunkásokat, ta­karítónőket és férfi-nói betaní­tott munkásokat. Jelentkezni le­het: Ikarus szegedi gyára mun­kaügyi osztályánál. Szeged, Fo­nógyári út 9. X Az Ikarus szegedi gyára felvé­telre keres gépészmérnököt, vagy gépész üzemmérnököt szerkesztői munkakörbe, vala­mint vegyésztechnikust és 5 ton­nás targoncára vezetőt. Jelent­kezni lehet: Ikarus szegedi gyá­ra munkaügyi osztályánál. Sze­ged, Fonógyári üt 9. X A FOKA Tiszai Vízépítési üzemigazgatóság felvételre ke­res esztergályost, motorszerelőt, hegesztőt, lakatost. Vidékieknek munkásszállást biztosítunk. Je­lentkezni lehet: Tápé. Téli kikö­tő. Berettyó u. 2., műhelyvezető­nél. X Bútorgyártásban jártas faipari mérnököt, vagy üzemmérnököt keresünk termelésirányítói mun­kakörbe. Véglegesítés esetén la­kást biztosítunk. Jelentkezése­ket rövid önéletrajzzal a Buda­pest, Pf. 22. (1475) címre kér­jük. X A Csongrád megyei Település­tisztasági Szolgáltató Vállalat felvételt hirdet gyors- és gépírói munkakör betöltésére. Lehetőleg érettségizett, gyors- és gépírói végzettséggel és gyakorlattal rendelkezők jelentkezését vár­juk. A jelentkezés helye: Szeged, Cserzy Mihály utca 32. X A Makói Redónygyártó Válla­lat palyázatot hirdet közgazda­sági osztályvezetői munkakör betültesére. Feltétel: szakirányú felsőfokű végzettség, 5—10 éves szakmai gyakorlat. Feltétlenül jártassággal bírjon munkaügyi, normaterhnolőgiai, terv-statisz­tikusi kérdésekben. A jelentke­zéseket részletes önéletrajzzal kérjük a vállalat személyzeti ve­zetőjének elküldeni, Makó, Rá­kosi út címre. X A szegedi Felszabadulás Tsz felvételre keres szakosított ser­téstelepére, tenyésztési vezetőt. Jelentkezni személyesen a dél­előtti órákban, a tsz s&ndorfalvi üti sertéstelepén, az állattenyész­tési főágazat-vezetönél. X Felveszünk gépelni tudó szám­lázét, valamint raktári szak- és segédmunkást. Jelentkezni: Piért 41. sz. lerakata, Szeged, Moszk­vái krt. 4. X A Piért Kereskedelmi Vállalat dél-magyarországi kirendeltsége, Szeged. Mérey u. 8'C. szakkö­zépiskolai végzettséggel és 3 éves gyakorlattal rendelkező sta­tisztikust, bérszámfejtót és köny­velöt, középfokú végzettséggel és 5 éves gyakorlattal hálózati ellenőrt, valamint gyors- és gépírót vesz fel. X A Szegedi Nemzeti Színház diszletfestot, színpadi segédmun­kást, gyors- és gépfrót. nyugdí­jas portást felvész. Jelentkezni a személyzeti vezetőnél, Szeged, Attila u. 11. x Felvételre keresünk lakatos, hegesztő, esztergályos, ács-allvá­nyozó, vízvezeték-szerelő, bádo­gos, tetőfedő, takarító, szak- és betanított munkásokat. Bérezés megegyezés szerint. Jelentkezni lehet: KSZV szegedi javítóműhe­lyében. Szeged, Tolbuhin sgt. 44. x Szakosított bsrmofitelepünkre felvételre keresünk szakképzett és szakképzetlen baromfigondo­zókat. Kulturált munkakörül­mények biztosítottak. Jelentkez­ni lehet a személyzeti vezetőnél. Szöreg, Szerb u. 59. Tisza-Ma­ros-szög Termelőszövetkezet. Szőreg. x ,.A" kategóriás termelőszövet­kezet nagy gyakorlattal rendel­kező, agilis szarvasmarha-te­nyésztési műszakvezetőt keres. Feltétel: középiskolai végzettség, (technikus). Fizetés: a 4 1981. MÉM—MülVl sz. együttes rende­let alapján. Jelentkezni a ter­melőszövetkezet állattenyésztési főágazat-vezetőjénél, vagy sze­mélyzeti vezetőjénél személyesen vagy részletes önéletrajzzal. La­kást biztosítunk, cím: Tisza— Maros-szög Tsz, Szeged-Szöreg, Szerb u. 39. x A Szegedi Fonalfeldolgozó Vállalat azonnali belépéssel fel­vesz középfokú műszaki végzett­ségű szakembert automata kötö­déjébe művezetői beosztásba. A nem szakirányú végzettségű dol­gozót betanítjuk. Jelentkezni le­het: Szeged, Tavasz u. 2., mun­kaügy. x PIÉRT KERESKED2LM' VÁLLALAT dél-magyarorsiáffi kirendeltsége, Szeged, Mérey u. 6/C. Telefon: 13-388. Szegeden, a Napos úthoz közel ipartelep * m f létesi alkalmas 5 hektár 1500 m2 nagyságú beépítetlen terület kezelői jogát átadjuk. Érdeklődni lehet: hétfőtől péntekig 7,30—15,30 óráig, a Volán 10. sz. Vállalat beruházási osztályán. Szeged, Bakay Nándor u. 48. Telefon: 11-369. A Munkaügyi Információs és Szolgáltató Iroda (Szeged. Széchenyi tér 11. 6720. Pf.: 172. Tel.: 23-111 203) a munkáltatók megbízása alapján az alábbi munkalehelő­segeket hirdeti meg. A munkakörökről az iroda bővebb felvilágosítást nyújt péntek kivételével munkanapokon 8—16 óráig.. FELSŐFOKŰ végzettséget igénylő munkákőrök: Luergetikus Városgazdálkodási Vállalat Épületgépész Városgazdálkodási Vállalat Munkaerő-gazdálkodási csoportvezető Postaigazgatóság, Szeged KÜZÉPFOKC VÉGZETTSÉGET Vágy SZAKKÉPZETTSÉGET igénylő munkakörök: Asztalos DÉLÉP Autóbuszvezető Szegedi Közlekedési Vállalat Autószerelő Belkereskedelmi Szállítási Vállalat Szegedi Konzervgyár Szegedi Közlekedési Vállalat Autóvillamossági szerelő Délalföldi Pincegazdaság Szegedi Konzervgyár Szegedi Közlekedési Vállalat Városgazdálkodási Vállalat Volán 10. sz. Vállalat műszaki üzemegység Á cs- állványozó DÉLÉP Bérelszámoló KSZV Üjszegedi Szövőgyár Esztergályos Taurus Gépgyár. Deszk Vas- és Fémipari Szövetkezet Élelmiszer-raktáros Alföldi Vendéglátó Vállalat Forgalomirányító Szegedi Közlekedési Vállalat Gépíró-adminisztrátor Ikarus szegedi gyára Gépjárműátvevő meós Belkereskedelmi Szállítást Vállalat Gép jármű-karbantartó Volán 10. sz. Vállalat műszaki üzemegység Géplakatos Szegedi Konzervgyár Szegedi Tejüzem Gyors- és gépírd Délalföldi Pincegazdaság Hegesztő Ikarus szegedi gyára Taurus Gépgyár, Deszk Vas- és Fémipari Szövetkezet Hegesztő-lakai os Szalámigyár és Húskombinát Hűtögépész Délalföldi Pincegazdaság Karosszérialakatos Városgazdálkodási Vállalat Kazánfűtő (K3) KSZV Üjszegedi Szövőgyár Kéményseprő Városgazdálkodási Vállalat Konyhamészáros MAV-igazgatóság, Szeged Könnyű gépkezelő DÉLÉP Könyvelő D etet; íö kii i-p i n Őr g a / das'á | $ KSZV szegedi Kenderfonógyár Kőműves DÉLÉP •„. Szalámigyár és Húskombinát Városgazdálkodási Vállalat Lakatos Ikarus szegedi gyára KSZV Szegedi Kenderfonógyár KSZV Üjszegedi Szövőgyár MKM Szegedi Kábelgvár Szegedi Közlekedési Vállalat Szegedi Textilmüvek Taurus Géogyár. Deszk Városgazdálkodási Vállalat Mérleelakatos Szalámigyár és Húskombinát Minőségeilenőr Taurus Gépevár, Deszk Nehézgépkezelő Városgazdálkodási Vállalat Raktárkezelő (reszortfelelős) DELÉP Szakács Alföldi Vendéglátó Vállalat Számlaellenőr Városgazdálkodási Vállalat Szerszámkészítő Vas- és Fémipari Szövetkezet Szoba festő-mázoló DÉLÉP Szegedi Közlekedési Vállalat SízTK-ügyintéző, bérelszámoló „Finn—Magyar Barátság" Tsz, Szatymaz Targoncavezető Délalföldi Pincegazdaság Tehergépjármű-vezető Belkereskedelmi Szállítási Vállalat Volán 10. sz Vállalat teherforgalmi üzemegység Tetőfedő-bádogos KSZV Szegedi Kenderfonógyár Városgazdálkodási Vállalat Tmk-elöadó Varosgazdálkodási Vállalat Tmk-vlllanyszerelö Taurus Gépgyár, Deszk T—4—K traktorvezető , Városgazdálkodási Vállalat Vasbetonszerelő DELÉP Villanyszerelő Délalföldi Pincegazdaság KSZV Szegedi Kenderlonógyáí Szegedi Konzervgyár Szegedi Közlekedési Vállalat Szegedi Tejüzem Taurus Gumigyár, Szeged Városgazdálkodási Vallalat Víz-, gázvezeték-szerelő DELÉP Városgazdálkodási Vállalat SZAKKÉPZETTSÉGET NEM IGÉNYLŐ munkakörök: Anyagmozgató KSZV Üjszegedi Szövőgyár Szegedi Textilművek Bölcsödéi klsegUő KSZV Szegedi Kenderfonógyár Éjleliőr Dégáz pb-gáztöttő üzem, Algyó Városgazdálkodási Vállalat Épülettakaritó DÉLÉP Halottszállító Városgazdálkodási Vállalat Hűtőrakodó Szegedi Tejüzem Járdasziget-takarftó Szegedi Közlekedési Vállalat Kalandergép-kisegítö Taurus Gumigyár. Szeged KazánUzemi munkás Szegedi Textilmüvek Kábelipari gépkezelő MKM Szegedi Kábelgyár Kocsirendező MAV körzeti üzemfőnökség Konyhái munkás Alföldi Vendéglátó vállalat MAV körzeti üzemfőnökség Kubikos Városgazdálkodás! Vállalat Mélyfűrótömlö-készftő Taurus Gumigyár, Szeged Óvodai dajka Szegedi Textilművek ör-porl ás MKM Szegedi Kábelgyár Palackozó Délalföldi Pincegazdaság Portás Dégáz pb-gáztöltő üzem, Algyő Raktári munkás KSZV Szegedi Kenderfonógyár Raschel-zsákkötőgép-kezelő KSZV Üjszegedi Szövőgyár Sertésgondozd Szegedi Konzervgyár Szalldőmunkás Volán 10. sz. Vállalat teticrfocgalrjii Áizemiaaáég SzallitosziHag-présliezélg Taurus Gumigyár, Szeged Szervizmunkás Belkereskedelmi Szállítási Vállalat Takarító Délalföldi Pincegazdaság Városgazdálkodást Vállalat Tömlőszövő és -göngvölö Taurus Gumigyár, Szeged Üzemi takarító Alföldi Vendéglátó Vállalat Varrodai betanított munkás Szegedi Ruhagyár Vonalfékező MÁV körzeti üzemfónökség Betanított munka KSZV szegedi Kenderfonógyár Szegedi Tejüzem Segédmunka DÉLÉP Szalámigyár és Húskombinát Szegedi Közlekedési Valalat Városgazdálkodási Vállalat Ismét megnyílt A TISZAVIRÁG ZÖNAZÖ1 Ízletes ételekkel és hangulatos zenevel várjuk kedves vendégeinket. Zene: Galyas—Lantos ctuó. Nyitva: 9—te óráig. Felvételi vizsgára előkészítő tanfolyamok indulnak. A TIT szegedi városi szervezete és több felsőfokú oktatási intézmény együttműködésével bármely egyetemre és főiskolára az alábbi párosításban 7 biológia—fizika (elsősorban az orvostudományi egyetemre jelentkezők részére) biológia—kémia magyar irodalom—történelem magyar nyelv és irodalom—történelem ma téma ti ka—f izi ka matematika—politikai gazdaságtan A tanfolyamokra a jelentkezési lapok átvehetők: a JATE Szeged. Dugonics tér 13. sz. alatti épületének portáján, amelyeket november 19-ig lehet ugyanott leadni. Az Alföldi Vendéglátó Vállalat 1983. november 14-én nyugdíjas-találkozót rendez Á rendezvény a biológiai konyhán Üjszeged, Odesszai krt 62. sz. kerül megrendezésre 16 órai kezdettel, amelyre minden nyugdíjas dolgozónkat szeretettel meghívunk. Alföldi Vendéglátó Vállalat *

Next

/
Oldalképek
Tartalom