Délmagyarország, 1982. július (72. évfolyam, 152-178. szám)

1982-07-29 / 176. szám

Csütörtök, 1982. július 29. 7 APRÓ/ * HIRDETÉSEK ADÁSVÉTEL SutriacSSSSSoir^^noveir­dékek nagy választékban eladók. Muftikét moto­ros háztáji kocsihoz komplett futómű, terv­rajz ée angedéty eladó. Savanya Vinceö Doma­azék, Duna u. 13. x Dán hi-(l sztereó rádió, úi Akai GX 4000 mag­netofon áron alul sürgő­sen eladó. Szeged. Pász­tor u. 19/B, az esti órák­ban. x Szálas aszparágusz kap­ható egész n«.p. Sisák József, Deszk, Táncsics u. 7. x Rózsaszín és fehér |é­cinthagyma, 1 kg 120 Ft egységüáron eladó. — Deszk. Táncsics u. 5. Magyar. x Felújított állapotban! frissen vizsgáztatott. 850 FIAT eladó. Szeged. Bé­csi krt. 38. sz. alatt, Királyné. x Két db holstein üsző el­adó. Oiszeged. Hársfs v. 7/C. Erdéyll tér­nék LM-es Trabant olcsón eladó. Érd.: 19—20 óra között. Kereszttöltés u. 15. IV/20. (332. épit­lét.) DUKA kazán éa oJaloa­hordók etadók. Szóntgl út 12. Érd.: 19 óra után. Dán hTfi rádióerősítő eladó. Érd.: Vőnekt, Vedres 11. 14/B VIII. 23. IB frsz. Volkswagen 1300-as gépkocsi eladó. Érd.: ar 51-070. Pálfy telefonszámon lehet, 19 óra után. Ü artburg motor üzem­képes. eladó. Északi vá­rosrész 330/A fszt. 2, Égy új és egy felújított SPS—10-es motoros per­metezőgép eladó. Gyuris Tibor, Zsontbó, Bába­dűlö 67/1. Zománcozott tüzelőt für­dőbolter, kéflángű pb-re­zső eladó. Fürst S. 0. 4L Akváriumok felszerelés­sel, állvánnyal eladók. Erd.: 17 óra után. Űl­szeged. Közép fasor 37. Gyalupad szerszámokkal eladó. Újszeged, Bérkert u. 112. 6726. Eladó jó karban levő Kontár - kismotor. ' Bárka u 4/B. délután. Háromajtős szekrény, re­kamié, párnás székek, •konyhabútor, sezlon, gázpalack tűzhellyel, szőnvegek eladók. Szél u. 16. 16—19 órátg. ló állapotban levő. kom­binált szekrény. 2 fotel. 1 antik állólámpa, új és régi ajtók eladók. Érd.; Szent László u. 9 Égy kikímélt Tümler csónaJcmotor eladó. Sze­ged. Alsó Kikőtő sor 13. ALBÉRLET Igenyes tiatal mérnök szeptember l-től albér­letet keres. „Nem do­hányzó 17 307" jeligére a Sajtóházba. Bútorozott, külön bejá­ratú szoba, fürdőszobás, főzőfülkéa lakás VIII. l-től kiadó. Érd.: du. 7 órától. Rigó u. 28/B. Pappék. Egyedülálló, Idős hölgy üres szoba-konyhát ke­res, fűtési lehetőséggel, sürgősen. „Nem ragasz­kodom összkomforthoz 17 649" Jeligére a Sajtó­házba. LAK AS Elcserélném felsővárosi, 2,5 szobás, 66 m*-es, ta­nácsi lakásom kettő ki­sebbre. Minden megol­dás érdekel. ,, újszeged kizárva 17 267" jeligére a Sajtóházba. x Miskolci másfél szobás gázos lakásom, elcserél­ném szegedi másfél, vagy kétszobás tanácsi lakás­ra. ,.Sürgős 17 408" jel­igére a Sajtóházba. X 1,5 szobás. OTP-s örök­lakás eladó. Kp. + OTP-átvál falással, azon­nali átadáss-al. Érdeklőd­ni az esti órákban, Sze­ged-Felsőváros, Szilléri sgt. 49/A. x Másfél szobás és egy er­kélyes, kétszobás, tarjá­ni, tanácsi lakást na­gyobb lakásra vagy ker­tes házra cserélnék. — „Minden lehetőség érde­kel 395 649" jeligére a Hirdetőbe. Szeged, Tölgyes út 6/A számú 100 n-öl telek eladó. „Csendes hely — 17.676" jeligére a Saj­tóházba. x Eladó kis ház, 250 n-öJ telekkel. Baktó, Bognár u 12 Elcserelném Makó köz­pontjában levő 2 szobás, külön bejáratú, fél ma­gánházrészem, szegedi ta­nácsi másfél szobás la­kásra. Érd. levélben: Szeged, Liszt u. 15/B. sz. alatt. Eladó gyálaréti zártkert, beállt gyümölcsössel. — „Víz. villany van — 17 457" jeligére a Saj­tóházba. Baktó, Alkotmány u. 66. számú telek, szabadkéz­ből eladó. Röszkén 510 n-öl építési telek, építési engedély­lyel, sürgősen eladó. — „80 ezer 17 699" jeligére a Sajtóházba. úttörő, Mátyás tér kör­nyékén vagy Móraváros­ban építési telket ven­nék, nem társasház épí­tésére. ,,Megközelíthető gépkocsival is 17 698" jeligére a Sajtóházba. Bonyhádi, 60 m2, kom­fortos, utcai házrészt, garázzsal, 200 n-öl telek­kel, cserélek szegedi la­kásért, esetleg ráfizetés­sel. „Központi hely — 17 660" jeligére a Sajtó­házba. Elcserélném belvárosi, nagyméretű 3 szobás al­kovos, összkomfortos ta­nácsi lakásomat 2 szo­bás, vagy nagyobb szö­vetkezetire. „Értékará­nyos csere 17 472" jel­igére a Sajtóházba. Belvárosi, I. emeleti, egy azoba, összkomfor­tos. tanácsi, gázfűtéses lakásom nagyobbra cse­rélném. „Sürgős 17 684" jeligére a Sajtóházba. Elcserélnénk belvárosi, kétszobás. téglabiokkoe, OTP-s lakásunkat 1 + 2­es, háromszobás OTP­lakásra, magánházra, le­hetőleg belvárosira, rá­fizetéssel. OTP-átválla­1 ássál. Április 4. útja 48. Ií. 18. 16 órától. INGATLAN Négyszobás, gázfűtéses ház, 2 szobás lakrész átadásával eladó. Érd.: Szombaton. vasárnap, Pitiz 11. 125/8. X Tiszavirág (1 döfő bén nyaraló és épftésl anya­gok eladók. Érdeklődni: a helyszínen, mindennap 16-tól 21 óráig, a busz­végállomás lejárójánál Jobbra az első ház. Ber­ta Mihály. x 01, kétszintes családi ház, kis kerttel eladó. Énd.: du. 17 óra után. Szeged, Gyémánt utca 5. X Vennék nagyméretű ma­gánházat! „Alápincézett 17 755" jeligére a Saj­tóházba. Budapest központtól 15 km-re. jó közlekedéssel, 120 ma alapterületű, kor­szerű családi ház, 180 ma telekkel, a budai ol­dalon eladó. „Szép kör­nyezet 17 680" jeligére a Sajtóházba. Felújilás alatt álló ma­gánház eladó. Csap u. 59. Hattyastelep. Tltell u, 15. szám alatti, 211 n-öl, üres, építési telek eladó. Ajánlatokat „Telepi — 17 728" jeligére .a Saj­tóházba. Rókus 304. sz. alatti la­kos sürgősen garázst ke­res készpénzért, megvé­telre. a közelben. Aján­latokat Kiskunmajsa, Ta­nácsköztársaság út 39. (6120) címre kérem. Ház eladó. Szőreg, Kis­bogáros utca 21. Érd.: 16—17 óra között. 305 n-őt gyümölcsös el­adó. Szfllérben. Érd.: Dárda u. 3. Eladó üzlethelyiségnek Is alkalmas garázs a Szil­iért sugárúton. Érdeklőd­ni: 19 óra után az 51-966-os telefonon. BekúC Alkotmány u. 65. 516 n-öl kert eladd. Ér­deklódni: Móra u. 48. Algyőn összkomfortos ház eladó. 300 n-öl kert­tel. Fűzfasor 3. sz. (Ve­gyibolt háta mögött.) EGYÉB Olaszország) Velencében kempingezéshez motoros társat keresek augusz­tusra. „Schwalbe — 17 750" Jeligére a Sajtó­házba. Kerámiavásár <ERESKEDELíVU (KLLALAT felújított, önkiszolgáló rendszerű üveg­porcelán boitjában SZEGED. Lenin krt. 36. Kerámia és egyéb díszműáru bő választékával várjuk kedves vásárlóinkat! újonnan megnyílt önkiszolgáló rendszerű Papír-, írószer, ffilatélia boltjában SZEGED. Oskola u. 8. Kibővített árukészlettel várjuk kedves vásárlóinkat! A bolt nyitva: hétfőn, kedden, szerdán: 7.30—16 óráig, csütörtökön, pénteken: 7.30—17 óráig, szombaton: zárva! A Taurus Gumigyár, Szeged, Tranzit Kirendeltsége felvételre keres készáruraktáraba áruátve­vő-kiadókat, egy műszakos mun­kakörbe. továbbá most érettségi­zett nőket árudiszponensi mun­kakörbe. z A Csongrád megyei Tanács Szakosított Szociális Otthona (volt Vakok Aliami Otthona) Szeged. Torontál tér 1., szakkép­zett és szakképzetlen ápolónőt, valamint takarítónőt alkalmaz azonnali belépéssel. x Felveszünk segédmunkásokat, pénztárost és eladót. Jelentkezni lehet: Építőanyag Áruházunkban, Szeged, Bécsi krt. 36. Gémes Ist­ván boltvezetőnél. Alföldi TÜZÉP Vállalat. x A sándorfalvi Magyar—Lengyel Barátság Tsz gépkocsivezetőket keres, azonnali felvételre, teher­gépkocsira. Jelentkezni lehet a termelőszövetkezet növényter­mesztési központjában a szálli­tásvezetőnél. x Közgazdasági végzettséggel anyagkönyvelői munkakörbe al­kalmazunk kezdő vagy gyakor­lott munkaerőt. Jelentkezni le­het: CSOMEPSZÖV, Szeged, Ma­kai út 57. sz. alatt, a személyzeti vezetőnél, írásban vagy szemé­lyesen. Fizetés megegyezés sze­rint. X A makói Maros menti ÁFÉSZ pályázatot hirdet közép- vagy felsőfokú munkavédelmi képesí­téssel rendelkező munkavédelmi elóadó felvételére. Jelentkezés: személyesen, Makó, Lenin tér 7. III. em. 10., személyzeti osz­tály. x Adatrögzítésben gyakorlott dol­gozókat felveszünk. Jelentkezni: MAV számítástechnikai üzem. Szeged, Marx tér 14. x A flöVIKöT Nagykereskedelmi Vállalat Fonógyári üti raktárába raktári segédmunkásokat, válla­lati központjába adatrögzítőket, gyakorlott bérszámfejtőt és gép­írni. tudó adminisztrátort keres. Jelentkezni a Fonógyári úti Rö­V IKÖT-raktá rház igazgatójánál, illetve a vállalat központjában,. Lenin krt. 85. sz. alatt. A Hódmezővásárhelyi Fémipa­ri Vállalat hódmezővásárhelyi és mindszenti üzemebe alumínium­szerkezetek gyártásához és üzemfenntartási munkákhoz azonnal felvesz szak-, betanított és segédmunkásokat Kereseti le­hetőség a gyakorlati idö, mun­kakör és teljesítmény függvé­nyében 3000-90110 Ft/hó. Heti 42 órás munkarend, minden szom­bat szabad. Kedvezményes üze­mi étkezés. Családos üdülési le­hetőség a Balatonnál. Vállala­tunknál eltöltött egyéves folya­matos munkaviszony után egy­szeri jutalom. Pályakezdők ré­szére külön anyagi támogatás. Jelentkezni lehet: a munkaügyi osztályon és az üzemvezetőknél. Hódmezővásárhely, Szántó Ko­vács J. u. 162. X Munkaalkalmak A Hódmezővásárhelyi Fémipa­ri Vállalat pályázatot hirdet anyag- és áruforgalmi osztály­vezetői munkakör betöltésére. Pályázati feltétel: műszaki, köz­gazdasági, vagy kereskedelmi felsőfokú végzettség, legalább 3 éves anyag és áruforgalmi veze­tői gyakorlat. A pályázatot a Vá­sárhelyi Fémipari vállalat részé­re (Vásárhely. Szántó K. J. u. 162.) önéletrajzzal es az eddigi működési területek feltüntetésé­vel kérjük megküldeni. X A Hódmezővásárhelyi Fémipa­ri Vállalat mindszenti üzemébe pályázatot hirdet az alábbi mun­kakörök betöltésérc, lehetőleg házaspárok részére: felsőfokú műszaki végzettségű, legalább 3 éves vezetői gyakorlattal rendel­kező munkavállaló részére ter­melésirányítói munkakörbe, va­lamint önálló munkaügyi elő­adói. műszaki, vagy közgazda­sági érettségivel, felső-, vagy középfokú munkaügyi szaktan­folyammal, s legalább 3 éves munkaügyi gyakorlattal rendel­kező munkavállaló részére. Szük­ség esetén lakást biztosítunk. A pályázatokat a Vásárhelyi Fém­ipari Vállalat részére (Vásárhely, Szántó K. J u. 162.) önéletrajz­zal és az eddig! működési terü­letek feltüntetésével kérjük meg­küldeni. X „Export orientált vállalat" jel­igére: korszerű termékeket gyártó, jelentős exporttal ren­delkező vidéki iparvállalat ke­reskedelmi csoportvezetői, piac­kutatói és üzletkötöi munkakö­rökbe keres felsőfokú műszaki, közgazdasági, vagy kereskedelmi végzettségű, kereskedelmi gya­korlattal rendelkező munkavál­lalókat. A jelentkezéseket ön­életrajzzal és az eddigi működé­si területek feltüntetésével kér­jük a fenti jeligére eljuttatni. Nyugati nyelvtudással rendelke­zők előnyben. X Az „A" kategóriába sorolt. Al­földi Porcelángyár pályázatot hirdet vezetői és előadói munka­körök betöltéserc. Követelmény: főiskolai, középiskolai végzett­ség. Mindkét esetben kereskedel­mi gyakorlat, idegen nyelvtudás. Fizetés megegyezés szerint. Je­lentkezni személyesen, vagy írás­ban a vállalat személyzeti és ok­tatási osztályán. Hódmezővásár­hely, Erzsébeti üt 7. 6800. X A Csongrád megyei Viz- és Csatornamű Vállalat felvételre keres a sándorfalvi idényfürdő­höz fürdősegédmunkásokat és úszómestert szerződéssel. 1982. augusztus 31-íg. Jelentkezni: a vállalat kisteleki üzemmérnöksé­gén. Rákóczi u. 44 sz. alatt. X A Szegedi Konzervgyár sárga­barack- és őszibarack-felezési munkára felvesz állományon kí­vüli és nyugdíjas dolgozókat, gyes-en levő kismamákat. Telje­sítménybérezés, kötetlen munka­idő-beosztással (6—19 óra között). Jelentkezni lehet: Szeged, Pulz u. 46. sz. alatt. X A DÉGAZ Vállalat felvételre keres takarítónőket, udvari se­gédmunkásokat és pályamunká­sokat. Jelentkezni: Szeged. Puí* u. 44. X A KSZV ÜJszegedt Szövögyár felvételt hirdet géplakatosoknak, gépszerelőknek és mechanikai műszerész munkakörre. Jelent­kezni lehet: KSZV Ojszegedi Szövőgyár munkaügyi osztályá­nak munkaerő-gazdálkodási cso­portjánál. Szeged, Alsó Kiköt ö sor lt. X Pályázatot hirdetünk műszaki áruházvezetői munkakörre. Kö­vetelmény: középfokú kereske­delmi végzettség, elektroműsze­rész szakmunkás-bizonyítvány. 5 év kereskedelmi és vezetői gya­korlat. A pályázatokat az alábbi címre kérjük: Bizományi Áru­ház vállalat, Budapest fX.. Ki­nizsi u. 12. Boltcsoportok köz­ponti résztege. X A Szegedi Textilművek felvesz asztalost, lakatost, villanyszere­lőt. maróst, kőművest, festőt, gyors-gépírót szikvlzkészftOt, va­lamint női munkavállalókat, nap­palos beosztással segédmunkás munkakörben, jelentkezni lehet a gyár munkaügyL osztályán mindennap, szombat kivételével 7 órától 14 óráig. Szeged. Tolbn­hin sgt. 87. X Vetülékcsévélflt. szövőnőt, ta­karítót, műszerészt, villanysze­relőt és portást keres felvételre jó keresett lehetőséggel a KSZV Szegedi Konfekciógyára Kis­gyermekesek részére bölcsödét, vidéki dolgozóinknak albérleti hozzájárulást biztosítunk. Jelent­kezni lehet: Szeged. Dorozsmai út 18. szám alatt. X A *MEDIKÉMIA Szövetkezet férfi és női betanított munkáso­kat, lakatosokat. éjjeliőröket vesz fel. Jelentkezni: MEDIKÉ­MIA Vegyi, Gumi- és Műanyag­ipari Szövetkezet. Szeged, Csere­pes sor 34—38 X Ipari szövetkezet okleveles vegyész végzettséggel gyárt­mányfejlesztőt. valamint közép­fokú szakirányú és alapfokú po­litikai végzettséggel műszakve­SZEGED ES VIDÉKE AFESZ Szeged Nagyáruház Elelmiszerosztály 15. bélyegző elveszett 1982. június 22-t,61 érvénytelen. zetőt keres felvételre. Jelentkez­ni: .Vegyipar 2901/12" jeligére a Sajtóházba. X Felvetelre keresünk kovács, csiszoló hőkezelő és forgácsoló két műszakos, teliesitménybéves munkára szak- és betanított munkásokat, valamint raktári segédmunkást egy műszakra. — Kéziszerszámgyár. Szeged, Rigó u. 38. X Budapesti vállalat szegedi ki­rendeltsége keres nehézgépkeze­lői vizsgával rendelkező o t tar­goncára vezetőt és férfi betaní­tott munkást. Jelentkezni: Sze­ged. Dorozsmai út 35. DEf.ÉP te­rületén. kábeldarabotoknál. X A Hungária Szálloda és Élte­rem Vállalat felvételre keres villanyszerelöt, hűtőgépszerelői, szobalányokat, mosogatói, tv C.­lakaritot, valamint az Alabárdos élterembe állandó déluiános mű­szakra kézilányt. Jelentkezni: Royal-szálló, munkaügyön. x Göngyölegválogató munkakör­be női és férri munkavállalókat felveszünk. Jelentkezni: FŰ­SZERT gnngyölegraktár. Napos üt (Béketclep). x Az Ikarus szegedi gyára fel­vesz 2 kőművest. Jelentkezni: Ikarus szegedi gyára. munka­ügyi osztály, Szeged, Fonógyári üt 9. x A Szflregi Virág-Dís-znövénv ÁFÉSZ felvesz kereskedelmi elő­adó-export ügyintézői munka­körbe kereskedelmi gyakorlat­tal. középfokú kereskedelmi vég­zettséggel. német nyelvtudással rendelkező férfi munkaerőt. Je­lentkezni lehet: Szöreg, Hösök tere 5. x Két műszakos üzemünkben felvételre keresünk két, érettsé­givel rendelkező férfi munka­vállalót áruátvevöi munkakör­be Kőbányai Sörgyár kirendelt­sége, Szeged, Hét vezér u. 26 B. x Ruházati eladót keresünk fel­vételre „Ruházat 2934/12" jel­igére a Sajtóházba. x A Szegedi Bútoripari Szóvei­kezet felvételre keres gyakorlat­tal rendelkező anyagkönyvelöt. Jelentkezni: Szeged. Cserje sor 2. szám alatt, a személyzeti ve­zetőnél, továbbá felveszünk .,C" kategóriás vezetői engedéllyel rendelkező traktorvezetőt. Je­lentkezni lehet: Szeged. Vásár u 6., az anyagosztály-vezető­nél. x Közlemény A DÉMASZ Vállalat Szeged dé­li kirendeltsége értesiti a lakos­ságot. hogy 1982. iúlius 26-átol augusztus zű-ig, 7 órától 16 óráig időszakos áramszünet lesz, Haty­tyastelep egész területén, háló­zat átépítési munkák miatt. Fo­gyasztóink szíves elnézését kér­jük ' .. x Kapacitásunk jobb kihasználása érdekében augusztus 31-ig NEM KLUBTAGOK RÉSZÉRE IS vállaljuk személygépkocsik alváz- és üregvédelmét Világszínvonalon álló svéd DINITROL anyaggal és technológiával dolgozunk. Garancia 3 hónapnál fiatalabb eéokocsik esetében 4 év Idősebb gépkocsik esetében kortól függően vállalunk garanciát Jelentkezni lehet: Szeged Kossuth L. sgt 112. Telefon: 11-166. Autótulajdonosok, figyelem! Garázsgondját megoldja a Szegedi Magas- és Mélyépítőipari Vállalat új termékével, az SZMMV típusú vb garázzsal, mely praktikus, gyorsan összeállítható Forgalmazza: az ALFÖLDI TÜZÉP VALLALAT. Megtekinthető: a Szegedi Ipari Vásár területén. I ügye ifilfll £ Keresse fel a Konkordia Vállalat Ruházati Boltját (Petőfi S. sgt.—Béke u. sarok). Kapható: lengyel téliesített batlonkabát. motoros dzseki, nutriabunda. tréningruhák, anorák. jugoszláv PVC-oadlóburkoló. plüss bútorszövet, román takarók, férfi, női és gyermek frottírzoknik, háncs kenyereskosár szennyestartó, gyermek fonott szék. Nyitvatartás: hétfőtől péntekig 8—17 óráig, szombaton 8—12 óráig. Jazzkoncert 1982. július 30-án 19 órától a SZEGEDI IFJÜSÁGI HÁZBAN. Fellépnek: komlói Spirituálé együttes szegedi Jazz quintett Gadó—Rátonyi duó (Budapest) Belépődíj: 20 Ft. A NAGYÁRUHÁZBAN az ÁFÉSZ és az Alföldi Vendéglátó Vállalat közös. kóstolással egybekötött ételbemiitatót tart az Alföldi Vendéglátó Vállalat által készített GASZTROFOL termékekből. 1982. július 29-én. Árubemutatóval várjuk kedves vásárlóinkat A SZEGEDI IPARI VÁSÁRON, az I. pavilonban. A bemutatott áruk megvásárolhatók! Aranv J. u. 1. Kígyó u. 5. R

Next

/
Oldalképek
Tartalom