Délmagyarország, 1979. december (69. évfolyam, 281-305. szám)

1979-12-20 / 297. szám

(Csütörtök, 1979. december 20. 3 Danton Is köszönetet mondunk mindazoknak a rokonoknak, ta­rátoknak. Ismerősöknek, akik felejthetetlen halottunk, BITTÓ ISTVÁN temetésén megjelentek, utolsó útjára elkísérték, részvétükkel es virágaikkal mély íájdalmun. kat enyhíteni igyekeztek. A gyá. szóló család. Köszönetet mondunk mind­azoknak a rokonoknak, ismerő­söknek, barátoknak, a Juhász nyula Tanárképző Főiskola és az I. sz. gyakorló ált. iskola veze­tőinek és dolgozóinak, akik fe lejthetetjen szerettünk. KELEMEN JANOSNE Franck Hona temetésén megjelentek, részvé tűkkel és virágaikkal mély fáj. dalmunkat enyhíteni igyekeztek és gyászunkban osztoztak. A gyászoló család. 6437 Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, nagyapa és rokon, SÁRI ISTVÁN tanár. 1979. decemher 16-án el­hunyt. Temetése 1979. december 22-én 13 órakor lesz a Belvárosi temető ravatalozójából. A gyá­szoló család. 643* Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, testvér, fiú és vő, BALLA LÁSZLÓ december 17-én rövid ideig tartó, súlyos betegség után, életének 29. évében elhunyt. Temetesa 1979. december 21-én 14 órakor lesz az Alsóvárosi temető rava. Gyászközlemények talozójábóL A gyászoló család, Szabadság tér lt 6434 Köszönetet mondunk mind­azoknak a rokonoknak. Ismerő­söknek, barátoknak, a városi kórház rendelőintézet dolgozói­nak, a Gedói Általános Iskola tantestületének és mindazoknak, akik felejthetetlen halottunk, DR. ALTORJAV MIHÁLY temetésén megjelentek, részvé­tükkel és virágaikkal mély fáj. dalmunkat enyhíteni Igyekeztek. A gyászolo család. 6436 Mély fájdalommal tudatjuk, hogy testvérünk, ZOMBORI ETEL volt Tő utcai lakos, hosszú szen. védés után elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 1979. decem­ber 22-en 15 órakor lesz a Belvá­rosi temető ravatalozójából. A gyászoló testvérei. 4939 Mély fájdalommá! tudatjuk, hogy felejthetetlen édesanya, anyós, nagymama, dédmama, ÖZV. PAPP JANOSNÉ Varga Veronika életének 74. évében hosszú szen. védés után elhunyt. Temetése december 21-én 11 órakor lesz az Alsóvárosi temető kápolnájából. A gyászoló család. Mihálytelek. 6563 Mély fájdalommal tudatjuk, hogy KOVAC9 SANDOB elhunyt Temetése december 20­án 15 órakor lesz a Belvárosi temető ravatalozójából. A gyá­szoló család. 6562 Fájó szívvel tudatjuk, hogy szeretett testvérünk, DÖCZI PALNÉ Jászberényi Sarolta életének 67. évében rövid szen­vedés után elhunyt. Temetése december 21-én 11 órakor lesz a református temető ravatalozójá­ból. A gyászoló testvérei. 6560 Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett feleségem, testvé­rünk, nagynénink, rokonunk, KISS GYULANÉ ÁBRAHÁM GIZELLA volt Pusztaszeri u. 8. sz. alatti lakos folyó hó 16-án Szombat­helyen elhunyt. Szombathelyi búcsúztatása után folyó hó 22 én délután 15 órakor Szegeden a Dugonics temetőben helyezzük örök nyugalomra. A gyászold család. 6399 Köszönetet mondunk mind­azon testvérünknek, rokonoknak, munkatársaknak és Ismerősök­nek, akik szeretett feleségem és gyermekeim édesanyja. FARKAS JANOSNE Páskuli Erzsébet temetésén megjelentek. A gyá­szoló család. Tiszasziget. 6558 Köszönetet mondunk mind­azoknas, akik draga halottunk, HORVAI REZSÖNÉ temetésén megjelentek, részvé­tükkel és virágaikkal fájdal­munkat enyhíteni igyekeztek. A gyászoló család. 6269 Köszönetet mondunk mind­azoknak a rokonoknak, ismerő­söknek szomszédoknak, akik fe­lejthetetlen halottunk, KARDOS JANOSNE temetésén megjelentek, részvé­tükkel és virágaikkal mély fáj­dalmunkat enyhíteni igyekeztek. A gyászoló család, Lant u. 6. 6263 Köszönetet mondunk mind­azoknak a rokonoknak, ismerő­söknek, munkatársaknak, akik felejthetetlen halottunk, FODOR MIHALYNE temetésén meglelentek, részvé­tükkel és virágaikkal mély fáj. dalmunkat enyhíteni igyekeztek. A gyászoló család, Apatini u. 25. 6263 Köszönetet mondunk mind­azoknak a rokonoknak, szom­szédoknak, ismerősöknek, akik felejthetetlen halottunk, ID. PATAKI JÓZSEF temetésen megjelentek, fájdal­munkban osztoztak. Külön kö­szönetet mondunk kezelő orvo. sának fáradozásáért. A gyászoló Pataki család, Alsóvárosi ff. 15/A. 6261 ADÁSVÉTEL Szekrénysorokat, üve­f es, hármas és kétajtós, varia Tv-azekrényekel s ásárolok, ugyanott olaj­lályha, varrógép eladó. 2 óbbféle bútorokból vá­logathat. Teleki utca 6. sz. X Sztereó, szalagos, szovjet r agnó, 2 sebeaségee, 4 Eüvoe, kétszemélyes Le­hel gyermekszooabútor, iker, csehszlovák sport­kocsi, baby összecsukható hintázó, pb-gáztflzhely és rezsó palackokkal eladó, 18 óra után. Galamb u. 73. x Bízott sertések eladók. Asztalos n. 16'B vagy Tarján, Peittelet eor 7. 202. ép. VH. 33. * Jó állapotban l«vd Wart­burg Tourlst eladó. Sze­ged, Derkovile fasor 69. I Bontásbél nagy mennyi­ségben nagyméretű tégla, 30 m» félgömb fa, 5—0 kn-ea gerendák, 6—8 m-es szarufák, nagy cserép, 30 ezer kis tégla, ajtók, ab. lakok, fOrdókád eladó. — Szeged, Hóblárt basa u. 6 érdeklődni: Szeged. Csongrádi est. 125. ép. A lépesd VII. 38. vagy Vásárhely, Gólya n. 9. Aj laiékná 1. A szállítás megoldható. z € tor Star eaioes tele­ti ttó eladó. Fűrst Sán­dor u. 9. Fetflfltelep. x f 100 se Skoda eladó, érdeklődni: Szeged, Kis. tissa n. 15. Bányai Pé. tcr. X I bédlóozekrény, Íróasztal, fcőnyvsnekrény eladó. — Alánlat „Stílbútor — 10 820" Jeligére a Sajtó. házba. x Sürgőé megvételre kere­sünk propán-bután pa­lackkal működő Síesta gázkályhát. „Nagyon sürgés 14 701" Jeligére a Hirdetőbe. X M 21 n Volga üzemképes állapotban sürgősen el­edé. Dobé Miklós. Dom-v szék 502. * Téres fenyő 2 kapható. Rózsa P. sgt. 4L x Jó karban levő zongora sürgősen eladó. Németh József, Szatymaz, II. ke rttlet 68. Lada 1200-as, UH-s 5 éves személygépkocsi Jó állapotban eladó. Tápé, Csokonai n. 18. CP-e Trabant felújítva eladó, 20 000 Ft-ért. — írd.: Sándorfaivá, Dó­zsa Gy. u. 66. S 100-as megkímélt ál­lapotban eladó. Tarján 816/A. 1/6. du. S órá­tól Egy 160—180 kg körüli, fehér hízó eladó. Hold n. 9. 180 kg-oe hízott hússer­tés eladó. Varga Imre, Újszeged, Derkovltt fa sor 98. Polski 1300-as, friss mű­szakival, príma állapot­ban eladó. Kistelek, Ar­pád n. 35. Herendi, madármlntás, 12 személyén, komplett. 127 db-ból álló étkészlet és néhány herendi tlgura eladó. Kiskunhalas. Ár­pád u. 3. 6100. Telefon: 11-267. este 19 óra után. Különleges AKAI AP 306 C típusú lemeajátszó deck originál csomagolás, ban eladó. Telefon: 51.701. AS Audio Sonic egybe, épített sztereó rádió, magnetofon, lemezjátszó. 24 W-06 hangfalakkal, húszezer Ft-ért eladó. — ..Karácsom- 14 686" Jel­lgére a Hirdetőbe. Két, variálható gyermek­ágy eladó. Északi varos­rész. Acs u. 4. B I. L 17 óra utón. Trabant Combi 601-es, 2 év műszakival eladó. Al­kalmi vétel. Zsombó, Pe­tőfi u. 3. Eladó egy Moldován Ist­ván- (Kalotaszegi lányi, egy Maticska Jenő. (nagybányai festő) fest­mény. Mindennap 8—11, 13—16 óráig megtekint­hető. Deák Lásaló, Kígyó u. 2. I. 7. 120—130 kg-oe. fehér ser­tés eladó. Szécal n. 36. Bevágott, antik kldgvni. túra, újra kárpitozva, el­adó. Felsőváros 302/A I. 3. SzáskUóa malac eladó, hsa u. 27. Háreaúáagó pb gáatlla. hely palackkal, W a re sa­va—Volga dinamó, főten­gely, Zsiguli hűtő origi­nál, moeógép. aavanytk­káposztáa-hordó, ezankó, számológép, gázkandatló­vlzmeleglió eladó. Meg­tekinthető: délutánon­ként. Hétvezér u. 38/B. Fehér hússertés és trágya eladó. Domaszék 703. Konyhabúter, kitűnő ál­lapotban, kétméteres szekrénnyel eladó. Tündér n. 4/B. délután 6 órától. 23 kg-os pb-gázpalack ét­adó, nyomásesékkentővel. Pálfy utea 54 Négyévesnél nem Idősebb gépkocsit vennék, flaetés­kónnyltéssel. Ar- és azln­megjelöléssel. „December­ben 10 832" jeligére a 3ajtóházba. Eladó 200 kg hússertés fele is. Érd.: 7 óráig. dél. után 4 órától. Újszeged, Derkovite fasor 66. AKAI GZ. Hl-Fl sztereó kazettás mágnódeck el­adó. Dolby-s, vámkezelt. Regül!, Alföldi utca 12. (Ady tér mellett.) Érd.: du. ó—7 óráig, vasárnap délelőtt. Eladó gázkonvektor, csö­vekkel. babaiáróka, ajtó, ablak, garázsajtó. Meg tekinthető; Tápé. Berety­työ u. 24. EF-ee Lada, érvényes mű­szaki vizsgával eladó. Ér. deklódnl: Sánderfelva. Árpád n. 3.. du. i Ara után. Fenyőfa ea 3,5 méterszer 3 m-es, használt kézép­szóeyeg eladó. Újszeged, Jobb fasor 18. ALBÉRLET Két lánynak szoba, kony­ha- és fürdőszoba-haszná­lattal kiadó. Tarján, Jó­zsef A. erű lés. B VIII. 34. VI, kétszobás. hallat, összkomforton, bútorozott lakás hosszabb Időre ki adó. ..Igényes 14 725" Jeligére a Hirdetőbe. Vásároljon kényelmesen, keresse fel a Mini Centrumot! (Szeged. Gutenberg u. 14.) Bő választékot talál iátékárukbóL ajándékozásra alkalmas Illatszerekből és napírárukbó! írószerekből. Nyitva: naponta 8-tól 16. szombaton 8-tól 13 óráig. Fiatal házaspár lerudó gyermekkel kUUn bejára­tú, bútorozott, szoba, konyháé lakást vagy lak­részt bérelne pár hóna­pig. „Boldog karácsony 14 692" Jeligére a Hlrde, tőbe. Dolgosé né óvodás kis­lánnyal üres, másfél szo­bás lakrészt bérelne. „Ja­nuár 1. — 14 791" jel­Igére a Hirdetőbe. LAK AS 15g ezer Ft készpénzzel lakásmegoldást keresek. „Minden megoldás érde­kel 14 636" Jeligére á Hirdetőbe. x Retek utca elején 1evő n. emeleti 3,5 szobás, 63 négyzetméteres szö­vetkezett lakásom elese, rólném, belvárosi négy­szobás tanácsi lakásra. „Lift van 14 541" Jel­igére a Hirdetőbe. INGATLAN Alsóvároson vagy Újsze­geden telket vennék. — „Pontos hely- és ármeg­jelölés 10 839" Jeligére a Sajtóházba. X Nagyméretű, fűtött gá. rázs eladó. Érd.: újsze­ged, Vedres U. 16/A V. 14. z Tanjit vásárolnék Sze­ged kornyékén. „Meg­egyezünk 14 688" jeligé­re e Hirdetőbe. x Azonnali beköltözéssel ház eládó, műhelynek is megfelel. Mlháiytc'.ek, Erdélyi Ferenc n. 1. — Érd.: Szeged, Bihari n. t/A. Kis magánház, 260 n-ői portával eladó. „Irányár: |90 ezer 10 818" Jeligére a Sajtóházba. Sándorfaivá, Temesvári u. 33. sz. ház eladó, 394 n-01 kerttel. Érdeklődni: Petőfi u. 106. 15—18 órá­ig; X Hódmezővásárhelytől 12 km-re leró községben kertes magánház eladó, sfáafél szobás, szegedi, tanácsi lakást beszámí­tok. „Lehet lakótelepi te 14 702" Jeligére a Hir­detőbe. Ház eladó. Szatymaz. Ady Endre u. 22. Érdek­lődni: ugyanott. Alsóvárasí, 3 szobás, gáz­fűtéses magánházrésze­met elcserélném két 1 + 2-es vagy 1.6 szobás la­kásra. Érdeklődni: csak munkaidőben, 12-120-ae telefonon. V&rgáné. HÁZASSÁG Jó megjelenésű 174 cm magas, barna, elvált» fiatalember, 32 éves, korban hozzá Illő gyer­mektelen nőt keres há­zasság céljából. „Remé­lek 10 771" jeligére a 'Sajtóházba. ötvennégy éves szakmun* kás férfi keresi korban hozzá Illő, gyermektelen özvegyasszony ismeretsé­gét, házasság céljából. Kertes házzal rendelke­zők előnyben. Lehet vi­déken is. „Megértés — 10 8Ö8" jeligére a Sajtó­házba. 47 éves, 172 cm magas, műszaki beosztású, kocsi­val, hétvégi telekkel ren­delkező férfi házasság céljából megismerkedne 36—42 éves, teltkarcsu, független, lakással ren­delkező nővel. „Szilvesz­ter 14 604" Jeligére a I Hirdetőbe. Másfél szobás Mkásseá és jó nyugdíjjal rendelkező, 62 éves ezúton keresi miniden káros szenvedély­től mentes, nyugdíjas öz­vegyasszony ismeretságét, názasság céljából, 55—69 évesig. Csak magányosok írjanak. „Magányos — 10 838" jeligére a Saj­tóházba. EGYÉB igazolványképek egy órán b?lül Is készülnek. Tar­ján 203. X Megfeíeld gyakorlattal és végzettséggel bérgaz­dálkodás, normakészités, munkaügyi feladatok te­rületén elhelyezkednék. „Minőségi csere 10 825" jeligére a Sajtóházba, x Egyedülálló néni gondo­zását lakásért vállal­nánk. „Középkorú házas­pár 10 828" Jeligére a Sajtóházba. Állást keresek gépgyár­tás technológust munka­körben, üzemmérnöki végzettséggel, Szegeden vagy környékén. Ajánla­toka'i a szeged! Sajtóház­ba kérek. „Forgácsolás 10 845" jeligére. ideges panaszokkal, be­szédhibával küzdő gyer­mekek korrekcióját vál­lalom. „Eredményes — 10 824" jeligére a Sajtó­názba. Keresünk olyan, leinfor­málható, nyugdíjas védő­nőt vagy gyermeknevelés­ben járta* személyt, aki lakásunkon egészséges 1 éves fiúgyermekünk nap­Közi felügyeletét ellátná. „Oyermeksaerető 14 698" jeligére a Hirdetőbe. Munkaalkalmak A Szegedi Nyomda felvesz he­lyesírási érzékkel rendelkező fiatalt, monógépszedő-gyakor­noknak. Jelentkezni lehet: Baj­csy-Zsilinszky u, 28. Munkaügyi osztály. x A I'IERT Dél-magyarországi Kirendeltsége 19. sz. lerakata Szeged, Moszkvai krt. 4. sz. fel­vesz női munkaerőt számlázó! munkakörbe, valamint egy hiva­tásos gépkocsivezetőt. x Pincegazdaság szegedi munka­helyre állandó munkára ielvesz raktárosokat és raktári kiadókat, lakatos, villanyszerelő és asztalos szakmunkásokat, hűtő-, valamint fűtőgépkezelőket, áruellenőrző portást, éjjeliőröket, palackozó férfi és női segédmunkásokat. Asottbalom, Mórahalom, öttö­mös. Zákányszék, Domaszék tér­ségéből vállalati busszal szállít­juk a dolgozókat. Jelentkezni: Szeged, Tábor u. 3. Munkaügyi osztály. x Számviteli munkakörbe képesí­tett könyvelői végzettséggel gya­korlott. szállítási előadó mun­kakörbe középfokú szakképesí­téssel katonaidejét letöltött mun­kavállalót keresUnk. Jelentkezni lehet: FUSZERT-központ, Szeged, Sóhordó u. 5., személyzeti veze­tőnél. x A Dél-magyarországi MEH Nyersanyag-hasznosító Vállalat számviteli és pénzügyi föosztálv vezetőt, kontírozó könyvelőt, gépkönyvelőt, árukflnyvelőt és bérszámfejtőt (SZTK-gyakor­lattal), valamint beruhá­zás bonyolítót és ügyvitel­ben jártas nyugdíjasokat vesz fel. Jelentkezni lehet a személy­1979. DECEMBER 20.. CSÜTÖRTÖK - NÉVNAP: TEOFIL A Nap kel 07 óra 28 perckor, és nyugszik 15 óra 55 perckor. A Hold kel 08 óra 03 perckor, és nyugszik 17 óra 26 perckor. VÍZÁLLÁS A Tisza vízállása Szegednél szerdán plusz 361 tm (álló). zetl vezetőnél: Szeged, Tábor n. 7/B. Alkalmazunk továbbá tele­pi és raktári segédmunkásokat. Jelentkezni lehet a vállalat sze­gedi telepén: Dorozsmai ut 40. Az Ingatlankezelő Vállalat fel­vételre keres kis teljesítményű kazánfűtől vizsgával rendelkező fűtőt. Jelentkezni: IKV, Dáni J. u. 14. 16. x A DEFAG Fűrészüzeme éjjeli­őröket és egy lóőrt vesz fel azon­nali belépéssel. Nyugdíjasoknál órakorlátozás nélküli foglalkoz­tatással. Jelentkezni: Szeged, Fel­ső Tisza part 33. z A Szegedi Magas- és Mélycpitő­Ipari Vállalat felvételre keres egész napos foglalkoztatással ta­karítónőket. valamint váltó mű­szakban alacsonynyomásrt, szén­tüzelésű kazánok üzemeltetésére vizsgázott fűtőket. Fizetés: meg­egyezés szerint. Jelentkezni le­het: Szeged. Kenyérgyári út 5. 8—15 óra között, a gondnoknál, x Az Ikarus Szegedi Gyára fel­vesz: villanyszerelőt és targonca­villamossági szerelőt. Jelentkez­ni: Ikarus Szegcdi Gyára, mun­kaügyi osztály. Szeged. Fonó­gyári út 9. x Azonnali belépéssel csoportve­zetőt keresünk, vendéglátóipari főiskolai végzettséggel. Szatymaz! ÁFÉSZ. x Felvételre keresünk autószere­lő, autóvillamossági szerelő szak­munkásokat, szervizmunkásokat, takarítónőket és gyakorlattal rendelkező anyagkönyvelőt. Je­lentkezni: BSZV, Szeged, Fonó­gyári út 6. x Közlemény A DÉMASZ Szegedi Üzemigaz­gatósága értesíti a lakosságot, hogy a Dorozsmai úton. a pos­taigazgatóság telepén, a KEV te­lepén és a Bajai ut melletti eve­zőspálya részére lefektetett 1 kV­os földkábelt, valamint Felsővá­ros III. ütem területén levő mun­káslakások és 330. sz. épület kö­zelében levő EHTR-állomásokat és a hozzá tartozó 1 kV-ós és 10 kV-os földkábeleket. továbbá Rókuson. a Slha közben áthelye­zett 20 kV-os légvezetéké! és kis­feszültségű légvezetéket i979. de­cember 2l-én feszültség alá he­lyezi 1 Ezen időponttól kezdődően a földkábelek és szabadvezetékes rongálása életveszélyes és tilos! A törvény szigorúan bünteti I x NYOLCVANÖT ÉVE született Berger Aladár <1894­1942) géplakatos, a kommunista mozgalom mártírja. 1933-ban 8 évi fegyházra Ítélték. Több tár­sával együtt 1942-ben büntető­századdal a frontra küldték, és ott meggyilkolták. KISSZINHAZ Este fél 6 órakor: Házmester­sirató — Móricz-bérlet. MOZIK Fáklya: háromnegyed 3 és ne­gyed 6 órakor: Koldus és királyfi (színes, m. b. angol Ifjúsági. II. helyárral), fél 8 órakor: A gyil­kos a házban van (magyar bűn­ügyi). Vörös Csillag: délelőtt 10 óra­kor: Koldus és királyfi (színes, m. b.. angol ifjúsági. H. helyár­ral). negyed 4 és fél 6 órakor: Nada csoport (színes, m. b. fran­cia bűnügyi, csak 16 éven felüli­eknek. II. helyárral), háromne­gyed 8 órakor: „A szabadság fan­tomja" (színes, m. b. francia­olasz. csak 16 éven felülieknek. H. helyárral). Filmtéka (Móra Ferenc Mú­zeum díszterme): O ni baba (ja­pán, csak 16 éven felülieknek. 6 órakor). ÜGYELETES GYÓGYSZERTÁR Klauzál tér 3. sz <i3/57~es) est* t órától reggel 7 óráig. Csak sür­gős esetben BALESETI ES SEBÉSZETI ÜGYELET Ma a balesetet szenvedett sze­mélyeket Szegeden a II. sz. Se­bészeti Klinika (Pécsi u. 4.) ve­szi fel. sebészeti üiveletet az T számú Sebészeti Klinika (Pécsi u. 4.) tart. GYERMEKORVOSI ÜGYELET Ma 13 i-ától 19 óráig a Lenül krt. 20. szám alatt! körzeti gyer­mekorvosi rendelőben, n órátői 24 óráig a Gyermekklinika ambu­lanciáján. 9 óra és reggel 8 őrs között a Gyermekklinikán (Ko­rányi fasor 18.) és a Városi Gyer­mekkórházban (Üjs2eged Odesz­szai krt 37) történik • lürgős esetek orvosi ellátása. ÉJSZAKAI ORVOSI ÜGYELET Este 19 órától reggel 7 óráig munkaszünet! napokon reggel 7 órától este 19 óráig a felnőtt la­kosság részére Szeged Hunyadi lános sgt L »i. alatt Telefon: 10-100 ÁLLATORVOSI ÜGYELET December 22-lg, hétköznap este 6 órátői reggel 6 óráig, elsősegély és nehéz ellés esetére ügyeletes: I. és m. kerület. Gyálarét Kiskundorozsma területén: dr Maksay Ferenc állatorvos. Laká­sa: Szeged. Szt. László utca 23/A Telefon: 14-212. H. kerület. Algyő, Tápé terü­letén: dr. Krafesovics László ál­latorvos. Lakása: Szeged. Gön­dör sor 23 B. Telefon: 51-781. KObekháza. Szőreg. Tiszasziget Ojszentlván területén: dr Kal­már Sándor állatorvos. Lakása: Üjszeged. Marostői u. WA. Te­lefon: 18-200. Az állatorvos kiszállításáról a hivő fél köteles gondoskodni mim BUDAPEST L 11.00: Tévétorna (ism.) 11.05: Iskolatévé 14.50: Iskolatévé (Ism.) 15.05: János vitéz — magyar rajzfilm 16.25: Hírek 16.30: Forduljon hozzám! — m. b. francia filmsorozat 17.20: Tízéves a TIT Természet­tudományi Stúdiója 17.40: Tévébörze 17.50: Telesport • 18.15: Az Országházból Jelentjük... 19.10: Tévétorna 19.15: Esti mese 19.30: Tévéhíradó 20.00: Jogi esetek 20.40: Simái Kristóf: A szerelemféltők — az Egri Várszínház előadása (14 éven felülieknek! ) 21.43: Biszmillati - riportfilm (ism.) 22.40: Tévéhíradó 3. BUDAPEST 2. 18.40: A mi képernyőnk — a pécsi körzeti stúdió műsora 19.10: Differenciált testnevelés 19.30: Tévéhíradó 20.00: Van képünk hozzá! 20.40: Tisztelendők 21.20: Tévéhíradó 2. 21.40: Egészségünkért 21.50: Lelkiismeret — I. BELGRÁD 1. 17.10: Magyar nyelvű tévénapló 17.45: A fiatalság gyermekkora 18.15: Tudomány 18.45: Humoristák klubja 19.15: Rajzfilm 20.00: Külpolitika 20.50: Ntkola Tesla - dráma­sorozat 20.50: Programakciók 22.10: Komolv zene BELGRÁD 2. 17.30: Dokumentumfilm 18.45: Népi muzsika 19.15: Nap, felhők, szél 20.00: Adás a filmről 23.00: Huszonnégy óra BUKAREST 15.05: Iskolatévé 16.00: Szovjetunió—Kanada jégkorongmérkőzés 16.30: Kulturális élet 17.50: Gyermekeknek 18.00: Tévéhíradó 18.30: Ifjúsági óra 19.15: Dalok 19.35: Kis színpad 20.35: Tévéhíradó EKS KOSSUTH 8.27: örökzöld dallamok 9.20: Irodalmi évforduló-naptár 9.44: Zenevár 10.05: Dominó 11.05: Zala Tóth Erzsébet nótákat énekel' 11.24: Makacs csodagép 11.39: A sziget 18. 12.33: Közelkép - Osgyáni Csaba riportja 12.50: Zenemúzeum 14.29: Népek mesél 15.10: Népdalok 15.28: Kagylózene 16.05: Zelk Zoltán: Reménytelen győzelem — könyvszemle 16.15: Bemutatjuk új kórusfelvételeinket 16.37: Ludovic Sniess Lopez­operettekből énekel 17.07: Korom Mihály és Orbán Sándor történészekkel beszélget Vadász Sándor 17.27: Thomas: Mignon - nyltánv 17.37: A Délutáni Rádiószínház bemutatója 19.15: Tudósítás bajnoki jégkorongmérkőzésekről 19.20: Az MRT szimfonikus zenekarának hangversenye 20.10: A gyorsuló idő nyomában... 20.30: Színes népi muzsika 21.07: Melléktéma .. . 22.20: Egy modell tündöklése és... ? 22.30: René Kollo Wagner operáiból énekel 22.55: Az Objektív filmstúdió műhelyében 23.10: Zongorán közreműködik a szerző 0.10: Dzsesszfelvételekből PETŐFI 8.05: Burka Sándor tárogatón játszik 8.20: Egy modell tündöklése és ... T 8.33: Napközben 10.33: Zenedélelőtt 12.33: A népművészet mestereinek felvételeiből 12.S5: Kapcsolás a pécsi körzeti stúdióba 13.25: Gyermekek könyvespolca 13.30: Madárhlvogató 14.00: Szórakoztató antikvárium 16.00: A Szovjetunió honvédelmi minisztériumának fúvós­zenekara játszik 16.35: Idősebbek hullámhosszán 17.30: Segíthetünk? 16.33: Hétvégi Panoráma 19.55: Slágerlista 20.33: Krimikedvelőknek! 22.00: Nótacsokor 23.13: A progresszív beat híres előadói 3. MOSOK 8.08: Zenekari muzsika 10.00: Kamaramuzsika 12.00: Tosca — részL 13.07: öt szobor 14.21: Az MRT férfikara Kodály­kórusműveket énekel 14.32: Romantikus zene 16.00: Zenei Lexikon 16.20: Muzsikáló fiatalok 16.50: Popzene sztereóban 18.06: Liszt: Vándorévek - Svájo 19.05: Monológ - Móricz Zsigmond-portré 19.58: Hangfelvételek felsőfokon 21.43: A dzsessz történetéből 54. 22.23: Kilátó 23.08: Angelo Ephrikian együttes Gesualdo-madrigálokat énekel Halálos balesetért másfél év fogház A Szegedi Járásbíróság ha­lálos közúti baleset gon­datlan okozásáért egy év hat hónap fogházbüntetésre ítél­te — két év próbaidőre fel­függesztve — Lakatos Fe­rencné Törköly Mária 35 éves, szegedi (Közép kikötő sor 24.) lakost, mellékbün­tetésként pedig egy évre el­tiltotta a járművezetéstől. Lakatosné még szeptember elején karambolozott gép­kocsival a megyeszékhelyen. A Tolbuhin sugárúton ha­ladva az „elsőbbségadás kö­telező!" jelzőtábla figyelmen kívül hagyásával behajtott a Nagykörút kereszteződésébe, ahol összeütközött egy jobb­ról, a belső sávban oda­érkező autóval. A balesetet okozó utasa • belehalt a sérüléseibe, míg a vétlen gép­kocsi egyik utasa maradan­dó sérüléseket szenvedett. Fellebbezésre került az ügy a Szegedi Megyei Bíróságra, mely az ítélet felfüggesztését mellőzte, a járművezetéstől eltiltás Időtartamái, pedig két évre meghosszabbította. A másfél éves szabadság­vesztést tehát a balesetező­nek le kell töltenie. Az íté­let jogerőre emelkedett

Next

/
Oldalképek
Tartalom