Délmagyarország, 1976. október (66. évfolyam, 232-258. szám)

1976-10-28 / 255. szám

4 Csütörtök, 1976. október 28. • ••••nMMIHIIIHIHnnHBP Labdarúgó MNK Bekapcsolódtak az NB l-esek is Holnap Kocogó­futó nap A városi sportfelügyelőség holnap, pénteken délután fél 4-től futó-, kocogónapot ren­dez a körtöltés Tarján 100­as épületek mögötti szaka­szán. Minden érdeklődőt vár­nak, akinek van részvételi lapja, vigye magávaL Az MNK-ban tegnap, szer­dán délután 18 csoportban elkezdődtek a küzdelmek. Szegeden két mérkőzésre is sor került. Az SZVSE az NB l-es Békéscsabai Előre Spartacussal, míg a Szegedi Dózsa az NB II-es Szolnoki MTE-vel játszott. SZ. DÓZSA—SZMTE 3:3 (1:0) Hunyadi tér, 200 néző. Vezette: Milo. Sz. Dózsa: Tóth — Pikó (Szeghalmi), Bíró, Magyar, Nagy — Emödi dr., Pipicz, Pócsik, Csomor — Veres, Nyári. SZMTE: Fekete —Kántor, Kolláth, Simon, Kabak — Porhanda (Sándor), Sebők, Középiskolai Kupa Szegedi csapatok sikerei Lódi — Garics, Szakács (Sza­bó), Fürtös. Változatos, jó játék ala­kult ki már az első percek­ben. A vezetést a Dózsa sze­rezte meg Csomor fejesgól­jával. A Dózsa támadói eb­ben az időszakban több helyzetet hagytak kihaszná­latlanul. Szünet után is a hazaiak játszottak fölényben, és Veres góljaival 3:l-es ve­zetésre tettek szert A mér­kőzés befejezése előtt 10 perccel esett a vendégek szépítő gólja, majd Lódi 11­esből beállította a végered­ményt. Góllövő: Veres (2), Csomor, illetve Kaba, Ga­rics, Lódi (11-esből). BÉKÉSCSABAI ELÖKE SPARTACUS—SZVSE 5:0 (3:0) Vasutas-stadion, 200 néző. Vezette: Balázs. Békéscsaba: Bugyik — Láza (Zsíros), Kerekes, Vá­gási, Zsömbörgi — Paró­czai, Németh (Alberti), Bo­gács — Kolesánszky, Ma­gyar, Lukács. SZVSE: Gilicze (Bólya) — Czibere, Sándor, Lakatos, (Szélpál), Szabó — Róth, Krenács, Herold — Simái, Tóth, Gerecz. A csabaiak mór az első 15 percben 3:0-ra vezettek. A 20. percben sajnálatos sérü­lés történt. A kapu elé ívelt labdáért Bugyik és Németh ugrott fel. a kapus belekö­nyökölt a középpályás arcá­ba, s mint pár perc múlva kiderült, Németh orrcsonttö­rést szenvedett. A vendégek különösebb megerőltetés nél­kül, könnyed játékkal érték el fölényes győzelmüket. Góllövő: Magyar (3), Kole­sánszky, Pogács. A labdarúgó középiskolai kttpa második fordulójának visszavá­gó mérkőzésein több meglepd • redmény született. A Déry Miksa Szakközépiskola labdaru­gói tucatnyi góllal terhelték el­lenfelük hálóját. A hazai pályán döntetlenre jáiszó Rózsa Ferenc Szakközépiskola csapata Szente­sen Imponáló fölénnyel harcolta ki a továbbjutást. Eredmények: néry Miksa Szakközépiskola—621. sz. Szakmunkásképző Intézet (Szeged) 12:1, Kossuth Zsuzsan­na Szakközépiskola (Hódmező­vásárhelyi—Rózsa Ferenc Szak­középiskola 1:5, 610. sz. Szak­munkásképző Intézet (Csongrád) -Szentesi Tollúk A. Szakközép­iskola 0:5, Makói József Attila Gimnázium—Vedres István Szak­középiskola (Szeged) 1:2. A két forduló összesített eredményei alapján a kővetkező együttesek jutottak a középdöntőbe: Déry Miksa Szakközépiskola 20:l-es összesített gólaránnyal, Rózsa Ferenc Szakközépiskola 6:2-es gólaránnyal, a Szentesi Pollák A. Szakközépiskola U:l-es gól­aránnyal, valamint a Vedres István Szakközépiskola 4:2-e.s összesített eredménnyel. A kö­zépdöntő éLső fordulójának mér­kőzéseire november 1-én, 14 órai kezdettel kerül sor. Az alábbi párosításban játszanak a csapa­tok: Déry Miksa Szakközépisko­la—Rózsa Ferenc Szakközépisko­la, SZVSE-pálya, Szentesen pe­dig a Pollák A. Szakközépiskola -Vedres István Szakközépiskola mérkőzésre kerül sor. Csak döntetlent ért el a Ferencváros Videoton—Dunaújvárosi Épí­tők 4:0 (3:0), Dunaújváros, Építők-pálya. 400 néző, v.: Bauer. Góllövők: Kovács J., Májer, Brúder, Fejes. Dunaújvárosi Kohász—Sió­foki Bányász 3:0 (1:0). Siófok, 300 néző, v.: Soós. Góllövők: Bódi, Fajkusz, Márta. Tatabányai Bányász—KO­MÉP 5:1 (2:1). Tatabánya, 500 néző, v.: Farkas. Góllö­vők: Halász (2), Bánfi, Mül­ler, Hegyi, illetve Kökény. SZEOL—Szeghalom 3:1 (1:0). Változatok egy témára... Az NB l-es birkózók sza­badfogású csapatbajnokságát a múlt hét végén Budapes­ten rendezték meg. Ezen az SZVSE birkózói nem vettek részt. Első hallásra meglepő­nek tűnik, hogy a nagy múl­tú, sok szép sikert elért szak­osztály nem képviseltette magát a rangos eseményen. Igaz, ilyen eset előfordult már más egyesülettel is. A jövőben is bizonyára lesz rá példa, hogy az egyesületek, illetve versenyzőik — külön­böző okokra hivatkozva — az utol6ó pillanatban vissza­lépnek a küzdelmektől. Nincs ebben semmi különös, an­nál inkább az SZVSE eseté­ről szárnyra kelő hírekben, amiknek nem sok közük van az igazsághoz. ! De menjünk sorjában. A vasárnapi Népsport a követ­kezőképpen kommentálta a történteket: „Még a küzdel­mek előtt megérkezett a birkózószövetségbe a beje­lentés. hogy a Szegedi VSE együttese nem indul a jel­nőtt I. osztályú csapatbajno­ki küzdelemsorozaton. Az eredményeket. előre kalkulál­gató edzők számításait te­hát még a tényleges esemé­nyek kezdete előtt felborí­tották a Szegedi Vasutas birkózói. Méghozzá milyen indoklással?!... Azt írták, hogy elfogyott a versenyzők sportszabadsága, emiatt nem tudtak kellően felkészülni a versenysorozatra, s nem akarják felkészületlen csa­patukkal lerontani a SZÍ TV" vonalat." A következő válto­zatban (a szerdai Népsport­ban olvashattuk) az áll, hogy a szövetség érdeklődésére szóban hangzott el, hogy a sportszabadság elfogyott. Tulajdonképpen mi az igazság? Egyáltalán van-e ilyen, hogy sportszabadság, a vasutasok szakosztály-vezető­sége szóban vagy írásban je­lentette be távolmaradását? Az egyik legilletékesebbet, Halasz Antalt, az SZVSE ügyvezető elnökét kértük meg, mondja el, valójában hogyan zajlott le ez a port keverő eset? — Igencsak meglepett, hogy így kiforgatták levél­ben írt indoklásunkat, amely sajnos, igaz — mondta, mi­közben elém tette a Magyar Birkózó Szövetséghez küldött levél másolatát, amelyben a visszalépést a következőkkel indokolták: „A szakosztály ez évi felkészítési munká­ját különböző fegyelmezet­lenségek nagyban hátráltat­ták, emiatt a szakmai munka irányításában, a szakosztály­vezetőségben, valamint a versenyzők között több vál­toztatást vagyunk kénytele­nek eszközölni. A felsorolt okok miatt elnökségünk úgy döntött, hogy csapatunk ne jegyen részt az NB l-es csa­patbajnokságon." A válasz egy héten belül megérkezett, a bejelentést tudomásul vették, csupán azt furcsállották, hogy visszalé­pésüket későn, a sorsolás után jelezték. Sportszabad­ságról viszont egyik levélben sem tettek említést! — Hogy elfogyott birkó­zóink sportszabadsága nem mondhatta 6enki — folytatta rövid időre megszakadt be­szélgetésünket az elnök. — Ilyen, hogy sportszabadság nálunk ugyanis nincs! Aki­nek jár a hivatalos munka­idő-kedvezmény megkapja, de ez nem szabadság! Régóta vajúdó gondok hátráltatják a szakosztály eredményesebb munkáját. Csikós Ferenc márciusban abbahagyta a versenyzést, távozásával ed­zőhiányunk is lett. Vajda János és Pocsai Lajos bevo­nult, két értékes emberün­ket vesztettük el személyük­ben. Akárhogyan osztottunk, szoroztunk, képtelenek vol­tunk elegendő számú felnőtt ve<«i?nyzőt összeszedni. Egy­szerűen azért, mert nincs! A jövő szabadfogású csapata alakulóban van, de idő keli beérésükhöz. Kovács Sándor visszajött hozzánk, vele megoldódik az edzőkérdés. A napokban értékeljük a szakosztály munkáját, tiszta vizet töltünk a pohárba, el­döntjük ki marad, ki megy. Mindenképpen rendezni akarjuk a sorokat. Hogy miért nem tudtak felkészülni, illetve részt ven­ni a csapatbajnokságon az SZVSE birkózói, elmondta Halász Antal. A tények, hogy baj van a vasutasbirkózók házatáján, ettől még tények maradnak. Ami elgondolkoz­tató, már márciusban jelent­keztek a bajok, már akkor sejteni lehetett azt, ami most bekövetkezett. Mindezeket el­kerülhették volna, ha idő­ben odafigyelnek e jelensé­gekre, ha jóval előbb elkez­dik rendezni azokat a bizo­nyos sorokat... Gyfirki Ernő Szeghalom, 800 néző, v.: Fü­zesi. Góllövők': Kőműves, Há­gelman, Hegedús, illetve Krátki. Csepel—Kun Béla SE 1:0 (0:0). Kiskunfélegyháza, 1500 néző, v.: Tóth. Góllövő: Ka­csányi. Honvéd Papp J. SE—Dorog 0:0. Miskolc, 300 néző, ve­zette: Király. Rába ETO—Győrszentiván 4:1 (1:0), Győrszentiván, 300 néző, v.: Rúzsa. Góllövők: Mile, Menyhárt, Horváth L., Glázer, illetve Szarvas. Ferencváros—Lehel SC 1:1 (1:0). Jászberény, 4000 néző, v.: Nagy M. Góllövők: Kele­men, illetve Kelemen. Salgótarjáni Bányász—Jász­apáti 10:2 (6:2). Jászapáti, 500 néző, v.: Eőri. Góllövők: Szoó (3), Kovács III. (3), Már­ta (2), Jeck (11-esből), Földi, illetve Juhász, Tóth L. Bp. Honvéd—Tállyai Épí­tők 3:0 (0:0). Tállya, 4000 né­ző, v.: Fehér II. Góllövők: Pál, Weimper, Kozma. Ü. Dózsa—Kartal 3:0 (1:0). Kartal, 1300 néző, v.: Borsos. Góllövők: Bíró (2), Fekete. Zalaegerszegi TE—Zalaeger­szegi Építők 2:0 (2:0). Zala­egerszeg, 200 néző, v.: Hor­váth Gy. Góllövők: Szatmári, Szentes. Vasas—Mogyoród 6:0 (1:0). Mogyoród, 1000 néző. v.: Ur­bán. Góllövők': Hegedűs, Zombori, Gass, Váradi, Izsó, Müller. MTK-VM— Kaposvári Rákóczi 1:0 Szerdán Budapesten, a Hungária körúton játszották le az elmúlt hét szombatjá­ról elmaradt NB l-es labda­rúgó-mérkőzést. Az MTK-VM végig többet támadott, és az 54. percben elért góllal — amely Kovács B. fejeséből esett — megérdemelten győ­zött. ADÁSVÉTEL Kutyákat vasáról os I. ss. belklinika. X Elaőo bontásból ssárma­zó, nagyméretű tégla, fa­anyag, cserép, ajtók, ab­lakok. csatorna, parket­ta. Érdeklődni: Szeged, Arpkd tér 3. <7-tól 11 óráig.) X Fehér irhabunda majd­nem ÜJ állapotban eladó. Érd.: Londoni krt. 22 B. X Bútorokat eladok. Varia kettő- és háromajtós szekrényeket, fseficrény­sorokat vásárolok. Tele­ki utca 6. X Samottégla és tégla tör­melék eladó. Szeged, Dánl J. u. a. Érd.: 3—6 óráig. x Ssőreg, Magyar u. 196. sz. alatt 750-es Zastava személygépkocsi eladó, x Eladó égy hosszú teknő, disznóvágásra alkalmas, és egy mázas üst. Úttörő tér 33. ZF rendszámú Wartbur­got vennék. ..Legkésőbb tavasszal 26 012" Jeligére a Hirdetőbe. Oltott mész eladó. Tápé, Zsukov tár 1. Új osztás­ban. Parkosításhoz eladók tű­Jafak, gyümölcsfák, ró­zsafák, málnafok. rl­blzll tövek, földtepertő­vek. Nagy Kálmán Sze­ged, Oez u. 16. Trabant Combi UV írsz., garázsban tartott eladó. Érdeklődni lehet: pénte­ken 6—7 óráig, 16-281) telefonon. Skoda 110 L. gépkocsi 45 ezer kp. + 10 ezer rész­letre, eladó. Zrínyi u. 5., tszt. 2. Klskerekü Wartburg 22 ezerért, Simson ötar 4 ezerért eladó. Algyő, Bú­vár u. 14., I. 2. 26 marna hazai fajtájú, Idei termAsü csővee ku­korica, egyben vagy ki­sebb tételekben eladó. — Fodortelep. Tátra tőr 1. Konvektor Salgoterm 30 kéménybe köthető, eladó. Klstlsza u. 13. Olajkályha eladó. Felső­vároe 132. B ép., íszt. 2 ajtó. Warszawa gépkocsi 20 ezer Ft-ért eladó, vagy kisebbre cserélem. Érd.: 17 órától. Szeged, Alsó­városi ff. 68. Kutyaki­képző lek. mellett. ALBÉRLET 350 n-ol kert f&hársoj KLsbomokon eladó. Érd.: Tápé, Szmdrey J. u. 14. Itrkol törhető, kétszobás magánház 377 n-ól te­lekkel eladó. Érd.: ezwn­bat. vasárnap. Újszeged, Rózsa Ferenc sgt. 72/A. Jóslka utcai garázsom eladó. Telefon: il-764. Szakái. Felstíváras 113.. VII. 40. Ház beépíthető telekkel eladó. Pásztor u. 34. — Érd.: 16 órától. H A Z A S S A G üzemképes, rendszám nélküli személygépkocsi, nagyméretű bőrkabát, kabátok, öltönyök eladó. Hámán Kató u. 32. Érd.: vasárnaponként délelőtt. Egy fehér kisméretű Ka­lor kályha, egy mázsa 600-as cement eladó. — Dugonics u. l/A, H. 1. Ötven q csöves kukorica eladó, kis tételben ls kapható. Sándor u. 56. 125-ös MZ. 3 évig érvé­nyes műszaki vizsgával eladó. Megtekinthető du. 1 órától. Madách u. 21. Gázpalackét tűzhellyel vagy rrzsóvai veszek. Ba­logh, Zárda u. 14. 403-as típusú ZF-es rendszámú, geneeáúczott Moszkvics gépkocsi eladó. Érdeklődni: 18 óra után. Szegőd, Hétvezér u. 38/B. Szoba-konyha kiadó, gyermektelen, középkorú házaspárnak. újszeged, Műhely u. 33. Albérleti szoba 2 sze­mélynek, fürdőszoba­használattal kiadó. Fel­sővé ros 216. ép. B, H. em. 4. Külön bejáratú, bútoro­zott szoba két személy részére kiadó. Ságváflte­lep, Vak Bottyán u. 23. LAKAS Háromszobás, összkom­fortos, gázfűtéses örök­lakás, étkezőhelyiséggel, garrázzsai! igényesnek el­adó. Készpénz -f OTP­álválla .'ássál, tavasai be­k öltözéssel. Újszegeden, Blaha Lujza Utca 9., földszint, bal oklal. x Békéscsabai, tanácsi, 2 szobás, II. emeleti, össz­komfortos, loggiás laká­somat elcserélném sze­gedi hasonlóért. „Sürgős 3346" Jeligére a Sajtó­házba. x Belvárosi, I. em., egy­szobás, összkomfortot cserélnék hasonló két­szobás „tarjónlna. „Ta­nácsi lakás 3347" Jeligé­re a Sajtóházba. 2 + 2-es, tanácsi lakáso­mat elcserélném másfél vagy kétszobás, tanácsi lakásért. „November — 25 016" Jeligére a Hir­detőbe. Egyszobás, konyhás la­kást térítéssel átvennék a Belvárosban. „Kész­pénz 25 014" Jeligére a Hirdetőbe. INGATLAN Kiskundorozsmai fürdő és kertek mellett föld el­adó. Érd.: esti órákban a 16-238 telefonon. Sándort alv! hobbi kertek ­tői 200 m-re, buszmeg­álló mellett szabad ren­delkezésű 1 kh és 700 n-öl I. oszt. szántó ki­sebb tételekben ls eladó. Érdeklődni: Baktól kis­kertek, Alkotmány u. 36. x Megismerkednék 20—23 év körüli férfival házaj­ság céljából. 16 éve* barna lény vagyok. Kéz­zel írott, fényképes le­velek előnyben. „Szé­kely 3230" Jeligére a Sajtóházba. 45 éves, csekély Jáxáahi­bás férfi h ásássá g céljá­ból keresem a hozzám hasonlót, 30—50 éves ko­rig. Megértjük egymást. Tanyai lakásomba vár­lak. „Mindig nevessliuk együtt 3284" Jeligére a Sajtóházba. 46 eves özv., nyugdíjas férfi keresi korban hoz­zál Illő hölgy Ismerete gét házasság céljából. Egy 17 éves gyermekem van. „Egy gyermek nem akadály 25 011" jeligére a Hirdetőbe. 170 cm-nél magasab.), intelligens, komoly gon­dolkodású férfi ismeret­ségét keresem 35 éves korig házasság oéüjábóL. Leveleket „26 éves bar­na lány 25 021" Jeligére a Hirdetőbe. 55 éves, szőke asszony, zenét, természetet ked­velő, teljesen független férfi levelét várja házas­ság céljából. „Belvárosi otthonomban 25 017" Jel­igére a Hirdetőbe. 28 éves, 165 cm magas, adminisztratív munka­körben dolgozó nő meg­ismerkedne házas?;, g céljából Jó megjelenesü, Intelligens férfival. — „Boldog Jövőért 25 023" Jeligére a Hirdetőbe. E G Y É B Német, angol nyelvtan ­tás. fordítás. Petőfi S. sgt. 6., fszt. 6. X A Szegedi Nemzeti Szín­ház japán pincslkutyat bérelne. X Minden Igényt kielégítő szobafestés-mázolás. — Fenyvesi Elemér 6723 Szeged, Béke u. 1. X Összkomfortos, kertes magánház sürgősen el­adó. Csáktornyái u. 25/A, II-es kórházmái. x Kétszobás társasházrész eladó. Dankó Pista u. 11., fszt. 4. x Újszeged legszebb helyén beépíthető telekkel la­kott ház eladó, minden elfogadható úrért. Érd.: Szeged, Francia u. 13/A. Fankaséik. x Édesanyám mellé beteg­ápolót keresek. Érdek­lődni: egész nap. Gém u. 13/A. x Előkészítésre fizikatanár, keresek. „Sürgős 3278* Jeligére a Sajtóházba. Gépkocsival rendelkező fiatalember szabad ide­jében elfoglaltságot ke­res. „Havi 15 nap 3274" Jeligére a Sajtóházba. Idős nénit vagy bácsit béketelepi, háromszobás, új házunkban, némi anyagiért gondoznánk. — „Családitag 3272" Jeligé­re a Sajtóházba. 156—200 n-öl üres ker­tet bérelnék. „Több év­re 25 005" Jeligére a Hirdetőbe. Közlemények Munka­alkalmak Vendégünk Hofl Géza... No­vember I-én fél 6 és este 8 éra­kor a Postás Művelődési Házban. Közreműködnek még: Csala Zsu­zsa, Lórán Lenke, Felföldi Ani­kó, Mikes György, Somogyi Pál és Csorba István. Jegyek a hely­színen már kaphatóik. x A Szegedi Építőipari Szövetke­zet közli, hogy a Petőfitelep, Szántó Kovács János u. 28. szára alatti klubkönyvtár energiaellá­tást szolgáló földkábelét feszült­ség alá helyezteti. A kábel érin­tése. rongálása, életveszélyes és tilos! A Szegedi Építőipari Szövetke­zet közli, hogy a Bokor u. 10/A szám ailatti társashaz energiael­látását szolgáló földkábelét fe­szültség alá helyezteti. A kábel érintése, rongálása eletveszelyes és tilos. Értesítjük a lakosságot, hogy Szegeden, a Fonógyári útról be­csatlakozó, Hl. jelű út mentém kiépített 16 db közvilágítási lám­oát (koordinált raktár) október 27-én a Dél-magyarországi áramszolgáltató Vállalat feszült­ség alá helyezte. Ezen Időpont­tól kezdve a vezeték érintése ti­los és életveszélyes. DELÉP Sze­ged. A Tompa és Vidéke ÁFÉSZ pályázatot hirdet évi 7 millió Ft forgalmú TÜZÉP-telepének ve­zetésére. Szakképzettek jelent­kezését várjuk. Jelentkezni: Tompa, Kossuth u. 2. Telefon: 18. Államigazgatási intézmény pá­lyázatot hirdet főelőadói állas betöltésére. A pályázat feltétele közgazdasági egyetemi végzett­ség. Bérezés a 15,1973. (XIL 27.) MŰM számú rendelet szerint. Pályázatot ..Közgazdász 23 035" leiigére a Hirdetőbe kérjük. A Városi Tanács Szolgáltató Üzeme piac! helypénzdíj-besze­dől munkakörbe felvesz férfi és nöl dolgozókat. Lebet nyugdíjas Is. Jelentkezni! Kossuth Lajos sugárút &., U-ház. Felvételre keresünk: lakatoso­kat, hegesztő szakmunkásokat, segédmunkásokat algyői munka­helyünkre. Jelentkezés: VE­GYÉPSZER Éoltési Igazgatóság fenti munkahelyén. valamin! cözpont) munkaügvi osztálvun I kon, Budapest, L ker., Apor Pé­ter u. 3. Értesítjük tisztelt ügyfeleinket, hogy telepünket leltározás miatt november 1-én és 2-án zártra tartjuk MERKÚR KIRENDELTSÉG SZEGED, Vásárhelyi Pál és Kenyérgyári út sarok. Telefon: 12-270/245 mellék. ÜJ SZOLGÁLTATÁS! Szőnyegek és szönyegpad'ó gép; tisztítását lakosságtél és közületektől vállaljuk OLCSÓ, PONTOS. MEGBÍZHATÓ! Megrendelések felvétele: „KOMFORT" Csongrád megyei Szolgáltató Ipari Szövetkezet. Szeged, Gogol u. 28. Tel.: 13-121, 13-100 Értesítjük ttsrteit morrei--*"' ' '--t hogy a Lenin krt. 75 szám alatti gumijavító fiókunkat Szent István tér 5. szám alá helyeztük! Szegedi Gumi és Műanyag Ipari Szövetkezet. I

Next

/
Oldalképek
Tartalom