Délmagyarország, 1973. augusztus (63. évfolyam, 178-203. szám)

1973-08-10 / 186. szám

PÉNTEK. 1973. AUGUSZTUS 19. y Rajt az ökölvívóknál Labdarúgás Fesztivál Kupa Portisch, az él­csoportban se heves küzdelmet hozott: Tímár (Kun Béla SE) a har­A brazíliai Petropolisban, madik menetben határozot­a sakk világbajnoki zónadön- tan jobbnak bizonyult, s vég­tőn lebonyolították a 12. for- eredményben egyhangú pon­dulot. Portisch Lajos magyar tozással győzött az NDK­nemzetközi nagymester ez- beli Lindnerrel szemben. A Tegnap, csütörtökön dél- született Hetei (Ü. Dózsa) és nyert Molnár, középsúly: után az újszegedi szabadtéri Pampel (NDK) között. Pászti (Kecskeméti SC) Mül­szinpadon megkezdődtek az Ugyanebben a súlycsoport- lert (NDK) a második menet­I. Szegedi Nemzetközi Ököl- ban Fancsali (Kolozsvár)— ben kiütötte, nehézsúly: az vívó Verseny küzdelmei. Az Szűcs (Bp. Építők): pontozás- újpesti Edőcs ellen a kecs­Sz. Dózsa rendezvényére 47 sal jobb a romániai ver- keméti Csala a második me­felnőtt korban levő öklöző senyző. net középén feladta a szá­nevezett, a hazaiak mellett A kisváltósúlyban Violán mára reménytelennek lát­kolozsváriak és drezdaiak is (NDK) egyhangú pontozás- szó mérkőzést, stóritóba léptek. Jó képessé- sal nyert Koltai (Tatabányai * gű, általában technikás ver- Bányász) ellen, majd a ko- A verseny ma és holnap senyzők mutatkoztak be az lozsvári Máté különösen délután 5 órai kezdettel foly- pat, az Sz. Dózsa és az gel (Kwatfowszky). Gritoa­első napon, mindegyik súly- nagy küzdelmet vívott az új tatódik, vasárnap a döntők SZVSE lépett pályára, majd csevszky, Bialan. csoportban nagy küzdelem pesti Szüdivel. A pontozók délelőtt 10 órakor kezdőd- a SZEOL a lengyel Szom­alakult ki. Mátét hozták ki győztesnek, nek. Mindegyik alkalommal Először két Ifjúsági be- Az utolsó 3 összecsapás is tizenkét pár csak össze a mutatót vívott, amelyben érdekesnek bizonyult. Nagy- szorítóban. Böhm (Drezda. NDK) pon- váltósúly: Molnár (MGM A továbbiakban mégacsü­tozassal nyert Magyar (Sze- Debrecen)—Marton (Kolozs- törtökön látottaknál is na­gedi Dózsa) ellen. vár), egyhangú pontozással gyobb küzdelmek várhatók. A felnőttek első mérkőzé- ' "' '• - ,'. ; • A Hunyadi téri Dózsa-pá- — Várhelyi llh. Bánfalvi, lyán tegnap, csütörtökön dél- Heidrich (Varga). Virágh — után mintegy ezer néző előtt Vörös, Mézzár, Pataky — kettős labdarúgó-mérkőzésre Szeghalmi, Vass, Antal. került sor. A Szegedi Dózsa Szombierki: Odman — által rendezett Fesztivál Ku- Sosnica, Strzlkowski, Bi­pa labdarúgótorna keretében kowsky, Czygan — Wodar­először a két NB Il-es csa- ceak, Ogcza — Wilim, Na­bierkivel mérkőzött. A mérkőzés kezdete eJőtt zászlót és virágcsokrot cse­SZ. DÖZSA—SZVSE 3:2 (2:1) réltek a játékosok, majd An­tal indította útjára a labdát. Atlétáink Odesszában Vezette: Pádár. Sz. Dózsa: Bánfi — Kis ju­hász, Emődi, Biró (Miklós), Csanádi — Pócsik (Portörő), Szalui — Csömör (Vörös), Csomor, Héger dr., Nagy. SZVSE: Bolya — Csigér, Az első percek tapogatódzó játéka után a SZEOL meg­szerezte a vezetést. A gólt követően viszont belelendül­tek a vendégek, és a játékot irányítva, szinte végigtámad­ta a félidőt, öt százszázalé­kos helyzetet is kidolgoztak a SZEOL kapuja előtt, s Bolgár, Hqrváth, V. Tóth Az elmúlt hét végén bo- emelvény harmadik helyére (Kovács M.) — Róth (Haj­nyolították le Odesszában a került, Deák Nagy Imre d")> Kutasi — Kiss (Nagy szocialista országok fiatal at- (SZVSE) 800 méteren 1:53.4- z-). Herold, Tóth, György úttal a szingapúri Lian Ann második összecsapást is lég- létáinak Ifjúsági Barátság es előfutam után a döntőben (Tímár). Tannal ült asztalhoz és játsz. súlyúak vívták- és ez hamar Viadal (IBV) elnevezésű ve- 1:54.5 perces idővel hatodik, Kimaradt Vasutas-helyze­majuk a 41. lepésben Por- befejeződött: Földeáki (MGM télkedőjét. Ez minden évben az 1500 méteres síkfutásban tek, majd egy Dózsa-gól ve- í^tszT'lövéseket "tett; tisch győzelmi esélyével Debrecen) Oltványit (Szegedi nagy erőpróbát jelent a 17 pedig 3:52.0 perces ered- zette be a mérkőzést. A lila- matlmní namr függőben maradt. A jugo- Dózsa) az első menetben ki- —18 éves ifjúságiaknak. ménnyel a negyedik szláv ljubojevics ezúttal ütötte. Hatalmas küzdelmet Az idei találkozó megyebe- futott be. újabb fél pontot szerzett, vfyott Jakab (Ü. Dózsa) és li atlétáink koi^oly sikerét . , • v . . „... Ve.UMf> mert a 35. lépésben döntet- a kolozsvári Kardos, ugyan- hozta, hisz a hatalmas nem- viktórin /r^npráHi cn ha vel k'egyensúlyozottabb lett pat az elfáradt vendegekkel lenre játszott a szovjet Po- csak légsúlyban Az űjpes- zetközi mezőnyben Kovács XVfT*,, „1 If hQi7fí u a láték- a vasutasok is töhh- szemben Viszont fnlénvük lugajevszkíjjel. ti fiú pontozással volt jobb. Kalfcian (Szentesi Vízmű) a 2 m L^obas^J A hírügynökségi jelentések A könnyűsúlyűaknál is pon- kg-os diszkoszvetésben 49.70 Szerint a lassan befejezéshez tozásos újpesti győzelem m-es eredménnyel a győzelmi M. T. közeledő nagy nemzetközi hogy mindössze egy gólt tud­tak lőni, abban Gujdár is „ludas". A szegedi kapuvé­dő nemegyszer már gólnak látszó lövéseket tett ártaL helyre fehérek játszottak fölényben. ma«anná, nagy bravúrraI. támadásaik gördülékenyeb- Szünet után fokozatosai* bek voltak. Fél óra eltelté- fölénybe került a szegedi csa­sakktorna végső sorrendjét illetően még mindig nagyon nehéz megmondani, hogy ki lesz az a három játékos a 18 közül, aki bekerül majd a jövő évi világbajnok­jelölti verseny résztvevői kö­zé. A szakemberek szerint Ljubojevics. Polugajevszkij, Portisch es Mecking pályáz­hat az első három közé a legnagyobb eséllyel. Innen-onnan a játék, a vasutasok is több- szemben. Viszont fölényük ször veszélyes helyzeteket te- ellenére ls többször hibáztak, remtettek a Dózsa kapuja Lassan, körülményesen szőt­előtt. Szünet után valamivel ték tagadásaikat. sokszor többet támadott az. SZVSE, pontatlanul továbbították • sikerült is kiegyenlíteniük, labdát, nem volt elég lan­A hajrában^ a lila-fehérek- dület a csapatban, nek kedvezett megszerezték a szerencse. Pécsett Idén ls megrendez- bajnokságban szereplőegyüt- Sportegyesület vendégeként SffJ""- d(a 35°' ^'70 'raro^ ték a Misina Kupa tekeküz- tesek vezetői részére. Ezeken röplabda kupamérkőzésen ' ^ vesz részt Ellenfelei a ma­- , t Sajnos, a mérkőzésen — s jelentő gólt. Góllövők: Cso- ebben mindkét fél egyformán mrtre ül* 7 ~ no h,bas! — tobb olyan ke­mény, durva belemenést. delmeket. Csapatversenyben az elmúlt bajnokságokat ér (200 dobás): 1. Pécsi Gáz tékelik, a legjobb csapatok rosvásárhelyi, a brassói és a 5523, 2. Pécsi MSC 5357, 3. vezetőinek pedig kiosztják csíkszeredai együttesek lesz­Szegedi DELEP 5056. 4. Sze- az érmeket és az okleveleket, nek. gedi AK 5044. A vendégek * * közül a szegediek szerepel­tek legjobban. Egyénileg Bu- A szegedi járásban nagy- Hetvenöt éves a Budapesti ben). SZEOL—SZOMBIERKI 1 tó (1:1) Vezette: Vörös B. SZEOL: Gujdár (Bencze) szándékos szabálytalanságot láttunk, amikre semmi szük­ség nincs barátságos, de baj­noki mérkőzéseken sem! Góllövők: Mészár. Vass (2), (egyet 11-esből), Antal, illet­ve: Wilim. Az Ivkov (jugoszláv)— dai (P. Gáz) lett az első 956 pályás alapfokú labdarúgó- EAC. A jubileum alkalmából Bronstetn (szovjet) játszmát fával. Lázár (DÉLEP) 901- bajnokságot írtak ki. Ennek — Magyarorszagon először elhalasztották. gyei hetedik, Herczeg (SZAK) célja, hogy azokban a kisebb — a Rektori Tanács sport B-cal kilencedik helyen falvakban, ahol nem tudnak ösztöndíjat létesített vegzett III. osztályú csapatot indíta­* , ni, rendszeresen foglalkozza- * nak a labdarúgással. Elfo­A Csongrád megyei Lab- gadják termelőszövetkezetek, darúgó Szakszövetség au- üzemek és különböző szer- tek az augusztus 15-én kez­gusztus 11-én. szombaton vek nevezését is, községi tar­kov és Szmiszlov 6—6 p (1), délután 2 órai kezdettel Sze- talékcsapatok is indulhat­Hort 5,5 p. (2), Pannó 5,5 p. geden, hivatalos helyiségében nak. A nevezeseket augusz­Áz apátfalvi bajnokok A verseny állása: Ljuboje­vics 9, Polugajevszkij és Portisch 7,5—7.5 p. (1—1), Mecking 7 p (2). Geller 7 p. (1), Bronstein 6J> p. (2), Iv­Az egész országban min- volt. Számosan Makóról denütt folyó megyei labda- utaztak át a községbe, hogy rügó-bajnokságok egyik nagy szurkoljanak nekik, ha már meglepetese Csongrádban Makó csapata, az M. Spar­született, mégpedig az, hogy tacus erősen kiesésre állt az dődő moszkvai Universiade- az Apatfalvi Sport Klub sze- NB III-ban. ről. 70 ország közel hatezer rezte meg az elsőséget, és ez- Végül is a Maros menti sportolója vesz részt a küzi ^ a jogot áz NB III-ba ju- város együttese kiesett. De Nevezési csúcsot jelentet. (1) Reshevsky 5 p (3) Sza- rendezi meg az NB III-as tus 20-ig a járási szövetség- delemben, közöttük 130—160 tasra. Az. alig 5000 lakosú helyére felkerült az ASK, von s n 111 Rva«, 'rhe- csapatvezetők értekezletét, nek: 6701 Szeged, postafiók: magyar versenyző indulására község jogosan lehet büszke amely hetekkel ezelőtt meg­p- u,> Masnap, vasárnap délelőtt 9 545 címre lehet beküldeni, lehet számítani. A magyarok csapatára, hiszen együtte- kezdte a felkészülést az NB orghiu es Keresz 4.5—4.5 p. óratól jesz ugyanott megbe- Ugyanonnan részletes tájé- eddig 1965-ben a budapesti »ük megelőzte a már évek Ill-ra. Az edző most már (1—l), Tan 2 p. (3).yKagan szélés a megyei I. és II. osz- koztatót lehet kérni az ér- Universiadén szerepeltek a ota élcsoportban levő Mind- hatodik éve Beke Mihály tályu, valamint a tartalék- deklődőknek. legjobban: 16 első, 8 második szentet, valamint a szegedie- pedagógus, a csapat régi já­* és 14 harmadik helyezést ket 's- _ tékosa. Nagyjából együttma­1,5 p. (3), Hug 1,5 p. (IL ve Oszi sorsolás Megyei IL osztály és a vele forduló «reept*rober Só.) _ _ UrMMVnT . -Moovmaonci' TK V—« Nemcsak a lelkesedés, ha- radt a gárda. Két legidősebb nem eredményes játék is labdarúgójuk. Csala Lajos és jellemezte az ASK teljesít- Máté József továbbra is menyét, főleg a tavaszi vállalta a játékot, s így a idényben. Az egész bajnok- tapasztaltabbak bizonyára szereztek. Pécsett került sor a junior sportlövészek országos baj- * nokságara. Csapatban: 1. Gyöngyösi Vasutas, 2. Szege- A stockholmi nemzetközi __ di Mora LK, 3. Kossuth atlétikai verseny ismét több ság során csak Újszegeden hasznosan egészítik ki a párhuzamos ifjúsági labda- "£?rL*OT +?hron^bg-KÍSzombo7 KFSE' A sze«ediek egyénileg kitűnő eredményt hozott. A és Hódmezővásárhelyen fiatalok lelkesedését. Labda­rugo-bajnokság KisTelek-Tanarképző. Szentesi mind Jó közepesen szerepel- hagyományos találkozón a kaptak ki. A KSZV SE-nek rúgóik mind sajat nevelé­1. forduló (augusztus i*.>: vasutas—volán. Kossuth SE— tek, és ez elégnek bizonyult belga Puttemans, a svéd az őszi vereségért tavasszal sűek. Apátfalván kezdtek el HrtDiKOT—Szóreg. IKV -Kos- Algyó szóreg—Csanadpaiota. a csapatverseny ezüstérmei- Bruch és az amerikai Stones odahaza visszavágtak és tu- sportolni vasutak K^tei'ek—^san^d'paío- teíek -szoreg. *" Tanarkepz^al hez. A standard puskasoknál voltak a „főszereplók". Put- lajdonképpen akkor dőlt el. ' Az 1949-ben alakult ASK ta. Tanarkepzó—voian, Kiszom- bianscb.. Kiszombor—IKV. Emer- Korom István (Sz. Móra) 7. temans az 5000 méteres sik- hogy komolyan bele tudnak nyolc éven át szerepelt a bor-Algyö, Emergé Nagyvná- JHjg^öSSSSSS^ lett * >Ut^b°n 82Ólni a bajnoki cim ker- megyei I. osztályban. Most, '2. forduló (augusztus 2«.): utas, Volan-Csanadpalota. eredmenyet ette el (13:14.51 desebe. Akkor már ezren hogy feljebb kerültek, a Ma­Nagymagoes—Klszombor, Algyó ». forduló (október i«.): HO- p., Puttemans világcsúcsa állták körül az apátfalvi ros menti község szurkolói ÖÍSa&Fób^if^iSá: ^ J3*3 P->. Brudj, «5 méteren sportpályát, majd a Dorozs- tisztes helytállást varnak tesi Vasutas-IKV. Kossuth SE csanadpaiota—Algyó, Szentesi ge°i Spartacus NB l-es noi túlra dobta a diszkoszt, míg ma elleni, utolsó mérkőzé- csapatuktól az NB III-ban —HODIKÖT. Szóreg—Emergé. vasutas—Nagymágocs,_ Kossuth röplabdacsapata. Az együttes a világcsúcstartó Stones ez- sen, amikor ismét győztek, is. HODDCOT—SZENTATÍ*^mbVasuu!SÍ «VSSa& Wti F4- « csíkszeredai VOINTA úttal 221 centimétert ugrott, mintegy 1500 szurkolójuk ^^m^^m Fa­1KV—Csanadpaiota. Fabianseb. btanseb.—Szöreg. Kistelek—IKV. —Volán, Kistelek—Algyó, Ta- Tanarkepzó—HODIKOT, Kis­narkcpzó—Nagymágocs. Kis- zombor—Kossuth SE. Emerge— zombor—Emerge, Szóreg—Kos- Szentesi Vasutas. Nagymágocs suth SE. —Csanádpalota, Algyó—Volán. 4. forduló (szeptember a.): u. forduló (október 28.): HÓ­Kiszombor—Szóreg. Emerge—Ta- niKOT—Kistelek. IKV—Fáblán­narkepzó, Nagymágocs—Klste- seb Volán—Nagymágocs, Csa­Algvó-Fábtánseb Volán- nádpalota-Emergé. Szentesi IKV, Csan Ad palota HODIKÖT, vasutas-Klszombor. Kossuth Szentesi Vasutas-Kossuth SE. SE-Tanárképző. Szóreg-Algyó. 5. forduló (szeptember 1K.): ... . ,,, . ,, HODIKÖT—Volán, IKV—Algvö, II. fordulójnovember 40 : n<V Fablinseb.—Nagymágocs. Kis- Zf^S' Jábiá"set?„_"OD„T!S?T' telek—Emergó. Tanárképző- Kistelek-Kossuth SE. Tanárkép­Kisznmbor, Kossuth SE-Csa- Vasutas, Ktaombor nadpalota. Szöreg-Szentesl Vas- -Csanádpalou Emergé-Volán. utas Nagymágocs—Algyó. a. forduló (szeptember 23.>: 13. forduló (november 11.): THiiárkepzó—Szöreg. Klszombor HODIKÖT-IKV. Algyó—Emerge. —Kistelek, Emergé— Fabianseb., Volán—Klszombor. Csanádpalota NagymAgocs—IKV. Algyó—HO- —Tanárképző, Szentesi Vasutas DIKOT. Volán—Kossuth SE, —Kistelek, Kossuth SE—Fábián­Csanádpalota—Szentesi Vasutas, seb.. Szőreg—Nagymágocs. BL K. Totózóknak NB I B, első forduló KELTEX—Lang x 1 Debrecen—Szekszárd 1 KTE—III. ker. 1 Diósgyőr—MÁV DAC l X KISTEXT—ÉPGEP \ l X Nagykanizsa—Eger 1 X Esztergom—Gyöngyös 1 2 Kecskemét— Nyíregyháza— Bp. Spartacus 1 Rudabánya 1 Várpalota—Pénzügyőr X Vasutas Kupa Békéscsaba— Szolnok—Cegléd Z 1 Kossuth KFSE t Fehérvár—Törekvés K Totó Kupa Pótmérkőzések: 1, ÉRTESÍTJÜK A KEDVES VÁSÁRLÓKAT, HOGY UJABB SAVANYÍTOTT TEJKÉSZlTMÉNYT, KEFIRT hozunk forgalomba augusztus 9-tol, 2 dl-es műanyag pohárban í pohár ára f#90 Ft Az alábbi boltokban kezdjük meg kísérleti céllal az értékesítést. 109. Csemege, Kossuth Lajos sgt. 110. Csemege, Kárász u. 9. Városellátó, Széchenyi tér 24. ÁFÉSZ, Szt. István tér 25. ÁFÉSZ, Széchenyi tér 8. ÉLIKER, Széchenyi tér 16. ÉLIKER, Oskola u. Sütőipari Tejbolt, Kecskeméti u. ABC sgt. és a tejüzem saját U>. ÉLIKER. Tarján, új 12. ÉLIKER, Kossuth L. 17. ÉLIKER, Újszegedi ABC 30. ÉLIKER, Dugonics tér 31. ÉLIKER, Kárász u. 29. ÉLIKER, Marx tér 43. ÉLIKER. Tarjántelep 76. ÉLIKER. Tarjántelep boltjai ban: 1-ES BOLT, KOSSUTH LAJOS SUGÁRÜT 6X, 2-ES BOLT, MARX TÉR, VÁSÁRCSARNOK Szegedi Tejüzem *

Next

/
Oldalképek
Tartalom