Délmagyarország, 1966. december (56. évfolyam, 283-308. szám)

1966-12-25 / 304. szám

! ® DIL-IVIAGYARORSZAG Vasárnap, 19t>t>. december 83. A virágoskertben — télen A vastag, puha. meleg pulóverek évek óta kedveltek. Mégis van változás, mert a pulóverek mintásak. Itt is hódit az op-art és a mértani minta. Kötésben pedig a rusztikus mintás kötés az újdonság. A Közölt pulóverek színei merészek: az első fe­kete-fehér, a második zöld-lila, a harmadik pedig ciklámen-fekete összeállításban készült. H O Bl Milyen madárfajok tarthatók fogságban? /A bundadivat újdonságai „Fogas" kérdések A statisztikai kimutatá­sok szerint a fogszuvasodás (Caries) olyan méreteket öl­tött, ho© a teljesen egész­séges fogazat ma már rit­kaság számba megy. Egy másik adat viszont arról ta­núskodik, hogy a fog- és szájápolási cikkek forgalma nem növekszik olyan mér­tékben, mint ahogy az egész­ségügyi szempontból kívána­tos lenne. A romlásnak induló, eset­leg gennyesedő fog igen sok betegség okozója lehet, nem szólva arról, hogy rendkívül károsan befolyásolja egész megjelenésünket, a társadal­mi érintkezést. A fog és száj alapos tisztítása tehát elengedhetetlen. A fogkrémekre vonatkozó mai igenyek azonban már túlhaladnak e követelmé­nyen: a fogak romlásának megakadályozására egyre több biológiai hatóanyagot használnak fel. Az. újabb tö­rekvések a szájflórában le­vő, savképző baktériumok szaporodásának meggátlását célozzák, például enzimgátló anyagokkal, klorofillal. A hazai fogkrémek közül a Sanodent és a Dentofil töltik be ezt a szerepet, de termé­szetesen minden fogkrémnél érvényesül az antiszeptikus hatás. Gyermekek részére általában a „Hófehérke" a legjobb, mert kellemes fze folytán alkalmas arra, hogy megkedveltessük vele a fog­ápolást. A szájvíznek kellemes il­latú és aromájú, frissítő ha­tású. a lehellet. javítására, a szájüreg tisztítására és fer­tőtlenítésére alkalmas alko­holos készítmények. Külö­nösen az. ínyszövetekben okoznak vérbőséget; haszná­latuk mindenképpen ajánla­tos. Albert Józsefné Erre a kérdésre a választ az érvényben levő madárvé­delmi törvény adja meg. Vannak azonban esetek, amikor a lelkiismeret törvé­nye szabja meg tennivalóin­kat. amikor nem mi választ­juk meg a fajt, amit meRfi­Rvelni, tenyészteni akarunk, hanem a fészekből kihullott, ragadozó által elejtett fióké­ról va© beteg, sérült, ápo­lásra szoruló madárról van szó. Ilyenkor segítségünktől függ a madár életbenmara­dása. Nem felesleges tehát ismernünk nz ún. lágyevők, és a magevők igényeit, a be­etetés. a kalitkához szoktatás technikáját, a betegségek okait és gvógymódjRit, a táplálékokat és a madár ter­mészetrajzát, élettani jelleg­zetességeit. Több évszázados szokás Az. első könyvek a madár­tartásról, egyes fajok gondo­zásáról már több évszázada napvilágot láttak. Wolf 1727­bon már a sárgarigó gondo­zásáról értekezett. A lágy­evők királya — a fülemüle — védelmében 1832-ben Greitz-Thüringenben „Ma­dártenyésztő Egyesület" ala­kult, s 1869-ben már a második kiállítást rendez­te. ahol nagv számban sze­repeltek pintyek, tengelicek, kenderikék, csízek, süvöltők, keresztosőrúek. díszfácánok, díszrécék. ludak, pávák és külön volierekhen hullámos papagájok is. Érdekes, hogy az egykorú közlés kanárikról nem tesz említést... A legkedveltebb fajok Ma már az éghajlatunk alatt honos valamennyi ma­dárfajta tartása megoldható. Beszámoltak már kecskefejő. jégmadár, gyurgyalag, füsti­fecske. sarlós fecske, király­ka. őszapó, vízirigó és más tarthatatlannak kikiáltott madár sikeres tenyésztéséről. Természetesen a legtöbb madárfaj tartását csak tu­dományos célok indokolhat­ják. Egy zöldike családnak a generációit, iöbb mint egv évtizeden át kalitkában te­nyésztette e© neves madár­barát, aki ezenkívül sikere­sen tenyésztett már erdei pintyet, tengelicet, csízt és süvöltőt, is. Ilyen eredmény­hez természetesen sok ta­pasztalat, nagy hozzáértés szükséges. Általános az a vélemény, hogy tartásra az összes mag­evő faj alkalmas. Sokkal korlátozottabb a lágyevők tartási lehetősége. Éhhez több szakismeret, gondozás, idő- és anyagi áldozat,'szük­séges. Ezek a madarak az. elhelyezésre is igényesebbek és általában érzékenyebbek­nek mondhatók. Külföldön gyakrabban tartott fajok: se­regély, a fekete- és az éne­kes rigó, a vörösbe©, a po­száták és a fülemülék. Szívesen tartott, szép tol­lú, kedves hangú madarak az exoták is. közülük első­sorban a magevő pintyfélék terjedtek el. Tartásuk nagy­mértékben függvénye az im­port utánpótlásnak! Yáltozalos táplálék Könnyen tarthatóknak mi­nősíthetők a kanárik és az utóbbi időben Magyarorszá­gon nagyon elterjedt hullámos papagájok. Nem okoz különösebb nehézséget a többi kis. közepes vagy nagyobb papagájfaj tartása, gondozása sem. Itt kell megemlíteni, hogy különösen sok gyönyörűséget szereznek és könnyen tart­hatók a diszfóeénok. díszga­lambok. gerlék, pávák, haty­tyúk és nem sokkal több gondot okoz a díszrécék tar­tása sem. A megfelelő és változatos táplálék előterem­tésének nehézségei miatt ne­hezen tarthatók a vízima­darak. különösen azok a fa­jok. amelyek csak élő elesé­get fo©asztanak. Ezért ezek a dísz- és állatkerteknek is ritkább példányai (vöcsök­fajok. Altalános igazságként le­szögezhetjük; amennyiben módunk van bármely madár természetszerű tartását és táplálását biztosítani, azaz a természetet mesterségesen minél jobban megközelíteni, akkor nevelése és életben maradása megoldott, és te­nyésztése elé is reménység­gel tekinthetünk! Dr. Pásztor La jos Divat a szőrme a fejen, a galléron, a kézelőn, a ruha, kabát alján, a csizma szá­rán. Tehát divat tetőtől tal­pig szőrmébe öltözni. Ha­záikban a szőrmedivatot a Bőripari Tudományos E©e­sület irányítja, s nem kis büszkeséggel mondhatjuk, ho© a szűcsök hírnevét a szőrmeipar az utóbbi évek­ben még fokozta. A magyar szőrme világhírű, s a Pano­fix értékes exportcikkünk. Mi a pano fix ? Különleges, magyar eljá­rással kidolgozott bárány­prém. Puha, hosszú szőrű, fénylő, vetélkedik a nemes szőrmékkel. Sokféle színben készítik, a feketétől a zsem­leszínig. sőt, külföldi kíván­ságra — világoskék, rózsa­szín színekben is. Világszerte kedvelt a mintás panofix, azaz a zebracsíkos, a tigris­mintás, a leopárd és az oce­lot mintás. Érdekes eljárás­sal, filmnyomással viszik a szőrméikre. A panofix bundák szabása általában egyenes, s inkább a gaílér változatos: felgom­bolható, lekerekített, vagy sálgallér. Az új divatigény szerint a bundákat egyszinű, • — Ünnepi libapecsenye Kell hozzá: e© pecsenyé­nek való fiatal liba és ízlés szerinti töltelék. Elkészítési mód: húzzuk ki a liba belsejéből a hájat, és olvasszuk ki. A libát mos­suk lehetőleg folyó víz alatt és jól szárítsuk le. Varrjuk össze nyakán a bőrt és dör­zsöljük be kívül-belül sóval és borssal. Kanállal tegyük a tölteléket a libába, de ne tú sokat, ho© sütéskor meg ne repedjen. Ezután varrjuk össze a combokat és a szár­nyakat szorosan kössük a testhez. Majd mérjük le a li­bát. A súlya mutatja, med­dig kell sütni. Az első kiló­ra számítsunk egy órát, és minden további kilóra egy negyedórát adjunk hozzá. A libát hátával felteié tegyük a rostra, két csésze forrás­ban levő vizet öntsünk rá és a tepsit a rosti al és a libá­val együtt tegyük az előme­legített sütőbe. Egy óra múl­Kedveltek a mintás pulóverek va megforgatjuk a libát és két csésze forró vízzel újból megöntözzük. Tíz perccel az­előtt, hogv a liba kész. ken­jük be sós vízzel, ettől szép ropogós lesz a bőre. Tálalás előtt húzzuk ki a szálakat, és vegyük ki a tölteléket. A töl­teléket a libával e©ütt te­©ük meleg tálra. Mellé krumpligombócot és vörös­káposztát adhatunk. Ízletes a pecsenye mellé a borban párolt alma és hagyma is. Almás liba töltelék. Hozzá­valók: 1 va© 1,5 kg savany­kás alma, 1 fél citrom leve, 125 g mazsola és majoranna. A liba na©ságától függ. hogy i vagy 1.5 kg alma kell-e a töltelékhez. Az al­mát meghámozzuk, darabok­ra vágjuk és leöntjük a cit­rom levével. Ezután a gon­dosan megmosott és megszá­rított mazsolát is hozzáad­juk. Ha ezt a tölteléket ké­szítjük, akkor a libát belül bors helyett majorannával fűszerezzük, ezután megtölt­jük. Ez a töltelék nem na­gyon laktat, azonban a sa­vanykás almától finom és könnyen emészthető lesz a pecsenye. Sonkás töltelék. Hozzáva­lók; 2—3 alma. citromlé, a liba. gyomra, mája, szíve, so­vány főtt sonka. 1 leveses­kanál libazsír, 1 gerezd fok­hagyma. 3—4 szál petrezse­lyemzöldje. 1 száraz zsemle. 1 pohár tej. 1 to.iás. só, sze­recsendió, 1 pohárka ko­nyak. A hámozott almát kockára vágjuk, leöntjük a citrom­lével. ho© világos marad­jon, a zsemlét tejbe áztat­juk. a gyomrot apróra vag­dossuk. u©anúgy a májat és a szívet, valamint a sonkát és a zsírt, s a fokhagymát és a petrezselyemzöldjét is. A zsemlét kinyomkodjuk, a tojással és a többi hozzáva­lóval iól összegyúrjuk. Ez a töltelék Igen tápláló, külö­nösen nagyobb családnak fe­lel meg. mert szaporítja a pecsenyét. Háromnegyedes fehér curli­fix bunda, fekete gallérral barna. fekete gallérral és kézelővel készítik. Ez világ­divat. Az irhakabát Elődje a szürszabók, gubá­sok kezéből kikerült pehely­könnyű, színesen hímzett ir­hájú bárénybunda volt. Az irhadivat is változó. Még évekkel ezelőtt, a több darab­ból összedolgozott, loknis bunda volt a divat, most a négerbarnára festett, egye­nes. sportos. de kétsoros gombolású változat a legked­veltebb. Afrikából. Mongóliából ér­kezik hazánkba a kikészítés­re váró bárányprém. Külön­leges eljárással készül a merluska. ez festve a per­zsához hasonlít. A göndörí­tett curlifix (körlifix) és a nyirot premű römer alap­Négerbarna merluska kabát anyaga is a bárányprém. Ezek szintén divatosak a zsemleszintől, a nutria. a bézs árnyalatokon keresz­tül a feketéig. Könnyebb sú­lyúak, mint a panofix bun­dák, és szabásuk is karcsúsí­tott, lefelé bővülő. Az új évad divatja szerint sok bunda gallérját, elöl a gom­boláspántot, a kézelőt más, sötétebb vagy világosabb színű szőrmével szegik. A félnemes szőrmék A hörcsög a drágább szőr­mékhez tartozik. Keresztben és hosszában dolgozzák fel, s ugya/nú©, mint a panofix szőrmét, egyenes szabás meg­oldással készítik. Divatos a combközépig érő karcsúsított bunda, ezt leg­inkább hosszú nadrághoz ajánlják. Az irhából, mer­1 unkából, curlifix prémből téli kosztümöket is készítet­tek, s bemutattak. Természe­tesen a karcsú nőknek illik, mert bármilyen vékony a prém, erősít. Gallérnak a róka, a festett, hosszabb szőrű nyúl és macska prém divatos. Ismét előtérbe került a nyest, hi­szen nemcsak a kabátot dí­szítik, hanem sok esetben a ruha gallérját is szőrméből készítik, sőt a ruha aljára is tesznek szörmecsíkot. Kovács Margit A fagv nélküli »zéo telt na­pokat kihasználhattuk arra. hogv a bevetetlen virágágyakat felássuk és ha lehetőség ónk van rá. 1ó éret* IstáUótrágyával vsa" trágyolével men is trágyáz­hattuk. A pázsitokat még egv szer meRgereblvézzük és meg­tisztlttuk a hulladékoktól. A diszcsei-tóket és fákat tisz­títsuk íren nz elszáradt, gallyak­tól (a betegség által megtáma­dott és elszáradt gallvakat tá­volítsuk el. mert a nrtvénybe­teeséaek hordozójává válhat­nak). A eserenes virágokat, amelve­ket átteleltél >s végett a nlnrék­be és más fedett helyiségekben helyeztünk el. hetente legalább kétszer-háromszor nézzük meg. a helyiséget időnként szellőz­tessük. és szükség eseten ön­tözzük meg a növényeket. Azo­ka- a eserenes növen.veket. ame­lyeket fűtött szobában tartunk, a hőmérséklethez megfelelően sűrűbben öntözzük. A kaktuszo­kat leglobb olvan helyiségekben tartani ahol a hóméra "klet nem haladta meg a «-» Celsius fo­kot és csak nagy rikán öntöz­zük. A eserenes növényeket, ame­lyek a tél íolvamán elvirágoz­nak. ne dobtuk el (ciklámen, primula táelntl hanem a vl­rághágvmákat. gumókat tegyük el megfeleld helyre, és a kö­vetkezd évben úlból elültethet­jük. Bc/.s színű Irhakosztüm, fc« kele kötött gombbal, gallérral

Next

/
Oldalképek
Tartalom