Délmagyarország, 1960. november (50. évfolyam, 258-282. szám)

1960-11-26 / 279. szám

P mmtmt. 1WM). november 26. 4 ADASVÉTEl Agybetét, dívány támla nélküli, fe­kete női télikabát szilszkinbéléssel, szegedi árvízről nagy kép eluti.i. — Tápéi utca 22. sz. 6180 Bélyeget legelőnyö­sebben vásárolhat, értékesíthet nálam. Belyegkereskedés, Kelemen u. 4. X5639 Egy szép menyasz­szonyl ruha eladó. Szeged, Othalom ti. 1/b. II. em. 6. ajtó. __________ 282411 Bőrkabátját alakít­tassa vízhatlan, bőr­puhító festéssel Csordás börruhaké­szítö mesternél, Szt. Miklós u. L Felső­város. X28247 lláromlángú zoman­rosott gáztűzhely eladó. Csongrádi su­gárút 13.. udvar­ban. Hizlalásra alkalmas hússertés, két da­rab, eladó. Haty­tyas sor 33. Autogeize.r eladó. ­Boros József u. 13. 8138 Parkett, L oszt., el­adó. Pásztor u. 39. 6177 Eladó egy db 16-ot, vadászfegyver. Erd. Újszeged, Vedres u. 10., IV. emelet, 14. ajtó. 9176 Egy teljesen ú] csempet.ízhely el­adó. Újszeged, Gyi­rnesi utca 1. szám alatt. 6165 256 kg-os príma hT zott sertés eladó. ­József Attila sgt. 3. Varga. 6191 Egy Jó állapotban lévő fehér zomán­cozott kályha el­adó. Újszeged, Hat­ház, Mojzesék. 9190 Egy Schunda-cim­balom eladó. Vág u. 5. 6188 Szép fehér válasz­tási malacok és 120 kg hízó eladó. Új­szeged, Fürj u. 182. 6167 Fűrészporos kály­ha eladó. Sajka u. 8.. Felsőváros. 6184 Kerekeken guruló tcakocsit veszek. — Dr. Hütter, Hajnó­czl u. 4., I. emelet. 8128 125 imi llanuvla motorkerékpár 1 Ké­nyesnek eladó. Osz utca 11. 6081 IJífpusú rádió el­adó. Tábor utca 5. Bemleó. 6184 Tak ajtó tokkal, — cseh mübőrkabát, fekete női télikabát, új sütő cserépkály­hába való. WC-öb­Utö tartály, női ci­pők eladók. Szivár­vány u. 7., magas­földszint. 6137 Trágya érett, kert­be, gyümölcsösbe _ alkalmas, eladó. — Kiszállítását válla- — lom. Szent Antal u. 7. 6144 140-e- Skoda gépko­«1­ApiáU>Ude>té'Se>k Ház eladó zés miatt, u. 9/b. elköltö­Füredi 16563 Motorkerékpárom, segédmotorral cse­rélném, eladom. — Újszeged, Rózsa F. sgt. 13. 18612 Tas kairógépet ve­szek. „Készpénz" jeligére kiadóba. 6138 Rontásból kikerült ajtók, ablakok és vályog eladók. — Fecske u. 14. 18607 169 kilós sertés fi­lc eladó. Pillich Kálmán u. 5. sz. 18606 Kosár, 120X70X79 el­adó. Hámán Kató utca 11. 18605 Sz.ep íehér „Ika­rus "-gyártmányú gyermekkocsi fel­szereléssel eladó. — Bokor utca 15. — Tóthék. Erd. vasár­nap^ 18604 Egy jó fejőstehén eladó. Tápé, Tán­csics Mihály n. 24. X18602 Kitunó minőségű és formájú perzsa láb­bunda eladó. Meg­tekinthető Bányai szúesné. 18601 Betonoszlopok el­adók. petőfitelep, *. utca 154. szám. 16575 3 lángú gáztűzhely, sátortapok, linó­leum, kályhacsővek (12 cm-es), nyug­ágy, üvegpolc, be­gombolható szőrme­bélés eladó. Megte­kinthető szombaton és vasárnap Oskola utca 14. „A "-épü­let, n. em. 6. >6573 Felújított Skoda 1101 típusú személy­gépkocsi 4 ajtós ki­vitelben eladó. Meg­teklnhető Klskun­dorozsma, Jókai u. 38. szám. X18570 Moszkvics 402. el­adó. Asotthalom. — Berta. Telefon 14. 8183 Mübőrkabát, hasz­nált és új eladók. .Tóltal u. 8. 18633 I Faipari Salszóvó Kékszínű kisebb cserépkályha, férfi télikabát, fiú ci­pők, ruhák eladok. Szent György tér 2. 16584 készülék. Jól felszerelve, el­adó. Bécsi krt. 33. szám. 6101 Fladó egy db 350 cms DKW Jó álla­potban, vagy elcse­rélhető kisebbért. ­Szeged, Csókái utca 2. Tanítói kiskertek. 6103 Eladó öüz-es „Kin­csem" kályha. Kis­teleki u. 4. szám. 6104 Tavaszi kelésü, bő tojáshozamú. Jelen­leg már tojó, gyö­nyörű fogoiyszlnű olasz (néplesen fá­cantyúkok) tyúkok­ból helyszűke mi­att eladók. Sziliért sor 19., Csillag tér­nék 6105 2 db 100 kg fiatal iavított sertés eladó. Teréz u. 19. szám. 6114 Tiz darabból álló ebédlöbútor Igé­nyesnek eladó. Bé­csi krt. 3. Bálint. 6118 gyalugép, fúró, körfürész al­kalmi áron eladó. Klapka tér H. Használt nagymére­tű téglát és bontás­ból kikerült építési anyagot vennék. — Tisza Lajos u. 9. emelet 3. 16559 Tolósulyos piaci mérleg 10 és 20 kg rövid rúddal, nagy tányérral hitelesít­ve legolcsóbban kapható Krammer Ferenc Baja, Beze­rédl u. 3. X28149 Eladó 1 hatéves Jó fejős és 6 hónapos hasastehén. Szeged, Fürész u. 3. Blczók Jánoa. 6040 F.ladó rádió, do­hányzó" és konyha­asztal. Sándor ut­ca 51. 6115 Valódi bőrkabát magas alakra el­adó. Nagy István. Jókai u. 3. 9117 Konibtnáltszrkrén.v, politúros, rekamié. 2 fotel. 4 párnázott szék darabonként ls eladó. Tündér utca 19. 6113 Jó állapotban lévő samottos kalyha el­adó. Szivárvány u. i'7. emelet. 6U8 10—12 mazsa valódi cukorcékla eladó. Alsóvárosi ff. 63. mellett, Cserepes sor véne. Aradlné. 6122 Eladó egy sofőrbun­Ua és egy esőkabát kőzéptermetre. Deb­receni u. 3T/b. 6123 2 db hízott sertés eladó. Kereszt utca 35; 6001 Fehér mély gyer­mekkocsi, szőrmés lábzsák eladó. Ma­ros u. 18. 28241 6záraz csöves kuko­rica eladó. Bat­thyány u. 12. 6171 Kony haszekrény és 1 gyermekágy el­adó. Menhely u. 1 b. 6170 Csónak farmotor ol­csón eladó. Erd.: Béke úszóházban. 18614 Eladó 180 körüli hí­zott sertés tovnbb­tartásra ls alkal­mas. Retek u. 8 a. 18615 Egy politúros haló­szobabútor, fotelek, támlás heverő, rá­dióasztal eladó. — Érd.: szombat, va­sárnap. Takaréktár u. 2„fldsz. 6. ajtó. 18618 Használt dívány, — sezlon, nagy ebéd­lőasztal, gázrezsó eladó. Széchenyi tér 7. szám., II. em. 21. 18622 r-35- hízott sertés eladó. 34,'b. Remény u. 18624 HGVELEMI Ce­mentvályük, ké­ményajtók, sírke­resztek és egyéb beton- és műkő­áruk kaphatók a Pacsirta és Hétve­zér u. sarkán. Bó­zsónál. x Príma samottos kályha eladó. Kor­mányos u. 25. 5979 Tápé, Rákóczi utca 68. Egy közelellö fiatal tehén eladó. 5996 Egy fekete perzsa­galléros szép téli­kabát és kocsira való köpeny eladó. Alsóváros, Dobó u. 51. X6004 Fényképezőgép, író­asztal, vaságy, kül­földi bélyeggyűjte­mény eladó, du. 5 —7, vasárnap egész nap. Dugonics tér 1. Szőnyegjavltó üz­let. 9054 125 cm3 Danuvla motorkerékpár el­adó. Hajós u. 27. X6044 Két 120 kg-os hi­zolt sertés eladó. Pásztor u. 60. 6048 Törzskönyvezett származású, anya­disznó tizenkettő malacával eladó. — József Attila sgt. 82. 6042 Egy szép konyha­szekrény és egy gyermekágy eladó. Tabán u. 3'a. 6033 15x15-ös fehér csem­pe és egy sport­kocsi eladó. Sándor utca 36. szám. 6031 3+l-es keveset has;| nált gáztűzhely el­adó. Liliom u. 14.. fldsz. 7. 8029 Jó állapotban lévő balkaros „Pfaff" tűzőgép eladó. Ba­konyi, Csuka utca 25 b. 28239 Jó állapotban lévő kétszemélyes kana­pé-rekamlé, 3 db esztergályozott fo­tel eladó. Szt. An­tal U. 8. 28244 2 db 100x160-as 2 szárnyas ablak el­adó. Arvlz u. 68 a. 28245 csl Igényesnek adó. Érd. szomba­ton 2—4-ig, 40-63 telefon. 6072 Festett kárpitozott kombinélt szobabú­tor francia aggyal eladó. Szombaton délután és vasárnap egész nap. Zrínyi utca 5., fldsz. 1. 6073 Eladó öt méter tisz­ta gyapjú fekete női szövet, fekete női télikabát perzsa gallérral. Kossuth Lajos sgt. 64. Két csengetés.. 6074 Mézcskannák. per­gető, minden elfo­gadható áron el­adók. Ungvári u. 2. Fodorteleb. 6075 Teatűzhely, keveset használt, eladó. — Alkony u. 11. 6979 Jnkarban lévő iro­dai Írógép eladó. Lenin krt. 52., I. em., hátsó lépcső. Cseoi. 6077 Politúros diófa kom­bináltszekrény el­adó. Érd. Hajnóczy utca 23. L em. 3. 6076 Ajtó, 96x181 üvege­zett, egy fekete női télikabát vékony alakra olcsón el­adó. Teréz u. 16., Bárányi. 6082 Egy 200 kg prima sertés eladó. Dobó utca 76. szám. 6085 Hétéves kancaló el­adó. Csongrádi sgt. 54. 8086 Kombináttszekrény és nagyméretű konyhakredenc el­adó. József Attila Sgt. 165. 6088 240 kg körüli hízott sertés eladó. Pap­rika u. 47. szám. 6090 Házfelügyelői laká­somat elcserélném főbérietiőrt, esetleg térítéssel. UJ ház. Ká'lmány Lajos u. 15. szám. 6065 KUiönbejáratú bú­torozott vagy üres szobát keresek a Belvárosban. „Mér­nök" Jeligére a ki­adóba. <058 Értelmiségi nö kü­lönbejáratú albérle­ti szobát keres Bel­városban. „Szép la­kás 16558" jeligére Károlyi u. hirdető­be. 16558 Szoba, konyhás la­kást keresek költ­ségmegtérüléssel. — „Szükség 16568" Jel­igére Károlyi u. hir­detőbe. Belvárosi egyszobás, összkomfortot cse­rélek kétszobás, — összkomfortra. „Vi­rág" Jeligére kiadó­ba. 6085 Kétszobás lakást, lehet leválasztható is keresek, szoba, konyhát adok cse­rébe. „Sugárút 16572" Jeligére Ká­rolyi u. hirdetőbe. 16572 Keresek egyszoba (össz)komfortos vagy kétszobás la­kást, lehet levá­lasztásos, költségté­rítéssel. Egyszobás „Társbérlet cserébe beszámítható 18602" jeligére Károlyi u. hirdetőbe. 18602 Lakásrendeletes le­választható társbér­ietet keresek. „Költ­ségtérítéssel" Jel­igére kiadóba. XSIOÜ Eladók: Állófogas öntött vas talpon. 6 ágas szarvasaganes, gobelin garnitúra, teás, kávésszervizek. 9 égős csillár. Te­lekl u. 6 . 6094 Szép zománcos sa­mottos vaskályha és madonnakép elköl­tözés miatt eladó. Bakay Nándor u. *:n. 6690 Sertés, 150 kg, hl­zott, eladó. Újsze­ged, Orsovai utca 17. 6097 Eladók: gyönyörű fehér hermelln női télikabát, fekete es­télyi ruhák, 35-ös magasszárú gyer­mekcipő, világos há­lószobabútor. Deák Ferenc u. 22., I. 3. LAKÁS Budai 1 szoba, össz­komfortos, földszin­tes lakást cserélek szegedi 2 szoba, — összkomfortosra. — „Belvároslak előny­ben" jeligére a ki­adóba. Ket nő részére ágy kiadó. Szeged, Lom­nlcl u. 159. 16560 AUg használt. vi­lágos, komplett cse­répkályha eladó. — Érd.: délután 4-től és vasárnap egész nap. Szent István tér 14. II. em. 6. 28245 Eladó egy 150 kg sertés. Petőfitelep, 37. U._ 1204. 6166 Orion nagy rádió, újtípusú. eladó. — Április 4 útja 23. 6155 Eladó nagyméretű cserépkályha, igé­nyesnek. Megtekint­hető szombat dél­után, vasárnap. — József Attila sgt. 13. Brokátfüggönyt veszek. 16551 Oriásszemü, foly­tontermő málnatő kapható. Újszeged. Kállay fasor 65. 9163 Takarmányrépa el­adó. Hétvezér utca 63., Goda. 6124 •Összeszerelt kettős belgrádi és szimp­la szentesi antenna­fej eladó. Érd. szom­bat 19 h-tól. Korá­nyi rakpart 4„ I. em. 1. 6125 2 db rádió, eRylk Orion lemezjiszós. a másik teljesen uj. 6 Inmpas Trtvoksz­gyártmányú. igé­nyesnek eludó. — Gyöngytyúk u 23. TÍszHVárlék. X6127 96 basszusos, 11 vál­tós harmonika el­adó vagy disznóért elcserélhető. Móra u. 8. 6161 Fűrészporos kályha, Jókarban, kettő tar­tállyal, kettőszáztlz kg rozs eladó. Szt.­háromság u. 40. 6159 Kisméretű ajtó tok­kal, kis ablak el­adó. Szilágyi utca B/b. 6154 2x1 m tömör fehér faajtó eladó. Haty­tyas sor 55. szám 6150 Hízott sertés és fe­hér mély gyermek­kocsi igényesnek eladó. Tisza Lajos u. 45. szám. 6149 Rövid zongora el­adó. Somogyi utca 20.. Gátiné, I. em. 6118 termesnek pano­i'lxbunda eladó. Partizán u. 18. 1 ». 6116 Magasfény d külföl­di dióháló Igényes­nek, rekamié, na­gyitógép eladó. — Mikszáth Kálmán U. 26., 1/1. 16555 25 mázsa takar­mánycékla eladó. Szabadság tér 7. X6139 2 nagy obb méretű használt kályha és gáztűzhely eladó. Munkácsy utca 10. 6056 Férfi fekete per­zsagalléros télika­bát középtermetre oladő. Alsóváros. Dobó ti. 31. 6063 Márkás festmények (Kézdi Kovács, Ed­vi niés. Dinnyés), háromajtós tölgy könyvszekrény, ovál nagy csiszolt tükör, redőnyös fió­kos írógépasztal — gázkályha, zomán­cos üst eladók. Bo­lyai utca 19., fldsz Vasárnap és hét köznap 6 után. t Elcserélném I. em. szép nagy szobám fáskamrával, szoba, konyha, spelzosért. Lehet új házban ls, egyszoba, összkom­fort. Magas térítés­sel. Hobiártbasa u. 28. Konkolyék. 6178 Belvárosi 3—4 szo­bás, összkomfortért adunk 2x2 szobás, összkomfortost. — (Egyikben bután­gáz). „Gyors" jel­igére kiadóba. 6176 Egy középkorú dol­gozó nő üres szo­bát keres, utca, ud­var takarítását vál­lalja. „Fizetek ls 28 248" jeligére Ká­rolyi u. hirdetőbe. 282648 Egyszobás, elsőeme­leti lakásom elcse­rélném 2 szobásra, Hungáriával szem­ben. Dózsa György u. 16 b„ I. 18. 6621 KiadO szobát kere­sek két férfi részé­re. „Bútorozott" Jel­igére kiadóba. 9102 Kúlönbejáratú bú­tozott szobához fér­fi értelmiségi-"dol­gozó vagy egyete­mista társat kere­sek. „Szeged" jel­igére kiadóba 6164 Leválasztható lak­részt keresek „Új­év" Jeligére ki­adóba; 6169 Költségtérítéssel keres egyszoba, — konyhás. vagy le­választható lakrészt földszinten szerény „Nyugdíjas pedagó­gus házaspár" jel­igére a kiadóba. X6006 Elcserélném kecs­keméti 1 szoba, konyha és mellék­helyiségekből álló kertes lakásom sze­gedi hasonlóért. — Nagy Mártonné, — Kecskemét, Ady E. utca 2. 9816 Egyszoba, konyha, előszobás lakást, vagy levólaszthatót keresek. „Megegye­zünk 28011" Jeligé­re Károlyi u. hir­detőbe. 28011 Magánházban ket­tőszoba, mellékhe­lyiségekből álló la­kásom elcserélném kétszer egyszoba, konyhásért. Csong­rádi sgt. 47. sz. 16552 Leválasztható szo­bát keres költség­térítéssel. „Idős asszony' Jeligére a kiadóba. 61150 Belvárosi szép par­kettás, félkomfortos társbérleti lakásom cserélném egy­vagy kétszobásért, magas térítést fize­tek. „Május" jel­igére a kiadóba. 6160 Két diáklánynak bútorozott szoba kiadó. Lenin krt. 73., kapu alatt bal­ra. 6153 Fiatal tanarsegéd kúlönbejáratú bú­torozott szobát ke­res a Belvárosban. , Igényes 16620'; Jel­igére Károlyi utcai hirdetőbe. 18620 INGATLAN Elcserélném fél két­szobás házamat el­tartásért és kétszo­bás belvárosi laka­sert. Érd. Kormá­nyos u. 16., emelet, vasárnap délig, hét­köznap Deák F. u. 2., zöldségesbolt. 6047 Eladó kisebbszeru ház. Bécsi krt. 16/b. Erd.: Szenthárom­ság U. 43,7). 6182 Figyelem! Szaty má­zon, vasúthoz közel 630 rv-öl szép gyü­mölcsös azonnal be­költözhető, kisebb lakással szabadkéz­ből olcsón eladó. Ugyanott érdeklőd­ni! 2000 n-öl rész­ben szőlő és gyü­mölcsfás, részben vetőföld, vízvezeték többfelé, olcsón el­adó. Jánosszállás állomáshoz öt perc. Cím: Mészáros Lász­ló Szatymaz Kos­suth L. u. 13. 6173 520 n-öl föld gyü­mölcsössel eladó. Újszeged, Kender­gyári út 29. szám. 6186 Jlöziilejek, ügyelem! Balatonszeplakon üdülőnek alkalmas nagy villa 400 n-öl kerttel. 100 méterre a víztől 150 ezer fo­rintért eladó. „Üdü­lő 18628" jeligére Károlyi u. hirdető­be. 18628 iYlakkoserdő sor 44. számú ház életjára­dékkal, hat helyi­séggel eladó. 1B629 Ház lakásátadással eladó. • Petőfítelep, Május 1. u. 55. (X. utca). 5858 Fél ház lakásátadás­sal eladó. Hattyas­telep, Zentai u. 56. Pék. 28230 200 n-öl gyümölcsös házhely eladó. Szél u. 37. Szögi. 28329 Petőfítelep. 58-as u. 1241. számú húz el­adó. 16566 Háromszobás ház eladó. Tápéi sor 44. Gyevi-temetőnél. 16567 Fél ház eladó. Do­bó u. 31. Szankúék. Érd.: vasárnap. 16569 Baktói kertekben egy őszibarackos el­adó. Érti.: Jenéi Il­lés, U.i petőfítelep. 52. U. 1270. 16374 Újszegeden gyü­mölcsös eladó. Érd. Újszegeden, Szőregi út 33. 6066 Petófitelepen a 39. utca 1105. számú ház és tégla eladó. Ér­deklőm: Szt György tér I., házfelügyelő­nél. 6064 Eladó új ház beköl­tözhető lakással. — Gedó, Agyagos u. 19. szám. 6060 2 szobás magánház lakáscserével eladó. Zákány u. 11/a. 6067 Alsóvároson, villa­moshoz közel alá­pincézett háromla­kásos magánház két lakás átadással el­adó. Érdeklődni: Pusztaszert u. 15., fldsz. 2. 8121 Domaszéken ház el­adó Bajai út mel­lett. Érd.: Oldal u. 1/c. 6119 Szoba, konyhás, — kamrás kis magán­házat vennék 25 000­Ig. ötezer forintot néhány hónapi fize­téskönnyítéssel egyenlítenék. Újsze­ged—Szeged perem­kerületén. „Sürgős" jeligére makói hir­detőbe. 32257/M Házi kertjébe ül­tessen gyümölcsfát, bokor- és futórózsat, ribizlit. egrest, mál­nát, fenyőt, tulyót. cserjét. Kapható az Újszegedi Haladas Termelő Szövetke­zet helybeli leraka­tában, Bérkert utca 26. szám. 6120 Eladó vagy bérbe kiadó egy hold szántó a belvárosi temetőnél. Zárda u. 6. sz. 6037 Vennék 2, vagy másfélszobás. össz­komfortos házrészt Belvárosban. — „Csendes" Jeligérc a kiadóba. X3965 Eladó 2 szoba, össz­komfortos házrész. Zárda u. 1. 6046 Magánház eladó — Szőreg, Szabadsag u. 130. szám. 6142 Házhely eladó Pest megye. Szigethalma tanácsháznál, autó­gyárhoz öt percre. Erd. Szeged, Ma­ros u. 39/a. BoldoR Antalné. 6158 Magánház 2 szobás, teljes átadással el­adó. Kecskéstelep, Apatini utca 29. sz. 6112 Eladó beköltözhető kettőszoba, konyha kamra és gazdasá­gl épületekből álló ház nagy kerttel. ­Szőreg, Árpád u. 69. 6109 Menhely utca 5. sz. ház eladó. Tudako­zódni: Zomborl Ig­nácz Zákányszék, í. 251. sz. Kisivánszék megálló mellett. 55 ezerért közmű­ves félház eladó egyszobás, csere­lakással. Osztrov­szky u. 29. szám. Balogné. 6152 30 162 önhibáján kf­vlíl elvált emberi ezúton keresi hoz­záillő leány vagy elvált asszony Isme­retségét házasság céljából. Csak fény­képes levélre vála­szolok. „Szeretetre vágyók előnyben 16561" Jeligére Ká­rolvl u. hirdetőbe. 16561 Férjet keres mű­velt, házias, szép asszony, Jövedelem­mel. „Negyvenestől 18621" Jeligére Ka­rolyi u. hirdetőbe. 18621 A L L A S Figyelem! jhúszhó­napos kisfiámhoz keresek gyermek­szerető, tiszta, nyug­díjas nénikét alkal­mi időre. Jelentke­zés du. 4—5-íg. Ab­ruhámné Szeged, Hobiártbasa u. 19. 6172 Mindenféle háztar­tási munkát válla­lok. „Délutáni órák­ban" Jeligére ki­adóba. 6189 Kétszobás magán­ház fele beköltöz­hető, részletre is eludó. Ugyanott modern új háló havi részletre el­adó. Petőfitelep, IV. utca 174. 6151 Kisebb házat vagy házrészt vennék. „Vagy cserélnék" jeligére kiadóba. 6148 Ujépítésü, nagy ker­tes kettőszoba, össz­komfortos ház be­költözéssel eladó. Újszeged, Asztalos u. 52. 8106 £2122 Udvari új ház. két­Petőfitelep, 36. u. 1050. sz. ház eladó 250 n-ölön. Érd. 18. utca 925. sz. alatt. 6095 Elcserélném Gedó­ban lévő szoba, konyhás lakásomat, gaz, víz, villany van, hasonló ma­kói vagy hódmező­vásárhelyi lakáséit. „Északi körút 18637" jeligére Károlyi u. hirdetőbe. 18637 Különbejáratú bú­torozott szoba ki­adó. Bajza u. 2.. II. emelet 7. 1^38 Szépfekvésű belvá­rosi garzonlakást 2 szoba, összkomfor­tos lakásra cserél­nék. „Szép" Jeligé­re kiadóba. 6110 Belvárosi, földszin­tes garzon vagy Marx tér környéki kétszobás, nem komfortos lakásért keresek egy- vagy másfél, esetleg két­szobás. összkomfor­tos lakást, első emeletig. „Napsuga­ras" Jeligére a ki­adóba. 6089 Két diák, vagy diáklánynak, ma­gánházban különbe­járatú bútorozott szoba kiadó. „De­cember 1" jeligére a kiadóba. 6030 Kétszobás lakást cserélnék négyszo­básra és kétszobás lakást keresek. — ..Készpénz" Jeligére kiadóba. 6623 3 szoba. összkom­fortos, r.enin kör­úti lakásom elcse­rélném hasonló 2 szobásért. „Kifogás­talan" jeligére a kiadóba. 6024 Egy darab kétsze­mélyes Íróasztal el­udó. Békctelep, Ren ael u. 7. tiniiit Egy fűrészporos kályha eladó. Hu­szár u. I. 6671 Elcserélném nagy­méretű szoba, kony­ha, speizos laká­som kétszoba. össz­komfortosra Szege­den. Különbözetet megegyezés szerint vállalom. ..Megfele­lő 16571" Jeligére Ká­rolyi u hirdetőbe. 16371 Elcserélném Kossuth Lajos sugárúton lé­vő nagy szoba, par­kettás, cserépkály­hás, előszoba. . — konyha, speiz. WC, víz, gáz van. hason­lóért, vagy kétszo­básért. lehet új ház­ban ls. Nagykör­úton belül. „Belvá­rosi 28237" Jeligére Károlyi u. hirdető­be. 28238 Különbejáratú bú torozott vagy üres szobát keresek egyedülállő tisztvi­selőnő részére. — „Azonnalra 28238' jeligére Károlyi u. hirdetőbe. 28238 Egy kertes ház két­szoba átadással el­adó. Egyszobás la­kást kérek. Apri­lis 4 útja 22. 28228 Magánház eladó. — Ki skundorozsma, Balajti u. 18/1. X6639 Eladó 3 szobás ma­gánház lakásátadás­sal. Gazdálkodónak ls alkalmas. „Su­gárút" jeligére ki­adóba. 6836 Kettószobás, kertes magánház — szép lakás — cserelakás­sal, vagy anélkül eLadó. Martonosi u. 23. Tanítói kisker­tek. 6634 4 helyiségből álló fél ház gyümölcsös kertrésszel olcsó áron sürgősen el­adó. Beköltözhető. Makkosházi u. 109. 28234 Ház jókarban lévő, életjáradékkal el­adó. Tábor u. 7 b. Forgóné. 6087 Balástyán, Gajgil­nya 95. sz. ház 600 n-öl szőlővel eladó. Érdeklődni Újsze­ged, Zsombolyai u. 10 <b. 6083 Kétszobás új csa­ládi ház Újszege­den eladó. azonnal beköltözhető. Ér­deklődni Újszeged, Töltés u. 4. X6131 Makói kétszobás, — összkomfortos csa­ládi házamat elcse­rélném hasonló sze­gediért. Makó Ma­linovszki u. 21. 6080 Tündér utca 26. sz. kertes ház eladó lakásátadással. — Érd.: vasárnap 9—3. 6126 lakásos, eladó. — Szatymazl u. 3. 18610 Kétszobás magán­házat vennék kész­pénzért. Cserelakás van. „Cserelakás 18613" Jeligére Ká­rolyi u. hirdetőbe. 18613 Magánház kétszo­bás átadással el­adó. Bárka u. - 14. 18625 Gyakorlattal ren­delkező női fodrászt felveszek. Magyar Mihály Kistelek, Rá­kóczi u. 25. x5890 Ailatteny csztési szakiskolát végzett 2 éves gyakorlattal rendelkező fiatalem­ber elhelyezkedne Állami Gazdaság­ban vagy Tsz-ben brigádvezetőnek. — „Állattenyésztői 10611" jeligére Ká­rolyi u. hirdetőbe. 18611 EGYÉB Nemet, angol nyelv­tanítás. fordítás. — Gutenberg u. 26.. tanárnő, 4-től. 6193 H A Z A S 8 A G Szolőoltványok, olasz rizling, hárs­levelű, saszla első­osztály 3.50, másod 1.— Ft fagymente­sen csomagolva azonnali szállításra megrendelhető. Sza­bó Imre Abasár, Rákóczi út 6. 15526 /Gy Morzsa, mák, cu­kor. dió darálás, tiszta, tökéletes, — megbízható. Mor­zsadarálás szerda, csütörtök, szombat. Vadász u. 8. szám. igazolványképek sürgősen Is. soro­zatképek felnőttek­ről is készülnek. Klauzál tér 7. Ki­rakat a kapu alatt. Eladó 195 n-öl te­lek. Sándor u. 40. szám. 6140 Az alsóvárosi is­kolánál kétszobás, mellékhelyiségből álló fél ház lakás­cserével eladó. Ér­deklődni: Csongrá­di sugárúti volt vámház. Lomnlel u. 125. szám. 6136 Körtöltés sor 24. és Baktó. Tölgyfa u. 35. számú házak la­kásátadással el­adók. 6135 Intelligens, lakással rendelkező dolgozó nő lsrne­retség hiányaben megismerkedne há­zasság céljából In­telligens, rendes etm­berrel 40—45-lg. Le­veleket a kiadóba „Lila akácok" Jel­igére. €174 Altalános és közép­iskolai tanulók kor­repetálását Jutá­nyosán vállalom. — ..Tanár" Jeligére a csinost, I ktBdaba' Jó állásban lévő, csinosnak mondott, elegáns magános nő Ismeretség- hiánya miatt házasság cél­jából megismerked­ne 45-ig diplomás férfivel. Házasság esetén autót bizto­sítok. Csak fény­képes. részletes le­velekre válaszolok. „Skoda" Jeligére a kiadóba. 6038 60 éves özvegyasz­szony megismerked­ne házasság céljá­ból 63 évig dolgozó vagy nyugdíjas fér­fivel. Házam, föl­dem van. „MAV dolgozó előnyben 28220" Jeligére Ká­rolyi u. hirdetőbe. 28220 Rajz-festés korrepe­tálást vállalok du. 5—7. Dugonics tér 1. Földes. 6055 n ivat kardigánok, kötöttruhák, pulóve­rek gépkötését vál­lalom vastag fonál­ból ls. Kézikötést vállalok. Vadász u. 4 'a. IT. fi. 6111 Idős nénit vagy bácsit (esetleg há­zaspárt) Ingatlaná­ért vagy lakásért eltartanék. meg­egyezés szerint. — „Békés család" jel­tgére ^kiadóba. 605!) Párhónapos kis­gyermek gondozá­sát lakásomon vál­lalnám. „Gyermek­szerető" jeligére a kiadóba. 6092 Hús füstölését, ser­tésvágd st megkezd­tem. Gutenberg u. 32,. Ürmös. 6129 Rekamié, fotel, ­ágybetét, sezlonlté­szítését, javítását vállalom. Sajka u. 12. Felsőváros. \ Kétszobás magán­ház lakásátadássai eladó. Etelka sor 40. 28242 Újszeged, Fürj ut­ca 15. számú ház és 481. n-öl* kert fele beállított gyü­mölcsössel eladó, vagy elcserélhető budapesti vagy Bu­dapest környéki in­gatlannal. Érd.: szombat délután és vasárnap délelőtt. Kossuth Lajos sgt. 57. I. 2. 28250 Ház eladó lakásét­adással. Petres u. 30. 16557 Kettőszoba. kony­hás, belvárosi la­kásomat. villany, vlz. gáz bent. elcse­rélném pincés ma­gánházért. Ajánla­tokat ..Mindketten jót Járunk 28240" ieligére Károlvl u. hirdetőbe. 28240 Petőfitelepen gyü­mölcsös bérbeadó. Érd. Csongrádi su­gárút 41., em. 6. 16563 Kettőszobás lakó­nélküli ntagáuh.i/ | teljes átadással el- j adó. Ktskundorozs- ! ma. Felszabadulás ! u. 18. 16562 I az 1961es Miiül KAPHATÓ: A POSTÁS KEZBESÍTÖKNEL ES A HIRLAPARCSOKNAL

Next

/
Oldalképek
Tartalom