Délmagyarország, 1959. január (15. évfolyam, 1-26. szám)

1959-01-03 / 2. szám

Szombat 1989. január S. 4 ADÁSVÉTEL ii'ijtjeu jo anu­potban lévó 125 cm< Danuvla Cse­pelt vennék. új­szeged, Jobbfasor 15. 5195 Mást él éves. 280 kg hizó eladó. Pe­tőíltelep II. 17. ez. 5181 180 kg zslrsertés el­adó, felerészben is. Harmat u. 13/a. 5179 Hízott sertések. — varrógép, Ryermek­ágy eladó. sza­badsajté utca 41. 5178 too kg hízott ser­tés eladó. Szécsft utca 21. 5175 Príma 180 kg-os arirsertések el­adók. Tisza Lajos utca 99. 5174 Két db mangalica •slrsertés eladó. — 160 és 130 kg-osak. I'álfl utca 74. sz. 5171 lllxott sertés, 180 kg körüli, eladó. Pálfl utca 82. 6170 Elsőrendűíiö kg^ os sertés eladó. — Április 4 útja 17. 5187 Két politúros Agy. egy tükör eladó. Rákóczi utca 69. 5165 166 kg-os príma /sírsertések el­adók. Pálfl u. 57. 21)0 kilós elsőren­dű hízott disznó eladó. Cím: Alsó­nyomássor 64. sz. 5163 zR kg hízott ser­tés eladó. Dobó u. 63. szám. 5161 világverő rádió — beépített lemezját­szóval eladó. Go­gol utca 14. I. 1. 5159 llúasózó kád. csil­lár, lenvászon el­adó Bajcsy-Zs. u. 23. Ttl 17. 5158 Zálnertéá, fiatal 170 kg körüli, el­adó. Rókus. Fel­támadás utca 28. 5157 Szekrény, vaságy, sportkocsi eladó. Mikszáth Ki u. 4. II. em. 5149 Bontásból kikerült ablakok, tetőpla­fon. faanyag eladó, yyil utca 68. Al­ióváros. Ugyanott egy borjú eladó. 5146 126 kg körüli man­galica elatjó. Pap­rika utca 47. 5142 Kifogástalan valódi nzllbunda, közép­alakra eladó. Ró­mai krt. 24. 6145 Egy 130 kilós hí­zott disznó és há­romnegyed házrész József Attila su­gárúton eladó. — Érd. Hoblártbaaa u. 32. szám. 5144 Hatvan kereszt etetni való polyva, ötszáz kéve azár eladó. Tápé, Deák Ferenc utca 12. 8141 Egy hízott sertés eladó. Halász utca 9. szám. 5138 170 kg sertés eladó. Nyil utca 57. 5136 szekrény és íilg­gönykarnls eladó. Hajnóczy u. 6. I. 8131 Eladó 1 db samot­toa, 90 cm magas kerek zománcozott vaskályha. 1 db 2+1 Philips rádió. Fodortelep, Murá­nyi utca 22. 5129 Hízott disznók 140­től 180-ig eladók. Szentháromság u. 71. szám. 5128 eladó 180 körüli hizó. Juhász, Gyula utca 26. 5127 100 kg körüli hizó eladó. Francia u. 15/b. 5126 5126 Egy db 200 kg I. rendű angol ma­lac eladó, Répás utca 5. 5125 ~F:ladó Luxor tűz­hely (Javítandó), — kisasztal, mosdó­állvány, kai-óra. — női bőrkabát. Új­szeged. Népkerti sor 8 a. 5124 Egy 200 kilós prí­ma hizó eladó. — Bem tábornok u. 20. Na gyék. X5122 300 kéve kukorica­szár eladó. Érd. Marostó u. 27. 5090 fogászati szék. — lábbaj tásos fúró­gép. elektromos hűtőszekrény el­adó- Megtekinthe­tő vasárnap dél­előtt. Dugonics tér 9.. udvarban, Jobb­ra. 5089 Tangóharmonika 48 basszusos, el­adó Püspök utca 11 'a. 5088 Hízott disznók el­adók. Dobó u. 54. 5121 Szalma és polyva eladó Rózsa "tea 10.; Szeged. 5118 mádé egy 5 lóerős motor, üatház, >— szárnyszlvavi^u es egy par 43-es csiz­ma. Újszeged, — Bethlen u. 35. Egy szakszofont keresek megvetel­re. Cim: Juhász Antal, Kismartom utca 23. 3114 HÍZOK, élve. ha­sítva, esetleg meg­osztva eladoK. Sá­rost utea 4. Csong­rádi sgt, végénél. 5112 KUlönbeJáratú bú­torozott szoba ki­adó. Erd, paprika utca 36. 5164 Két dolgozó lány­nak szoba kiadó Január l-re. Újsze­ged, Csanádi utca 14. Ugyanott 2 perzsabunda eladó. 5058 O-veitellnl kapha tó 25 literen felüli mennyiségben — Kontrasziy János­nál, Jóslka utca 1. Szombaton du. 3 ÍHgj 5109 Zongora és Árva 26. számú ház la­kásátadással el­adó. 5108 Eladó Jókarban lé­vő hasznait Slnger szabó varrógép, tűz­hely és kisméretű samottos kályha. • Erd. Bercsényi utca 11. sz., fldsz. 4.5102 Gáztűzhely és mosdókagyló el­adó. Kelemen u. 4,. fldsz. 1 4952 Gyakorló planinót veszek. „Roesz ál­lapotban is lehet" jeligére a kiadóba. 5036 230 kg-on felüli príma zslrdlsznó eladó. Csendes u. 14. 5029 fűrészporos kály­ha eladó. Újsze­ged, Szövö u. 27. Nagyon szép kom­blnaltszoba. étkész­let, kávéskészlet Igényesnek eladó. Hattyú u. 43/a. Magasnyomású fürdőszobakályha eladó. Volt Sár­kány-szálló, Bcn­aslk. som 140 kg fiatal zslr­sertés eladó. József Attila sgt. 134. 5075 Eladók: akasztós ruhásszekrények, modern klhúzhatós ebédlőasztal, kis­ipari gyermekágy, 2 lernls tűzhely, antik ebédlőcsillár, óvodásnak kabá­tok. Megtekinthe­tő vasárnap dél­előtt 8—4-ig, hét­köznap du, 5—7-lg. Szeged, Vasasszent­péter u. 15, b. 5044 Eladó 3 fázisú 1] HP 960 fordulat­számú villanymotor. Érd. Petőfi Sán­dor sgt. Kovács műszerésznél. 140 kg zslrsertés el­adó. Rőna u. 28. Eladók épületgeren­dák, czarúf&k. te­tőléc. hód- és fal­coscserép, padozat­deszka, ajtó. ab­lakok. Szél u. 28 X5062 Megélhetést bizto­sító terménydaráló­berendezés beteg­ség miatt Jogfoly­tonossággal eladó. Érd. Sándor utca 16. szám. Tízhetes berkiihir­malacok, hathóna­pos süldők eladók. Ösz utca 27. Zongora, rövid, ke­reszthúros, páncél­tőkés, eladó. Cím: Rakovszky zongo­rahangolónál. Jósl­ka utca 31. x Eladó hízott serté­sek, 180—200 kg. — Sándor utca 20/a. 4961 10 méteres tanya cseréptető lebon­tásra eladó. Tápé, Brassó utca 10. Uj festett szekrény, egy asztal, két kis fotel eladó. Érd. vasárnap Bakay N. utca 23/a. 170 kg hízott ser­tés eladó. Petres utca 7. Rókusi tó­nál. Sültyesztós Slnger varrógép, kályha, tűzhely eladók. — Ugyanott bútoro­zott szoba kiadó. Vadász utca 2. — Asztalosnál. Nagyon Jó Slnger varrógép eladó. — Erdő utca 10. Fel­söváros. Jó állapotban lévő Ikarus mély gyer­mekkocsi olcsón el-: adó. Jókai utca 4. I. em. Törökék. 250 kg körüli hí­zott sertés eladó. Tisza L°1OS u. 33. Föld és szár el­adó. Csuka utca 33 /a. L A K A S Elcserélném belvá­rosi egyszoba. — konyha, előszoba, éléskamra és egy­szoba garzonlaká som, viz, géz bent, kétszoba. — összkomfortosért. „Belvárosi" Jellgé­re a kladőba. Összkomfortos 2 szobás lakást költ­ségtérítéssel kere­sek. „Márciusra" Jeligére kiadóba. 5166 Házmestert lakáso­mat elcserélném hasonló - egyszoba, mellékhelyisége­sért. Ugyanott nép­rádió és szánkó eladó. Madách u, 15. szám. Szoba, konyhás, — éléskamrás lakáso­mat elcserélnem na­gyobbra. fürdő- és gázhasználat van. 1 lakay utca 18. Kiskunhalasi szép, világos szoba, — konyha, mellékhe­lyiséges lakásomat elcserélném szege­divel. Kiskunhalas, Linhardt u. 21. Csupor József. Eladó kertes kom­fortos magánház. Újszeged, Népkert ser 8/a. 5123 Zoltán utca 19. sz. ház eladó. Érd. Csendes utca 3. __ 5119 Ház eladó gazdasá­gi épületekkel, 2 szobás lakásátadás­oal, valamint Csen­des utca 14. szá­mú magánház tél­ies lakásátadással. Érd. Alföldi u. 9„ fldsz. bal. 5117 Vennék Újszegeden házhelyet Tájékoz­tatást „Rögtön fi­zetek" jeligére a kiadóba. 5116 Sroba, konyha, — kamrás lakást ke­resek térítéssel, — esetleg cserével. — „Vidéki II." Jeligé­re Takaréktár u. Hirdetőbe. Üres szobát vagy társbérletet kere­sek térítéssel. „Új­év" Jeligére Taka­réktár u. Hirdető­be. Elcserélném két­szoba, konyha, — spelzos föbérlett la­kásomat, gáz, vlz bent Jól Jövedel­mező házfelügyelői lakásért, vagy egy­szoba, konyhás, — spelzos főbérletl­ért. Csekély térí­téssel. Bercsényi utca 5/bj Mihálytelek alatt 1091 n-öl föld el­adó. Cím Tanács Illés. Mihálytelek, Nagybercsényi utca 21. szám. 5111 Kertrész, családi ház építésére alkalmas, eladó. Bártfal utca 13. Fodortelepi vil­lamosnál. 5110 747 iTői Ballagl szántó eladó. Érd. Paprika utca 6. Egy hold föld el­adó; Mlhálytelek­hez közel, Csizha­lom dűlőben, vilá­gos utca 17. Alsó­város. 5106 Szentmihályteleki üt mellett 1'/- hold föld eladó. Zászló utca 4/a. 5104 INGATLAN 974 n-ől föld Bak­tól kiskertek mel­lett betonúinál el­adó. Lenin krt. 48. 1. 14. 5192 Nagy családi ház lakásátadással el­adó. Rókusi ff. 222. Rigó utca vége, balra. ' 5116 Telek eladó. Bakay Nándor utca 11/a. Ház eladó és üveg­ajtó. Arviz u. 40. 5183 Jakab Lajos utca 10. számú ház el­adó. Érd. Szent László utca 4/b. sz. emelet. 5184 Eladó 1100 n-öl Jó fekvésű föld Belső­baktóban a baktól kiskertek közelé­ben. Érd. lehet Koszó Jenőnél, — Domaszék 87. Kun­halmi állomás kö­zelében. 3177 Vasasszentpéter u. 13/b. gizámú ház el­adó. 5173 Petőfitelep 24. utca 877. számú ház el­adó. 5169 Kedvező fizetési feltételek mellett, Makkoserdő sor 11. számú ház sürgő­sen eladó. Érd. Dobó utca 63. 6160 Eladó József Attila­telepen Újszeged. Orsóval u, 15. szá­mú ház gyümöl­csössel. Azonnal be­költözhető. Érd. 14. alatt. 5156 Házhelyek és 1 hold föld a Fran­cia-hegyen eladó. Érd. Szatymazl u. 45. szám. 5151 Petofitelep, IV. u. 132. háznak egy­harmada. vagy fele lakáscserével eladó. Érd. 3. ajtó. 5150 Elgdö egy hold el­sőrendű feketeföld. Dorozsma, Felsza­badulás utca 22, 5 hold föld tanyá­val széksóstót állo­más mellett eladó. Szűcs Istvánné, — Mórahalom 218. 5101 Gazdálkodónak al­kalmas ház kétszo­bás lakásátadással eladó. Váradl utca 13. 5100 öröklakás eladó, kettőbe válas-.tható egyszobás, első­emeleti komfortos. Lenin krt; 61., I. emelet 4; Megte­kinthető szombat déltől vasárnap 16 óráig. 4671 Kitűnő pénzbefek­tetés! Szeged bele területi emeletes sarokháznak fele­része jókarban kom­fortos lakásokkal, üzletekkel, lakottan részletfizetésre ls 5r. 000 Ft. Tulajdo­nostól Budapest, — Doháhy u. 78. Trachmanné. Magánház eladó. — kétszoba, konyha, előszoba, mellék­helyiségek, viz,vil­lany, sok gyü­mölcsfa, nagy kert­tel, azonnal elfog­lalható. Csak ko­moly vevőkkel tár­gyalok. Hattyú ut­ca 43 /a. 1206 n-öl föld Mó­raszékkútnál eladó. Barát utca II. 5065 Részletre kétszobás házrész egyszobás cserével eladó. — Érd. volt Sárkány­szálló, Bencslk. . 5083 Ház magasíöldszln­tes. beköltözhető la­kással eladó, vagy szegedi házzal el­cserélhető. Makó, Kölcsey u. 2/b. sz. X5067 Francia utcai ház sürgősen eladó. — Érd. Jakab Lajos utca 3. Bakacslék­nál, az udvarban. X50B5 Eladó Jánosszállá­son l«oo n-öl sző­lő, gyümölcsös, kö­vesút mellett. Állo­máshoz 10 perc. — Lázi-tanya, Szaty­maz 101. Eladó Szőregen, — Rózsa utca 12. sz. ház. H A Z A S S A G e:gyedüi5w^ özvegy­asszony keresi füg­getlen nyugdíjas is­meretségét házasság céljából 60—70 évig. Házam van nagy kerttel. Cím a ki­adóban. 5053 Ingatlannal férjhez menne házias Idő­sebb özvegyasszony, értelmiségi vagy kereskedő özvegy férfihez. „62 évig' Jeligére Hirdetőbe. 35—50 év közötti in­telligens nő Isme­retségét keresem házasság céljából. Leveleket „Intelli­gens 6" Jeligére a kiadóba kérek. X4866 Eladó két hold föld, részben gyümöl­csös, kétszobás épü­lettel, a földnek fe­le is eladó. Ház­helynek, bolgárker­tészetnek is alkal­mas. Újszeged, — Kendergyári út 45. 1200 n-öl szőlő el­adó nagyszéksósi Bénhegyben. Papdi Péter mellett. Érd. lehet Szeged, Sza­badsajtó u. 27. szőreg, Maros u. 25. számú ház sza­badkézből eladó. Kétszobás magán­ház, vlz, villany bent, háztartási árammal; lakását­dóssal eladó. — Szél utca 38 Szeged, Fodortelep, Eperjes sor 16. sz. ház eladó; Érd. ugyanott; A L L A S Perfekt gép- és gyorsirónő elhe­lyezkédne, lehetőleg 8—2. Választ „Gép­író'? Jeligére kiadó­ba. 5158 Könyvkötőt felvesz a Pedagógiai Főis­kola havi 1000—1200 Ft Illetménnyel. — Jelentkezni lehet a gazdasági hivatal 11. szobában, hét­köznapokon 8—12 óráig. Április 4 út­ja 6. 5143 Megbízható bejáró ÍÓÜŐ mindenest ál­landóra felveszek. Smidéliusz. Kálvá­ria tér 5/a. 5139 Bejáró takarítónőt keresek délelőtt 8 -11-ig. Clm dr. Keiss, Csanádi utca 34; Gyermekkórház. 5095 Ilévizl orvosházas­pár gyermekszerető háztartási alkalma­zottat keres azon­nalra. Érd. Szeged, Jósika u. 9/c. fldsz. Szépfalusyékaál. E G Y É R Dugasz fest. tisztít. Tapél utca 7. X5168 Felsőruhát, fehér­neműt, ágyneműt Javltunk. készí­tünk. Siketek és Nagyothallók KTSZ. Tábor utca 8. Mindennemű duk­kozást és fényezést vállalok. Bellér I ászló fényező, Le­nin krt 61. szám. 5130 Kicsi gyerekek gon­dozását villalom. — Horváth Mihály u. 1„ em. 3. 5140 Cserépkályha meg­rendeléseket elfoga­dok az 1959-es év­re. Készítek külön­böző színekben, kí­vánság szerinti tí­pusban és méretben, kandallókat ls. Mi­előbb adja fel meg­rendelését. Cím M6­nus János kályhás, Hmvhely, Szeremlei u. 14. Telefon: 812. Mihályteleki szérüs­kerti gazdaság csőszfogadó és be­számoló gyűlést tart 1956. I; 4-én. vasárnap délelőtt 9 órakor a helyi kul­túrházban. Jelent­kezőket kér a gaz­daság. Mihályteleki szérűskertl gazda­ság. 4990 Idős férfi vagy nő gondozását vállalom ingatlanért Szege­den vagy környé­kén; Választ „Zöld­fenyő" Jeligére Hir­detőbe. Gyermekgondozást fűtött lakásomban vállalok. Bajcsy-Zs. utca 15. 11/12. Te­lefon: 36-46. Angol, német, fran­cia. olasz nyelv mo­dern oktatása. Le­velezés, társalgás, szakfordítás. BaJ­csy-Zs. u. 15. n/15. Telefon: 38-46. Megszűnik az ftszVa Itútépítö Vállalat anyagtelepe a Mara téren A budapesti Aszfaltútépí­tő Vállalat, amely Szegeden több nagyobb utca — igy a Mikszáth Kálmán utca — útburkolatát készíti, az el­múlt években igen sok út­építő anyagot halmozott fel a Marx téri telepén. A te­lep az utóbbi időben, külö­nösen hetipiacai napokon zavart okozott a Marx té­ren. Az egyre növekvő piaci forgalmat akadályozta az­zal, hogy területet foglalt le a térből, azonkívül a te­lepen működő nagyobb ka­zánok füstje kellemetlen volt a környező házak la­kóinak. Mivel a telepen tárolt építőanyag jelentős részét már felhasználták a kör­nyékbeli utak építésénél, sor kerülhetett a Marx téri tárolóhely megszüntetésére. A harmadik kerületi tanács új helyet biztosított az Aszfaltútépítő Vállalat szá­mára a Tisza partján, a volt vasúti hídnál. A vál­lalat a szükséges épületeket elkészíti s a Marx téri te­lepét átköltözteti a volt vas­úti hídhoz. Mivel a térnek ez a ré­sze még kövezetlen, szüksé­ges lenne annak beburko­lása. A városi és a har­madik kerületi tanács most megpróbál anyagi fedezetet szerezni a munkálatokra: ISMERTÉK-E A RÉGI RÓMAIAK A MAKARÓNIT? A makaróni, mint ismeretes, az olaszok nemzeti ele­dele. Az olasz étkezés elképzelhetetlen nagy tányér „maccheroni", „fettuci spaghettf", vagy hasonló tészta­félék nélkül, amelyek népszerűségét elsősorban az ma­gyarázza, hogy olcsók, könnyen elkészíthetők és táplá­lók. Senki nem tudja pontosan megmondani, mikor sze­rezte a makaróni nagy népszerűségét Olaszországban. Eddig úgy gondolták, hogy a XIII. században Marco Polo hozta Olaszországba, aki Kínában ismerkedett meg vele. Erősen megrendítette ezt az elképzelést a közelmúltban P. Mingazzini olasz tudós, aki az „Archeologia Classica" című folyóiratban cikket közölt, amelyben egyrészt be­bizonyította, hogy a makaróni-félék neve olasz és görög eredetű, másrészt, hogy már az etruszkok is ismerték az elkészítési módját. Mingazzini professzor nyelvészeti és régészeti adatokra támaszkodik. Megemlíti az egyik leg­ismertebb etruszk sírbolt (Cerveteri) faldíszítését, amelyen fegyvereket és állatokat ábrázoló képeken kívül háztar­tási felszerelések is láthatók, olyanok is, melyek a maka­róni készítéséhez szükségesek. A professzor ügy véli, hogy mindezek alapján biztosra vehető, hogy már a régi ró­maiak ismerték és szívesen fogyasztották a makarónit A ssülői gondotloKiág 097 kislány halálát •kanta újén napján Gyermek gondozá­sát vállalom. Clm a házfelügyelőnél. Párizsi krt. 44. Eladó kertes ma­gánház lakásátadás­sal. Hattyú u. 42/d. szám. 5194 Szülői gondatlanság okozta gyermektragédia játszódott le január első napján este tíz óra negyven perckor Szegeden, a Párimi körűt l. szám alatt, Tóth Béla laká­sában. Az esti órákban szín­házba ment Tóth és felesé­ge, s minden felügyelet nél­kül hagyták odahaza 17 hó­napos kislányukat. Sógoruk ugyan később hazaért, de eléje már borzalmas tragé­dia tárult. A lakószobát sűrű füst borította, a gyermek­ágyban pedig a még füstöl­gő matracon holtan feküdt az otthon hagyott gyermek. Röviddel ezután megjelen­tek a helyszínen a tűzoltók, Ne felejtse el! F. hó 13-án, szerdán este 7 órai kezdettel kerül megrendezésre a ÖEüüHÍ PCTI a Hungária összes termeiben. Lottó szépe választás, rnhaverseny, asztal-lottó sorsolás. ÜIIHil" Köszönetet mondunk mindazoknak, ldk felejt­hetetlen drága Jó férjem LAKATOS PAL elhunyta alkalmából v4­rágadományaikkal fájdal­munkat enyhíteni Igyekez­tek. Gyászoló család hogy a még paraasas matra­cot eloltsák és megakadá­lyozzák a további lakástüaet. A helyszíni vizsgálat, meg­állapította, hogy a kislány este 8 óra tájban égési se­beket szenvedve fulladt meg a füstben, mert amikor 10 óra után rátaláltak, már megmerevedett. Az eddigi megállapítás szerint vagy az anya, vagy az apa dohány­zott, amikor a kislányt le­fektették, s a cigaretta pa­razsa hullott a gyermek ágy­nemű közé. Ezt bizonyítja; hogy a tűz arról az oldal­ról keletkezett, amerről az ágyazás-fektetés tőrtént. A köreiben nem volt tüzet okozó tárgy, kályha, tűzhely, ahonnét parázs hullhatott volna ki, s így minden bi­zonnyal a szülői felelőtlen­ség okozta a kisgyermek ha­lálát. Kitűnő minőségű színszappanra cserélünk háztartási zsi­radékokat. Szabadiajtó a. 72, szám. Köszönetünket; hálánkat fejezzük kl rokonaink­nak, barátainknak, isme­rőseinknek, valamint a DAV Erőmű dolgozóinak, akik elhunyt férjem ha­lála alkalmával megjele­nésükkel. vtrágadomá­nyalkkal Igyekeztek fáj­dalmunkon enyhíteni. ŐST, Wágner Jenöné éa leánya I'l&dó fél ház kom­fortos X szobás la­kásátadással, alá­pincézve, azonnal. Külön még hozzá I szoba, konyha, istálló, ól és 3 hold Belsö-Baktóban, — bevetve. Érd. In­gatlanközvetítő. — Deák Ferenc u. 22. 5147 Szóregen nagy ker­tes, kertészetre, — gazdálkodásra al­kalmas ház eladó. Vajda utca 37. 5146 Ház 4X1 szoba, — konyhás, fele be­költözhető, eladó. Arvtz utca 4. X5I37 Ház 1070 n-öl szőlő gyümölcsössel el­adó. Katona Jó­zsef. Balástya, — Oszeszék 144. X5135 Szappan­csere mindennap Szegeden Fel­sőtiszapart 32/b, volt mészégetőnél 8-tól 4 óráig, Margit utca 19. szám: 7­tól 2-ig Rákóczi u. 33. egész nap. Cserepes sor, volt téglagyárnál: 7-től 3-ig. Dorozsmán Árpád u. 32. sz. egé6z napon át. uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiimiiiiiii Transzformátor ál­lomásnál 1260 n-öl föld eladó. Párizsi krt. 18. 5134 Bak tóban villamos­hoz 10 perere be­kerített 540 n-öl gyümölcsös eladó. Oah» utea 63. 5133 Szegedi Tüzép Központi Irodája Vállalat átköltözött HAJNÓCZY U. 18. SZ. HÁZ II. emeletére Texti luta lyányát legelőnyösebben válthatja be a Szegedi Ruházati Bolt szaküzleteiben, mert vásárolhat —-——————— Üíiiiiiiíjiji ülüi férfi- és női műbőrkabátot. Uiüi"i":l8 TÉLIKABÁTOT, iijjjpjjj férfi- és női ballonkabátot !!ijjjí:jí!í minden szinben, exkluzív !ii:!iiii!ii —————— »:«:•:•:••: szövetet és selymet, fémszá- üli-T;" :i::::!!!í: ias estélyi ruhaanyagot. KÜLÖNLEGES ARUT csak a Ruházati Bolt szaküzleteiben vásárolhat.

Next

/
Oldalképek
Tartalom