Délmagyarország, 1958. november (14. évfolyam, 258-283. szám)

1958-11-15 / 270. szám

Szombat, 1958. november 15. 4 A I) A S V fc r E E IJór böröndök. va­lamint Íróasztal­készlet bőrből Igé­nyidnek eladó. — Megtekinthető szom­bat. vasárnap 12 órától. Füredi u. 2 , mfldsz. 1. 3363 Jáwa 178-ös kiske­rekes motorkerék­vár eladő. Megte­kinthető vasárnap délelőtt Jósika u. 64. 3866 Modern előszoba* szekrény, ágybetét, konyhnbütor eladó. Kossuth Lajos ngt. 32. 3880 Antik szekrény. — perzsabunda Igé­nyesnek eladó. Mé­rey utca 6. Illő). 6666 Fladó tűzifa. új női kerékpár. Új­szeged. Ráday utca 1/b. 3861 Trágya eladó. Jó­zsef AtUla sgt 106. Bzám. 3"7r> Kettő 3 éves kan­tueslkó eladó. Tá­pé, Széchenyi U. g. saám. 3577 M6ti ÚJ. zzétazed­hetö, mindenre al­kalmas. eladó. 220X 180. Somogyi Béla utca t.. kapuval Bicmben, udvarban. 3878 Fiadé ül kék né­met férfi rnűbőre kabát Maros utca 22. _ Kombin áltszekrény. konyhaberendezés, rekamieáltvány. _ — Bszialusnál kéílcn kapható. AtUla u. 18. *3574 "Ajtó tokkal, asztal, üst hazzal eladó. Szilágyi uteá . t'krósnél. 8873 Veszek mindenféle használt bútorokat, padléaholmlt. — pappál. Mikszáth Kálmán utca 18. X3871 "Kétazemélj es poU­türoe rekamié sür­i'ősen eladó. Ápri­lis 4 Ütji 83 . 3887 riadd két sertés. 6 hónapos, továbbtare tusra. 80 ka Mol­110 r utca 12 . 3868 Hálószoba. sötét­barna. Madonná­kén. Ktelázal eladó, vasasszentpéter u. jre 3188 "Modern komplett rbédlőbútor Hé­nvesnek eladó. — Bercsényi utca 13. II. H. 3383 í db 120x100 hasz­nált dupla ablak, r.00 ül tégla ol­csón eladó. Szél u. 38. szám 3361 "riét príma férflke­rékpár. konyhabú­tor eladó Bécsi krt. 28. 3882 Gáz radiátor fűre ilflszobába. eladó, noeaknt utca 9. — Trecr. 3583 Eladó fekete fér­fi télikabát, tiszti rsizma 41-es. kis­ipari mélykocsl. — Erd. Újszeged, Szé­kely sor 3. 3346 Vaságyakat. búto­rokat. lábbeliket vásárolok. Borosa József utca 18 3833 Kiadó férfi szabó­gép. női varrógép, « pár mag-léree. — Boross József utca 18. szám. 3154 Bontásból kikerült ajtó. ablak. tető, plafon-faanyag el­adó Nyíl utca 88.. Alsóváros X3S43 Használt szllbundát vennék. Telefon: 32­no isi mellék. — Földes!. 3541 1.2 lóerős vil­lanymotor. berugós 100-Rs Sachs eladd. Szűcs. Cserepes sor 17 3640 UJ eslkóbunda, női télikabát erős alak­ra, dunna, mosdó­szekrény eladók. — Frd. Londoni krt. 12.. rmelet. Szom­bat déltől vasárnao 2-lg. .3637 Névnapra lehér bor 35 litertől árkedvez­mény. Veresáca u. 38. 3933 Jonathán, marking. Dellcious. 30 falta Rytlmölesfa vadcse­meték előnyösen beszerezhetők, ló­vémén Is mrgron­delhetők: Dombi Ferrne faiskolájá­ban, Algyő. Horgo­sl út 13. é« loraka­tában Hmvhely, — szent István tér 14 szám. x Szép fotelágy el­adó. Londoni krt. 18 .fldsz. 1. 3331 Hnlózzoba, konyha­bútorok. chédlóazek­rénvek, ágybetét el­adó. Bakay Nándor utca 34, 3810 Fladó rézűit, üst­ház, hundíirlpő fére rirlnö. székek. — Kölcsey utca 11. T 7 3328 Eladó férfi és női Irhabunda. allR hasznait. Lajta u. J. 3527 Egy modern. re­kamié* hálószoba­bútor. fehér caem­pégett tűzhely és konyhaaszta! el­adó. Bartók Béla tér 9. szám. II. cm. Nagylvánné. 3824 Jól felszerelt, be­járatott zöld Pan­nónia eladó. Szent­háromság utca 20 3811 Sötét dlöfaszinre lestett kombtnált­szekrény eladó. •— Petőfi Sándor sgt. 68. udvar 1. Mol­náfék. 3820 Motorkerékpár, 128-ös. új, bejára­tott. olcsón eladó. Újszeged, Csanádi Utca 10. .3819 Eladó Kifogástalan fekete férfiöltöny, mélv gyermekkocsi. Osr.trovszky utca 9. aomoséknál. 3817 ágybetét, férfi fe­keto télikabát el­adó veresács utca 13. 3816 360-es Jáwa motor­kerékpár kifogásta­lan állapotban el­adó. Oogol U. 3. 3612 110 kg hízott sertés. 20 q bíró gumls­kocsi eladó. Rákó­czi utca 28. 3610 Egy samottos és egy dobkályha el­adó. Bokor u. l. 3800 Orion rádió, vllág­vevö, zenessekrény­nyel. tölgyfa mázsa, ltOO-As. táskaírógép eladó. Attila u 16. II. Jobbra. . 3868 Hosszú bőrkabát. — táakagramoron. tlrea zenes r.ekrény eladó. Hóna utca 7. 3481 Bélyeggyüjteményt, régi levelezést, tö­mvgbélyegat ves2ék. Falus bélyegkeres­kedés. Kelemen u. 4. szám. 3375 Hármas előszoba­szekrény. gáztűz­hely. csillár, autó­geizer melegítővel, stelázsl, polcos szekrény, asztal el­adó. Sztálin sétány 1. fldsz. Eladó 350 cm" oldal­kocsis terepjáró, — üzembiztos Puch. Borosa József u. 4. Ball. Vitrin Igényesnek eladó. Tábor utca 8. Délután 13—8-lg. Bőrkabátját festes­se. Javíttassa Csor­dás börruhakészltő mesternél, Szt Mik­lós utca 7. Felső­város. x Leánderék, szép na­gyok helyszűke mi­att olcsón eladók. Németh kovácsnál, Algyőn. Kaiór-kályha. tűz­hely és rakott tűz­hely felszerelés. — függönykarnls. fali­órátok eladó. Kos­suth Latos sgt. 56. Kiváló szép valódi szllbunda, konyha­szekrény eladó. — Bocskai utca 14. I. 1 altó. Használt épületge­rendák eladók. Pa­eslrta utca 16. Egy nagyméretű gyermekágy, 43-as sevróeslzm-i eladó. Pálfi utca 32. sz. Terményduráló, :vi kalapácsos 38 HP villanymotorral, tel­jes felszereléssel, üzemképe.s állapot­ban (Jogfolytonos­sággal ls) eladó. Műszaki Anyag- és Gépkereskedelmi Vállalat. Szeged. >­Tábor Utca 8. Egy samottos kis vaskályha eladő. — Széeai u. 34. Zománcos kályha Igényesnek eladó Brüsszeli krt. 22/b. Eladó férfi télika­bát, átmeneti ka­bát. ruhák, cipők és egyéb holmik. Ju­hász Gyula utca 10.. emelet. _ Áteresztő egyenge­tő gyalugép szalag­fűrész 2 lóerős mo­torral eladó. Tápéi •or 44. Kútkarlka-sablon, 80 cm átmérőjű. 13 alátéttel éa Meidln­ger vaskályha el­adó. Arany János utca 9/b. Kárpitozott ebédlő­Szék (hat). politú­ros asztal. szek­rény. tálaló (ebéd­lői kiskredenc). tol­lette (tükör nélkül) eladó. Dózaa Gy. utca so, Földest. 3300 EpUletfa, tetőléc. — batoncaerép és vá­lyog oladó. Szeged, Hattyastelcp, Psn­caoval u 88. szám. 3603 6 db választási ma­lac eladó. Teréz u. 36. szám. 3501 Háromrészes szek­rény nnyy tükörrel Igényesnek eladó. Hétvezér utca 28 a. emelet. 3000 8 db fotelváz ql­ndó. Somogyi utca 10.. fldsz. 2. ajtó. 3499 tgy kerékoár don­góval eladó. Róna U. 3. Raüics. 3498 Irhabunda 10—13 éves gyermek re­zéére eladó. Petófl Sándor sgt. 14. st L em. 2. altó. Lab­dy. 6496 Modern hál6S20ba­bútor eladó. Meg­tekinthető vasárnap egész nap. petőfi­telep VIII. 434. 3493 Olaaz faj fácánka­kasok eladók. Jobb­fasor 15.. du. 2­től. _ 3481 Szép hosszú bőr­kabát alacsony alakra és egy le­mezjátszó rádió 1500 Ft-ért eladó, sür­gősen. Viktor Hu­gó utca 5. sz. Ház­felügyelő; 3487 Hálószoba, bledere mayer. diógyökér, intarziás, eladó. — Megtekinthető du. 1—5-ig. Eszperantó utca 2. 3483 12 személyes ét­készlet, márkás. — Eterna karóra el­adó. Széchenyi tér 7. II. em. 30. 3472 lll-es Kalórekályha eladó. Vasárnap 9— l-ig. Kiss Ernő u. 3., kapu a^jitt. 3470 Egy nagy mosó­teknő éa egy nagy dézsa eladó. Újsze­ged. Töltés u. 55. 3468 Eladó egy szép ágy és asztal. Erd. Püspök u. 7. ,1(66 Vasutas bunda, — mestercselló. rádió eladó. Takaréktár u. 2.. kapu alatt. 3. ajtó. 3484 Robogó, betegség miatt sürgősen el­adó. Nádas utca 18.. emelet. 3461 6 személyes zsolnai porcelán étkészlet. 6 személyes kávé­zókéstlct. klhúzós asztal. 4 hajlított szék eladó. Kapás, Makkoserdő sor 26. 3460 Kombináltszekrény eladó. Bártfal utca 5. szám. X348B Körpáncélos rövid fekete zongora el­adó. Lenin krt. 55. 3459 Eladó azép fekete férfi télikabát, kö­zépmagas alakra. — Haláaz. Juhász Gy. utca 4., emelet. SP Ikarus mély gyer­mekkocsi olcsón el­adó. Jókai utca 4. 1. em. Törökék. Középtermetre feke­te női télikabát ol­csón eladó. Párizsi krt, 43/b. em. UJ típusú Danuvta motorkerékná . alig használt, eladó. — Tóth. Párizsi krt, 34 c. Generálozott kis­lámpafejes Danuvla motorkerékpár el­adó. Tolbuhin sgt. 67. Magyart. x Jú állapotban lévő Gudlln-féle tűzhely eladó. Hámán Ka­tó utca Z4. 3379 Eladó 17,3 motor­kerékpár oldalko­csival, olojtengá­lycs hajtókocsl, — zsákoló vastalylga. nagy suba. kocsi­ponyva. Hétvezér utca 19. 3414 Eladó nyárfaoszlo­pok, házizsír. lüs­tölt szalonna, sö­tétkék férfiöltöny. Liliom utca 11. — Kiss. 3411 Eladó cca 220 kilós ralrsertés. Meg'e.­kintnető Pacsirtául. 13. szám. 31111 Deszkának, lécnek, gerendának való nyárfák eladóit. — Április 4 útja 48. 9, ajtó. 3409 Nagyobb szükség­letre káposzu3zel(í­gép eladó, paprika utca 4. 3103 ötszáz kllogrammas mázsa és seprűl'.ö­tól'elszcrelés eladó. Retek utcg 16. 3 Nylonharisnya át­kötögép eladó. — Arany Jánoa utca kötődő. Modern diófa kom­klnáltbútor és ét­készlet eladó. Ju­hász ayula utca 19. mfldsz. I. Rézbográrs. dob­kályha, ablak, asz­tal, kis Stngcr var­rógép. pánistokok, hajlított székek es egyéb háztari.iei dolgok eladók. Kis­tlsz* utca 4. ApUUUdeííscU Uj kéthengeres ha­rlsnyaátkötőgép el­adó. Cim a kiaüo­ban. 3435 Uj kanapé rekamié eladó. Rákóczi u. 88. szám. 3)36 Tuskózott tűzifa ée dió eladó. Temos­várl krt. 42. 34AB Csemege- és O.ire szőlők. gyökeresek a legkiválóbb faj­tákban és fekete­rlbizll eladó. Tole­kl utca 1. 3446 Eladó 1 használt konyhabútor. 1 db vaságy, 1 nagy mo­•óteknő. Petres u. 38. nzám. 3412 Hegedű tokkal el­adó. Kiss Kinő u. 3.i házmesternél. 3453 LAK < « Szoba, konyhás la­kást magas térítén­sel keresek „Bár­nol" Jeligére a ki­edóbá. 3891 '/ongorahasanálattal albérleti szobát ke­reaek ágyneművel, külön szoba nem szükséges. „Tanuló" jeligére a kiadó­ba. 3394 Elcserélném buda­örsi 1 szoba, össz­komfortos lakáso­mat (busz-megálló­nál) szegedi kettő­szobás lakásért. — Frd lehet telefo­non 22-73. 3587 Bútorozott szoba ki­adó. PulCZ U. 3/B. 3540 Fiatal értelmiségi házaspár bútorozott szobát keres. Cim a kiadóban. 3542 Egyetemista társat keresek bútorozott szobába fürdőszoba­használattal Rigó utca 25. 3534 Szegediek. figye­lem i Elcserélném modern szentesi la­kásom szegedi ha­sonlóért. Cím: Szen­tes) Hirdetőben. Elcserélném kertes magánházban lévő. kettőszoba. konyha. éléskamra és egyéb mellékhelyiségekből álló lakásomat ket­tőszoba, személyzeti szoba, vagy három­szoba, összkomfor­tosért magasfőld­Bilntlg. A ház meg la vásárolható. A házat egyedül la­kom. Kecskeméti u. 17. Egy- vagy kétszobás lakást keresünk minden megtérítés­sel. „Sürgős" jel­igérc Takaréktár u. Hirdetőbe. Parkettás szoba. konyhás, főbérletl lakást cserélek — „Utcai" Jeligére a kiadóba. 3505 Bútorozott sz,oba ki­adő. Bajcsy-Zs. u. 23. II. 11. 3483 Különbejáratú egy szobám elcserélném hasonló szegediért. Cim Makói Hirde­tőben. x Elcserélném ni em. nagyobb méretű egy­szobás. összkom­fortos lakásom na­sonló kisebbért. I. emeletig. ..Napos ol­dal" Jeligére kiadó­ba. 3457 Fiatal műszaki ér­telmiségi keres bú­torozott szobát, le­hetőleg „Központhóz közel" jeligére Hir­detőbe. Belvárosi szobát vagy garzoniakéit térítéssel keresek. „Csere ls lehetsé­ges" Jeligére Híre detőbe. Egyszobás, kony­ha, mellékhelyisé­ges. jószágtartasos lakásom elcserél­ném kétszobás. • ­összkomfortos la­kásért, költségtérí­téssel. Erd. József Attila sgt .87. 3415 Szoba. konyhás, házmesteri szép la­kásom elcserélném íőbérletiért. Béke u. L szám. Elcserélném emele­ti egyszoba, kony­hás lakásomat ha­sonlóért. „Mielőbb" Jeligére Takaréktár u. Hirdetőbe. Bútorozott szoba kiadó 2 férfi ré­szére Hernyós u. (Móraváros). Tisza Lalos utcai gazdálkodásra al­kalmas magánhaz­ban lévő egyszobás, összkomfortos laká­somat elcserélném belvárosi összkom­fortosra. vagy taa­konyhásra. „E'ső emeletig" Jeligére Hirdetőbe. Kétszobás. gázas lakást cserélnék egyszoba, előszobás lakásért. ,.Gá*. Vl6 rontos" Jeligére Ta­karéktár u. Hirde­tőbe. II A t, INGATLAN Maganháztrak fele­része lakáscserével olcsón eladó Vág utca 7. 3586 Újszegeden félkész állapotban lévő hagy ház 400 n-öl kerttel eladó. Erd. Asr.ln­los UtCa 12. 3588 Gyálal-réten 2400 n­ö) föld eladó. Ba­rát utca 15. sz. 3595 Magánház szoba. — konyha, kamrán, el­adó. Tolbuhin sgt. 56. 3581 o«s»y nőid löla ki­adó, 1285 n-öl el­adó a Feltértó mel­lett. Erd. Párizst krt 17. 386673 Magánház, kúlöiv­bejáratú feleréS2e lakásátadással el­adó. Petőfitelep 52. u. 1279. 3569 Szép telek sürgő­sen. Jutányos áron eladó, Teréz utca U/a. 3557 Eladó 5 hold főid. József Attila sgt. 110. 3360 Elcserélném Kisso­ion 2 hold szőlő és szántóföldemet kertért vagy nem építésköteles ház­helyért. Erd. Va­sasszentpéter utca 14 /a R S. 3359 Magánház, lakását­adással eladő. Bé­ketelep. Érsekújvári utca 4. 3538 Jókarban lévő ház 1,-kásAtadással el­adó. Tápéi U. 46. 3556 Házhely Újszegeden villsmos mellett, — bélés nélküli bun­dakabát. táskagra­mofon eladók. Pá­rizsi krt. 19. Nem megosztható fél, ház lakását­adással és 715 n-öl szántó eladó. Érd. Csomlknál. 3554 Föld 1252 n-öl a Tóth-finánc-féle földból eladó Sze­ged, Répás U. 22. 35441 Kaszás utca 5. sz. ház, és tollnemű el­adó. Érd. Répás u. 24. 3547 Magánház Újszege­den 2 szobás, kom­fortos. gyümölcsös­sel részletfizetésre is eladó. Bővebbet Gutenberg u. 31. 3545 1764 n-öl szántóföld sándorfalvi úton, — Városhoz közel bér­beadó Zárda utca 6. szám. 3544 Háromszobás szép magánház felerész­ben eladó Megbe­szélés Szeged. Jó­zsef AtUla sgt. 111. 3168 Azonnal beköltöz­hető családi hat Petőűtelepen 6. u 297/b. szám. 1 szo­ba. konyha. mel­lékhelyiségekkel. — egy has&nált taka­réktűzhely. álló ru­hafogas eladó. Erd. Borbás u, 14. 3426 Eladó Szatymazon 1V« hold szólő. gyü­mölcsös beköltözhe­tő lakó- és mellék­épülettel. Hétvezér utca 19. 3413 Arvfa utca 34, sz, ház kétszobás la­kásátadással fele­részben ls eladó. 3412 Ház eladó. Érd. Bo­ros József utca 37. Fodrásznál. du. négytől. 3433 Magánhág, Korda soron lakáscserével eladó. Érd. Móra utca 3 l/a. 3147 Ház eladó, főútvo­nalon, villamosmeg­állónál. lakásátadas­sal Dorozsmán, — Petőfi utca 10. X3435 Kátal-közben 200 r­Ö1 telek eladó. Sze­keres u. 3. 3104 Gyálaréten két Hold szántó eladó. Kis­faludy utca 9. 3502 újszegeden, a híd­nál házhely gyü­mölcsössel igényes­nek eladó. Erd. Székely 6or 11. — Gyárfás. 3494 Egy emeletes ház lakásátadással el­adó. Gazdálkodó­nak ls alkalmas. — Üstökös u, 12 /b. 3492 Baktóban, műút, autóbuszmegállótól 200 méterre 652 n­öl kert. 40 termő gyümölcsfával, lele szántó, eladó. Erd. Feltámadás u. 27. 3490 Eladó egy hold föld Hattyas-düló­ben. Érd. csantavé­ri utca 1. 3460 Eladó háromszobás ház kétszobás, össz­komfortos lakás át­adásával, teljes köz­művekkel ellátva. Újszeged, Rózsa F. sgt, 36. szám. 3479 Fladó kétszobás ú] magánház, beköltöz­hető Pozsonyi Ig­nác utca 16/b. 3177 Belvárosi négyszo­bás. összkomfortos családi ház nagy kerttel eladó. Cim a Idadóban. 3476 Beköltözhető ház el­adó. Petőfitelep, — Pápai u. 18. (volt IX.) 3171 Magánház eladó. — Szeged, József At­tila .sgt,. 94. 3463 Ssép kis magánház azonnali beköltözés­sel eladó. Megtekint­hető Vasárnap egész nap. Móra u. 30 a. 3463 UJ 250-rs Pannónia eladó. Lenin krt. .14 Illyés, Istállólrágyát vásá­rolok kettőszáz má­zsáig. Borral flzu­tek. Érd. Doma­szék 263 . Bénák cipésznél. 3396 Bór zlppzáros i ít­éld és hosszú ka­bát. kifogástalan fehér kályha eladó. Lenin krt. 73.. I. 5, 3134 Ged ónéi, Seimeci u. 14. 193 n-öl sarok­telek eladó. Érd. Április 4 útja 8. Máténál. _ 3455 Magánház Petófite­Icpen azonnali la­kásátadással gazdál­kodásra alkalmas 256 n-öl kerttel el­adó. villamoshoz és autóbuszhoz kö­zel. Érd. Pille utca 33. Domonkos. 3454 Ház lakáscserével sürgősen eladó. — Üstökös u. 8. I. emelet 1. Fladó 1480 n-öl sző­lő. gyümölcsös. — szántó Jánosszallá­eon kövesüt mel­lett. vasútállomás­hoz 10 Pere. Érd. Szatymaz 101. Lá­?i-tanya. lláz egy hold föld­del. egy házhely. Jó állapotban lévő szek­rények és toalett­tükör eladó. Érd. szőreg. Gőzmalom utca 14. Keresek fél vagy kis magánházat élet­járadékkal vagy ha­vi 500—800 Ft rész­tétre. kevés „Kész­Pénzt is fizetek" Jeligére Takaréktár u. Hirdetőbe. Bodomoldalon a mu­útnál 1 hold föld eladó. Érd. Újsze­ged, Asztalos utca 17. A Főfasor vé­génél át Jobbra. 3139 Zászló utca 6 /a. ház eladó. Érd Laj­ta utca 8. Udvari fél ház la­káscserével eladó. Terét utca 38. 3536 Eladó zákányszé­ken Bullás-hegyben 835 n-öl szántó és Domaszéken Szél­pál-hcgybcn 1023 n-öl szóló és trá­gya. Érd. Szeged, Fűrész utca 3. 3535 I.akónélküll beköl­tözhető kétszoba, mellékhelyiségből álló ház sürgősen eladó. Francia u. 6 szám. 3529 Ház eladó lakását­adással, gazdálko­dónak alkalmas — Minden elfogadható árért. Távol utca 12. Tud. Dobó Utca 18. 3822 zöldfáskútl dűlő­ben 1900 n-öl szán­tóföld eladó. Kis­kundorozsma. Pe­tőfi Sándor agt. 30. ' X3598 4 hold szántó ki­adó vagy eladó. — Felsőtiszapart 8. 3591 Nagykörű tnál 2 szobás, nagyon jó családi ház. ' gyü­mölcsöskerttel el­adó. Tud. Fodor­telep. Lőcsei utca 19 3526 Fertő dűlőben 2'/« hold föld elköltö­zés miatt olcsón eladó. Veresács u. 27. 3518 974 n-öl szántóföld Belső-Baktóban, al­győi műút szélén eladó, gyümölcsös­nek megfelelő. Le­nin krt. 48. I. 14. 3013 Baktóban, villamots­hos közel, betonút mellett gyümölcsös eladó, megosztva is, vagy feléből kiadó. Táncsics Mihály u. 3/a. II egyetemmel szemben. 3390 Magánházat vennék kétszobás, összkom­fortost, 150 ezerig. Nagykörúton belül, víz, villany, gáz le­gyen. „Télen" jel­igére Hirdetőbe, Gazdálkodónak ja alkalmas ház eladó. .Takab Lalos utca 10 Sltözködjön sportosan! Spúrtruháza ti aáiárt rendez a BAJNOK sportszerbolt (Kárász utca 10.) hó 19-től 30-ig. 300c v ?,10 A sportruházati vásár alkalmával nagy ^ % u*** | 1 böróöl ,p6 VSf^ss K^ziyilk, sálak, kor­csolyák, ródlik bösé­laszlékbun a köveiké- ges választéka áll a ző cikkekből vásárol- vásárlók rendelkezésé­hat: 9 re. »»•- Vi. 0 Budapesttől 50 km­re nagyközségben, nemzetköti útnál háromszobás házam gyümölcsössel el­cserélném újszege­dlért. vagy szege­diért. Cím a Hlr­detőben. . Szegeden egy há­romszobás. beköl­tözhető. összkomfor­tos családi házat veszek. Cim a Hlre detőbgfi. llodoni-oldalon 1 hold föld eladó — Erd. Dobó, u. 31, I Szatymazi vasútál­lomástól 10 percre 1280 n-öl sZölő el­adó. Érd. Szeged, Dózsa György utca ». I. 6. Ház eladó Katona utca s. Ugyanott hálószobabütor el­adó. Ház eladó Gyulate­lep. Va6Utas sor 3. szám lakásátadás­sal Villamoshoz kök zeh Kiadó 100 n-öl föld Kénvtelen dűlőben, 1 db Kalórekályha, teremfűtésre Is al­kalmas. Pásztor u. 38. Turjánban 250 n-öl gyümölcsös eladó. Érd. Retek u. 1/b. A L L A 1 NOI hivatalsegédet helyettesítésre fel­veszünk. Jelentkez­ni Délmagyarország Lapkiadó Váltalat, Klauzál tér 3. ÜlTlversál képesíté­sű, nagy gyakorlat­tal rendelkező ker­tész elhelyezkedne, esetleg más mun­kakörben i». Ctm Kiadóban 3550 Honvédségnél volt nyilvántartó és ve­gyesanyag szémvlvö, hasonló munkakör­ben fizikai munká­ra elhelyezkedne azonnal, esetleg óva­dékkal. Baráth. Bo­ross József u. 11.t trafik. 6476 Személy- és tehere gépkocslvezetől iga­zolvánnyal rendel­kező gépkocsiveze­tő plhelvezkedne. — „Vidékre ls" Jeligé­re Hirdetőbe. HAZASSAG 62 éves, magános iparos. berendezett lakással: állással nősülne 45—55-ig állással, vagy In­gatlannal rendelke­ző növel, fényképeB levelel. öreg lányok előnyben. „Hulló falevél" jeligére ki­adóba. 3538 34/16S Ipáros meg­felelő társaság hiá­nyában keresi azt a becsületes, sze­rény. korban hoz­záillő leányt, aki csendes otthonra vágyik Csak fény­képes levelekre vá­laszolok. „szőkék előnyben" jeligére Takaréktár u. Hir­detőbe. Társaság hiányában 32 éves, csinos, in­telligens nő házas­ság céljából megis­merkedne 35—40 évesig intelligens, komoly férfivel. — Vasúti alkalmazott előnyben. Lakásom van. Kalandorok kíméljenek. „Ne várd a májust" Jel­igére Takaréktár u. Hirdetőbe, 37 éves, elvált, üze­mi dolgozó férfi há­zasság céljából meg­ismerkedne magá­nos nővel. klntk lakása van. Fény­képes levélre vála­szolok. „Ül év" jel­igére Takaréktár u. Hirdetőbe. jabb szenzáció aBöngészboltban Ismét kapható az 1.70 Fl­ns PIPERESZAPPAN. /ománrozótt kályhák 5— 11 százalékkal csökkentett árban. uo voltos villanyizzók 1.10 Ft Nfii dlvattáskák nagy Választékban leértékelt áron. II. rendfl zomáticrdények. I'ol.vó Itn 20-a után a le­értékelt játékok árusítása út készletekkel folytató­dik. 83 éves magános öz­vegyasszony házas­ság céljából meg­ismerkedne dolgozó; vagv iparos férii­vel. Házam van. „Unom a ma­gányt" Jeligére Ta­karéktár u. Hirde­lőhe. 26 éves Iparos fiú megismerkedne há­zJuwáR céljából ren­des leánnyal. Le­veleket „Őszirózsa" Jeligére Takaréktár u. Hirdetőbe. b U V E II ^•Moaaaaau DtVátpulóverck, kardigánok gépi kö­tését vállalom. — Vastag fonálból Vadász utca 8 (á. n. 6 idős, magánoR sze­mélynek lakásért nyugodt életet biz­tosítok. Értesítést Fazckasné. Somogyi utca 9. kérek. Kisebb-nagyobb gyermekek gondo­zását vállalom. Vá­radi utca 31. 3580 Bentlakássai, fizetés­sel és ellátással ke­resek 3 éves kis­lányom mellé, ház­tartási munkában Jártas gyermelffize­rető nőt. Jelentkez­ni „Családtagnak te­kintem" Jeligére a kiadóba. X3578 Szőrme, irha. bőre kabátok alakítása; Javítása és festése. Ozv. Bányai JAnou­né Szeged, Orosz­lén utca 3. szán}_ Pianínút sürgősen bérbe vennék. Cí­met és ajánlatot „Zongora" Jeligére a kiadóba. 3523 Háztartási élelmisze­rét élelmiszerdaré.­lóval daráitassa, — tiszta, tökéletes, — megbízható. elő­nyös. Hétfő, kedd, péntek délelőtt mák darálás villannyal kisebb-nagyobb mennyiségben. Va­rtász utca 3. 3475 Keresek egy egye­dülálló 50—60 év kö­rüli asszonyt a reg­geli órákra sürgő­sen. Ugyanitt eladó egy 10 hónapos és 7 db három hóna­pos malaé. Róna u. 3 igám 3484 irhabunda, bőrkabát és mindenféle szőr­més áru alakítása, javítása, festése, — tisztítása - Mérték­utáni msgrendelé­eek készítése. — Sz.űcsiparl KTSZ Szeged. Kossuth L. •Bt. 34. X uyertnekszeretó Idős nénit keresek délutáni órákra. — Erd. vasárnap Sze­ged. Londoni krt. 1.. III. cm l. ör­dögii. 3443 Klós, gvermekszere­tö nőt kisebb ház­tartás vezetésére felveszek. Szekeres utca 14. 3603 Fodortelepen tél háztelek eladó. Erd. Eperjesi sor 8. sz: Rekamié, fotel, mat­rac, sezlon, ágybe­tét készítését, lavl­tását vállalom. S­ka utca 12. Dudás kárpitos. Rádió, lemezjátszó, magnetofon, elektro­mos műszerek Javí­tásai. átalakítás ga­ranciával. Karolyi Ui Lakwer. Házi varrónő ajánl­kozik, kabátok var­rását vállal la — ..Pontos" jeligére Hirdetőbe. Tangóharmonika és máa hnngszerlavi­tás Stelner hang­szerkészítőnél. So­moevi utca 19 Rnngyszőnyegszö­vést hozott anyag­ból vállalok. Ko­nyérhéjat veszek. Róna utca 7. 3482 Irattár­kezelésben és vele kapcsolatos ad­minisztrációs munkában jártas személyt azonnalra keres a Szegedi Ruhagyár A felejthetetlen férj, apa, nagyapa testvér * GULACSI JÓZSEF müszakt vezető 1958. no­vember 14-én életének 62. évébeh elhunyt. Temeté­se novetijber 18-én fél 11 órakor lesz a rókusi te­mető ravatalozóiéból Gyászoló család Törpeharcsa* beszeg kapható Kossuth IITSZ halcsar­nokábar. hídnál egész nap, vasárnap délig. Ruszlinak és olajoshalnak való kg­la 3.50 Ft. Mindazon jó Ismerősök­nek és barátoknak, akik férjem, édesapank és nagyapánk temetésén meg­irlentek. fájdalmunkat ví­rágadományaikkal enyhí­tették, pzúton mondunk köszönetet. Kalmár-család

Next

/
Oldalképek
Tartalom