Szegedi Néplap, 1957. február (2. évfolyam, 26-49. szám)

1957-02-16 / 39. szám

Dongó-motorkerékpárok sebesség­(okolásának speciális beállítása, Csepel-motorkerékpárok henger csi­szolása. elektromos Ivhegesztés, mindennemű gépek szakszerű javí­tása Fekcte-motorflzemben. Llgel utca 22. Telefoni 48-06. (Postás Kujtűroühonnnl szemben). Fehér sportkocsi eladó, Üstö­kös u. 6. Tilt, 301(1 1 db 123-ös príma állapotban levő Csepel motorkerékpár el­adó. Tolbuchin sgt. 69. 294,1 Egy 3+l-es rádió eladó. (Ge­dót Rokkenttelep), Lomnlcl u. 29. Cukorkakészftö gépet megfele­ld hengerekkel vennék, vagy bé­relnék. Endródy József, János­halma. 2007 Eladó 1 db 140 kg körüli hí­zó. Árvíz u. 22. 39)3 Újszegedl templom mellett vil­laszerű ház eladó. Beköltözéssel. Erd. Székely sor 12. 3092 Hálószoba, diófa színre festett, ú], eladó. Fclsütlszapart 23. 3091 Bcrugós Sachs vastag gumik­kal, príma állapotban eladó. Szappanos utca 5/b. KAUalék. l-'cmcslszolókat felveszünk, és Jókarban levő Íróasztalt vásáro­lunk. Zákány u. 44. szám. 3000 Német, angol nyelvtanítás, cló­készltés állumi vizsgákra. Guten­berg u. 26. tanárnő. 2—4 között. Ruhafestés, vegytisztítás há­rom, gyászfestés egy nap alatt. Király, Dugonics tér 1. 29« Szónycgjavltás, szegés, alakl­tas, rojtozás, tisztítás, befejezés. Szőnyegjavttó, Dugonics tér 1. Magános férfi bútorozott szo­bát keres március l-re. Juhász. Telefon: 23-70. 2932 Gázzal dlsznópörzsölést válla­lok. Zákány u. 60. 2*37 Gyermek mellé elmenna gyer­mcksz.crctő nő. Kossuth Bajos sgt. 43., magasföldszint 4. •-.939 Egy ruhás fehérszekrény, nagy dívány, fehér vaságy, tükör márvány lappal, 2+1 vllágve/ü ládló eladók. Megtekinthető va­sárnap délelőtt 9—délután 2-ig. Szépné, Moszkvai krt. 11—13. 29J9 500 cm' JAP motorkerékpár riadó. Erd. szombat, vasárnap. Petőit Sándor sgt. 69. 2940 Hálószobabútor (komplett) és egy gyermek sportkocsi eladó. Kazinczy u. 6, II. 9 . 2909 Elcserélném budapesti, VII. ker. 2 szobás, hallos lakásomat szegediért, 2 szobásért. Erd. le­li t Kelemen u, 7. szám, a szál­lás-gondnoknál, vasárnap reggel - uiatul, hétköznap délután 4 órától. 2094 \ iiágvevő rádió eladó, Teréz u. C. 2993 .'•zekrények, Icltünő gázsütő el­c.lo. Kölcsey u. 6. emelet 6. 3011 v llianymotor na/1 Hl' megöí­r. aüól eladó. Bodor villanysze­re lő, Kölcsey u. 2, 2997 orfon vllágvcvö lemezjátszó:; í dió, lemezek eladók, Dugonics ter U. II. 10. 2990 Eladó kts magánház lakásat­ndassal, gyümölcsös kerttel. Új­szeged. I,úvölde út 122. Busz­megállóhoz közel, Erd, Móra u. 11. emelet. 2993 Parkettás szoba, konyhás nagy mellékhelyiségből álló kevés lak­bért! lakásom elcserélném na­gyolt bért, megegyezéssel. Ugyan­ott kétszemélyes kanapé reka­mié eladó. Gogoly u, 23., ma­gasfldsz. S. 2977 S—< Purh Igényesnek, príma állapodban eladó. Megtekinthető Szt. István tér 14, szombat, va­sárnap délelőtt. 2960 Eladó 125-ös teleszkópos Cse­pel. Erd. szombat, vasárnap. Mó­ra utca 21/a. 2943 Gyermekek gondozását vállalóra. Teréz u. ÍJ. I. 1. 2941 Baktól gyümölcsös feliből ki­adó. Erd. Móra u. 31/a. 2943 125-ö» lemezvllláa Csepel el­adó. József Atilla krt. 7. 2010 Egy világos hálószobabútor el­ndó. Tápéi u. 46, Törköly György. 2925 Eladó kifogástalan 12S-ös mo­torkerékpár. Mihálytclek, Fel­szabadulás Ut 98. 2923 Bőrkabátját alakíttassa vízhat­lan bőrpuhító festéssel. Csordás bőrruhakészltőnél, Szent Miklós u. 7. Felsőváros. Elcserélném szegedi kétszobás belvárost lakásomat budapesti hasonlóra vagy egyszoba, hal­losra. Telefon: 32-40. DEYESiilC Permetezők, üstök, szeszfőz­dék készítését, javítását szaksze­rűen készítem. Csúcs rézműves. Vásárhely sgt. 14. Szegedi Férfiszabó Szövetkezet képzett szakmunkásokat és egy elsőosztályú nadrág-szabót fel­vesz. Jelentkezés Francia u. 22. Eladó egy dupla ú) rekamié, 2 fotellel és 2 székkel. Érd. és megtekinteni lehet Újszeged, Kállay fasor 44. mindennap du. 4-től. Tandari István. 3013 Nemes gyümölcsfák, téli, nyá­ri almafajták, őszibarack, sárga­barack eladó. Varga, Szt. György u. 1. Bcrkslr koca 7 fiával eladd, vagy elcserélhető hízóért. Szent László u. 13. Csemege és borszőlő, 2 éves hazat gyökeres, legkiválóbb faj­tákban eladó. Teleki u. 1, Eladó háromlakásos ház. Francia u. 26. Krepp, színes gumitalpú cipők, gumicsizmák, kerékpárgumik, nylon, vásznas esőkabátok javí­tását szakszerűen vállalom. Ke­mény, Bajcsy-Zstllnszky u. 11. Eclsővároson 2x1 szobás ház eladó, lakáscserével. Erd. Bécsi krt. 2. Balognál. Kislányomat tanulónak adnám, megegyezés szerint, egy gyer­mekágy eladó, Jakab Lajos u. 16. I. 35. Beköltözhető magánház víz, vil­lannyal eladő. Erd, vasárnap Brüsszeli krt. 10/b. Orion 4+1 törpeszuper eladó. Juhász Gyula u. 19. magasfldsz. 2. Kétszobás magánház eladó. Felaővároa, Tápéi u. 49. Erd. du. 2-től. Egy kat. hold föld eladó. Mi­hálytelek mellett. Erd. szombat, vasárnap. Szécsi u, 34, Alsóvá­ros. 3014 Zöldfa u. 3. számú ház lakás ­átadással sürgősen eladó. 1 db 123-ös export Csepel el­adó. Lenin u. 5. fldsz. Bozóck. Három helyiségből álló üzlet­helyiséges lakásomat elcserélném kétszoba, komfortos, vagy egy­szoba, összkomfortos lakásért. Jóslka u. 1. Szakali. Magánház beköltözéssel sür­gősen eladó, kétszoba, összkom­fortos és egy kombinált szoba­bútor igényesnek eladó. Szilléri sgt. 34, -n <»i«M«' Kiszombor, Holt-Maros és bü­goesl kőhidnál 1400 négyszögölt! szántó eladó. Erd. Szegedi Tü­zép. Faragó. Bótejelö hasas kecske takar­mánnyal együtt olcsón eladó. Csillag tér 15. Dobónál. Világos tömörfa politúros há­lószoba eladó. Megtekinthető szombaton egész nap. Pusztaszeri u. 26. fldsz. Eladó 2 kts hold föld, tanyá­val, Szegedhez 2 km-re. Római krt. XI. 3015 Eladó beköltözhető magánház. Fctőfltclcp II. u. 37. Világos, száraz ( méteres üzlet­helyiségemet elcserélném laká­sért. Lcchner tér, Füredi u. sa­rok. Bejárónőt keresek minden napra. Jelentkezni vasárnap Liszt U. 19. Nagy istálló használatra ki­adó, vagy bérbeadó. Csaba u. 16. Rózsához ls értő kertésznek Füvészkert mellett levő 609 n.-öl gyümölcsös felesben kiadó. Erd. Dóm tér 4. Király, lakás 9—10 óráig. 3654 Magánházban levó szoba, kony­ha, spelzos lakásom kerthaszná­lattal, több gyümölcsfával elcse­rélném, belvárosi, szép szoba, konyha, spelzosért. Ugyanott egy rekamié eladó. Menhely u. 3. sz. Gyufagyár mellett. 2446 Berkei gyorsmérlegeket, moto­ros fürészgépet keresünk meg­vételre. Mezőék, Móra Ferenc sétány 3. sz. Telefon: 20-13. Ház eladó. Gyümölcsösért vagy szőlőért ls elcserélhető. Erd .-po­rosa József u. 27. fodrásznál. . Az EM. Csongrádmegyei Álla­mi Építőipari Vállalat keres azonnali belépésre vizsgázott szakácsot. Jelentkezni a vállalat központjában lehet, Szeged. Bocskai u. 10—12. Külső-Baktóbaii 1 hold 800 n.-öl föld eladó, vagy bérbe ki­adó. Erd. Alsóvárosi ff. 81. Ren­dezőnél. Mübor férfikabát középtermet­re, kifogástalan állapotban eladó. Megtekinthető: Deák Ferenc u. 20. II. em. 1. Kutyát és fiatal macskát vesz a Gyógyszertani Intézet, Beloian­nisz tér 12. Eladó egy gyermek-sportkocsi és egy világvevő rádió. Csong­rádi sgt. 1. Mérlegképes íökönyvelőt keres Szövetkezet. Részletes ajánlato­kat: Postafiók 118. kérjük. Értesítjük üzletfeleinket, hogy szappanfőző részlegünk f. hó 18­lól Csuka u. 8. szem alatt foly­tatja működését, ahol háztartá­si zsiradékot szappanra cseré­lünk. NIVO Szövetkezet. Újszegeden a Lövölde úton 600 n.-öl föld fele, kétéves íól­dieperrel. Fiatal Iákkal telepít­ve, eladó. Erd. Ingatlanközvetí­tőnél. Építőiparba férfi segédmun­kásokat keresünk. Jelentkezni lehet Csongrádmegyei Tatarozó és Építő Vállalat, József Attila krt. 61. irodájában reggel 7—9-lg. Egyszoba, konyhás lakásom elcserélném kétszobás, konyhá­sért, ráfizetéssel. Kollárné, Szűcs u. 14. Vennék lakáscserével házat tízezer forint készpénzzel. Töb­bit havi ötszáz forinttal fizet­ném. „rontos fizető" Jeligére a kiadóba. :>005 21 éves dolgozó fiatalember megismerkedne házasság céljá­ból hozzá Illő dolgozó nővel. Címeket kérek „Orgona" Jeligé­re a kiadóhivatalba. 2955 Komoly vidéki nő, magános nő mellé elmenne, ldsebb ház­tartás vezetését vállalom. „Vi­déki" Jeligére kiadóba. 2986 Férjhez menne főbérletl la­kással, nyugdíjképes állású, 3 éves, csinos, magEStermctü, dip­lomás nő, magastermetű férfi­hez. Teljes cimü levelet „Ka­landmcntes" Jeligére a kiadóba kérek. 3833 Diplomás nő, megértő értelmi­ségi élettársat keres. „Állásban vagyok" jeligére kiadóba. 2881 Házasság céljából megismer­kednék 38—45 éves férfivel. ;,Öz­vegy" Jeligére kiadóba. 2801 Németül, szerbül, románul jól beszélő Intelligens férfi szállo­dai, gyógyintézeti, üzemi, vagy egyéb vállalati portásnak ajánl­kozik. „Agilis" jeligére a kiadó­ba. 2841 Középkorü nő megismerkedne 50—55 év körüli, jómegjelenésü, Józanéletíi férfivel. „Házasság nincs kizárva" jeligére, Takarék­tár u. 8. Hirdetőbe. 59 éves, nyugdíjas, 4 hold föld­del, 400 öles gyümölcsös, fa­lusi, modern lakóházzal. 12 ezer forint készpénzzel rendelkezem. Ismeretség hiányában keresem hozzám illő gyermektelen, ma­gas, jó megjelenésű, háztartás­ban helyét Jól megálló özvegy nő Ismeretségét. Későbbi házas­ság céljából. Értesítést „Máju­si" jeligére a kiadóba. Kalan­dorok kíméljenek. 2814 48 éves özvegy, dolgozó nő mfegismerkedne ugyanolyan ko­rú Iparos, rendes férfivel, házas­ság nincs kizárva, „Márciusi" jeligére. 3913 Csinos, 32 éves, lakással ren­delkező, elvált, dolgozó nő meg­ismerkedne hozzáillő férfivé'. ..Házasság lehetséges" Jeligére. Takaréktár u. 8. Hirdetőbe. Nyugdíjas nő férjhez menne 55 évesnél idősebb férfihez, ki­nek Szegeden lakása van.1 Vidé­ki házam eladnám és Szegedre költöznék. Leveleket „Intelligens legyen" jeligére a kiadóba. 2805 Házasság céljából keresek egyedülálló, özvegy iparos fér­jet. középkorút. „Tavasz" Jeli­gére kiadóba. 2916 Kossulh Lajos sgt. 70/a. 3 sza­bás magánház eladó, 2 szobás cserével beköltözhető, Erd, az Ingatlanközvetítőnél. 2941 Festett hálószoba eladó. Zsó­tér u. 3/b. Erd. vasárnap. 2942 Vllágvcvö nagy rádió, 7+2, na­gyon igényesnek 3000 Ft-ért el­adó. Marx tért bérházak 3/7. I. cm. 1. 2946 6 HP. Kormik állóhengres benzinmotor és egy 160-as Cse­pel eladó. Vigh motorszerelő, Sándorfalva. 3909 Kisipari, keveset használt mély­kocsi, strapakerékpár eladó. Ti­szai, Deák Ferenc u. 2. féleme­let. 2949 Gyakorlott műszerészt állandó munkára felveszek. Szántó mű­szerész, Kiss utca. 2947 Egy kazal kévés here eladó. Tá­pé, Munkácsy u. 1. 2150 Egy pitvarosl anyakoca eladó. 22-én fial. paprika u. 12. :95l Ház eladó! 2 szobás magánház eladó. Ungvári u. 12. Fodortelep. Szőlő tanyásblrtok Zákányszé­ken eladó vagy résziből kiadó. Érd. Háló u. 9. 2958 Epitésl faanyag, vasablak, tó, nagy láda eladó. Petőfite­lep XI. u. 3. 2954 Mahónia palánta több ezer, erős, ültetésre eladó. Újszeged. Szőregl út 56. 2956 Jóállapotbe.n levő fehér mély gyermekkocsi eladó. Osz u. 76, o. Müstoppoló, Ugyeskozú nőket, stoppoláera megtanítok. Hajnó­czy utca 5. U953 Szoba, konyha, spelzos lakást keresek térítéssel. Dugonics u. 38. szám. 2959 10 család méh lapozó kaptar­ban eladó. Újszeged, Kállay fa­sor 82. 2961 Beköltözhető magánház eladó. Petőfitelep 13. u. 809. sz. Eladó 220 öl Dallagitó és 110 öl föld házhelynek, kertészetnek alkalmas. Kálvária üti kötélgyár­nél, villamostól 2 percre. Alföldi u. 9. Nyárt. 2963 Magánház eladő. Cserelakással. Malom u. 8. szám. 2951 Egy világvevő rádió, gyermek sportkocsi eladő. Csongrádi sgt 1.- 23G5 Eladó ház, tehermentes, lakás­átadással. petőfitelep I. u. 3. sz. Gyála községben eladó 500 n.­öl házhely. Érd. Újszeged, Lö­völde u. 15. 7367 Egy jóállapotban levő 303-as Méray Puch motor eladő. Har­mat utca 26. 2968 4+8 vtágvevő rádió, csehszlo­vákiai lemezjátszó, egy lóerős villanymotor satupaddal eladó. Móra u. 36. 2949 Eladó 125-ös Csepel motorke­rékpár. Bőrkabát. Jósika u. 31. Lakatos. 2979 Elcserélnénk belvárosi három­szobás lakásunkat hasonló négy­öt szobásért, vagy kétszer két­szobásért. Költségtérítéssel. Dó­zsa György u. 9. II. 6. 2971 Korai eperpalánta eladó, ven­nék használt tüskés drótot 30 kilóig. Érd. reggel 8-ig. Kossuth Laios sgt. 8. II. 11. 2972 Eladó elsőrendű női kerékpár, egy ágy, több bútor. Érd. Vidra utca 8. Házfelügyelő. 2173 2 öl szalma eladó. Harmat u. 3. Alsóváros. 2971 359-es 4 ütemű motorkerékpár, 1 hajlított vázú női kerékpár el­adó. Vajda u. 18. 2975 Igényesnek fehér, mély, kisipa­ri gyermekkocsi eladó. Cserz y M. Utca 9. 3974 Nagyobb mennyiségű trágya eladó. Békettlep, Hosszú u. 29. szám. 2979 Eladó tókarban levő rekamié. Tavasz u. 4. I. 4. 2989 Keményfa hálószobabútor 11­adó. Kossuth Lajos sgt. 32. fldsz. bal. 2981 sn—90 kilós zslrsertések cl­sdók. Bútorozott szoba két fér­finek kiadó. Bem tábornok u. 20. S2ám. 2942 Fényképezőgép eladő: " kab' Lajos u. 16, emelet. Bugyinszki­né. 2983 Igás paripalő eladő. Sánőor u. 16. szám. 2954 125-ös Csepel motorkerékpár, príma állapotban eladó. Széche­nyi tér 16. Házmesternél. Kizá­rólag vasárnap 10 órától 14 óráig. 2980 Újszegeden 400 n.-öl házhely eladó. Erd. Szeged, Kossuth L. sgt. 21. Házfelügyelőnél. Erd. de. órákban. Középtermetre egy üj szürke bőrberl férfiöltöny eladó. Újsze­ged, Bethlen u. 27. Kéri József. Erd. vasarnap délelőtt. 2988 t+1 rádió eladó, olcsón. Sze­ged, Tarjántelep 3/a. Bal. (Gedá). Veszek gyümölcsöst sürgősen! Fehérnemű varroda. József At­tila krt. 38. fldsz. 2. 29:11 Eladó búzaszalma és leveles szár. Vásárhelyi sgt. 44. .2992 Eladó Újszegeden 2 házhely­nek alkslmas gyümölcsös. Érd. Attila u. 9. szám. Házfelügyelő­nél. Láncborona Javítását és ké­szítését vállalom. Tóth lakatos, Földműves u. 31. 2926 2 db festett ágy. 2 éjjeli szek­rény és toalett-tükör teljesen új, eladó. Erd. délelőtt. Vásárhelyl­né, Francia u. 18. 2850 Rongyszőnyegszövés hozott anyagból 10 Ft méterenklnt. Ró­na u. 7. 2878 2 db duplaszárnyas ablak 14Cx 100. eladó. Petőfitelep VTI. u. 384. szám. 2874 Egy db 140—150 kg körüli fia­tal hízott sertés eladó. Csonka u. 16. 2873 180 kéve elsőrendű kukorica­szár eladó. Dobó u. 28. Szeged, Alsóváros. 2868 Eladó 2000 kéve szár nagy­mennyiségű takarmányrépa. Ket­tő darab nehézsúlyú hízott ser­tés. Pásztor u. 49. 2866 Egy jókarban levő mély gyer­mekkocsi eladó. (Ikarus). Vidra u. 4. 9-től 12-ig délután 5-től 7-ig. magas fldsz. 2 csengetés. 2665 Üzemképes 100-as Mátra ter­ményért, süldőért, pénzért el­cserélhető. Újszeged, Hátszegi sor 5. 2364 Eladó egy lgásló. Pancsovai i. 5. szám. Hattyastelep. 2863 Fehér gyermek sportkocsi el­adó. Zomborl u. 11. szám. Kecs­késtelep. 2862 3 szobás, összkomfortos laká­somat elcserélném két egyszo­básért, vagy kétszoba megosz­tottat 1 szobásért. Érd. vasár­nap és hétfőn egész nap. Gu­tenberg u. 26. II. em. 11. 2861 Eladó Gyálaréten kisüti dűlő­ben másfél hold föld, 100-as le­mezvlUás Csepel motorkerékpár, príma állapotban. Röszke, Fel­szabadulás u. 142. 2664 Sáffcr-féle fodrászüzlet kiadó vagy eladó. Petőfitelep 6. u. 241. 1 szoba, konyha, speiz. előszo­ba, kertes ház eladó. Újszeged. Orsovai u. 17. Erd, vasárnapi 11 délelőtti órákban. 23.73 Elcserélném debreceni köz­pontban levő szoba, konyha, kamra, fáskamra, villany bent lakásomat szegedi hasonlóért. Körúton belül. Clm: Oláh Irma Debrecen, Mester utca 4. szám. Szőlőt két-három holdat épü­lettel vasút mellett veszek, Rá­kóczi u. 16. 2843 Vennék kefés egyfázisú 226 voltos motort, szivattyúval. Víz­csövet 5/4—6/4-es 2 colost. Kom­losy szerelő. Kálvária tér 6. Te­lefon: 29-74. 2811 Eladő 22 hektőllter Jő homoki sillerbor és 1 használt lőcsösko­csl. Domaszék, Feketcszél 216. Biczók János. 28'19 Zöldfáskúti dűlőben 2900 n.-ói szántó eladó. Rákóczi u. 16. 2843 Nyárfa, fenyő, épületanyagnak alkalmas, kitermelésre ela.ló. Patakyné, Domaszék, állomás­nál. 2818 250 cm> használt állapotban le­vő Csepel motorkerékpárt kere­sek megvételre. Petró Ferenc, Újszeged, Középfasor 48. 2786 600-as nagyteherbírású tehor­rendszámos generálozott három­kerekű BMW sürgősen eladó. Csákváry, Szentetornya. 1702 RÖVIDEN FELIIOS, ESŐS IDO Várhatö Időjárás szomba­ton estig: erősen felhős ülő, sokfelé eső. A hegyekben havazás. Mérsékelt, inaid megélénkülő dé'.nyugall­nyugati, a Dunántúlon északnyugati szél. Az élr.za­kal hőmérséklet nem válto­zik. n nappali hőmérséklet n elsősorban nyugaton csök­íj !tcn­l' Várható legmagasabb nap­pali hőmérséklet nyugaton ! 4—7, keleten 7—10 fok kö­f ZÖtt, !_ " 1957. február 18, szombat MOZI Szabadság: Délután 8 éa i óra­kor: Az én felelősségemre. — Komán film (február 20-lg). Vörös Csillag: Délután fél 6 és fél 7 órakor: Azokban a napok­ban. — Nyugatnémet film. Fáklya: Délután 9 és 7 óra­kor: Ali baba. — Francia film. (Csak 18 éven felülieknek!) (feb ruár 17-1-1 EPITOK MÜVELODESI OTTHONA (Szeged, Kossuth Lajos gt. 63) Eladő kísérlet. (Angol fim). Előadások kezdete 5 és 7 óra. NEMZETI SZÍNHÁZ Este 6 órakor: Lakmé. — Ka­tona J. bérlet, KAMARA BÁBSZÍNHÁZ (Hungáriával szemben) Este 6 órakor: \ szabin nők elrablása. , SZAKSZERVEZETI TANACSADO SZOLGALAT A Szabad Szakszervezetek Csongrád megyei Szövetsége ta­nácsadó szolgálatán nta Mengyán l'ál és Hegedűs Jenő fogadja a dolgozókat, délután 13—16 óráig, a Szakszervezeti Székházban, (Tolbuchin sugárút 14.), ÁLLATORVOSI INSPEKCIOS SZOLGALAT Szeged város területén í 1957. február hó 16-tól február hó 23-lg este 6 órától reggel 4 | óráig (vasárnap nappal is) első­segély és nehézellés esetére lns­pekelős Palotás Ovula állami állatorvos. Lakása: Partizán u. 7. Telefon: 18-91. Az állatorvos kiszállításáról a htvö fél köteles gondoskodni. — Ügyvédi hír! Dr. Hollosy Sándor ügyvédi irodáját Szeged, Hunyadi tér 23. alatt megnyitot­ta. Tel.: 37-65. — Táncmulatság lesz ma este a Ságváritelepen. A Magyar For­radalmi Ifjúmunkás Szövetség ságvárltelepí intéző bizottsága, farsangi tánccslélyt rendez a le­lép kultúrotthonában ma esti' 8 órai kezdettel. A reggel 4 óráig tartó táncmulatságon részt vesz­nek a mlhályteleki és alsóvárosi fiatalok ls. Építők Művelődési Otthona (Szeged. Kossuth Lajos sgt. 03.) Tánc: délután 5—10-tg. — Teljes kapacitással dolgozik a Szegedi Cipőgyár export rész­tege február 12-től. Anglia asz­szonyat számára készítenek lú­sarkú szandálokat és papucsci­pőket, Ma farsangi bál Ma este 6 órai kezdettel ren­dezi meg nagy jelmezes farsangi ! bálját a Magyar Forradalmi If­júsági Szövetség szegedi szerve­zete a szukszervezeli székházban. A bál réggel 4 óráig tart. Az előreláthatóan nagyszám­ban megjelenő fiatalokat a nép­szerű lUlnuis-lánczenekar szóra­koztatja, ezenkívül szépségver­seny és „Sziv küldi" leszi vál­tozatossá az eslet. Farsang! ál­arcokat a helyszínen is áiusfla­nak. A farsangi bálon kívül a szo­kásos vasárnap esti táncot is megtartják, délulán 5 órától este 11-ig. X Köszönetet mondunk azok­nak a rokonoknak, ismerősök­nek, munkatársaknak, akik sze­retett férjem és édesapánk, Pál Béla temetésén fájdalmunkat enyhítették. Gyászoló család. Fájdalommal jelentjük, hogy drága Jó feleseg, anya, testvér és nagyanya, KATZ SANDORNE sz. Fürdők Margit 65 éves korában elhúnyt. Temetése folyó hó 16-á:i 1 órakor. Belvárost temetőbe helyezzük örök nyugalom­ba. Gyászoló család Finommechanikai Javító Vállalat új telefonszáma: A Kláramajori Állami Gazdaság f. hó 18-6n, hét­főn délelőtt 9 órakor éves CSIKÓARVERÉST tart a szentesi mázsaház­nál. x FUVAROZTASSON tehergépkocsival, kényelmes, gyors, megbízható. 9 73 tonnától 6 tonnáig az ország egész területén minden­nemű szállítást vállalunk. Forduljon bizalommal Fuvarvállalő Irodáinkhoz. 42. sz Autóközlekedési Vállalat, Szeged, Marx tér 19 —11. Telefon: 43-33, Í2-70, Kirendeltségeink: Szentesen, Telefon: 150. — Hódmezővásárhelyen, Te­lefon: 24. — Makón, Telefon: 7. Keresünk általános adminiszt­rátorokat, csak príma munka­erők. Kézírásos, részletes ajánla­tokat „Szövetkezet'! Jeligére Magyar Hirdetőbe, Takaréktár u, 8. szám. Haz eladó lakásátadással, Erd. Móra u. 35. 3867 Eladó kisebb kombinált szék­lény. Érdeklődni vasárnap 2 órától. Ballagltó sor 42. 2786 Mélykocsi eladó, vagy női ke­rékpárért elcserélhető, megegye­zéssel. Takaréktár u. 8. III. 24, Egy Uj típusú Orion világve­vő normál és mikrobarázdás le­mezjátszóval egybeépített rádió eladó. Kossuth Lajos sgt, 81. fldsz. 4. Urbánék. 284U Eladó ház Szőregen. Vajda u, з. Gazdálkodónak ls alkalmas. Elcserélném belvárosi udvari azoba, konyhás lakásom, a város külső részén hasonló nagyobbért, ráfizetéssel. Aradi vértanúk te­re 3. szám. Prlskln. 2834 9 hónapos süldő eladő. Érdek­lődni szombaton délelőtt és va­sárnap egész nap. Bárka u. 15. Kopánrs 10 dűlőben 5 hold ön­tözött föld eladó. Erd. Szenti, Hrnvhely, Felszabadulás u. 31. Három éves kortól gyermekek 1 nappali gondozását vállalom, t Kertes magánházban, Nádas u. 16. szám. 2621 Egy sezlon eladó. Szivárvány и. 15. Érdeklődni vasárnap. 2819 590 cm" Indián oldalkocsis mo­tor eladó és egy keveset hasz­nált gyermekágy matraccal, Ka­tona J. u. 4. 2887 Egy erós párasztkocsí eladó vagy könnyebbért elcserélhető. Világos u. 16. 2929 123-os Csepel motorkerékpár eladó. Prima állapotban, keve­set volt használva, Mihálytetok, Kisvasút u. 3. 28'JG Elcserélném egy szoba, íás­kamrából álló lakásomat, disznó­ól van, egy kis szobáért, lehető­leg a körúton belül. Erd. dél­után 3-661. Cslkné, Vásárhelyi sgt. 71. 2883 Egy kisipari fehér mély gyer­mekkocsi eladó. " -eged, Rózsa Ferenc sgt. 85. szám. 2870 Rádió igényesnek, kézi szövő­gép, vételük, üveglapok, Vol'.jt­landcr fényképezőgép eladó. Kelemen u. 7. cm. 6. 2869 Sárosvölgyi kútnál 2400 négy­szögül, Csonka hegybe 410 n.-öl, Bodomt dűlőben 1435 n.-öl föld eladó. Erd. Szeged, Füzes u. 21. CentrAl-Boblnos szabógép. egy fürdőkád eladó. Szt. Miklós u. 4. Bitc. 2809 Eladó 1 és fél hold jóminősé­gű föld. Baktó, Oncsa-telcp. Erd. ugyanott. Jenel. Gyálaréten Telefonos dűlőben 2500 n.-öl föld, leveles szár el­adó Kisfaludy u. 39. 2993 109-as Sachs-motor és egy Standard rádió eladó. Petőfit:­lep. VII. u. 3C8. 2034 Üjszegedi szoba, konyhás, ker­tes lakásom elcserélném szegedi szoba, konyhás, lakásra. Nagy S. Újszeged, Kállay u. 13. (Zöldke­reszt mellett). 2900 Szegcdi 1 szoba, konyhás, fás­kamrás lakásomat elcserélném budapesti hasonlóért. Párizsi lcrt. 34/a. I. em. Barta. 2901 Tetőfedő: Cserép, palafedést, javításokat vállalok. Szécsi An­tal, Alföldi u. 17. 28J9 Középkorú nőt a déli órákban másfél órai munkára felveszel;. Jelentkezés vasárnap 9-től. Dc.ik Ferenc u. .18. I. 3. 2998 Kerékpár gyermek részére, külföldi, feles, eladó. Deák Fe­renc u. 18. L em. 3., vasárnap 9-től 12-1 g. 2397 Szőregl határban ártézikútas tanya eladó. Szántást vállalok. Rákóczi u. 28. 2893 1200 n.-öl föld Cslzik dűlőbe eladó. Mihálytelcknél, Bécsi krt. 34. Báló. 2896 Eladó jövedelmező gyümölcsös. Újszeged, Ingatlanközvetítő Iro­da, Takaréktár u. 3. szám. 2892 Óriási belga bakkal pározta­tok. Hasas és anyanyulak el­adók. Anrills 4 útja 14. 2911 Megvételre keresem ..Mazas" II. kottát hegedűre. Földműves u. 8. 2910 Eladó egy hízott sertés, 13.)— 140 kg. Pásztor u. 39. Alsóvá­ros. 2910 Egy Jóhnngú rádő eladő. Má­tyás király tér 9. 2908 BUzaszalina trágyáért eladó, vagy pénzért. Kaszás u. 15. 29.1 500 cm1 zündapp oldalkocslval orlma állapotban eladó. Érd. Ré­vai utca 3. 2912 Eladó szár. fehér cékla, kuko­rica, parasztkoesi. két hám, nyolchónapos süldő anyakocának | alkalmas. Kecskéslclcp, Zombort U. 20. 2914 Eladó 1 hold föld öthatomnál. Taríánban 65 n.-öl. Erd. Barálh U. 18. 29.3 2 szobás, szőregl magánházam elcserélném újszegedl vagy gedlért. Érd. Szeged, Bem tá­bornok u. 7. nációk. Fürdőszoba berendezés, tané­In ajtókat megvételre keresek. Kókai Pál. Szatymaz 470. 2915 Női és férfikerékbár. német gyártmán" Szél u. 36. Belvárosi egvszoba, konyhás lakásom elcae-'w"u c szoba, komfortosra. Ráfizetéssel. Szt. Is'ván tér 5. sz. Kiss Rózsa. Nagy nehé2 zslrdlsznő. esetleg felerésze eladó. Alsónyomás -or 60. szám. 2917 Duola nece ágyterítő, 150 cm mosóteknő eladó. Tímár. Hatosl u. 89 'a. 2921 8 hónapos fel farkaskutya el­adó. Szabadság tér 2. 2920 2 db 125 cm1 Csepel olsŐ-híisó teleszkópos. keveset használt motor eladó. "Mhálytelek, El­szabadulás ti. 95. 2922 189 kilós hízott sertés fele el­adó. Petőfi Sándor sgt. 43. Cson­káéknét. 29»! I begyen 3'30 ért SZEGEDI NÉPLAP A Magyar Szocialista Munkás­párt szegedi lapja Szerkeszti: a szerkesztő bizottság Szerkesztőség: Szeged. Móra Ferenc sétány 19. Telefon: 33-35 és 30-03. Kiadóhivatal: szeged, Klauzál tér 3. Telefon: 31-18 és 33-00 Terjesztik a megyei postahivatal Ilii laposztálya éa a hírlapkézbe­sítő postahivatalok Szegedi Nyomda Vállalat Felelős vezető: Gabnai János

Next

/
Oldalképek
Tartalom