Délmagyarország, 1955. december (11. évfolyam, 282-307. szám)

1955-12-03 / 284. szám

OELWIGrilRORSZlG Szombat. 1955. december S. MTÁHDIRFSÖTS IDOJARASJELENTÉS Várható Időjárás szombat estig: felhős, párás Idő, több helyen ki­sebb eső. Mérsékelt szél. Éjszaka legfeljebb talajmenti fagy. A nap­pali hőmérséklet alig változik. Várható legmagasabb nappalt hőmérséklet szomb-*'"i 4—7 tok között. • A féltés alapjául szolgáló vár­ható középhömérséktet 0—plusz 4 fok között. MOZI Szabadság: 4, 8 és 8: Dandln György. — ÜJ magyar film (de­cember 7-lg). Vörös Csillag: Pél 6, (él 8: Római lányok. — Olasz film (de­cember 7-lg). Fáklya: Fél 6 és fél 8: Modern kalózok. — Színes szovjet film (december 4-lg). Későnjövök csak a híradó utáni szünetben mehetnek be • néző­térre. NEMZETI 9SINHAZ Délután 3: Hotfmann mesél. — II. Diákbérlet (3). Este fél 8: Warrenné mestersége. — Szelvénybérlet; KAMARA BÁBSZÍNHÁZ (Dózsa Gy; u, 16/b) Délután 3: Tündér Ibrlnkó, MÚZEUM Fehértó élővilága: Móra Ferenc emlékkiállítás; Szeged környéki vi­selet száz éve, (Kultúrpalota, Roosewett tér), ÜJ Kína Iparmű­vészete, Magyar festőművészet 150 éve. Szegedi festők). Képtár. Hor­váth Mihály u.). Hétfő kivételével; mindennap de. 10 órától 18 óráig, KÖNYVTARAK Somogyi Könyvtár: Kölcsönzés hétköznaponként 13-18 óráig. Ol­vasóterein és kutatószoba nyitva vasárnap kivételével 10—19 óráig, lljúságl kölcsönző (Takaréktár u, 8.) kölcsönzési szolgálat 12-16 óráig. Egyetemi Könyvtár: Olvasóterem héttőn 2 órától háromnegyed 9-lg keddtől szombatig: 10 órától há­romnegyed 9-lg: vasárnap: 9 órá­tól háromnegyed l-ig. Kölcsönzés: hétfőn 2 órától háromnegyed 8-lg keddtől péntekig 12 órától három­negyed 6-lg; szombaton három­negyed 1-lg. Kutatószoha: dél­előtt 10-tői este 6-ig nyitva; Járási Könyvtár: Sztálin krt. 54; Kölcsönzés szerda és péntek kivé­telével minden hétköznap délután 2-6 óráig, szombaton délelőtt 10 -I óráig; délután 2-6 óráig. Gorkij Könyvtár: Nyitvatartási 'dő délután 4-töl 7-lg, szombaton délután 2-től 4-lg. Juhász Gyula Kultúrház Könyv­tára: Nyitva hétfőn, szerdán, szombaton 14—19 óráig; kedden és pénteken 14-18 óráig. ALLATORVOSI INSPEKCIÓS SZOLGALAT 1955. évi december 10-lg este 18.90 h-tól reggel 06.00 h-ig (va­sárnap is) kizárólag elsősegély és nehézellés esetére inspekciós dr; Tiboldi Béla állami állatorvos Szeged, Maros u. 42 sz. a, A M—a Ferenc Kultúrotfhonban a vasárnap délelőtti mesedélelőt­tön Jókai Kőszívű ember fiai el­mű regényének kisfilm feldolgozá­sát mutatják bc a gyermekdélelött résztvevőinek. Mindenkit széretet­tel vár a kultúrotthon vezetősége. A szobanövények, cserép es vi­rágok szakszerű gondozásáról tart előadást a MTESZ Horváth Mihály-utcal székházéban ma, szombaton délután 6 órakor No­votny János, a MTESZ főmunka­társa. Az előadásra a rendezőség nagy számban elvárja a háziasz­szonvokat Is, akik szintén sokat tarulhatnak majd ebből az elő­adásból. Megismerkedhetnek a szobanövények nevelésének, gon­dozásának helyes módszereivel, — Oj tanterem épül Béke­telepen. A telep iskolájában az idei tanévben megnyílt a VII—VIII. osztály. Szükség lett új tanteremre, s az ősz­szel hozzá is kezdtek az épít­kezéshez. Ügy építették a 'két tantermet, hogy egybenyitva kultúrteremnek ls használ­hassák, mivel nincs kultúr­ház a telepen. Az új kettős tanterem már tető alatt van, s az épületen dolgozó Petőfi­brigád december 20-ra vállal­ta a munka befejezését. A téli szünet után remélhetően már az új tantermekben ls folyhat a tanítás. (Fráter Zoltán tudósítóviktól.) — Chaplin befejezte Egy király New York-ban című új filmjének forgatókönyvét és zenéjét. A RADIÖ MOSÓRA: Kossuth-rádió December 4, vasárnap 4.30 Zenés műsor, 5 Hírek, 5.30 Előadás, 6 Hírek. 6.30 Falurádió, 7 Szabad Nép vezércikke, hírek, 8.10 Nyelvművelő előadás, 8.15 Egy falu — egy nóta. 8.56 Köny­vespolc. 9 Zenés lejlörő, 10 Va­sárnapi levél. 10.10 Csllicsala cso­dál. Rádiójáték, 11.13 Ajándék­hangverseny, 13.07 Szórakoztató zene. 13.30 Rádiólexikon, 14.15 Szimfónikus zenekari hangver­seny. 15 Hírek, 15.30 Egy hét a külpolitikában 15.45 Szív küldi, 16.16 ;,A műsort összeállította Tolnay Klári". 17 Hírek, 17.25 Kincses kalendárium, 18.25 Kül­földi tánczene, 19.15 Moszkvai Rádió összeállítása, 19.54 Jó éj­szakát, gverekek! 20 Esti Híradó, 20.20 Népi muzsika, 21.20 Sport­híradó 21.36 Elmés mulatságok, 22 Hírek; 22.10 Európa hangver­senytermeiből: Petőfi-rádió 8 Szórakoztató zene; 9 Operett­részletek. 9.30 Lemezesláda, 10.10 Szív küldi, 10.50 Hangversenyze­nekar Játszik, 12.30 Halldor Lax­ncss. az új Irodalmi Nobel-dtjas. Előadás. 13 Müvészlemezek. 1.4 Francia dalok, 14.20 Tudótok az ú) technikáért. Riportműsor, 14.40 Kórusok, 15 Irodalmi műsor, 15.45 Fúvószene, 16 Operarészletek, 17 Gvermekszlnház. 17.40 Mozart­müvekből, 18.15 Népi zene 18.40 i,Képtelen természetrajz". Nagy Lajos szatírái, 19 Szórakoztató zen* 20.20 Lapismertetés. 20.35 Tánczene, 21.30 Operettmuzsika, 22 Népi zenekarok hangversenye. SZÁZHÜSZEZER forint értékű könyvet adtak el az első félévben a földműves­szövetkezetek megyénkben a falusi dolgozóknak. A KELETI FŐCSATORNA­BAN már Földes község hatá­ráig jutott el a Tisza vize; A télen továbbépítik a főcsatornát és május elsejéig mintegy egymillió köbméter földet akarnak kitermelni. FELHÍVÁS A Magyar Sakkélet, az OTSB folyóirata havonként közli a mis­terversenyeken lezajlott Játszmá­kat, mesterek által kielemezve. Ezenkívül tájékoztat hazat és kül­földi sakkversenyekről. Felhív­juk sakkozóink figyelmét arra, hogy a lapot előfizethetik a Sport­lap és Könyvkiadó Vállalatná' Budapest. VIII., Baross tér 2. Csekkszámla száma: 03878. 091.—8. Előfizetési dlj egy évre 36 forint. SPORT » * Osztályozók a kosárlabda OB-ba jutásért Vasárnap kezdődnek meg az osztályozó mérkőzések az 1956. évi kosárlabda OB-ba Jutásért. Csongrád megye bajnoka idén ismét a Szegedi Postás női és férfi csapata, s mindkét együttes hetek óta komolyan készül az osz­tályozó küzdelmekre. A zöld-fe­hér női gárda Jó Játékerőt kép­visel. az ;,asszonyok csapata": Helszigné; Remákné, Boldisné, Halászné, Bánhegyiné mögött tehetséges fiatalok képviselik az utánpótlást. Első ellenfelük a Ba­jai Építők lesznek, s ezt az aka­dályt előreláthatólag könnyen „vi­szik át" a postás nők. A tavaly még OB-ben szereplő férficsapat számára sem Ígérkezik nehéz el­lenfélnek a Békési Vörös Meteor, sajnálatos azonban, hogy Székely és Prágai Játékára nem számit­hatnak még vasárnap. A Rókusi Tornacsarnokban kerülnek sorra vasárnap az osztályozó mérkőzé­sek, még pedig fél 10-kor a Sz. Postás—Bajai Építők női és II órakor a Sz. Postás-Békési VW férfi találkozó. A "Szegedi Bástya nöl csapata; mint a Csongrád megyei bajnok­ság 2. helyezettje ugyancsak in­dul az osztályozókon. Sorsolása nem mondható szerencsésnek mert első ellenfélnek a Magyar Posztót, a budapesti I. osztály bajnokát kapta. A mérkőzés Bu­dapesten kerül lejátszásra s azon előreláthatólag tartalékosan kény­telenek kiállani a Bástya ver­senyzőt; Tasnádl József VASARNAPI SPORTMŰSOR LABDARUGAS Törekvés pálya: 11 órakor Tö­rekvés—Spartacus Ifjúsági bajno­ki. Kádár (Bárány, Bodor), féí 2­kor Szolnoki Törekvés—Orosházi Kinizsi osztályozó mérkőzés az NB II-be Jutásért. Vezeti Haran­gozó. Újszegedi VL pálya 9 órakor: Újszegedi VL—Dózsa Népköztár­sasági Kupa mérkőzés. Onodl (Bálint. Füzesi), fél ll-kor Vörös Lobogó-Építők NK mérkőzés. Tóth (Horváth. Vadász); Szabadság tér: fél ll-kor Fűtő­ház—Szőreg NK mérkőzés. Bár­dos (Jurka; Halász). Dorozsma: fél 2-kor Dorozsma —Honvéd NK mérkőzés. Losonci (Acs, Farkas): ASZTALITENISZ Vasárnap délelőtt fél 10 órai kezdettel az Ady-téri egyetem tornatermében keról lejátszásra a Budapesti Dózsa—Szegedi Hala­dás asztalitenisz Béke Kupa férfi mérkőzés. KOSAREABDA Osztályozó mérkőzések az or­szágos bajnokságba Jutásért a Rókusi Tornacsarnokban: fél 10­kor Sz. Törekvés Postás—Bajai Építők női. tl órakor Szegedi Tö­rekvés Postás—Békési Vörös Me­teor férfi mérkőzés; KÉZILABDA Vasárnap 13 órai kezdettel a Rókusi Tornacsarnokban férfi és uoi kézilabda csapatok részvéte­lével villámtorna lesz. A Törekvés-pályán rendezik meg a Szolnoki Törekvés—Orosházi Kinizsi osztályozó mérkőzést Vasárnap Szegeden kerül leját­szásra az NB II-be Jutásért lolyó osztályozó mérkőzések egyik leg­érdekesebbje, a Szolnoki Törek­vés—Orosházi Kinizsi találkozó; Ha a szolnokiak győznek; minden valószínűség szerint bejutnak az NB II-be. A mérkőzés fél 2-kor kezdődik a Törekvés pályán. Decemberben értékelik a Bástya Sportkörök közti versenyt A Bástya SE Csongrád megyei Elnöksége november 8-1 ülésén versenyt Irt ki a megyében lévő Bástya Sportkörök szakosztályai és sportcsoportjai számára. A verseny első értékelése a megyei elnökség december 12-1 ülésén történik meg, az alábbi szem­pontok figyelembevételével: 1; a szakosztály, illetve a sport­csoport vezetőséjfválasztásán a tagok hány százaléka vett részt. 2. A tagság hány százaléka [izet rendszeresen tagdíjat. 3. 1955. de­cember 6-ig hány ú| tagot vettek fel. 4. Melyik határozati Javas­lat a legjobb. 5. A tagság hány százaléka Jelentkezett az új MHK­ra. 6. Hányan Jelentkeztek az alapfokú tornász csb-re. 7. Klub­est, teadélután rendezése műsor­ral: 8. Levelezőt blztoslt-e a Bás­tya Híradó, illetve sportsajtó ré­szére. A verseny első őt helyezettje az alábbi értékes jutalmazásban részesül: 1; helyezett 800 forint értékű felszerelés, II. 400 forint értékű felszerelés, III. 200 forint értékű felszerelés. IV. 70 forint értékű felszerelés, V. 30 forint értékű sportkönyv. A győztes szakosztály, illetve sportcsoport sportköri elnöke. Il­letve a választásban legjobban dolgozó elnökségi tagjai értékes jutalmat kap, a második és har­madik helyezést elért sportköri vezetőkkel együtt; FELHÍVÁS A kézilabda társadalmi szövet­ség játékvezető tanácsa felszótlt­ja a Szeged területén működő összes kézilabda játékvezetőket, hogv a Játékvezetői igazolványu­kat minősftés végett december 6-ig a VTSB-hez adják le. MAC SPORTMŰSOR ASZTALITENISZ Ma délután 6 órai kezdettel az Ady-téri egyetem tornatermében barátságos férfi asztalitenisz mérkőzés kerül lejátszásra • Szegedi Bástya—Szegedi Haladó* csapatai között; LABDARUGAS Ma délután 2 órakor a Hala­dás pályán barátságos mérkőzést játszik egymással a Szegedi Ha­ladás első és második csapata; HÍREK — SOROKBAN Jól rajtoltak a magyar tőrvf­vók Bécs nemzetközi bajnokságá­ban. A döntőt Gyurlcza nyerte veretlenül; mögötte Pawlowski; Fülöp és Kerb következik egy-egy vereséggel; • Az országos vivő csapatbajnok­ságokat december közepén ren­dezik meg. Az eddigi gyakorlat­tól eltérően nem egyfolytában rendezik meg a bajnokságot, ha­nem két-két szombat, vasárnap; • Ma kezdődik Oskarshammban a skandináv nemzetközi asztalite­nisz bajnokság, amelyen magyar részről Szepesi, Gyetval és Kó­czián Éva vesz részt; • Az 1966. évi női nagypályás kézilabda világbajnokságot a Német Szövetségi Köztársaság­ban rendezik meg; • A törők birkózók utolsó tokiói mérkőzésükön 5:2 arányban le­győzték a Japán főváros váloga­tott együttesét. a A Német Szövetségi Köztársa­ság kötöttfogású birkózóvá loga­tottla Kolozsvárott 4:4 arányban döntetlen eredményt ért el a vá­ros válogatottja ellen. EGY KIS STATISZTIKA A vasárnapi Magyarország­Olaszország nemzetek közötti mérkőzéssel befejeződött a ma­gyar válogatott 1955. évi szerep­lése. A 12 mérkőzésen 10 alkalom­mal győzött a magyar válogatott, két találkozó pedig döntetlenül végződött. A gótarány B3:t6. A 12 válogatott mérkőzésen ösz­szesen 31 Játékos szerepelt: négy kapus. 9 hátvéd, 4 fedezet 14 csatár. A 31 Játékos közül Kocsis és Puskás valamennyi mérkőzésen szerepelt. Utánuk Bozsik és Szojka következik 11-11 Játékkal, A legeredményesebb csatár Ko­csis és Puskás volt: mindketten 10-10 gólt lőttek. Palotás és Tlchy 6—6 alkalommal volt ered­ményes. ftPRÓHIRDEIÉSEK Egy családi ház, Kecskeméti u. 15/b, alatt sürgősen eladó. 2351 160 kg hízó, esetleg tele Is el­adó. Tanítót kiskertek, Martonosi u. 6 szám; 2253 140 kg hízott sertés eladó. Ve­resács u. 41. 2210 Különleges kivitelű svájci női karóra eladó Gyöngy u. 6. II. 8. Jezsuita templomnál. 2268 Sportkocsi, alig használt férfi fekete télikabát eladó. Kölcsey u. 5. Vőneklék. 2255 150 kg serlés eladó. Petőfi-telep Gábor Aron u. 12. (Volt Xl-es.) Egy fehér, mély gyermekkocsi eladó. Csongrádi sug. u. 15. 2260 Nyugdíjas nő üres kis szobát, keres, közvetítőt díjazok, Vélsz­né. Retek u. 48. 2238 Egy 120 kg hízó eladó. Mátyás • tér 13 szám. 2262 Sertésvágási vállalok Liliom u. 12 szám. ' 2186 3 + 1 három hullámos EKA rá­dió eladó. Kecskés-telep, Apatini u. 29 az. 2191 Modern komblnáltszekrény eladó. Bajcsy Zs. u; 1. Festőnél; 2243 Kisipart bútorok készítése, át­alakítása, fényezése. komblnált­szekrény eladó, Mátyás tér 23. Eladó egy 4 méter hosszú, 3 méter széles ponyva. Petőfi-telep 23. "U. 983. 2209 220 kg kSrült sertés eladó, fele Is Attila u; 20 sz; 2218 Árva U; 23. ház betegség miatt sürgősen eladó, érdeklődni: In­gatlanközvetítő Vállalatnál. Egy 9 hónapos süldő eladó. Lú­gos u. 7. sz. 2230 Eladó 140 kg körüli hízott ma­lac csónakos varrógép 460 Ft, Rókusi feketetöldek 220. Rigó u. végén. 2211 Eladó családi ház, Petöfitelepen, 12. utca 767 sz; Érdeklődni 13-as utca 787 szám. 2234 Hálószobabútor, egy ággyal, fekete férfi télikabát. modern ebédlő eladó. Veresács u. 23. 2313 1—2—3 szobás lakásokat magas térítés mellett vásárolunk. Ingat­lanközvetítő Vállalat, Takaréktár utca 8 szám. Lakásfeslés, bútorfestés, cpitlctmázolás SZEGEDI ÉPÍTŐ KTSZ-nél Mérey u. 12. 170 kg-o« hlzottsertés eladó, Csongrádi sug. 32. 2259 Márkás rövid zongorát keresek megvételre, kifogástalan állapot­ban. Cim: Bocskai u. 4. II. 9. balra. 2222 Nylon harisnyájából férfi, női, gvermekharisnyát köt, Ferenczné, Juhász Gyula u. 39. 2232 Kiadó 1200 n.-öl föld 3 évre, olcsón, Topolya sor 19. Utászlak­tanya mellett. 2227 Eladó Feketeszél Csonkahegy 1300 n.-öl (üld. Érd: Váradi u. 30 szám. 2201 Eladó egy 160 kilós zsirsertés. Retek u. 6/b. 2261 Eladó egy beszolgáltatásra al­kalmas disznó. Ballagitó-sor 26 szám. Alsóváros. 2216 Csúry órajavltó műhelye .Boros József u. 27. újra megnyílt. 2221 140—150 kg sertés eladó, meg­tekinthető 2 órától vasárnap egész nan. Róna u. lt/a. 2149 Egy modern ÚJ, fehér, mély gyermekkocsi eladó. Lehel u. 3. Érdeklődni délután. 2270 Fűrészporoskályha eladó. Csuka utca 18 szám. 2249 Modern konyhabútor és kétsze­mélyes rekamié eladó. Tolbuchln sugárút 13. Nagykapun Jobbra. Mély gyermekkocsi, villanyre­zsó; néprádió törpepapagály­kalltka; gyönyörű kivitelben, cselló, keltödugattyús kézisztvaty­tyú; mikrométer, lábbalhajtós kö­szörű, gyermekjáróka eladó. Szt. László u. 12/b. 2252 Modern hálóbútor; méhkaptá­rok eladó, sertéssel fizethető, méh­kantárt készítek. Petőfitelep 8. u. 424 szám; 2272 Sfcombaton éllel elvesztettem Jobbos szürke bőrkesztyűm kérem becsületes megtalálót Jutalom el­lenében Tésztagyár portáján le­adni. Török u. 8. 2263 Ház eladó, lakás átadó, Petöfl­telep. Mártírok u. 5. volt 1. utca. 200 kilós zsirsertés eladó, to­váhbtartását vállalom, Jakab La­los u. 3. emelet. 2246 15 éves fiúnak télikabát, '/;-« kerékpár eladó, Torontáli tér 8. Eladnám, vagy kis családi há­zért elcserélném szatvmazl 1 hold szőlőm Jó lakóépülettel. Érd: Szeged, Bécsi krt. 6. fldsz. 3 alatt. 2267 Vennék 160—180 kg hlzottsertés felét, december 15 körül. Lengyel u 14. 2247 Családiház lakásátadással el­adó. Bakay Nándor u. 30. Eladó egy hízott sertés 170—180 kilós. Vág 9. Orion 7 + 2-es rádió eladó, Sag­i yári utca. ii IU is 2iq*A 170 kilós príma mangolica zsír­disznó eladó, Hattyú u. 22/a. 2223 Egy 200 kg körüli príma zsir­sertés eladó. Alsóváros Dobó u. 51. szám. 2187 Eladó Petőfitelep IX, U; 559/a ház. beköltözhető. 2231 Figyelem! Mázoló műhelyem megnyílt, ahol elsőrendű kivitel­ben szolid árak mellett készítek bútorfényezést, épületmázolást és kerékpár tüzzománcozást, képem a szíves pártfogást, Bulik József, Kossuth Lajos sug. 85. 2214 Jókarban lévő fehér mély gyer­mekkocsi eladó, Reménv u. 45 sz. Fiú feles kerékpár Jókarban el­adó. Kápolna u. 12. Kálvária tér­nél. 2290 Kisgyermekhez értő középkorú nőt azonnalra felveszek. Jelentke­zés délután 5-től, Kápolna u. 5. Varrógép karikahajós, kifogás­talan. fűthető fürdőkád eladó, Vá­sárhelyi sug. 33. Kisépület. 2296 Zeneszekrény, beéplteatt varázs­szemes ( rádióval, mikró-normál lemezjátszóval minden igénvt kielégít, eladó. Somogyi u. !7. földszint 3: 2301 Malacok, háromhónapos korn­wald—berkshlr keverék eladók. Gyík u. 13. 2299 125-ös Csepel, első hátsó telesz­kónos, príma állapotban eladó. Tolbuchln sugárút 14. 2302 Beköltözhető magánház eladó, Petöfitelep V; u. 235. Érdeklődni Rigó u. 2. 2289 110-es villanyóra és egy régi típusú rádió eladó, Pacsirta u. 19 szám. 2303 Jóminőségű faanyag (deszka, válaszfal) eladó. Érdeklődni: Sztá­lin krt. 19. I. 2. Kukorica-daráló, 250 cm hosszú ajtó. asztalosnak zománcos gáz­kályha eladó. Kossuth L. sug. 83. Egy hasas koca eladó, ami 15-lg fial. vagv hízóért elcserélhető. Nyíl u. 7 szám. 2280 Eladó fényezett ruhaszekrény; folytonégő dara-szenes kályha, Hajnócil utca 15. I. emelet 2. 3. lépcsőház. 2233 Üvegajtó 80xl90-es. tapétaajtó '4 edenc eladók. Antal, Szilágyi utca 6/a; MÉSZ, MELEG AGYI ABLAK­KERET, kész ajtók, kész ab­lakok (redőnyök Is), samott­áru, talicskák, szekér és gu­mlskerekű kocsik betonvályú, kútgyűrfl, szőlőkaró vásá­rolható a TOZÉP Tolbuchln sugárúti és Marx téri telepein. rmr 1 Eladó egy 9 hónapos ártán berksi-i süldő, érdeklődni vasár­nap Felsővárosi 11, Agyagos u. 21 sz. mellett. 2291 Eladó egy 180 kg sertés. Föld­műves u. 8. 2292 MSrklin 24 W-os vasút és sport­kocsi eladó. Széli, Jósika u. 30. II. em. 20. 2275 Kállai-féle fehér mély gyermek­kocsi eladó. Nóvák cipész. Sztá­lin krt. 52. 2304 Káposztás hordók eladók. Ér­deklődni lehet reggel 8-ig, Kos­suth L. sug. 8. II. II; 2308 Egy db. Meteor kályha eladó, Április 4 utja 42. Házfelügyelő­nél. 2284 Hálószobabútor tele diószinű festett kis komblnáltszekrény el­adó, Sztálin krt. 20. festőműhely; Közelellős hasastehén eladó. Éid. Hajnal u. 53. Ordögh Antal­nál. 2288 Fél magánház Marx-térnél; la kásátadással eladó. Érd: Mixich­nél, Cserzy Mihály u. 7; 2287 Eladó egy 150-160 kg hízó, Pille u; 11 szám; 2279 125 km' Csepel motorkerékpár, elsőteleszkópos, sürgősen eladó, ió állapotban. Feltámadás u. 17. Otomán. alig használt, 25 !t. zománcos vaslábas. kis asztal­tűzhely eladó. Hétvezér u. 28/a. emelet; 2312 2 db 25-35 q teherbfrású, 20 colos kocsitengely tárcsákkal el­adó Kisteleki utca 13. 2273 Férfi télikabát, ruha, fehérne­mű; kerékpár eladó. Ugyanott egy-két férfi részére bútorozott szoba kiadó. Érdeklődni Retek utca 41/a: 2295 Karácsonyfának lucfenyőgaly mázsás tételben kilónként 7 Ft. kapható. Immortella; Sárkeresz­túr. 2171 Családiképek. gyermeksorozat­fetvételek előnyös áron a Fény­szőv. műtermeiben készülnek. Le­nin u. 7.; Széohenvl tér 7., Sztá­lin krt. 42.. Klauzál tér 8. Egy hízott sertés eladó, Borka László; Rákóczi u. 28. sz; 2244 Ház eladó. Vásárhelyi sug. 287. Textil Technikum mellett. Kiseb­bért ráfizetéssel elcserélem; 2344 Berksir keresztezett 6 hónapos süldők eladó. Gutenberg u. 32. Ormós. 2332 Szoba-konyhás ház, azonnali át­adással eladó. Mihálytelek. Sztá­lin u. 12 sz. 250 n.-öl, kövesút mellett. Érd. ugyanott. 2329 Egy 160 kilós hízó eladó. Szil­iért sug. 25/a. 2334 Egy szép mélykocsi olcsón el­adó. Vidra u. 3 sz. III. em. II sz. Rekamié elsőrendű, kifogástalan állapotban eladó. Sándor u. 35. Nyíl u. 46 alatti félház, lakás­cserével és egv mázsás sertés el­adó. Érdeklődni: Tisza L. u. 104. Királyéknél. Eladó januárban fialó berkslri koca. Gép u, 19; aKO Egy db. kombinált gyermek­kocsi; egy db. zongora eladó. Hámán Kató u. 26. fodrászüzlet. Eladó kézikocsi, pult, ágysod­rony csillár, hintaszék, tükör, székek, mángorló. Kossuth u. 24. 130 kilós hízott sertés olcsón eJadó. Zoltán u. 21, Varga, Érd. vasárnap; 2314 Modern komblnáltszekrény el­adó. Berzsenyi u. I. festő. 2317 Egy teljesen új Ikarus gyer­mekkocsi eladó. Miszáth K. u. 14. II. em. 5. 2320 180 kilós mangolica zsirsertés el­adó. Móra u. 28. 2321 Osz utca 11 számú ház sürgő­sen eladó. 2326 Elcserélném szoba-konyhás la­kásomat kétszobásért, Ikarus gyermekkocsi eladó, Újszeged, Jankovich u. I. 2327 Egy hízott sertés, 130—140 kilós eladó. Újszeged, Balfasor 12. 2277 Gyermekjátékok eladók. Érdek­lődni Kocsis; Ságvári E. u. 6. péntek, szombat, vasárnap egész nap; 2286 Festett, új hálószobabútor el­adó. Tápéi sor 44. Gyevi temetö­néi; 2305 Eiadó Kalor kályha, középnagy­ságú. Mikszáth K. u. 4. II. 1. 170 kg körüli príma hlzottsertés eladó. Ösz u. 23. 2341 180 kilós fiatal hízottsertés és hegedű tokkal eladó. Ilona u. 26. Szekrény, férfi télikabát, gyap­jú, gyermekkocsi, női bunda el­adók. Bajcsy Zs. u. 15. I. em. 4. 130—140 kg hízott sertések el­adók, vevő kívánságára továbi tartom. Csendes u. 26. 2319 Eladó 2 db. hlzottsertés; Kos­suth L: sug. 99 szám. 2333 Jorkshlr anyak-oca háromhóna­nos kornwald fiaival eladó. Tisza L; u. 82 szám: 2337 Kukoricagóré. 2 db kétfelé nyllós ajtó és többféle faanyag és 2 hold föld a Zöldfás dűlőben eladó. Sárkány U; 3. 2338 Eladó 2 drb; fúvott autókerék tengellyel; 10-es hordár, Klauzál tér: 2318 Eladó kockás, meleg télikabát, egypár erős 43-as barna bőrcslz­ma. Tóth. Április 4. útja 14. 2328 Gyakorlattal rendelkező perfekt gép- és gvorslrónőt azonnalra ke­resünk. Cím: Lenin u. 12. szám alatti cukorkaüzletb»n. 2325 Mangolica zsírdisznók eladók. Szabadsajtó u. 67 szám. 2331 Vásároljon mindig mindent a Szeged és Környéke Körzeti Föld­müvesszövetkezet boltjaiban. Eladó beköltözhető magánház. Vértanúk tere 1 szám. Tisza ma­, lomnál. i UJ férfikerékpár és egy használt üvegezett ajtó 173x92 eladó. Vá­sárhelyi sug. 6. t ds. sertés, 200 kg körüli el­adó, Röszkei u; 29; Alsóváros; Kiskőrösi-féle halászcsárdában MINDEN NAP FRISS SÜLT HAL ÉS HALASZLÉ kapható: Olcsó árak; hangu­latos zene, kitűnő borok és likőrök; Társas vacsorák ren­delhetők 47—80 telefonon; Egy db. 200 kg zsirsertés el­adó. Szt. Mihály u. 3. Víztorony­nál. Érd: vasárnap. Elcserélném szoba, konyha; spej­zos lakásomat bútorral, egyszo­básért. Különféle bútorok, női­kerékpár üzemképes 100-as Cse­pel motorkerékpár eladó. Tímár u. 10/b. Konsánszkyné. Pincét gombatermesztésre kere­sek; Ajánlatokat írásban Bánáthy; Batthyány u. 10-re kérek. Modernre könnyen átalakítható dlópolttúros háló eladó, hízóért elcserélhető. Kossuth L. sug. 55; Dobai. 42-es bilgeri csizma eladó. Szil­iért sug. 42. Zongora eladó. Illetve bérbeadó; Cim: Rakovszky zongorahangoló­nál. Jóslka u. 3t. Telefon: 40-06. Keresek megvételre samottos kályhát. Nagy Jenő u. 4. Házfel­ügyelő. Vizsgázott kazánfűtőt felvesz a Szegedi Kenderfonógvári Jelent­kezés munkakönyvvel a személy­zeti osztályon; Szegedi Gőzmalom raktárt zsá; kólókat felvesz azonnalra. Je­lentkezés: Tisza Lajos u. 67. Rádlójavftás, néprádió átalakítás garanciával, rádióvétel (hibás ls); Lakwer, Károlyi u. 4. Samottos kálvha és rézfürdő­kályha eladó, teleki U; 1; Csiz­madia: Egy fehér, mély gyermekkocsi árcn alul eladó. Cserzy Mihály utca 5 szám: Eladó beköltözhető . magánház Damjanich utca 11/b. Rókus. Bihart u. 35. magánház eladó; Érdeklődni Balognál, Bokor u. 16; Eladó belvárosi házrész. Révai u. 5. ajtó 2. DELMAGYARORSZAO • Magvar Dolgozók Pártla csongrádmegvel napilapja Szerkeszti: a szerkesztőbizottság Felelős kiadó: az MDP Csongrá* megvel Bizottsága Szerkesztőség: Szeged Lenin n. 1!; Telefon: 35-35 é« 40—80 Kiadóhivatal: Szeged Klauzál tért; Telefon: 31—Ifi. és 35-60. Terjesztik: a megvel Postahlva; lal Hlrlaoosztálva és a hlrlapkéi­besttő postahivatalok Előfizetés: oostahlvatalokníl fia kézbesftőknél. Havi előfizetési II forint Szegedi Nvcmda Vállatal •elelős vezető: vincze flvőrffj

Next

/
Oldalképek
Tartalom