Délmagyarország, 1934. augusztus (10. évfolyam, 172-196. szám)

1934-08-12 / 182. szám

TOI53 aitguszfus T1: DPCMAGTÁRORSZÁG 9. Kik fizetik a legtöbb adót Szegeden A virilis-választók négy kúriája (A Délmagyarország munkatársától.) Néhány nappal ezelőtt jelentette a Délmagyarország. hogy a legtöbb adót fizetők névjegyzékét el­készítette a városi adóhivatal. A névjegyzéket átvizsgálta a törvényhatósági igazolóválaszt­mány ós most az. aujrusztus 23-ig közszem­lén lesz a főjegyzői hivatalban. A névjegyzék névsorát, mely a legutóbbihoz képest feltűnő változatokat mutat, itt közöljük: 1 Holtzer Gyula ht. ft. 29.757.62 2 Dr. Wagner Jenő ht., keresk. 20.020.36 9 Dr. Kovács József ht. ny. főorvos 8.771.54 4. Dr. Gróf Árpád ht., ügyvéd 13.060.70 5. Mihalovits Dezső ht. 11.376.04 6. Wagner Ferenc ht., kereskedő 10.01018 7. Wagner Ernő ht., kereskedő 10010.18 8. Zöld Jenő dr. ht., tsz. biró 9.123.08 9. Dr. Kovács József ht. ny. főorvos 8.771.54 10. Ligeti Béla ht.. épitész 8.570.42 11. Müller János ht. 8.563.96 12 Pick Jenő ht., gyáros 8.427.10 13. Wolf Miksa ht. földbirtokos 8.140.72 14. Fenyő Mátyás ht., kereskedő 8 108.81 15. Mihályi Adolf ht., kereskedő 8.012.35 16. Vértes Miksa ht., rt. igazgató 7.721 35 17. Taussig Ármin ht., nyugdíjas 7.184.— 18. Dr. Aigner Károly ht., kir. közjegyző 7.659 24 19. Schwartz Kálmán ht. 7.655 42 20. Fenyő Lajos ht., műszaki tanácsos 7.572.12 21. Dr. Singer István hL, ügwéd 7.54310 22. Domán Mátyás ht., kereskedő 7.511 41 23. Gerle Jenő ht., gyógyszerész 7344.28 24. Dr. Szivessy Lehel ht., ügyvéd 7.22662 25. Dr Turóczv Mihálv ht. nv. t. főügyész 6 772,58 26 Fenyő Hugó ht., kereskedő 6.850.52 27. Pollák Sámuel ht., kereskedő . 6 624.21 28. Varga Miháilv ht.. kereskedő • 6,430 — 29 Juranovics Gyula ht., ft igazg. 5.545.93 30. Dr. Fenwes Kornél ht.. orvos 5.539.23 31. Kardos Manó ht.. kereskedő 5 49956 32. Rosmann Dávid ht.. szűcsmester 5 32024 33. Dr. Szirákv Gyula ht. fogorvos 5 278.86 84. J>r. Magvar István ht.. ügwéd 5 076 04, 35. Sándor I.ajos ht.. sertésvátró 5021 05 36. Dr. Griiner István ht ügyvéd 4 95318 37. Szendrő' László ht.. ft. 4 91120 38. v. Gál József bírósági végrehaitn 4S?9.— 39. Straub Ferenc ht. tanár 4 791 08 10 Dr Zntir"r Richárd ht. nyugdíjas 4 72°28 41. Dr. Tólh Jen« ht.. orvos ' 4"?07fi5 10 T onffvrl ht. 4 R27 73 43 Déri Snádor ht 4 597 73 44. Rokor Izsó ht.. ékszerész 4 "66.60 45 Rruckner Ede ht.. kereskedő 4..W.64 46. Dr. Széki Tit>or ht.. egv. tanár 4.101 65 j •47. Peternellv József ht.. kereskedő 4 16519 48. Well Zsigmond ht.. evári igazgató 4 270 23 49. Csala Tmre ht., műszaki tanácsws 3 90"* 90 50. B. Holtzer Tivadar ht.. kereskedő 3 882 13 51. Kurucsev Sándor ht., kereskedő 3867.30 52 Doranszky Károlv ht., gazdálkodó 3843.36. 53 Nóg­rádi István ht.. mészáros 3704.36. 54. Schwartz Manó ht., s-zabó 3668.86. 35. v. dr. Máriaföldi Máírton ht.. tanár 3616.30. .56 Dr Kertész Réla ht.. ügwéd 3536. 57. Ábrahám Ferenc ht.. kőmüvesm 3503 08 58 Török Ferenc ht.. pt. titkár 3502.10 59 Tfj. Winkler Mihálv ht. 3484.52.60 Kiss Mór ht 3484.52 61. Schwartz Henrik ht., kereskedő 3467.96 62. Kandiba Károly ht.. kereskedő 3429.89. 63. Sza­káts József dr. ht.. ft. ügyvéd 3396.08. 64. Varga Dezső ht., kereskedő 3386.67. 65. Nógrádi József ht.. henles 3310.84 66. Csonka Gergelv kereskedő 3293.93. 67. Merte Imre ht., ft. 3285.46. 68 Asztalos Lajos ht. 3227.20. 69. Dr. Tóth Réla ht.. h pol­gármester 3171.22. 70. Neumann Gyula ht.. szesz­kereskedő 3154.19 71. Segesvárv Dezső ht gyógy­szerész 3145 14. 72. Fejér Mór ht.. kereskedő 3133.15. 73. Klonkai Andor lit., kereskedő 3095.51. 74. Vetró Lajos ht. ft. 3088.14. 75. Gergely Jenő ht.. gvőgvszerész 2895.58. 76. Czékus Ferenc ht. r.177,5.'). 77. Heszlénvi József ht. 2876.26. 78. Vár­n v Dezső ht.. ft. 2836.65. 79. Kellner Mór ht.. ke­r- Ved« 2828 55. 80. Dr. Regdon Károlv ht., orvos 279'! ?4. 81 Dnnner Mihálv kereskedő 2768 57. 82. Dr. Barta Dezső ht., ügwéd 2766.88 83. Dr. Tá­r iv József ht.. vendéglős 2752.72. 84 Lévav Hpn­M.. kereskedő 2.696.60. 85 Gvőrv Gvula ht., k-'"város 269079 86. Dr. Haberl Pál ht.. fiffv­v'd 2688 0.1. 87 Klein Imre ht.. órás 2674.54. 88 Faragó Lrios ffvSr?«?az<íató 2072.91 89. Déhm Pé­ter ht.. vris-'-.hó 2656.61 90 dr. Matievich Dezs« ht., tsz. biró 2645.06. 91. Sonnerwirfli Tgnác ht., rt. ig. 2591.33. 92. Dr. .Vidakovidi Kamilló ht.. eay. tan. 2566.51. 93. Krier Rudolf ht., uriszabó 2565.12. 94. Erdélyi András ht., ép. vállalkozó 2564.57. 95. Bartos Pál ht. 2559.66. 66. ördög Ferenc ht., ke­reskedő 2515.16. 97. Szabó Sándor ht., kéménysep­rő 2509.17. 98. Váradi Imre ht. 2459.68. 99. Singer László ht., asztalos 2454.89. 100. Dr. Treer József ht., orvos 2434.70. 101. Földes Zoltán hl, keres­kedő 2426.20. 102. Wolf Andor ht., keresk 2389.64. 103. Lippai Imre ft., gyáros 2384.14 101 Adler Mór ht., kereskedő 2362.07. 105. Dr Kisí Meny­hért ht., orvos 2.351.31. 106 Karác?orvi Sándor ht., cipész 2340.38. 107. Horváth Jáno* hl. p fel­ügye.'ö 23C2.44. 108. Sebestyén Endre ht.. ép. mér­nök 2284.29. 109. Wellisz Géza ht.. keresk. 2254.30 110 Gábor János ht., nyugdíjas 2250.14. 111 Bar­tos Mór ht., ép mester 2223.94. 112. Dr. Darvas Károly ht., ügyvéd 2215.56 113. Fagler Ede ht., ércöntő 2213.85. 114. Dr. Kállai Emil ht., ügyvéd 2181.31. 115. Dr. Wolf József ht., ügyvéd 2172.56. 116. Dr. Erdélyi Jenő ht., orvos 2145.03. 117. Pon­grác Albert gyárigazgató 2137.60. 118. Várkonyi Ferenc ht., nyugdíjas 2126.67. 119. Lengyel Lajos ht., bútorkereskedő 2094.53. 120. Danner János id. ht., kereskedő 2090.37. 121. Eidus Bentián ht, fo­gász 2081 35. 122. Barcsay Károly ht., gyógysze­rész 2078.90. 123. Szecsődi István ht., mosoda tul. 2071 36. 124. Zsurkó János ht., cipész 2055.66. 123. Dr. Glattfelder Gyula ht., püspök 1993.92. 126 Ad­ler Rezső ht., bevásárló 1992.88. 127. Deutsch Al­bert ht.. kereskedő 1982 06. 128. Glöckner József ht., ruhafestő 1921.39. 129. Kohn Jenő ht.. edénvke­reskedő 1919.83. 130. Szauer Antal ht. 1913.58 131. Bereck Péter ht. 1902.63. 132 Raffai Ferenc ht.. vendéglős 1893.22 133. Stéhli Miklós ht., cipész 1867.67. 134 Kováts Ferenc ht., ép. vállalkozó 1873.68 135. Lakos Dezső ht.. kereskedő 179404. 136. Milotta János ht.. sütő 1772.57. 137 Dr. Ko­vács Kálmán ht.. főorvos 1755.68. 138. Rley Lajos ht.. ndótiszt 1750.66. 139. Dr. Varga László ht.. mérnök 1721.44. 140. Szécsi István ht. 1716.50. 141. Makra Tamás ht.. kőműves 1705.9-4. 142. Korányi Jenő mérnök 1704. 143. Angyal Gáspár ht 1699.73. 144. Schwartz Sámuel ht. 1682.69. 145. Kertész Mik­sa ht. 1663.87. 146. Markovits Szilárd mérnök 1657 147. Temesvárv József gyógyszerész 1656 46 148 Ördög Vince ht. gazdálkodó" 1614.41. 149. Lippai Imre ht.. ft. 160008. 150. Szabó Ármin ht.. keres­kedő 160400 151. Halmi József ht.. kereskedő 160235. 152. Pálitv Lázár ht szabó 1596.68. 153 Lukács Lukács ht., nyomdatulajdonos 1596.16 155. Sándor Vince ht.. bormérő 1575.96. 156. Farkas Béla dr. egv tanár 1569.80. 157. Szemmári Gvörgv ht. 1566 94 158 Perl Pál ht.. fuvaros 1565 66 159 Sal.gó Péter ht., gyógyszerész 1552 08 160. Mold­ván Lajos ht.. gyógyszerész 1545 82. 161. Szécsi Ferenc ht.. szabó 1540.28. 162 Balogh Lajos ht., nvundiias 1519.79 163. Nátli Dezső ht.. hentes 1514.15. 164 Löffler György ht.. kereskedő 1513.51. 165. Dr. Cserő Ede ht. ügyvéd 1499 57. 166. Haupt­vogcl Károlv ht. 149722. 167 Rónai János ht., rend th. 1486.20. 168 Varga Gvula ht.. v tiszlvise­lő 1485.66. 169. dr. Katona Dávid ht tanár 1474.12. 170. Currv Richárd ht. táblabíró 1466.52 171. Schannen Mihálv ht. 1461 73. 172. Velkovits Deme­ter ht.. pék 1453.69. 173 Léderer Lajos ht.. inaros 1452.54. 174. Reitzer Lipót ht kereskedő 1447.86. 175. Prunkl Miklós ht.. ft. 1447.20 176. Dr Sdiultz Károlv ht.. ft.. ügwéd 1445.61 177. Csányi Antal ht. vendéglős 1443.56. 178 Tóth Kálmán bt., főinté­ző 1439.99 179. Ragári Kálmán ht. nvugd. 1439 60. 180. Skrainka Frigyes ht.. mérnök 1435.40 181 KaVuszi Tstván ht.. ft. 1417.68 182. Neumann Jó­zsef ht., fakereskedő 1412.02. 183. Kolthay Alajos ht. főigazgató 1407.24. 184 Orinosák Miklós ht., ft.. hetijet, rvoLpfüJtümá* ixtkaci NIVEA N1VKA-CRF.ME: I' — .50— -2 — NIVEVOLAJ: i' —.90—3.50 Befersdorl Vegyeaxett Gyar n . Budanes l II. nyugdíjas 1407.04. 185. Nagy Ferenc ht., bércscpltf 1390^66. 186. Borovszki József ht mészáros 1385 i.'u 187. Dr. Vinkler Elemér ht.. ügyvéd 1382.46 188., Buchwald Tivadar ht., kereskedő 1382.19. 189 i.cK winger Adolf kereskedő 1380.76. 190. Ketting La* jos ht., kereskedő 1380. 191. Grósz Marcel hl., bank­igazgató 1379.76. 192. Peták József ht.. ft., gazdál­kodó 1379.58. 193. Kontraszty János ht., rt.. ga&n dálkodó 1375.96. 194. Zombori Ferenc ht.. vend'g* lős 1372.36 195 Gottlieb Vilmos ht.. keresk 1305 21 196. Dr. Abonvi Pál ht. ügyvéd 1364 43. 197 Kasa« Péter ht 1355.23. 198. Nagy Károly ht. henl'-<* 1346.25. 199. Dr. Dobay Gyula ht., ft., ügyvéd 1331.82. 200 Ifj. Sárkány Mihály ht.. vendéglős] 1313.23 201. Gál Ferenc ny. bankfőnök 1312 11­202. Dr. Biedl Samu ht., gváros 1307.69. 2«! S/ó­chényi István ht.. ügyvéd 1305 58 204. Schwartz lg-* nátz'ht., fa keresk. 1304.08 205. Márton János ht.j piaci árus 1303.05. 206. Pollák Manó ht., keresk.) 1302.44 . 207. Hegyi József ht., fakeresk. 1290 24.1 208. Schfltz István ht., gazdáik. 1289.15. 209. Bosnei* Ödön ht., keresk. 1280.08. 210. Reioh Manó hl.. igazig i 1271.96. 211. Heller Nándor ht., keresk. 1266.05. ''12. Franki Antal hl., gyógvsz 1260.16. 213. Kocsis Fe-i renc ht. keresk.. 1257.20. 214. Dr. Eisner Manó ht.* ügyvéd 1256.32. 215. Nagy Albert ht., keresk. 1252 615 1 216. Wickl Sándor ht., urad. számt. 1236.09 217 Dni Vadász János ht.. ügyvéd 1234.27. 218. Paul Adolü ht.. 1232.72. 219. Dr. Újvári István ht., bír. itik.* 1229.44. 220. Kozma M. Gyula hl., nyugd., 1226.80» 221. Griiner Géza ht., gazdáik. 1222.73 222. Szab<3 József ht.. hentes 1215.57. 223. Tószegi Imre ht, ipa-« ros 1210 97. 224. Hattyasi Sándor ht., gazdálkü 1206.37 225. Kovács Sándor ht.. 1201.97. 226. Wolf Endre sütő. 1201.07. 227. Papp István ht.. gazdáik* 1199.10 228. Korom Mihálv ht.. 1194.55. 229. Kisd Ferenc ht.. nvugd 1195.54. 230. Adám Józser lát-» szerész 1191.73. 231 Hegedűs Réla id. ht.. 1189 11. 232. Dr. Lakó József ht., máv ügyész 1176.06 233U Dr. Pártos Ernő ht.. ügyvéd 1175.20. 234 Temos* várv Géza nv. főispán 1173.75. 235. Iloffmann Já* nos ht.. keresk. 1171 72. 236. Dr Landesberg U'nől ht., titkár 1167.14. 237. Dr. Csikós N. József ht.j ' ügwéd 1160 05. 238 Tóth Sándor ht., 1143.61 239b Weil Lajos ht., nyugd 1141.60 240. Volford István ht.. ft. 1139.39. 211 Kovács Ferenc ht., egv ell'J 1134.—. 212. Solti Pál ht., keresk. 1138.76 213 BeJ regi Réla ht.. keresk. 1133.76. 244 Hegedűs Józsel ht.. szatócs 1131.16. 245. Szüts Imre ht.. gazdálláí 1129 38. 246. Ototl K. Lajos ht., sütő 1124.81. 247 Dn lovag Giszner Gvula ht., közjegv. h. 1124.67 21® Báló István ht.. ft.. vendéglős 1124.45 219 Tr:>-iks< Józ.sef ht.. 1119.91. 250. Nyilassy Ágoston ht.. gyógyj szerész 1177.92. 251. Gárgyán János ht., ft.. vendig^ lős 1110.58. 252. Dr. Csonka Miklós ht, tanác^iol^ 1106.80. 253. id. Kordás Mihály ht., bércsénl^ 1101.80. 254. Körösi Géza ht.. üveges 1099.30 25Sö Barabás Béla ht., fürdőiül. 1093.50. 256. Bán Mai dár ht., italmérő 1085.62. 257. v. Fegyveres Sándot) ht., tábornok 1079.47. 258. Zauner Vince h' . nvusdj 104 / 96. 259. Dr. Kasza Ferenc ht., ügyvéd 1069.10J 260 Reich Ignác ht.. kifőző 1065.43. 261. Zs emberi Károlv ht.. ft. 1060 36. 262. Günsz Gábo- ht. mérv nök 1019 60 263. Biró Dezső ht.. mag 1044.50. 261 Bartos Lipól ht., keresk. 1044.39. 265. Engelsn Mór ht. rt. igazgató 1040.51. 266. Dr. I.ippay György ht fői;-.rzgntó 1036,49 267. Grűner Mik'-V- ht., fog-« techn 1036 49. 268. Vékes Bertalan ht.. nvugdi 1034 50 269 Répás András ht ft.. igazg 1027 lOi 270. Báthv László ht., 1026 82. 271. Halász István SZEGEDI BÚTORIPAR KERESKEDELMI R. T. Szegedi butorqvár rt. (SL A V O N E A) M minta raktára mesnjli Kelemen u. 8. szám alatt. ÍM (Lengyel-paola

Next

/
Oldalképek
Tartalom