Déli Hírlap, 1990. június (22. évfolyam, 125-150. szám)

1990-06-29 / 149. szám

FtNTEK Kossuth rádió; 12.00: Déli Krónika. — 12.30: Ki nyer ma? — 12.41: A Föld, amelyen élünk. — 13.00: Hírek. — 13.05: Magyar előadóművészek felvé­teleiből. — 14.00: Hírek. — 14.05: Erről beszéltünk. — 14.35: Or­vosi tanácsok. — 14.40: Takács Béla nótákat énekel, Háduly Árpád gordonkázik. — 15.00: Hírek. — 15.05: Magyar írás. — 12.50: Az élő népdal. - 16.00: Délutáni Krónika. — 10.15'.Han­goló. — 16.45: Éneklő ifjúság. — 17.00: Hírek. — 17.05: A vi­dék magazinja. — is.00: Esti Krónika. — 10.30: Ráadás. — 10.00: Hírek. — 19.15: Láttuk, hallottuk, olvastuk. — 19.30: Hol volt, hol nem volt... — 19.40: Lukácsi Huba népdalokat éne­kel. — 19.50: Gong. — 20.00: Hírek. — 20.05: Baltikum — 1940. — 20.35: A Titokderengés hajnala. — 20.40: Haydn: h-moll vonósnégyes. — 21.00: Hírek. — 21.05: Kilátó. — 21.50: Beszélni nehéz. — 22.00: Késő Esti Kró­nika. — 22.30: Mérleg. — 23.00: Hírek. — 24.00: Hírek. Petőfi rádió; 12.00: Mesék vi­lágé. - 12.05: Nóták. - 12.40: Játék a hétvége időjárásával. — 12.10: ,,Sok szeretettel kül­döm e dalt...” - 13.00: Hí­rek. — 13.05: Egy arc a falu­ból. — 13.15: A Benkó-dixie­’and és a Rákiogó dzsesszegyüt- tese játszik. — 14.00: Zenekö- zelben a magnósok. — 14.50: Könyvről, könyvért. — 15.00: Mirek. — 15.05: Péntektől pén­tekig. — 17.00: Hírek. — 17.30: Jut eszünkbe... — 18.00: Szo- ctokrimi. — 18.25: Táncház. — 19.00:. Hírek. — 19.03: Min ne­vet .— Gyurkovics Tibor? — 19.30: Popregiszter. — 20.20: Ta­nár úr kérem. — 21.00: Hírek. — 21.03: Cigánydalok. — 21.30: Cigányfélóra. — 22.00: Heavy metal magazin. — 23.00: Hírek. — 23.03: Sporthíradó. — 23.10: Szórakoztató zene. Bartók rádió: 12.00: Hírek. — 12.05: Zenekari muzsika. — 13.00:. Aranyidő. Krúdy Gyula regénye. — 14.10; Ford: Fúvós­zenekari portrék. — 14.19: A varázslónő. Négyfelvonásos ope­ra. — 16.00: Hírek. — 16.05: Édes anyanyelvűnk. — 17.39: A kamarazene kedvelőinek. — 18.32: Rádióhangverseny ékről. — 19.00: Hírek. — 19.05: Mefis­tofele. Részletek Boito operá­jából. — 19.51: Századunk ze­néjéből. — 20.30: Ojraolvasva. — 20.40: Holnap közvetítjük. — 21.00: Üj Mozart-lemezeinkből. — 22.W: 'operakettősök. — 22.26: Ruha látván zenekari hegedü- eatje. — 24.00: Hírek. MUkolfli rádió; 16.80—18.00: Kereskedelmi, információs, ze­nés műsor. Televfaíé, 1. műsor: 15.43: Mű­sorismertetés. — 15.45: Déli, yi- deoújság. 15.55: Hírek román nyelven. — U.oo: Hónapsorolö. — 16.35:«A T. T. T. jelenti: — IS.46:. Szám-adás. — 17.00: Év- gyürdk. — Kb. 17.30: Téka. — Kb. 17.40: KÖ7.1ekedésről min­denkinek. — Kb. 18.00: Ablak. — 1.8.00: Keresztény életkérdé­sek. — 19.10: Esti mese. —19.30: Híradó. — 20.05: Derrick. NSZK bűnügyi tévéfilmsorozat. — 21.10: Panoráma. — 22.10: A hét műtárgya. — 22.15: Videovilág. — 22.55: Híradó 3. — 23.10—0.40: Arany és ezüst. Az Osztrák Te­levízió operettparádéja. Televízió, 2. műsor: 17.15: Tv2. — 17.45: Torpedó. — 18.00: Telesport. — 16.25: Gyerekek­nek. — 18.45: Tv2. - 19.30:' A viharlovag. Francia kalandfilm­sorozat. — 19.55: Tv2. — 20.10: Tv2 klub. — 21.00: Híradó 2.— 21.30: Gyuszi ül a fülben... — 32.10: Napzárta. — kb. 22.55: n óra 20. NSZK bűnügyi film­sorozat. — kb. 24.00: Tv2. Sfey-Eurosport: 12.00: Labda- rUgó-VB. — 16.00: Nemzetközi autó- és motorsport. — 17.00: Hétpróba és tízpróba torna. — 18.00: Nemzetközi atlétikai csa­patviadal. — 19.90: Testi fogya­tékosok síbajnoksága. — 20.00: Pankráció. — 21.30: Vidám, ze­nés sporlegyveleg. — 22.00: IAAF Atlétikai Nagydij. — 24.00: Lab- darúgó-VB. — 2.00: Műsorzá­rás. Super Channel: 16.00: Forró drót. — 17.00: Hullámhosszon. — 19.00: Nemzetközi slágerstú­dió. — 20.00: Koncertkülönleges­ség. — 21.00: Kék éj. — 22.00: Hírek-,, időjárás. — 22.15: Kon- certkülönlegésség. — 23.15: Max Headroom. — 23.45: Egyveleg. — 0.15: Hírek, időjárás. — 0.30: Kék éj. — 1.30: Időlánc. — 1.45 —7.00: Egyveleg. Tv5: 16.05: Hírek. — 16.15: Oton-út. félen. — 17.15: Esély a daloknak. — 17.45: Főzólecke. — 18.00: Számok és betűk. — ÚJ SZOLGÁLTATÁSI Egyedi készítésű koporsók és szemfödelek kaphatók. ÉRDEKLŐDNI: Miskolc, Marz K. u. 2. sz. alatt levő Virág—gyászkellék üzletben. 13.M: Félix ét Cíboulettt. — 18.35: Állatkerti bolondságok.— 18.50: Tv5-klub. — 19.00: Epona. Lóbarátok magazinja. — 19.30: Hírek, időjárás. — 19.40: Ezt tudni kell! — 20.00: A törvény nevében. Jogi műsor. — 31.00: Az orgona mesterei. Film. — 22.00: Hírek. - 22.30: Időjárás. — 22.35: Hó. Francia film. — 24.00: Kerevet. — 0.30: Műsor­zárás. SATli 12.15: Szerencsekerék. — 13.00: Tévétőzsde. — 14.00: Műsorelózetes. — 14.05: A Való­di szellemirtók. — 14.30: Uta­zóknak. — 14.40: Szeretethajó. — 15.30: Boszorkányt szeretek. — 15.55: Tévébolt. — 16.05: High Chaparral. — 17.00: Hírek, idő­járás. — 17.10: Szomszédok. — 17.35: Tesztelés. — 17.45: Mfl­sorelőzetes. — 17.50: Az Addams család. Komédia. — 18.15: A hibbantak. Vígjáték. — 18.45: Híradó. — 19.05: Szerencseke­rék. — 19.50: Időjárás, hírek. — 20.00: Charlie angyalai. — 20.55: Hírek. — 21.00: Egy ma­kulátlan fiatalember kálváriája. Francia játékfilm. — 22.40: A nap hírei, sport. Időjárás. — 22.50: Veszélyes játékszer. Olasz játékfilm. — 0.45: Műsorelőze- tes. RTLi 12.35: Klasszikusok dél­időben. — 13.00: Üzleti hírek. — 13.30: Kaliforniai klán. — 14.15: A Sprlngfleldek története. — 15.00: Wimbledon. — 21.35: Hír­adó. — 21.45: Wimbledoni ösz- szefoglaló. — 22.30: Sokk. Fran­cia bűnügyi film. — 0.05: Men­tőakció. Amerikai thriller. — 1.40: Aerobik. — 1.45: Műsorzá­rás. Szlovák televízió: 16.10: Me­zőgazdasági magazin. — 16.50: A nap percei. — 17.00: Lengyel szecesszió. Dokumentumaim. — 17.15: Humorárus. Cseh film. — 19.00: Esti mese. — 19.10: Tor­na. — 19.20:- Időjárás. — 19.30: Tévénapló. — 19.50: Spanyol természetfilm-sorozat. — 20.20: A tanító úrnak, szeretettel. Amerikai film. — 22.00: Esemé­nyek. kommentárok. — 22.30: Vetélkedő. — 23.05: Miss Mono­kini. 1990. Kiállítások: Vasas Galéria (10 —17): A Zrínyi Ilona Gimnázi­um rajztagozatos tanulóinak ki­állítása. — Fotógaléria (10—19): Kunkovács László fotókiállítása. — Gyermekgaléria (10—12 és 14 —13): Játékeszköz-kiállítás óvo­dásoknak. — Kós-ház (14—17): Horváth István Ybl-cHjas épí­tészmérnök emlékkiállítása. — Mini Galéria (10—18): Babos Ágnes festőművész kiállítása. — Herman Ottó Múzeum Képtára (10—18): Két évszázad magyar festészete. A miskolci céhek dokumentumai és tárgyi emlé­kei a XVIII—XIX. századból. — Herman Ottó Múzeum kiállítási épülete (10—18): Az üveg mű­vészete. Kerámiák a Herman Ottó Múzeum gyűjteményeiből. — Magyar Orthodox Egyházi! Műzeum (10—18): A Magyar Orthodox Egyház művészeti és kulturális öröksége. — - Diós­győri vár 19—18): A diósgyőri vár története. — Déryné-báz (F —18) : A miskolci fotográfia története. A miskolci színészet története. — Herman Ottó-em- lékház (10—18) : Herman Ottó élete és munkássága. A Bükk élővilága. — Központi Kohásza­ti Múzeum (9—17): A nyers- vasgyártás története. Acélgyár­tás, kovácsolás, hengerlés. — Massa Múzeum (9—15.30): A hengerlésnél és kovácsolásnál használt kéziszerszámok. MISKOLCI MOZIK BÉKE Higgy neki, hisz zsaru! (mb. szí. amerikai, 16 év. kiemelt helyár! Kezdés: fi, f9). . . . Es az isten megteremte a nőt (szí. amerikai, kiemelt helyár! Kezdés: f3). Gyilkos lövés (szí. amerikai, 14 év, kiemelt hely ár! Kezdés; Í5). BÉKE KAMARA Egészséges erotika (magyar, .14 év! Kezdés: 2. 4). Túl a csúcson (mb. szí. ame- 'rikai, kiemelt helyár! Kezdés: 6, 8). KOSSUTH ... És az isten megteremte a n'őt (szí. amerikai, kiemelt hely- . ár! Kezdés: hn5). Higgy neki, hisz zsaru! (mb. szí. amerikai, kiemelt helyár, 16 év! Kezdés: f3). Magánbűnök, közerkölcsök (szí. jugoszláv—olasz, kiemelt hely ár, 18 év! Kezdés: 7, 9). HEVESY IVÁN Szerelem második vérig (szí. magyar. 14 év! Kezdés: f3, f9). Rémálom az Elm utcában II. (mb. szí. amerikai, 16 év, ki­emelt helyár! Kezdés: f5,' 17). Táncsics (f4, f6, f8) : Az arany- fiú (mb. szí. amerikai, 14 év, kiemelt helyár!) — Táncsics video (13, Í5, 17): A kukkcflő (mb. szí. amerikai, 18 év!) — Fáklya (5. 7): Az országút fan­tomja (mb. szí. amerikai. 16 év, kiemelt helyár!) — Fáklya kamara (fS): Egyik kopó, má­sik eb (mb. szí. amerikai. 14 év. kiemelt helyár!) — Fáklya video (17): A gyilkos arca (szí. olasz—spanyol, 14 év!) — Ta­polca, Ady (15, 17) : Lambada, a tiltott tánc (szí. amerikai, kiemelt helyár!) — Panoráma autósmozi (9): Halálos fegyver II. (mb. szí. amerikai). SZOMBAT Kossuth rádió: 8.00: Hírek. — 8.10: Hangszemle. — 8.30: Csa­ládi tükör. — 9.00: Hírek. — 9.05: Ismét — a Javából. —10.00: Hírek. — 11.00: Hírek. — 11.05: Bajor Imre. Petőfi rádió: 8.00: Hírek. — Kié a, föld? — 8.30: Színes né­pi muzsika. — 9.00: Hírek. — 9.03: Más hullámhossz. — 10.00: Bemutatjuk a Lord együttes új nagylemezét. — 11.00: Hífek. — 11.03: Szombat délelőtt. Bartók rádió: 8.00: Hírek. — 8.20: Közma Mátyás Liszt-mű­veket játszik. — 9.00: Hang­portrék — rádiós emlékek fé­nyében. — 10.00: Hangfelvéte­lek felsőfokon. — 11.30: Brahms: G-dúr szextett. Partra szálltak Angiiéban Dixie tanár ár ismét ®ff«n Népszerű muzsika, vonzó környezetben Miskolci rádió: 8.00: Műsoris­mertetés, hírek, Időjárás, lap­szemle. — 8.10: Hová menjünk, mit csináljunk? — Program- ajánlat. — 8.30: Visszapillantó. — 8.40: Napjaink kérdései. Nagy Zoltán jegyzete. — 9.00: Hírek, információk. — 9.30: Mikrofon­lánc. Riporter: Zakar János. — 9,55—10.00: Műsorelőzetes. — A zenét szerkesztik a hallgatók. — Szerkesztő: Szemes István. Televízió, 1. műsor: 6.58: Mű­sorismertetés. — 7.00: Napra­forgó. — 9.10: Hangvilla. — 9.40: Játsszunk színházat! — 10.15: A polip. Olasz tévéfilm­sorozat. — 11.20: Panoráma. Sky-Eurosport: 7.00; A nagy korallzátony. — 7.30: A repülő Kiwi. — 8.00: Mókagyár. — 10.00: Labdarúgó-VB. — „Arany Játék”. A VB -egyik legki­emelkedőbb mérkőzése. Super Channel: 7.00: Super B. O. O. S. — 11.00: Egyveleg. SAT1: 7.30: Jó reggelt a SATl-gyel! — 8.30: Chalie an­gyalai. — 9.25: Horoszkóp. — 9.30: Gazdasági fórum. — 10.00: Műsorelőzetes. — 10.05: Tévé­bolt. — 10.30: A valódi szel- lemírtók. — 11.00: Egy maku­látlan fiatalember kálváriája. Francia Játékfilm. RTL: 8.00: Konfetti. Filmkoc­kák gyerekeknek. — 9.35: Zsupsz. Játékshow. — 10.15: Barkácsolók műsora. — 10.30: Telebutik. — 11.00: Kedves Bili bácsi! — 11.20: James Stewart sorozat. A tipikus város. Ame­rikai film. Idén hatodik alkalommal zarándokoltak el a műfaj ked­velői a diósgyőri várba egy kis dixi-muzsikára. A műsor házi­gazdája a kezdetektől fogva a Benkó Dixieland Band. A késő esti eső - a nézők leg­nagyobb bánatára - megaka­dályozta Benkóékat abban, hogy feltegyék a koronát a színvonalas zenei folyamra. Minket azonban nem akadá­lyozott meg, hogy elbeszél­gessünk Benkó Sándorral - népszerűbb nevén: Dixie tanár úrral - erröl-arról. — Már lassan egy évti­zedre visszanyúló jó kap­csolatunk van a miskolci városi Művelődési Köz­ponttal. Az itteni vezetők ötlete volt, hogy állandó, visszatérő dixieland-találko­zót kellene szervezni. A vá­ros közönsége igényli ezt a zenét, ezt mi sem bizonyít­ja jobban, mint hogy év­ről évre nő a néző-hallga­tók száma. Az idén sajnos a labdarúgó-világbajnokság sokakat otthon tartott. «Hat évvel ezelőtt szinte az egész város összefogásával sike­rült megrendezni az első, éjszakába nyúló fesztivált )|c Bár egyre több az ősz hajszál a fején, Dixie tanár úr még mindig a régi. Higgy neki, hisz zsaru ÜMSSW -í: Jól példázta a fenti című amerikai film, hogy egy apa mi^e nem képes gyermekéért, gyermekeiért. Ez a Higgyneki- hiszzsaru lényegében mindenre képes. Igaz, van vagy nyolc gyereke - számos házasságból talán a kilencedik az, aki éppen most fejlődik a leg­újabb feleség szíve alatt. És ezek a gyerekek zabolják a pénzt. Tudhatjuk más filmekből,' innen-onnan, hogy az Egye­sült Államokban is jobban «fizetik a rendőröket a bű­nözők, mint az állam. (És .másutt is. Hogy nálunk mi a helyzet? Azt hiszem, még csak az elején vagyunk a fejlett nyugati bűnözéshez vezető útnak,) A rendőrök rendőreinek, úgy is, mint belső ellenőrök­nek a feladata felderíteni kallégáik csibészségeit, bér­gyilkolásaikat, megveszteget- . hetőségüket, korruptságukat és hasonlókat. Nyilvánvaló, hogy ez ebben a filmben is sikerül nekik, mert miféle krimi lenne az, amelyben a nyomozó nyomoz, nyomoz, a gyilkos gyilkol, és "a néző úgy áll fel a székből, hogy a Vége felirat után is ugyan­ezt csinálják. Nekik igenis találkozniuk kell, és a rossz­nak el kell nyernie méltó büntetését. Addig persze sok vér folyik le a torkokon, számos fordulatot vesz a cse­lekmény. A kategóriájában — zsa­rufilm, korruptzsarufilm — kifejezetten jónak ítélem a Higgy neki.. .-t, de mond­juk, mint, mesefilm,. opera­film, musical, vagy sci-íi, nem állná meg a helyét. Sokszor egészen olyan, mintha igazi embereket lát­nánk a vásznon, legfeljebb a belső elhárító zsarunő az, aki filmszalagból van. ő fő­leg csak néz a szemivei. Igaz, hogy leszbikus, és ezt valahogyan ábrázolni kell, ami nyilván nem könnyű, ugyanis látni csak a nézését látjuk, arról szó sincs, hogy akárcsak egy picit is lesz- boszna. (szabados) és azóta már semmi sem állíthat meg minket, min­den évben eljövünk június utolsó vasárnapján. Ügy ér­zem,' évről évre nőtt a szín­vonal. A hazai élvonal mel­lett felléptetjük az után­pótlás-zenekarokat is; in­nen indult például a Lucky Boys ..Band, ök azóta már -KI mit tud?-ot is nyerték. Nagy- örömmel számolhatok "be árról, ’ hogy eddig min­dig sikerült Európa és a világ legjobbjai közé tar­tozó bandákat megnyerni a fesztiválnak. Mára már odá­ig jutottunk, hogy egyre több külföldi zenekar ér­deklődik, mikor hívjuk már meg ők.et is Miskolcra. Akik már jártak itt, jó hírét vit­ték a találkozónak. Általá­nosan elfogadott vélemény, hogy a legszebb környezet­ben itt játszhatnak az együt­tesek.- Az Idei mezőnyben mintha inkább a hazai má­sodik vonal képviseltette volna magát. Igaz, hogy a .szakma nagy öregjei például Mol­nárék, nem jöttek el — ők ’egyébként tavaly itt voltak —, de . a fellépő zenekarok imindegyike képzett zené­szekből áll. Ez érezhető hangszeres játékukon is. Többen végeztek zeneaka­démiát. Az elsőként játszó Orient Jazz Band Inkább alkalmi felállás, de az Olds^ mobile Dixieland Jazz Band már nemzetközi hírnévre tett .szert. Ide, Miskolcra is éppen egy külföldi turné­ról érkeztek. A külföldiek valóban szakmai csemegék, ök a műfajon belül is két különböző stílust játszanak. Egymás után hallgatva őket felfedezhető a különbség. Az Allptria Jazz Band az Eu­rópában tért hódított ke­ményebb stílusban zenél. Valamennyien igazi profi módjára kezelik hangszerü- kel, ez megmutatkozik egy- egy szólónál. A Flat Foot Stampers muzsikája az amerikai fülekben otthonos. Lágyabban, dallamosabban játszanak, követvén a New Orleans-i elődök példáját. Két nagyszerű vendégmű­vészt . is hoztak magukkal. Tom Sanders trombitán, Bob Hirsch zongorán mu­zsikál virtuóz módon. Mind­ketten a műfaj legismer­tebbjei közé tartoznak Amerikában. * A Mike Figgis rendezte film két főszereplője: Richard - A minap hallottam o Gere és Andy Garda, _ rádióban: valaki azt mondta (Kerényi László felvétele) ■ Benkó Dixieland Bandrál,*-« hogy népszerűbb külföldön, ■ Amerikában, mint itthon, Ma­gyarországon, Mi a vélemé­nye erről? í ­— Egyáltalán nem érték *' vele egyet. Magyarországon népszerű a dixieland-fntf#*- zsika. Csak meg .kell nezjjr*^ a nézőteret itt a várban»*& Szinte minden korosztály­ból találhatók zenekedve-’*'*) lök, a legkisebbektől a leg- i! idősebbekig. Igaz, hogy so­kat turnézunk külföldön, de nem hanyagoljuk el a ma­gyar közönséget sem. Ke­vés zenei műfaj mondhatja el magáról, hogy meg tud tölteni egy sportcsarnokot, j! A dixieland kedvelői azon­ban nem írnak leveleket, nem csinálnak botrányokat, hanem élvezik a zenét.- A zenekar életében az elmúlt egy év során mi volt a legjelentősebb esemény? — Két dolog is van, amely f| fontos volt az utóbbi Idő- j ben a banda életében. Az egyik az, hogy sikerült „partra szállnunk” Anglia- j ban. Ennek a jelentőségé- i hez azt is tudni kell, hogy a szakszervezetek miatt igen nehéz koncerteket szervezni a szigetországban. A dixie- 1 land őshazájában nagy kö­zönségsikerrel turnéztunk. Itthon a Vigadóban már megkezdődött a hangver­senysorozatunk. Ennek kü­lönlegessége, hogy hat kü­lönböző műsort készítet­tünk; ugyanaz a zeneszám nem hangzik el kétszer. A közönség maga választhatja meg, hogy melyik program­ra vesz jegyet. Jövőre már nyolc, 1992-ben pedig tíz különböző műsorral lépünk fel. Hamarosan a boltokba kerül a legfrissebb CD-nk, amelyen saját szerzeménye­inket játsszuk el. A címe: Benkó’ s play Benkó’ s. Ka­rácsonyra Berki Tamással készítünk egy albumot.- A közeljövőben hova látogat el a zenekar? — Július elején az USA- ba utazunk a newadai fesz­tiválra, ahol Frank Sinatrá- val együtt díszvendégek le­szünk. Ezután Anglia kö­vetkezik a hónap közepén. A koncertsorozat néhány állomása: London City, Ox­ford. Hampton. A távöli jövőben annyi biztos, hogy jövő nyáron újra Miskolcra jövünk. (szaniszló)

Next

/
Oldalképek
Tartalom