Déli Hírlap, 1990. június (22. évfolyam, 125-150. szám)

1990-06-29 / 149. szám

jjc A következő bajnokságban az első osztály a cél.. (Szabó István felvétele) Szörfnapok Nyéken Salakmotor A bulgáriai Targovistéből továbbjutott Böszörményi Zsolt, a Borsodi Építők Vo­lán SC vaspapucsosa teg­nap utazott el Lengyelor­szágba. Itt rendezik meg ugyanis holnap a junior sa­lakmotoros világbajnokság középdöntőjét. A magyarok közül Böszörményin kívül a rajthoz áll Hell Csaba Sze­gedről, valamint a két Ko­vács Nyíregyházáról. ■ Az MVSC természetjá­rói holnap reggel Somogyi Ferenc túravezetővel baran­golják végig a Tiszalök — Ti szatardos — Prügy —Sze­rencs útvonalat. A csoport indulása a Tiszai pályaud­var menetrendjétől függ. ■ Amatőr férfiteniszező­ket vár Győri kapui pályá­jára holnap a Junior SC. Reggel nyolc órától páros­versenyeken mérhetik össze tudásukat a jelentkezők. A viadalra a helyszínen, az el­ső mérkőzés kezdetéig lehet nevezni. ■ Feloszlott a Zalaeger­szegi TE. Ezt a döntést az egyesület rendkívüli küldött- közgyűlése mondta ki. A szakosztályok önállósodnak mintegy másfél hónapon be­lül. Ehhez persze szponzorok kellenek. Amelyik szakosz­tálynak viszont nem sikerül tevékenységéhez támogatót keresnie, megszűnik. ■ Üszótanfolyamot indít a Meggy Kisszövetkezet a diósgyőri strandon. A tan­folyamra a helyszínen és az Egyetemvárosban lehet je­lentkezni a 65-111/14-25-ös telefonszámon Taferner Bé­lánál. ■ Az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) is felelős — mint rendező — a brüsz- szeli Heysel-stadionban öt évvel ezelőtt történt tragé­diáért. A bíróság az UEFA akkori főtitkárát, Hans Bangertert háromhónapos börtönbüntetéssel sújtotta, de az ítéletet próbaidőre felfüggesztették. ■ Megkezdődött Manilá­ban a férfi sakkozók zóna­közi döntője. A hatvannégy induló között ott lesz Sax Gyula és Portisch Lajos is. A DH tippjei 1. MTK-VM—Norrköping x 1 2. Aarhus—Vasas 1 3. Maccabi Haifa—Siófok 1 X 4. Cottbus—Malmö 2 x 5. FC Berlin—Uerdingen 2 x fi. Gef le—Vienna 1 2 7. Lyngby— Neuchatel Xamax 1 8. Sturm Graz—Düsseldorf 2 9. Vcjle— Slovan Bratislava X 1 10. Bochum—Slavia Szófia 1 11. St. Gallen—FCS Tirol X 2 12. Kaiserslautern— Bohemians Praha 1 X 13. Nitra—Luzern X 2 A DVTK labdarúgócsapa­ta a másodosztályú bajnok­ságban az ötödik helyen zár­ta az idényt. Ez volt a szak­osztály vezetésének a célki­tűzése a rajt előtt, amely teljesült is. Más kérdés az, hogy az ősszel beindult és tavasszal folytatódott diós­győri menetelés alapján a szurkolók úgy érezték: a DVTK végezhetett volna elő­kelőbb helyen is, ha az „is­tenek” is úgy akarják... A bajnokság befejezése óta sem állt meg az élet a llab- darúgó-szakosztálynál. A ve­zetőség játékosokat keresett fel Palicskó Tibor vezető ed­ző névsora alapján, hogy ve­lük erősítse a keretet. Az egyesület mindenképpen gzt szeretné elérni, hogy a kö­vetkező idényben már nem csupán stabil másodosztályú csapatként emlegessék a diósgyőrieket, hanem úgy, mint egy feljutásra nagyon is esélyes gárdát. Az igazo­lások ügyéről jelenleg még csak annyit tudunk, hogy Budai és Balogh, a Kazinc­barcikai VSE két labdarúgó­ja előszerződést írt alá a DVTK-hoz. A két egyesület vezetése — híreink szerint — ma délelőtt tárgyalta a labdarúgók ügyét. A felké­szülést a jövő héten hétfőn kezdi a keret a második miskolci évét megkezdő Pa­licskó Tibor vezetésével. (Tu­domásunk szerint ekkor már ott lesz a stadionban két KVSE-ből igazolt játékos is.) Az, hogy a DVTK — ter­mészetesen a megfelelő erő­sítésekkel — a feljutás esé­lyével vághat neki az 1990— 91-es bajnokságnak, nagy szerepe van a két esztendő­re Miskolcra költözött veze­tő edzőnek, Palicskó Tibor­nak. Ő rakta le azokat az alapokat, amelyekre már le­het építkezni... — Nem egyedüli érdemem az, hogy ilyen eredményeket ért el a DVTK — jelentette ki a mester beszélgetésünk­kor. Csapatmunka folvt itt minden téren. Megtalálta az egyesület azokat az embere­ket. akik magas színvonalú szakmai tudásukon kívül szenvedélyesen szeretik a klubot és a sportágat. Gon­dolok itt Veréb Györgyre, a decemberben megválasztott szakosztályvezetőre, V aradi Ottó pályaedzőre, dr. Dudás Kálmán orvosra, de a gyú­róra, a szertárosra és Mit- terpach Tibor, technikai ve­zetőre is. Lelkesedésük és hozzáértésük nélkül nehe­zebb lett volna a dolgom. — Nézzük a piros-fehérek bajnoki teljesítményét. Ösz- szel, mint ahogy a szurkolók emlékeznek rá, rendkívül gyengén kezdtünk. Igaz, hogy sok jó képességű játékost igazoltunk, de hosszú időnek kellett eltelnie ahhoz, hogy a csapat kezdeményei kiala­kuljanak belőlük. Egy idő után aztán kamatozott a be­fektetett munka és kezdtek jönni az eredmények. Akkor alakult ki az a stílus is, amely "később jellemző lett a DVTK-ra: a győzelemre törekvés, valamint a táma­dójáték ésszerű forszírozása. Sajnos, a rengeteg kialakí­tott helyzetből csak viszony­lag keveset rúgtak be a fiúk. Ennek ellenére a harmadik helyen állunk a mezőnyben, ha a találatok számát néz­zük, holtversenyben a salgó­tarjániakkal. A védelem megtette a magáét, ennek ellenére szerintem aránylag elég sok gólt , kaptunk. Ki­emelném Knotz szerepét, aki mérkőzésről mérkőzésre bi­zonyította, hogy biztos őre csapata hálójának. A közép­pályás sor viszont nem volt képes mindig arra, hogy a védelmet és a lámadósort maradéktalanul összekapcsol­ja. — Az egyéni értékelésben Knotz áll az élen. Öt köve­ti Csizi, Bém, Leskó, Tóth György és Húszak Géza. A hetedik helyre az év közben Szegedről igazolt Katonát sorolhatjuk. A rangsorban Lakatos a nyolcadik, Varga Iván (sokáig sérült volt) a kilencedik, Csiba pedig a ti­zedik. Kaszás a tizenegye­dik, az ugyancsak sokáig sé­rült Farkas pedig a tizen­kettedik. Danes túl kevés meccset játszott ahhoz, hogy rangsorolhatnám. Az egyik legjobban fejlődő labdarúgó Tóth György volt, aki ősz­szel egyetlen gólt sem rú­gott, tavasszal viszont nyol­cat. Meglepetés volt Csiba gólképessége és Lakatos be- robbanása. Üde színfoltot je­lentett Csizi játéka és jól mozgósította erőtartalékait Huszák Ö volt egyébként a csapat „szabója”, aki meg­adta a fazont az együttes­nek. Megbízható volt Bém és alkalmasságát bizonyítot­ta Katona. A sokoldalú Les­kó egy-egy mérkőzésen nyúj­tott jó teljesítményt. — összességében meg va­gyok elégedve a csapat tel­jesítményével, különösen az első őszi fordulókhoz képest. A fejlődés pontokban is ki­mutatható. A bajnokság ta­vaszi szezonjában ugyanis néggyel többet szereztünk, mint az idény első felében. Meggyőződésem azonban az, hogy még több pont le­hetne a tarsolyunkban, amennyiben a Kazincbarci­ka elleni találkozót nem kí­séri az a számunkra igazság­talanul végződött hercehur­ca, amely ismert a szurko­lóink előtt. Pénzdíjas nyílt országos szörfverseny lesz mától há­rom napon át a debreceni ötös tavon a hejőkeresztúri oldalon. A Nyéki Szörfös Na­pok rendezője az Axon SE és a Sport Partner Kft. A küzdelemre bárki be­nevezhet, a felnőtteknek 300, a gyerekeknek 150 forintot kell fizetni. Természetesen nemcsak a szörf szerelme­seit várják a rendezők. Gaz­dag programokat kínálnak azok számára is, akik pihe­néssel, szórakozással, napo­zással kívánják eltölteni a hétvégét. Ma délben lesz a VÁDOLNAK A SZÜLÖK Egy kisfiú, aki senkinek sem hiányzik — írtuk a kö­zelmúltban a másfél éves Pataki Béciről. Akkor rész­letesen beszámoltunk meg­döbbentő történetéről, arról, hogy az elárvult csöppség­re egy vasgyári buszmegál­ló környékén akadtak rá. Ügy festett, hogy szülei út- ravalóval — cumisüvegével és pelenkájával — az utcá­ra rakták, és ott sorsára hagyták. A gyereket min­denki megtagadta, még a nagyapja sem vallotta uno­kájának. Az anya csak cik­künk nyomán jelentkezett kisfiáért a rendőrségen, teg­nap pedig szerkesztőségünk­ben bizonygatta igazát. Mint később kiderült: újabb ígé­reteit megint hazugságra építette... A törékeny fiatal asszony­ka, ártatlan kék szemekkel adta elő történetüket; min­denekelőtt azt, hogy nem ők rakták utcára a gyereket. Sőt meg is döbbent, ami­kor megtudta, hogy mi tör­tént a fiával. Aztán részle­tesen mesélt saját gyermek­koráról, arról, hogy maga is állami gondozásban nevelke­dett, tudja, milyenek az ot­tani évek, és nem kívánja azt senkinek, leginkább gyerme­kének nem. Majd tovább szőtte a történetet: társának, a gyerek apjának jó szakmái vannak, dolgozhatna gépko­csivezetőként, vagy hegesz­tőként, csak hát nem megy álláskeresés. Neki magá­nak nyolc általánosa van, tavaly nyitott munkaköny­vébe még egyetlen cég ne­ve sincs bejegyezve. Élet­társa, vagy ahogy ő hívja, a párja, jelenleg alkalmi munkából él, napi ötszáz forintokat keres, de ez ugye kevés arra, hogy jó albérle­tet találjanak — panaszol­ta. Mivel állandó lakóhe­lyük jelenleg sincs, éjsza­kára maradnak a pincék, padlások, lépcsőházak ... Természetesen Bécihez tíz körömmel ragaszkodnak, ra­jongnak érte, róla soha le nem mondanak és állami gondozásba vételét nem en­gedik — mondta. Aztán következett a tör­ténete arról, hogy szerinte — és ezt utóbbi szót hang­súlyoznunk kell —, hogyan kerülhetett fia az utcára. Első cikkünk előtt néhány napoal még együtt volt a család, s úgy nézett ki, hogy ki kell költözniük akkori, Nap utcai albérletükből. La­kásnézőben járták a várost, amikor betértek élettársa egyik ismerőséhez, G. Ele­mérhez — a család nevét és pontos vasgyári címét most egy noteszből lapozta elő. Ott aztán beszélgettek, el­panaszolták nehéz helyzetü­ket, a háziasszony pedig fel­ajánlotta, hogy hagyják ott Bécikét. Egészen addig ott maradhat, amíg nem ren­deződnek a dolgaik — állí­totta. Otthagytuk hát Bécikén- ket, úgy hittük, jó helyen megnyitó és egy órakor kez­dődik a verseny. Este fél ki­lenckor éjszakába nyúló koncertet ad Sárközi Ger­gely lantművész. Szomba­ton és vasárnap délelőtt új­ra a szörföké a főszerep. Eredményhirdetés és díjki­osztás vasárnap egy órakor lesz. Minden induló ajándé­kot kap. A díjazás három kategóriában történik: ifi. felnőtt és szenior. A helye­zettek között sportcikkeket és egyéb ajándékokat oszta­nak ki, amelyeket az Atnha- Intertriál a Tiszai Vegyi Kombinát és az Állami Biz­tosító ajánlott fel. ­lesz — mondta az asszony. — Erre van egy tanúnk is, aki úgy ült szembe velem, mint most maga. Csak a nevét nem árulom el, mert biztos bántanák azok a mocskok, azok a ... — és itt aztán jöttek a szitkok, szentségelések G. Elemérék­re, akik szerinte képesek voltak az utcára tenni a gyereket... — Az igazság úgyis győzni fog — búcsú­zott határozottan, állás és biztos lakás szerzéséről szó­ló ígéretek kíséretében. Természetesen kíváncsiak voltunk a másik fél vélemé­nyére is. Vajon a vasgyári G. Elemérék mit szólnak ah­hoz, hogy Béci anyja magát mosva, őket vádolja a bűn­tettel, a kiskorú veszélyezte­tésével — amiért egyébként akár háromévi börtön is járhat. Mivel az asszony ki­jelentette, hogy ő többet nem hajlandó azzal a csa­láddal találkozni, nélküle mentünk oda. Amit pedig ott hallottunk... — Persze, hogy ismerjük a Pataki Bécit. Hát mi ta­láltuk meg ... Aztán a férfi és az asz- szony egymás szavához kap­csolódva mesélte el, hogy a szülőket sose látták. A kis­fiú akkor pontosan a vas­gyári rendelőintézet előtt téblábolt. Egyik kis kezében egy cumisüveggel, melyben csak víz lötyögött, a másik­ban pedig a pelenkás sza­tyorral sírdogált. Először csak vártak, hátha jönnek érte, majd kérdezősködni kezdtek, nem látta-e valaki, kihez tartozik. Amikor sen­ki sem jelentkezett, haza­vitték. — Nem hagyhattuk sorsá­ra — mondja a családfő. — Észrevettem, hát felelősnek éreztem magam érte. — Még olyan koszos gye­reket nem láttam — foly­tatja az asszony. — A kis szőke haja telis-tele volt te- tűvel, serkével, úgy szede­gettük ki. A Dárnm azonnal szaladt a boltba tejért, mert úgy hittük, igencsak éhes Aztán megfürdettük, rend- befettük és hívtuk a rend­őrséget ... — Azt nem vártam, hogy az anyja hálás legyen ne­künk azért, hogy megtalál­tuk a fiát. de hogy így meg­vádoljon minket... Mit lehet még ehhez hoz­záfűzni? Talán csak annyit, hogy mi a magunk részéről már-már lezártnak tekin­tettük volna Béci ügyét. Tudtuk, hogy ideiglenesen állami gondozásba vették, és hogy hamarosan dönte­nek a sorsáról. De most ma­ga az anya keresett meg bennünket. Egyszer már a fűnek-fának tett ígéreteivel sikerült visszakönyörögnie a csecsemőotthonba utalt fát. Most tehát csak abban re­ménykedhetünk: a Béci vég­leges állami gondn-ásbn vé­teléről döntő illetékesek' jól megfontolják, mit határoz­nak. (fázold)-fi.: Örebro—Tatabánya 1 DÉLI HÍRLAP. — A miskolciak napilapja. — Kiadja: a Déli Hírlap Kft. Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 15. 3527 — Felelős kiadó: BÉKÉS DEZSŐ főszerkesztő-ügyvezető. — szerkesztő­ség: Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 15. 3527. Postacím: Mis­kolc. 3501. PL: 39. Telefonközpon : 33-941. Titkárság: 18-223. Bel- és várospolitikát rovat: 13-227. Gazdaságpolitikai rovat: 18-224. Levelezési rovat: 18-225. Kultúrpolitikai rovat: 18-226. «Sportrovat: 18-222. Telex: 62342. Telefax: 18-225. Hirdetésfel­vétel: Miskolc Széchenyi út 15—17 Telefon: 16-213. — Ter­jeszti a Magyar Posta. Előfizethető bármelyik ntrlapkézbe- sítö postahivatalnál, a hirlapkézbesttőknél a posta hírlap­üzleteiben és a Hlrlapelőfizetésl és Lapellátási* Irodánál * (HELIR). Budapest V.. József nádor tér 1. — 1908 — közvet­lenül vagy postautalványon valamint álutalással a posta­bank Rt. 219-98836 pénzforgalmi jelzőszámra Előfizetési dij egy hónapra 85 forint, egy negyedévre 255 forint egv évre 1020 forint. Index: 25 951. — Készült a Borsodi Nyomdá­ban. Felelős vezető: HORVATH FERENC, — ISSN 0133 0209 Sz. P. /ZXI.I/V70 Piatini tanácstalan. A franciák ifjú szövetségi kapitánya a nézőtérről kíséri figyelemmel az itáliai labdarúgó-világ­bajnokság eseményeit. Jelenleg ő a földkerekség legfiata­labb szakvezetője. Csapata — mint ismeretes — gyengén szerepelt a selejtezők csoportmérkőzésein, így nem jutott ki az idei Mondialra. Piatini tapasztalatszerzés céljából el­látogatott az Appennini-félszigetre. Jóslatokba azonban nem bocsátkozik. Az újságírók kérdésére csak azt válaszolja, hogy még nem tudta eldönteni, ki lesz várhatóan a világ­bajnok. , Ki hagyta sorsára Bécit? $ • SZERETEM A FIAMAT - ÁLLÍTJA AZ ANYA • MAGUKAT MENTIK ÉS JÓSZÁNDÉKÚ IDEGENT Alakul a diósgyőri labdarúgókeret Folytatni-e a menetelés?

Next

/
Oldalképek
Tartalom