Déli Hírlap, 1990. március (22. évfolyam, 51-75. szám)

1990-03-13 / 62. szám

KEDD Kowuth rádió: 12.00: Déld Kró. nilra. — 12.35: Ki nyer ma? — Vásárosnaményban. — 12.50: VI- rághirlap. — Nemzetközi sajtó- izemle. — 13.00: Klasszikusok délidében. Zenekari muzsika. — 14.00: Hírek, időjárás. — 14.05: Poggyász — tudnivalók utazók­nak. — 14.35: Dzsesszmelódiák a '70-es évekből, — 15.00: Az öre^ huszár — Alapi Salamon Aurél és Bakonyi Péter beszélgetése. — 15.54: Radiorton-koronigokról. — 16.00: Tizenhat óra. Hírmaga­zin. — 16.15: Muzsikáló termé­szet. Amerikai ökörszemek. — 16.20: „Ég szülte földet, föld szülte fáját”. — Az emberélet születéstől halálig. — 17.00: Gro­teszk. Eörsi István versel. — 17.05: A véges végtelen. — Az első ezredforduló tudományos­sága. — 17.30: A Szabó család. — 18.00: 3X5 perc a Magyar Rá­dió körzeti stúdiódnál: Pécs. — 18.05: Láttuk, hallottuk, olvastuk — a zenéről. — 18.30: Esti Ma­gazin. — 19.20: Sportvilág — Formula—1 híradó. — 19.30: Hol volt, hol nem volt... — Tava­szi ébredések. — 19.39: A Mu­zsikás együttes játszik. — 19.50: Beszélni nehéz. — 20.00: A Kontroli-liga. — 20.30: Újdonsá­gainkból. — Népzenei felvételek, — 21.05: Felejthetetlen éveink. — Nők a lágerben. — 22.00: Hírvi­lág. — 22.30: Kapcsoljuk a 22- es stúdiót — Kovács Béla klari- nétozik. a Danubius Vonósnégyes játszik. — Kb. 23.30: Operaáriák. — 24,00: Hírek, időjárás. Petőfi rádió; 12.00: Hírek né­metül. oroszul és angolul. — 12J0: AsztaWimuzsdka. — 13.00: Hírek. Időjárás. Útközben. — 13.05: Popzene sztereóban. — 13.45: Időjárás- és vízállásjelen­tés. — 14.00: Színpad, mikrofon, toll.-. — 15.00: Hírek. Időjárás. Útközben. — 15.05: Csúcsforga­lom. — 17.00: Hírek. Időjárás. Útközben. — 17.05: Ka taposta. — A Kölyökrádló levelező műsora. — 17.30: Kamasz-panasz. — 18.30: Popregiszter — fiataloknak! — kívánságműsor. — 19.00: . Hírek. Időjárás, Útközben. — 19.05: Talpaló való. — Táncházról, mu­zsikáról fiataloknak. — 19.30: Daráló. — Folytatásos ifjúsági történet. — 20.00: A Stúdió 11 hangversenye. — 20.30: A hang- lemezbolt könnyűzenei újdonsá­gaiból. — 21.00: Hírek. Időjá­rás. Útközben. — 21.05: Mi lesz veled magyar akác? — Erdős Zoltán téma-menedzserrel beszél­get Tuscher Tünde, — 21.15: Ró. íunk van szó! — 21.20: „Nóta- só” — a rádióhallgatók kíván­ságáéból. — 22.10: Ponyván — Válogatás a XIX. század magyar ponyvairodalmából. — 23.00: Hí­rek. Időjárás. — 23.10: Sport- híradó, — 23.20: Könnyűzenei stúdiónk új felvételeiből, Bartók rádiój 12.00: Hírek. Időjárás. — 12.05: Faust. — Rész­letek Gounod operájából. — 13.0#: „Adj levegőt annak, ki saomjúhozza”. — ö-egyipto- trodalmd műsor. — 14.09: Hindemith: Várost építünk. — 14J.7: Madarázs Iván—Illyés Gyu­lái: Mese a csodofurulyás juhász­ról. — 14.31: Zened tükör, — 18.00: Sohuberttada — 1989. — Róbert Holl Schubent-dalhang- verseniye a kohenemd vár lovag­termében. — 16.00: Hírek. Idő­járás. — 16.05: Zenekari muzsi­ka. — 17.26: Operarészletek. — 17.90: Magyar zeneszerzők. — 18.30: Na matemjem jeziku. — Szerbhovát nyelvű nemzetiségi műsor. — 19.00: Hírek. Időjárá-s. — 19.05: In dér Muttersprache. — Német nyeüvű nemzetiségi műsor Péosről. — 19.35: Erkel: Névtelen hősök. — Vígopera két részben, — 21.03: Bécsi muzsika, — 21.42: A Lausanme-d Kamara- aemekar Richard Strauss-hamg- versenye a montbemomd kaszinó Faderewski termében. — 22.29: Kurt Weill — Gállá Miklós soro­zata. — 23.29: Egy falusi nótári­usnak legújabb pest-budád uta­zása, melyet az elaludt vérű magyar szívek felserkentésére és mulatságára Gwadányi József nyomán versekbe foglalt Szab- lyár Ferenc. — 24.00: Hírek. Idő­járás. Miskolci rádió; .16.30—18.30: Kereskedelmi, információs, zenés műsor. Televízió. 1. műsor: 16.10: Képújság. — 16.18: Műsoris­mertetés. — 16.20: Pannon kró­nika. — A pécsi körzeti stúdió híradóműsora. — 16.30: Nach­richten. — Hírek német nyel­ven. — 16.35: NaS ekran. — A péosd körzeti stúdió szerbhor- vát nyelvű nemzetiségi maga­zinja. — 17.05: Szám-adás. — Gazdasági negyedóra. — 17.25: Legyen a vendégem! — Rátonyl Róbert műsora. — 18.00: Koz­mosz. — Amerikai dokumentum- film-sorozat. — 19.00: Műsor­ajánlat. — 19.05: Reklám, — 19.10: Esti mese. — 19.30: Hír­adó. — 20.05: Tövismadarak, — Amerikai tévéfilmsorozat. — 20.55: Választási v&tamüsor. — 21.55: Stúdió ’90. — A televízió kulturális hetilapja. — 22.40: Ké­zenfogva. — Érdekvédelmi mű­sor. — 23.00: Híradó 3. Televízió. 2. műsor; 17.15: Teledoktor. — Orvosi tanácsok. — 17.45: Mozaik. — Telefonos játék. — 18.00: Telesport. — 18.25: Gyerekeknek. — Atom­hangya. — 18.47: Tv2. — 19.00: Mandela. — Anigoi tévéfilm. — 20.06: Halt ász. — 20.35: Feje­zetek az első világháborúból. — Amerikai dokumenitumfam­sorozat. — 21.00: — Híradó 2. — 21.40: Knorr Bologna—Reál Madrid. — Férfi kosárlabda KEK-döntő. — Kb. 23.10: TV2. Napzárta. Sky-Eurosport: 12.00: Sí Vi­lágkupa. — 13.00: ökölvívás. — 14.00: Jégkorong. — Nemzeti Jéghoki Liga, — 16.00: Díjug­ratás — 17.00: Egyetemi kosár­labda, — 18.30: Gólok. — 19.001 Micsoda hét! — 20.00: Teremlab­darúgás. — 21.00: Formául. — 22.00: A pankiráció szupersztár­jai. — 23.00: Kosárlabda, — Férfi Kupagyőztesek Kupája. — 1.00: Body builddng. — 2.00: Műsor­zárás. Super Channel: 16.00: Forró drót. — 17.00: Hullámhosszon. — 18.30: Kék éj. — 19.30: Hírek. Időjárás. — 19.45: Időlánc. — 20.00: Ul-trasport. — 22.00: Hírek. Időjárás. — 22.15: Ultrasport. — 0.15: Hírek. Időjárás. — 0.30: Kék éj. — 1.30: Időlánc. — 1.45 —7.00: Egyveleg. SAT1: 12.16: Szerencsekerék. — 13.00: Tévétőzsde. — 14.00: Műsorelözetes. — 14.05: A koala- bocsok kalandjai. — 14.30: Pénz­ügyek. — 14.40: Szeretethajó — 15.30: Boldog napok. — 16.05: Bonainza, — 17.00: Hírek, Időjá­rás. — 17.10: Szomszédok. — 17.35: Autósoknak. — 17.45: Mű- sarelőzetes, — 17.50: Caninon. Krimi. — 18.45: Híradó. — 19.05: Szerencsekerék, — 19.50: Időjá­rás. Hírek. — 20.00: Mississippi. Krimi. — 20.55: Hírek. — 21.00: Rachel Cade bűnei. — Amenikad játékfilm. — 23.10: A nap hírei, sport, időjárás. — 23.20: A pro­fik. Krimi. — 0.10: MüsoreTöze- tes. Kiállítások; Miskolci Galéria 010—18): Sohrammei Imre kerá­miái. — Fotógaléria 010—19): A Diósgyőri Vasas Fotóművészeti Kör kiállítása. — Gyermekgalé­ria (10—18): Gyöngy gallérok és drágakövek. — Szakmunkás Ga. léria (10—18): Nagy Márta ak- varellkiállíitása. — Kós-ház (14 —17): Műemlékek Erdélyből. — Mini Galéria (10—18) : A Bükk élővilága, — Feledy-ház (10—18): Állandó kiállítás. — Hermán Ottó Múzeum Képtára (10—17): Két évszázad magyar festészete. — Hermán Ottó Múzeum kiállítási épülete (10—17): Az üveg művé­szete. — Hermán Ottó Emhék- ház (10—17): Hermán Ottó élete és munkássága. — A Bükk élő­világa. — Magyar Orthodox Egy­házi Múzeum (10—17): A Magyar Orthodox Egyház művészeti és kulturális öröksége. — Központi Kohászati Múzeum (10—17): A kovácsolás.' hengerlés, acélgyár­tás története. MISKOLCI MOZIK: BEKE Egyik köpő. másik eb (mb. szí, amerikai, kiemelt 2. helyér 1 Kezdés: 13, 15, f?). Rémálom az Elm utcában f. (mb. szí. amerikai. 18 év. ki­emelt 3. helyári Kezdés: fO). BEKE KAMARA Sohimansky felügyelő (mb. wf. NSZK, 14 év, felemelt holyár! Kezdés: 2. 4. 6. 8). KOSSUTH Lányok ■ csúcson (mb. szí. amerikai, kiemelt 2. helyár Kezdés: Í3, hnő). Rémálom az Eta! utcában 3. (mb. szí, amerikai. 19 év. kő­emelt 8, helyári Kezdés: T. B. HEVESE IVÁN A rádió aranykora (ml, ame­rikai. 14 év. felemelt helyér! Kezdés: Í8, f9). Hibiszkuszháza (azf. kínai. 14 év! Kezdés: 15), Lidérces órák (mb. szí. ame­rikai. 14 év. felemelt hely ár! Kezdés: fT). Táncsics (f4, f8. fS): Amerikai ninja 2. (szí. amerikai, 14 év, kiemelt 3. helyár!) — Táncsics kamara (f5. 17): Nindzsák har­ca (szí. japán kiemelt 2. hely­ár!) — Táncsics videó (f3, Í5, f7): Bosszúvágy 3. (mb. szí. amerikai). — Fáklya kamara videó (f3. f7): Pornósztár volt őnagysága (magyar. 18 év. ki­emelt videohelyár!) — Fáklya (5. 7) : A kicsi kocsi Monte-Car- lóba megy (mb. szi. amerikai, kiemelt 1. hely ár!) — Fáklya kamara (f5): Egy előre bejelen­tett gyilkosság krónikája (mb. szí. olasz. 14 év. felemelt hely­ár!). SZERDA Kossuth rádió; 8.00: Hírek, időjárás. — 8.05: Hangszemle. — 8.20: Eoo-mix. Gazdasági maga­zin. — 8.50: Külpolitikai figye­lő. — 9.00: Napközben. — 10.00: az URH-adókon: egész napos közvetítőé az Országgyűlés ülé­séről. — 11.00: Műsorajiánlat. — 11.05: Népdálkörök. citerazene- karak. — u.35: Utazás a kopo­nyám körül. Petőfi rádió: 6.05; Reggeli csúcs. — 7.34: Mellény-zseb — slágerekkel. — 8.00: Hírek, idő­járás. — 8.05; Rivaldafényben. — 9.05: Nemcsak zene. — 10.00: Útikalauz üdülőknek. — 10.05: Hajszálgyökerek. — 10.20: Slá­gerről slágerre. — 11.00: Hírek, időjárás. — n.05: Osaládi tükör. — 11.35: Rólunk van szó! — 11.41: Ciróka. marőka — óvodá­sok műsora. Miskolci rádió; 5.55: Műsoris­mertetés. hírek, időjárás. — 6.15: Információk, — 6.20: Észak-ma­gyarországi Krónika. — 6.30: Hírek lapszemle. — 6.45: Gazda. sárközeiben. — 7.30: Szóvá tet­ték. megkérdeztük. — Ablak a2 országra. Televízió. X, műsor: 8.58: Mű­sorismertetés. — 9.10: A nyug­díjasnak sosincs ideje. NDK té­véfilmsorozat. — 9.35: Felelet. Déry Tibor regényének tévé- filmváltozata. — 10.40: Stúdió ’90 — a televízió kulturális heti­lapja. — 11.25: Képújság. Super Channels 7.00! NapkeB­det. — 8.00! Halló, Ausztria, halló, Bécsi — 8i3W Egyveleg. állas A Miskolci Mezőgép Vállalat felvételre keres esztergályos, CNC-esztergályos, köszörűs, ma­rós szakmunkásokat és minősí­tett hegesztőket. Jelentkezni le­het a munkaügyi öá. osztályon Miskolc, Besenyői u. 10. sz. A Betonútépítő Vállalat feri­hegyi főmérnöksége — 1185 Bu­dapest, Ferihegy — jó kereseti lehetőséggel felvesz, nehézgép­kezelői jogosítvánnyal rendelke­ző dolgozókat, építőipari gépek kezelésére. Homlokrakodó- és hengerkezelők előnyben. Jelent­kezés a Betonútépítő Vállalat ferihegyi főmérnökségén. Gábor András gépészeti vezetőnél, vagy Szél József főgépésznél, a 157-0711-es telefonon, vagy sze­mélyesen. Az export-import tevékenysé­get is folytató SeM (magyar- olasz) Kereskedelmi Kft. felvé­telt hirdet, pénzügyi gyakorlat­tal rendelkező munkatársak ré­szére. Cím; Miskolc, Széchenyi u. i„ I. em., 101. Telefon: 88-461. Külkereskedelmi joggal ren­delkező vállalat kereskedelmi Igazgatósága miskolci irodájába külkereskedelmi szakirányú vég­zettséggel. angol, német, vagy orosz nyelvismerettel rendelkező munkatársakat keres. Jelent­kezni lehet írásban vagy tele­fonon. a vállalat kereskedelmi igazgatóságán. Cím: Borsodi Ércelőkészítő Mű, Sajókeresztúr. Telefon: 18-691-694/396 mell. Gyakorlattal és gépkocsival rendelkező fotó-üzletkötőnőt ke­resek. „Anyagi érdekeltség 160 975*» jeligére a hirdetőbe. Hegesztőt, lakatost, kőművest, bizalomkeltő munkakönyvvel, állandó munkára felveszek. Je­lentkezés: délután 3—5 óráig, Török, Antal János u. 3, (Ce­mentgyárral szemben.) Gyakorlott szakácsnőt felve­szek, fő- vagy mellékállásba. Érdeklődni: 77-803. 18 óra után. Felveszek állandó munkára szobafestő szakmunkásokat. Je­lentkezni: Miskolc, Kun B. 37. sz., egész nap. Gyakorlott üzletkötőt főállás­ba felveszek. „Redőny-reluxa £94 485** jeligére a kiadóba. 22 éves fiatalember érettségi­vel, alapfokú angol nyelvvizsgá­val, idegenvezetői képesítéssel, gépkocsival állást keres. Aján­latokat: Miskolc, Huba u. 25. sz, alá, a Benji kutyakozmetikába. Manikűröst-pedikűröst felve­szek. Érd.: 84-166-on. Főállást keresek középfokú gépjárműtechnikai képesítéssel. 2-től 177 694** jeligére a Varrónőt keresek! Telefont M-709. Kimondottan ügyeskezű varró­nőket felveszünk, főfoglalkozás­ra. Jelige: „Magánvállalkozás 500 507*» a hirdetőbe. A megyei tanács vb oktatási és továbbképzési intézete felvé­telre keres szakképzett szaká­csot, a mályi tóparton működő kirendeltségébe. Belépés azon­nal. fizetés megegyezés szerint. Érdeklődni a 4l-422-es telefonon. Agilis asztalos. 32 éves gya­korlattal. megbízható munkahe­lyet keres. Leveleket munkabér- megjelöléssel: „Biztos munkaerő és biztos kereset 160 997” jeligé­re a hirdetőbe. „Április hirdetőb in gall csira A varból tónál eladó 270 négy­szögöl panorámás telek. Villany van. Érdeklődni: Miskolc. Pat­tantyús u. 9. III/2. Telefonon napközben; 60-411/18-as mellék. Csendes, pormentes, X. eme­leti lakás, szép kilátással, a bel­városban eladó. 55 négyzetmé­teres. 2 szobás, telefonos. 20 000 Ft/nm-ért. Érdeklődni esténként, a 86-355-ös telefonon. Hétvégi kert a Pingyomtetőn sürgősen eladó. 380 négyszög­ölön, termő gyümölcsfákkal, csemegeszőlővel, nyírott gyep­pel. A telken alápincézett, tető- térbeépítéses, nagyverandás kő­házzal (lakótér 40 négyzetméter), kerti kúttal, villannyal ellátva. Ara 500 ezer Ft. Érdeklődni a 68-573-as telefonon lehet, estén­ként. Eladó 2,5 szobás. 6i m2-es, te­hermentes. OTP-lakás. a Kőpo­ros utcában. Irányár: 20 500 Ft/ m2. Érdeklődni: 18 óra után. 84-860. Eladó Tapolcán, a Kiss József út 47. sz. alatti víkendtelek. 230 m2-es területű, rajta kis faház van. Irányár: 490 ezer Ft. Ér­deklődni: 18 óra után. 84-860. Elcserélném 55 m3-es, belváro­si házfelügyelői lakásomat, ta­nácsira! „Nagyméretű, másfél szobás is lehetséges 294 577** jel­igére a Centrum-hirdetőbe. Vállalkozók, figyelem! Repre­zentatív berendezésű, emeletes borház eladó. A lakáshoz 150 négyzetméteres pince tartozik, amely gombatermesztésre van berendezve. Évi termés 3,5—4 tonna. Érdeklődni a helyszínen. Miskolc, Nagyavas, Felsősor 492. szám alatt, egész nap. Tapolcán üdülő eladó* Strand feQZfilt 15-535* üzlethelyiségnek alkalmas he­lyet bérelnék. Leveleket: „Min­den megoldás érdekel 160946** jeligére a hirdetőbe. Most épült családi ház 70 szá­zalékig kész állapotban Martin­telep, Duna úton eladó. Érdek­lődni: Kőris u. 5. Tapolcán, Perzsák-dűlőben 450 négyszögöl zártkert eladó, vagy személygépkocsira cserélem. Te­lefon: 69-581. Nyékládházán, a Pótkerék csárdával szemben, 800 négy­szögöl zártkert eladó. Víz, vil­lany van. Irányár: 170 000 Ft. Érd.: Nyékládháza, Kodály Z. u. 9., az esti órákban. 2,5 szobás, telefonos, teher­mentes szövetkezeti lakás eladó. Érdeklődni: 75-675-ös telefonon, 17 órától. Mályi, Deák Ferenc u. 44. sz. alatt régi típusú családi ház azonnal beköltözhetően, 480 négyszögöl telekkel eladó. Bon­tás után beépíthető! Érd.: Má­lyi, Deák F. 31/a. Eladó 1 4- 2X0,5 szobás, első emeleti, szövetkezeti lakás. Ér­deklődni napközben, az 52-563- as telefonon, vagy 6 óra után a helyszínen: Miskolc, Prieszol J. út 3., 1/5. A nyéki István-tó közelében, 120 négyszögöl üdülőtelek eladó. Leveleket: „Sellő 294 467’» jeligé­re a kiadóba. Bükkaranyos, Táncsics M. u. 1. szám alatti (765 négyzetméteres) építkezésre alkalmas telek el­adó. Érdeklődni a fenti címen. A Kis-Szentbenedeken 237 négyszögöl zártkert eladó. Tele­fon: 31-179, este. Eladó 3 éve felújított, 2 szoba- konyhás, fürdőszobás, központi fűtéses ház garázzsal és külön bejáratú 1,5 szoba-konyhás -f az udvaron 2 helyiségből álló, komfort nélküli kis, udvaros ház. Szükség esetén kb. 300 négyszögöl telek megoldható. A kettő csak együtt eladó! Aján­latokat: „Két család részére 160986’» jeligére a hirdetőbe. Eladó 2 szobás, szövetkezeti lakás. Érdeklődni este. 6—8 óra között, a 60-284 telefonon. Elcserélném kétszobás, össz­komfortos, tanácsi lakásom, másfél szobás, tanácsira, érték­különbözettel. Érdeklődni lehet mindennap, délután. Miskolc, Bokányi Dezső 27., 4/2. 1 + 2 fél szobás. OTP-lakás, a Vörösmarty úton és garázs a Tiszai pu.-nál eladó. Érd.: 86-609 telefonon. Abaújváron lévő, 1975-ben épült családi házam eladom, vagy el­cserélem miskolci, tanácsi la­kásra, illetve megvásárolható ta­nácsi lakásra. A házhoz tartozik 400 négyszögöl építési telek, 100 négyszögöl kert, és egy nagy udvar. Érd.: Miskolc, Kölcsey F. 1.. 6/3. Eladnám, vagy két kisebbre cserélném, Dankó P. u., III. em., 1 + 2X fél szobás, szövetkezeti lakásomat. Minden megoldás ér­dekel. 84-610. Elcserélnénk 1 -f 2 fél szobás, 60 m2-es. I. emeleti, telefonos, tanácsi, diósgyőri városközpont­ban lévő, összkomfortos laká­sunkat hasonlóra, az I. kerü­letben, gázos is érdekel. Tel.: 76-144 (esti órákban). Erenyőben 340 négyszögöl gyü­mölcsös, hétvégi házzal eladó, víz. villany van. Autóbusz-meg­álló 5 perc. Érdeklődni: 37-680- as telefonon. Két szoba-konyhás, udvaros, saját lakásomat cserélem másfél szobás tanácsira. Lehet régi is. Plusz kp. Érd.: Földes F. u. 8. Eladó szőlő-gyümölcsös, bor­házzal és pincével együtt (papír­gyárnál). Telefon: 38-621. Eladó i szobás, gázfűtéses, kertes, családi ház. melléképü­letekkel, Hejőcsabán. Víz az udvarban. Érdeklődni: Pölten- berg u. 2. sz. alatt (Afit mö­gött). Több generáció részére alkal­mas, 4 + 3 fél szobás, kertes, összkomfortos, telefonos, családi ház eladó. Garázzsal és mellék- épülettel. Miskolc, Szrogh S. 10. Érdeklődni: egész nap, a hely­színen. 3 szobás, családi házat vennék Ernődön. Kb. 900 ezer forintig. Fürdőszoba szükséges. Érd.: 15-450, este. Eladó 1,5 szobás, szövetkezeti lakás, vagy hasonló értékű, jó állapotban lévő családi házra cserélhető. Telefon: 71-061, 17 óra után. Eladó a Lyukóban 490 négy­szögöl szőlő-gyümölcsös, kettő téglaépület és pince. Érdeklődni: Miskolc I, kér., Vörösmarty út 54. sz., 4/3. Kétszobás, összkomfortos, csa­ládi ház. 1 700 000 Ft-ért eladó, vagy másfél-kétszobás bérházi lakásra cserélhető, ráfizetéssel. Miskolc, Csaba vezér 19, Tanácsi, másfél szobás, össz­komfortos lakásomat elcseré­lem tanácsi garzonlakásra, föld­szint, vagy első emeletig. Előny­ben a Vörösmarty utca. Arany János utca, Uitz Béla utca. Érd.: Kilián Gy. 6.. VI/7. Kilián-délen 2 szoba-hallos, te­hermentes, gázfűtéses lakás el­adó, Tclefoui 73-614« Vargahegyen, út mellett, fahá­zas, bekerített, tanácsi bérle­mény átadó. Villany van. Tele­fon: 73-614. Eladó szoba-konyhás. kis ker­tes ház. Miskolc, Kisfaludy 42. Eladó 2 szobás. 57 m2-es, II. emeleti, hagyományos építésű, gázfűtéses, tehermentes lakás, garázzsal, vagy anélkül, a Bá­thory I. u. 34. alatt (Győri ka­puban). Érd.: du. 4 órától, ill. a 76-134 telefonon. Eladom vagy elcserélem, Má­lyi, Fő út 32. sz. alatti, régi tí­pusú parasztházamat. 300 négy­szögöl telekkel. Telefon: 83-320. Házfejügyelői. 2 szoba-össz­komfortos lakást cserélnék ha­sonló, lehetőleg megvásárolható, tanácsi lakásért. Minden meg­oldás érdekel. Miskolc. Könyves Kálmán 25., fszt. 4. Dél-Kilián. Telefon: 71-794. Érd.: du. 4 órától. albeariaf Albérletbe kiadó üres. három szoba, különbejárattal. Vállalatok előnyben. Áprilisban beköltöz­hető. Miskolctapolca, Kiss Jó­zsef út 7. Diáklánynak albérletet adok. Érdeklődni: 16-150 telefonon. Avas-dél, III. ütemben, 4. eme­leti, összkomfortos, üres. egy­szobás lakás kiadó. Érdeklődni: Miskolc 71-169-es telefonon. aáás-üátel Használt, hétdarabos, diófa hálószobabútor és kombinált szekrény eladó. Érdeklődni: Miskolc, Petőfi u. 57. Lévay. Fagylalttölcsér megrendelhető a régi áron, március 20-ig. Díj­mentes szállítással. Mákocsi Gyula Rakamaz. Vörös Hadse­reg út 134. Vásárolnék páncéltőkés pianí- nót. Telefon: 06-40-12-266. Juhász Imréné. HARMONIKAAJTÖ. reluxa-re- dőny-autóreluxa RÉSZLETRE, Baloghtól! Pallós út 18., 15 órá­tól. Telefon: 11-459. Oltott mész jó minőségben, 280 Ft/q, cement 320 Ft/q, tégla, pala. gázszilikát. betongerenda, minden méretben, s egyéb ter­mékek Nyékládházán. Gombos Jánosaiénál, a József Attila 28. szám alatt, házhoz szállítással, gyors kiszolgálással kaphatók. Levélben Is megrendelhetők. ÚJ, nagyméretű NDK lakóko­csi eladó. Érd.: 69-581. 160 1-eg betonkeverő eladó. Cím: Miskolc, Csaba vezér 88. Angol, variálható gyermek- kocsi eladó. Telefon: 87-758. Eladó 8 tagú szekrénysor. Jó állapotban levő. Érd. 61-991. Holmer szintetizátor eladó, ▼agy zongorára, pianlnóra cse­rélhető. Fürjes Gy. Miskolc, Szé­chenyi 6., 1/1. (Az IBUSZ-szal szemben.) Régi. jó minőségű, egy- és kétkampós bontott cserép eladó. Érdeklődni a 83-141-es telefonon lehet. Kéttűágyas Neumann kötőgép eladó.v Miskolc. Nefelejcs út 10. Lángossütő eladó az LKM 10- es kapunál! Érd.: 8—12-ig, 18—20- ig: 38-110. REDŐNY, RELUXA OLCSÓN! Tavaszi vásár! Tel.: 69-139. Utánfutót vennék. Tel.: 69-139. Enterprise számítógép magnó­val, játékkazettákkal, füzetekkel eladó, Marx K. 68. Tel.: 76-147. Eladó Ikarus 255-ös autóbusz­ból átalakított büfékocsi. Érdek­lődni: 48/16-767. NDK lágyfagylaltgépet vásáro­lok. Jelentkezés a 46/66-890-es telefonszámon. Eladó 5 db, új, 165X13. Barum gumi, új Skoda felnikkel, vagy külön is, l pár műanyag lökhá­rító Skodára, 1 olasz babakocsi. Dyras Equalizeres rádiómagnó deck 2 hangfallal. Érd.: Temek u. 22. Régi áron eladó, nem használt, PB-s gázbojler, konyhai, 5 1/perc és keringtető szivattyú. Hejőcsa- ba. 48-as út 18. Telefon, 67-581. Kerti szerszámok, kézi szerszá­mok, oszcilloszkóp, tűzoltóké­szülék, műanyag lambéria (drappszínű), acél- és lágy vas- drót eladó. Csabai kapu 28. Gyűjteményembe veszek régi komódot, ebédlőszekrényt, vit­rint, régi faliórát, hibásat is. Értesítésre házhoz megyek. Cí­mem: Nagy Sándor Rakamaz, Hunyadi út 6l. sz. Tel.: 165. fármu Felújított Wartburg-motor el­adó (kompi.). Érdeklődni: Mis­kolc I., Martintelep. Régész u. 11. sz. alatt, 16 óra után. Lada 1500-as, TI forgalmi rend­számú, 48 ezer km-t futott eladó. Érdeklődni: Felsözsolca. Dózsa Gy. út 56. sz, BMW 518 I, 3 éves, extrákkal eladó. Érdeklődni: 06-96-27-674, este. 1990 első félévi Skoda 120 L- kiutalás eladó. Érd.: 74-185, 18 órától. t Dacia TLX 3 éves, lejárt mű­szakival, sérült karosszériával, reális áron eladó. Katowice 6., IV/2. 16—19 óra között. házassági ön is magányos? Ha társat, barátot keres, kérem, válaszol­jon nekem! 47 éves özvegyasz- szony vagyok. Válaszokat: „Ero- ica 160950” jeligére a hirdetőbe kérem. Társat keresek, egzisztenciával rendelkező, jólelkű. 50—60 év közötti, értelmiségi férfi szemé­lyében, akinek örömet szerez jót tenni és megosztaná magányát, egy 50 éves, vagyontalan, de lel­kiekben gazdag, csinosnak mon­dóit, jó erényekkel rendelkező, egészséges asszonnyal. Bak vagy rák jegyében született előnyben. Leveleket „Szeretve-szeretnl 505 203’» jeligére a hirdetőbe. 33 és 38 évesek vagyunk. Meg­felelő társaság és idő hiányá­ban ezúton keressük azoknak a min. 180 cm magas, önmagukra és másokra is igényes, lehetőleg diplomás férfiak ismeretségét, akik szintén őszinteségre, szere- tetre vágynak. „Minden fény­képet visszaküldőnk 502 557” jel­igére a hirdetőbe. oktatás Egyetemista lány. humán tan­tárgyakból korrepetálást vállal, általános és középiskolásoknak. Telefon: 84-937. MATEK-, FIZIKAÓRÁT adok. Telefon: 69-139. Félintenzív angol nyelvtanítás kezdőknek, délelőtti órákban, tankönyvbiztosítással. 3 fős kis­csoport. Érd.: 32-136. A Postaigazgatóság Rónai Sándor rádióklubja gépíró-, telexkezelői, kezdő német és angol nyelvtanfolyamokat indít. Érdeklődni és jelentkezni lehet: telefonon: 16-131, 16-132. vagy a helyszínen, személyesen: Mis­kolc, Rákóczi út 12. sz, alatt. (MHSZ-székház.) Intenzív felkészítés matemati­kából érettségire. felvételire, gyakorlattal. 65-111/16-30. vegyes Víz- és központifűtés-szerelési munkát vállalok. Telefon: 52-635, H és K Közvetítő Iroda várja az ön jelentkezését. Ingóságok, gépjárművek, ingatlanok, szol­gáltatások közvetítése, társkere­sés. Miskole, Clara Zetkin út 1. (Tokaj étterem mellett). Tele­fon: 12-218 hétköznap 15-től 18.30-ig, szombaton 9-től 12-ig. Kisvállalkozásoknak üzletkö­tést, áruterítést, anyagbeszerzést vállalok. Tel.: 69-139. Osztálytalálkozó! A 13-as is­kolában *82-ben végzett. 8 b osz­tály volt diákjai hívják fel a 78-594. 60-133/194-es telefonszámon Egri Antalt. A Bükk Áruház expressz cipő- javítója és kulcsmásolója az ed­digi nyitva tartás szerint üze­mei! Várjuk kedves megrende­lőinket! Garázs kiadó. Érdeklődni este 6 után. Tel.: 73-759. Kedvezményesen! Burkolást él kőművesmunkát vállalok. Mis­kolc, János út 36. 15 nap San Franciscóban! Vál­tozatos programokkal, teljes el­látással. Forint + valuta. Kérje részletes tájékoztatónkat. Leve­leket: „Arany kapu 161 000” jel­igére a hirdetőbe. Pincét bérelnék Miskolcon, esetleg Miskolchoz közeli tele­pülésen. Válaszokat a kiadóba kérem: „Magánvállalkozás 294 478” jeligére.- Nem CSIGALASSÚSÁGGAL jut nagv jövedelemhez, ha nálunk vállalkozik *| étícsiga tenyésztésre.------- ^G!RT-----------­Miskolci Iroda Miskolc, Szabó L u 55. Teli J8-747, csütörtök, péntek: 12 16 b------------------------ESZI ? NEM ES2I ? AZ AGIRT MEGVESZI ! -

Next

/
Oldalképek
Tartalom