Déli Hírlap, 1982. április (14. évfolyam, 78-102. szám)

1982-04-07 / 83. szám

A labdarúgó NB 1-ben ,. •• ' /.J. .•;■-•■, , - >.i'< ;ir... Borsodiak idegenben 34c Fekete góljaira (képünkön balról) szüksége lenne a csa­patnak. A csatár ebben a bajnoki évadban még nem bizonyí­tott. (Képünk a Borsodi Volán elleni MNK-selejtezöben készült.) A kél Borsod megyei csa­pat utoljára március 27-én lépett pályára a labdarúgó NB t-ben, amikor a 26. for­dulót bonyolították le. Ezzel szemben ellenfeleik közül a Volán SC április 2-án egy elmaradt bajnokin szerepelt (Bp Vasas, 3-1-re kikaptak), a Videoton pedig érdekelt volt a március 31-i MNK- elődöntőben, illetve az ápri­lis t-i MNK-döntőben. A mai párosítás: Videoton—DVTK este fél hétkor, illetve Volán SC—Ózd 16 óra 30-kor. A Borsod megyei csapatok szakvezetőit arról kérdeztük, hogyan telt el a — viszony­lag hosszú — rákészülési idő. Király László, a DVTK technikai vezetője: , — Saját pályán igen ke­mény edzések voltak. Az erő­elemek mellett természetesen nem hiányoztak a technikai gyakorlatok sem. Pallagi Róbert, az Ózd ve­zető edzője: — Nem örültünk túlzottan a Népsportban megjelent cikknek, mert igenis van tar­tása a csapatnak. Ezt a Bp. Honvéd ellen bizonyította. A szünetben elsődlegesnek tar­tottam a fizikai készenlét, erőnlét megtartását. Nézzük, mit mond a papír­forma! A tabellán: '1— <J. Videoton 26 15 5 6 40-UO 35 13. DVTK 26 7 9 10 38-44 23 A Videoton otthon: 13 mérkőzésből 10-et (!) meg­nyert. Döntetlenje csak a RÁBA ETO ellen van, míg a Tatabányától és a Haladás VSE-től kikapott. A DVTK idegenben: 13 mérkőzésből két győzelem (Pécs, SZEOL AK), négy döntetlen, hét vereség. Összegezve: a papírforma egyértelműen a pályaválasz­tók mellett szól. Ezt egyéb­ként a szakvezetői vélemé­nyek is megerősítik. Hártyám Gábor, a Video­ton pályakezdője: — Nem várt vereség volt az MNK-ban az Újpesti Dó­zsától. De talán egy kicsit jó­,kor is jött, ugyanis-így tel­jes energiánkkal a bajnokság megnyerésére készülhetünk. Mert ez a célunk. Jól tudjuk, a DVTK-nak égetően szüksé­ge lenne pontra, pontokra, de (Szabó István felvétele) én bízom abban, hogy nagy gólkülönbséggel mi nyerünk. A várható tizenegy: DisztlP. — Végh, Disztl L., Csuhay, Horváth — Palkovics, Csong­rádi (Kiss), Vadász — Má- jer. Szabó, Tieber, Király László: — Feltétlen szükséges len­ne az egyik pont. A hangu­lat bizakodó. A kezdőben vál­tozás csupán annyi az Újpes­ti Dózsa elleni 11-hez képest, hogy Tatár újra bizalmat ka­pott dr. Puskás Lajostól. Te­hát: Gulyás I. — Kádár, Ke­rekes, Giron, Szemere — Oláh, Tatár, Fii kő, Görgei — Borostyán, Fekete összetételű gárda veszi fel a küzdelmet a Videoton ellen. (A csapat tegnap délután 2-kor indult Agárdra. Ma délelőtt már nem volt edzés, a Velencei-tóval ismerkedtek, majd innen indultak a mér­kőzés színhelyére.) Nézzük az ózdiak „papír­formáját!” A tabellán: Ifi. Volán SC 2« 3 S H 31-4« lő 17. Ózd 2« 5 5 M 34-57 13 A Volán otthon: 13 mérkő­zésből 3 győzelem (Rába ETO, Nyíregyháza, Csepel), 5 dön­tetlen, ugyanennyi vereség. Összegezve: a papírforma itt is egyértelműen a hazaiak mellett szól. Persze a két ve­zető fedző másként-másként látja az esélyeket. Takács Zoltán, a Volán SC vezető edzője: — Kiszámíthatatlan csapat az Ózd. Félek is tőle. Ha úgy játszik, mint a Honvéd ellen, akkor nehéz 90 perc elé nézek. Változatlanul tele vagyunk sérültekkel, ez is nyomaszt. De ha győzni tud­nánk, akkor még halvány esély lenne a 15. helyre. A várható 11: Varga — Halászi, Hatvanger, Forintos, Márkus — Seres, Juhász (?), Szeibert — Kékesi, Árky, Magos. Ha Juhász nem játszhat, nem tudom még, ki fog kezdeni. Pallagi Róbert: — Tisztes eredményt vá­rok, de miért ne lehetne ez győzelem? Sérült nincs, Pri­bék visszatér Tokár helyett a védősorba. Azaz két pontért harcolunk a Czabán Samu té­ren a következőkkel: Szögedi — Pribék, Sípos, Fegyverne- ki, Szilágyi — Ambrus, Kaj­ái, Tokár — Utassy, Becsei, Dudás. D. TÓTH BÉLA PÁLYÁZATOT HIRDETÜNK pénzügyi és számviteli osztályvezetői munkakör betöltésére. Felsőfokú közgazdasági végzettség és iparvállalati gyakorlat szükséges. „Sürgős május” jeligére a kiadóba. A MISKOLCI ÉPÍTŐIPARI VÁLLALAT FELVESZ: 0 lakatos 0 kőműves 0 villanyszerelő szakmunkásokat, valamint 0 segédmunkást Kisvállalkozási lehetőséget biztosítunk. JELENTKEZÉS: Miskolci Építőipari Vállalat munkaügyi osztály, Miskolc, József A. a. 40. 4­Megnyílt a kemping és kertibúíor­kiálts fás Sátrak, fonott bútorok nagy választékban Sátrak OTP-hitelre is kaphatók a kiállítócsarnokban VARJA ÖNT IS A HÍREK SZÜLETETT: Kiss Lászlónak és Vadászi Etel­kának József; Kurucz Sándornak és Koleszárik Piroskának Péter; Károly Istvánnak és Béres Ve­ronikának Mária Tamara; Hoch- váth Bélának és Fodor Zsuzsan­nának Róbert és Csaba; Ambrus Bélának és Bódi Erikának Nor­bert ; Dobai Gusztávnak és Antal Zsuzsannának Zsuzsanna; Vere- bélyi Lászlónak és Balajti Ágnes­nek Szabolcs; Vas Lajosnak és Farkas Évának Péter Gábor; Tö­rök Gézának és Makula Máriának Gyula; Tótok Sándornak és Varga Máriának Hajnalka; Tarján Mi­hálynak és Kiss Katalinnak Mi­hály; Stugnya Antalnak és Veres Máriának Andrea; Rovinár Ist­vánnak és Nahaj Erzsébetnek Tí­mea; dr. Ortó Györgynek és Szűcs Erzsébetnek Márton János; Lörinez Istvánnak és Lucza Irén­nek Bernadett; Bodzsár Jánosnak és Merényi Katalinnak Katalin; Balázs Istvánnak és Blume Gab­riellának Judit Adrienn; Balogh Ferencnek és Szepesi Ottiliának Péter; Topa Jánosnak és Orgo- ván Juditnak Enikő; Drizner Sándornak és Homovics Máriá­nak Csaba; Hutter Sándor­nak és Galambosi Dorottyá­nak Lili; Bartos Ferencnek és Szabó Mártának Anett; Liszkai Bélának és Sári Katalinnak Ni­koletta; Pataki Lászlónak és Bul- zán Editnek Ákos András; Greschner Ferencnek és Bíró Erikának Ferenc; Hevesi Dénes- nek és Bujdos Editnek Edina; Vincze Istvánnak és Hajdú Má­riának Mónika; Losonczy Zoltán­nak és Rornyitás Erikának Ba­lázs; Bozik Józsefnek és Molnár Máriának Attila; Kovács Lajos­nak és Bihari Editnek Szabolcs; Farkas Zoltánnak és Horváth Violettának Violetta Anna; Lip- ták Józsefnek és Kis-Orosz Kata­linnak Attila; Franczuz Lajos­nak és Gál Ágnesnek Erika nevű gyermeke. MEGHALT: Papp Jözsefné (Ulisnyák Má­ria) ; Czibula Béláné (Körösi Irén); Vitéz Gyuláné (Stronszki Irén); Schlencz Rezső; Bazsányi Sándorné (Steinbach Ilona); Bakó Menyhértné (Tarr Erzsé­bet) ; Czéklás Imréné (Pap Ilo­na) ; Kővári Zoltán Vilmos; Mikó Béla; Boncsér Béla; Génya Ist­ván; Székely Gyuláné (Bodnár Piroska); Szűcs Andor Lajos; Zsoldos Jözsefné (Horváth Ilo­na) ; Éliás Józsefné (Soltész Er­zsébet) ; Kerékgyártó Zoltán; Ja- kubovics Sándorné (Beke Éva); Sándor Imre; Tóth Mária; Si­mon Mihály; Hlád József; So- modi Jánosné (Zazvarecz Anna); Kozma Sándorné (Margitay Jo­lán); Trajter István; Támár Im­re; Nagy Józsefné (Bihari Jo­lán) ; Farkas István; Császári Ferdinándné (Hegyközi Gizella) ; Faragó Kornél. ANYAKÖNYVI ca!9as TakiuTtónőt helyettesítésre azon­nali kilépéssel alkalmaz a Bor­sod megyei Lapkiadó Vállalat. Lehet nyugdíjas is. Jelentkezés: Bajesy-Zsilinszky út 15. I. em, 102-es szoba. Az Észak-magyarországi Tég­la. és Cserépipari Vállalat meo- csoportvezetö munkakörbe fel­vesz több éves gyakorlattal ren­delkező, szilikátvegyipari gépé­szeti szakon végzett okleveles gépészmérnököt, vagy üzemmér­nököt. Fizetés a kollektív szer­ződés szerint. Jelentkezni lehet a vállalat mályi központjában, a személyzeti vezetőnél írásban, vagy személyesen. ingatlan Magas ráfizetéssel elcserélnénk Kilián-déli, IV. em. szövetkezeti garzonlakásunkaf nemrég át­adott másfél szobás szövetkezeti lakásra. Érdeklődni: Gagarin u. 14. Bagi József, vagy du. fél 4- től a pincében levő horgászcikk- javító műhelyben Belvárosi lakótelepen 3 szobás szövetkezeti lakás eladó, csere is számításba jöhet. „Sürgős 105 885” jeligére a kiadóba. Szövetkezeti 2 1/2 szobás lakás eladó. Garázs és telefon van. Ér­deklődni: Miskolc, Győri kapu 45. sz. 1/3., 17 óra után. Garázs, kitűnő állapotban el­adó. Érdeklődni, vagy címeket közölni a 36-198-as telefonon. 1,5 szoba, konyha, fürdőszoba, spät«, kamrából álló családi ház­rész eladó. Irányár: 280 ezér Ft. Érdeklődni; Miskolc, Gutenberg u. 3., Martintelep, április 7, 9, 10, 15-én egész nap. iker sport-babakocsi eladó. Ér­deklődni tel.: 38-071. Egy rekamié és két fotel el­adó. Cím: Miskolc, Testvérváro­sok 36. 8/1. Soprán sztereo rádió és Rc- dor csinigép eladó. Tel.: 17-989. Termelői óbor oltványszőlöböl 25 literes tételekben eladó. Mis­kolc III., Oprendek S. 7«. jármű ZO 92-89 forgalmi rendszámú, megkímélt 1200-as Lada eladó. Megtekinthető: naponta 17—19 óra között. Miskolc, Balogh Ádám u. 21. Hegyes Amerikai angol tanítását vál­lalom teljesen kezdőknek is. Ezenkívül korrepetálást, érettsé­gire való felkészítést, kívánság­ra csoportos oktatás is lehetsé­ges. Papp László Tibor, Miskolc, IVIednyánszky u. 40. 0 DIÓSGYŐRI GÉPGYÁR FELVESZ # villamosmérnököt 0 szerszámszerkesztőket 0 technológusokat # normqtechnológust 0 létesítményfelelőst gépészmérnöki, illetve technikusi végzettséggel, valamint 0 képzett gyors-gépírót Fizetés megegyezés szerint Jelentkezni vagy érdeklődni személyesen, vagy telefonon a vállalat munkaerő-gazdálkodásán Telefon: 51-955 (10-52-es mellék) Építkezők figyelem! Építési szerkezeti követelményeknek megfelelő KEVERT KETONT AZONNALI IGÉNYKIELÉ GÍTÉS MEGRENDELHETŐ: m Miskolci Építőipari Vállalat anyaggazdálkodási osztályán, Miskolc, József Attila utca 40. szám (Hátul az udvarban)

Next

/
Oldalképek
Tartalom