Kegyes tanítórendi Szent József katolikus gimnázium, Debrecen, 1939

38 A Stadionban rendezett tornaünriepélyünkön felülfizettek: Fejér Kál­mán 10, dr. Hüttl Tivadar, Mellau Márton, Nagybákay Antal 5—5, Kiss Jó­zsef tanker. kir. főig. 3, dr. Hanzéli Lajos, Jónás János, Pohl Ferenc, Serly Gusztáv 2—2, ismeretlen adakozó 2.30 P-t. Ezen az úton is köszönetet mondunk a következő adományokért: Facsinai Zoltán 5 P, Szabó József, N. N., N. N., Lipoviczkiné, Facsáné, Szabó Miklós, Váradi Sándor, Kiss., Pusztai Béla, Mosolygó M., Fövényessi András, 1 P, Sebők Sándor, Pintér János, Dr. Werder, Turányi Miklós, Szabó Sándor 2 P adományáért, fogadják ezúton is hálás köszönetünket.. Ugyancsak köszönetet mondunk a Csepel gyárnak az Erő és Erdősi cs. cs. legénycserkészszázadai számára gyári árban juttatott három kerékpárért. Iskolai jótékony intézmények. Egész tandíjmentességet élvezett 17 gimnáziumi és 5 keresk. isk., félmentességet 56 gimnáziumi és 7 keresk. isk. és 70—70 P tandíjelengedést kapott 5 keresk. miniszteri ösztöndíjas keresk. isk. tanuló. Ezenkívül egy magántanulónak egész tandíját, egy má­siknak felét engedte el a fenntartó hatóság. A tandíjkedvezmények együt­tes összege 5465 P. Ezenkívül a rendkívüli tárgyakat tanuló fiúk 150 P' tandíjelengedésben részesültek. Az év folyamán a vasúti vendéglő tulajdonosa egy tanulónak ingyen' ebédet és vacsorát adott, a piarista rendház pedig 5 tanuló teljes ellátásá­ról gondoskodott. De nemcsak szegénysorsú tanulóink jutottak az iskola barátai révén anyagi segítséghez, hanem a kedves szülők az intézet karácsonyelőtti fel­hívására fiaik kinőtt, elhasználtabb ruhadarabjait készséggel ajánlották fel a nagy nyomorban élő, sokgyermekes debreceni és környező falvak család­jai számára. Különösen ki kell emelnünk Tőkés Barnáné úrasszonyt, aki egyedül 12 öltönnyel járult hozzá a gyűjtéshez. Ezenkívül a kedves szülők összeadtak 7 nadrágot, 2 kiskabátot, 2 nagykabátot, 1 mellényt, 25 inget, 2 szvettert, 3 sált, 7 sapkát, 21 pár harisnyát, 2 pár kesztyűt, 9 pár cipőt, 3 nyakkendőt, 5 játékot, 10 könyvet, fél kg. cukrot, 2 kg. borsót. Fogadják az ajándékozók e helyen is, hálás köszönetünket. Az összegyűjtött holmikat, kellő helyre, az arra rászorulóknak a Szoc. Missz. Nővérek juttatták el.. A jótétemények összesítése: 1. Tandíjkedvezmény — — — 5.615.— 2. Alapítványokból — — — — 64.77 3. Várostól _____ 220.— 4. Árvaszéktől — — — — — 130.— 5. ösztöndíjak — — — — — 1.585.— 6. Diákszövetségtől — — — — 350.— 7. Adományok — — — — — 900.80 8. Ifjúsági Segítő Egyesülettől— — 3.000.— Összesen: 11.865.57

Next

/
Oldalképek
Tartalom