Kegyes tanítórendi Szent József katolikus gimnázium, Debrecen, 1939

39 Ái egységes középiskola, az autonóm kat. középiskolák és az iskolai hatóságok. 1. Az 1934. évi VI. t.-c. megalkotta az egységes magyar középiskolát, amelynek gimnázium a neve. A fokozatos fejlesztés elve alapján a jelen iskolai évben az I—IV. osztályok gimnáziumi, az V—VIII. osztályok reál­gimnáziumi osztályok voltak, 2. Az iskola fenntartója a Magyar Kegyestanítórend. Rendfőnök: dr. Sebes Ferenc, az országgyűlés felsőházának tagja, a Magyar Paedagogiai Társaság és a Katolikus Középiskolai Tanáregyesület tiszteletbeli tagja. Az iskola a Katolikus Középiskolai Főhatóság igazgatása alatt áll, •amelynek elnöke Serédi Jusztinián bíboros hercegprímás, esztergomi érsek. Hitoktatási érseki főbiztos: dr. Lindenberger János apostoli kor­mányzó. Katolikus középiskolai elnök-főigazgató: Stuhlmann Patrik. Dunáninneni katolikus főigazgató; dr. Kürti Menyhért. Az állami felügyeletet gyakorolja: dr. Hóman Bálint m. kir. vallás­os közoktatásügyi miniszter. Tankerületi királyi főigazgató: dr. Kiss József.

Next

/
Oldalképek
Tartalom