Református főgimnázium, Debrecen, 1918-20

VIII. Érettségi vizsgálat. Az 1919—20. tanévben az intézetben négy ízben tartatott érettségi vizsgálat és pedig : 1. 1919 szeptember havában pótló és javító érettségi vizsgálat. Elnök volt : Dóczi Imre egyházkerületi középiskolai felügyelő. Az ország feldúlt állapota miatt az érettségi vizsgálat kormányképviselő nélkül tartatott meg. A vizsgálóbizottság tagjai voltak : Dr. Frick József a magyar nyelv és irodalomból, Rarcza József a latin nyelv és irodalomból, dr. Szabó Márton a történelemből, Nyáry Béla a mennyiségtanból és a természet­tanból. Igazgató : Karai Sándor. Az írásbeli érettségi vizsgálat 1919 szeptember 6., 7. és 8. napjain tartatott meg. írásbeli tételek voltak : a) a magyar nyelv és irodalomból : „Tompa hazafias költészete" ; b) a latin nyelv és irodalomból: Cicero: Laelius VIII. „Saepissime... perspicere v." ; c) a mennyiségtanból : „L. Meghatározandó (a—bi) ötödik hatványa, ha a a kisebbik s b a nagyobbik gyöke a következő egyenletnek : x—5x-f6=0. 2. Egy nyolcoldalú szabályos csonkagúla alapéle 56-4 cm., tetőéle 48-6 cm., oldal­éle 196-2 cm. ; meghatározandó a csonkagúla felülete és köb­tartalma." Teljes érettségi vizsgálatra jelentkezett 12 tanuló, akik közül az írásbeli vizsgálat alapján mindhárom dolgozatának elégte­lensége miatt Kovács Lajos és Reményi A.lbert egy év múlva a teljes vizsgálat megismétlésére utasíttatott, s így 1919 szept. 11—12. napjain tartott szóbeli vizsgálatra bocsáttatott 10 tanuló, akik közül érettek : Tar Antal, Vígvári Mihály, Weiss­mann Dávid, összesen 3 tanuló ; két hó múlva teendő javító­vizsgálatra utasíttattak : Katona Etel a természettanból, Vas Károly a történelemből, összesen 2 ; az érettségi vizsgálatnak egy év múlva való ismétlésére utasíttattak : Dobos Andor, Grün­wald Imre, Papp Jenő, Pokoli Pál, Szilágyi Ferenc, összesen 5 tanuló. Javítóvizsgálatra jelentkezett és bocsáttatott 10 tanuló, akik közül Bacsinszky András (Máramarossziget) a magyar-

Next

/
Oldalképek
Tartalom