Tanácsok közlönye, 1968 (16. évfolyam, 1-63. szám)

1968 / 58. szám

58. szám. TANÁCSOK KÖZLÖNYE 1365 Vokány községi közös tanács néven és szék­hellyel Vokány, Kistótfalu; c) a sásdi járás területén Kapocsszekcső községi közös tanács néven és székhellyel Kapocsszekcső, Csikóstőttős, Jágónak; Magyarszék községi közös tanács néven és székhellyel Magyarszék, Liget, Mecsekpölöske; Nagyhaj más községi közös tanács néven és székhellyel Nagy hajmás, Mekényes; Tormás községi közös tanács néven és szék­hellyel Tormás, Baranyaszentgyörgy, Szágy. 2. A Népköztársaság Elnöki Tanácsa elrendeli: a) Baranya megye pécsi járásához tartozó Gerde községi közös tanács megszüntetését és Szabadszentkirály községi közös tanácsnak a meg­szűnő közös tanács községeivel való kiegészítését. A közös tanács illetékessége ezután: Szabad­szentkirály, Gerde, Pécsbagota és Velény közsé­gekre terjed ki; b) Baranya megye sásdi járásához tartozó Abaliget községi közös tanácsból Bános, Mecsek­szakái, Mecsekrákos, Orfü és Tekerés községek kiválását; Orfü és Mecsekrákos községek Orfü néven tör­ténő egyesítését; Orfü községi közös tanács néven és székhely­lyel: Orfü, Bános, Mecsekszakái és Tekerés köz­ségek részére új közös tanács szervezését; Abaliget községi közös tanács illetékessége ez­után: Abaliget, Husztót és Kovácsszénája közsé­gekre terjed ki; c) Baranya megye sásdi járásához tartozó Ba­kóca, valamint Kishajmás községi közös tanácsok megszüntetését és Felsőmindszent községi közös tanácsnak a megszűnő közös tanácsok községei­vel, továbbá Godisa községgel való kiegészítését. A közös tanács illetékessége ezután: Felsőmind­szent, Bakóca, Godisa, Gyümölcsény, Kisbesz­lerce, Kishajmás és Szatina községekre terjed ti; d) Baranya megye siklósi járásához tartozó Bogádmindszent községi közös tanács Hegyszent­márton községgel való kiegészítését. A közös ta­nács illetékessége ezután: Bogádmindszent, Hegy­szentmárton és Ózdfalu községekre terjed ki; e) Baranya megye siklósi járásához tartozó Drávafok községi közös tanács Bogdása, Drávake­resztúr, Révfalu községekkel való kiegészítését. A közös tanács illetékessége ezután: Drávafok, Bog­dása, Drávakeresztúr, Markóc és Révfalu közsé­gekre terjed ki; f) Baranya megye siklósi járásához tartozó Szava községi közös tanács megszüntetését, va-» lamint Garé községi közös tanács néven és szék­hellyel: Garé, Babarcszőlős és Szava községek részére új közös tanács szervezését; g) Baranya megye siklósi járásához tartozó Villány községi közös tanácsból Nagyharsány község kiválását, valamint Nagyharsány községi közös tanács néven és székhellyel: Nagyharsány, Kisharsány és Nagytótfalu községek részére új közös tanács szervezését; h) Baranya megye siklósi járásához tartozó Okorág községi közös tanács megszüntetését és Sellye községi közös tanácsnak a megszűnő kö-* zös tanács községeivel, valamint Drávasztára köz­séggel való kiegészítését. A közös tanács illeté­kessége ezután: Sellye, Drávaiványi, Drávasztára, Kákics, Marócsa, Mónosokor, Okorág és Sósver-í tike községekre terjed ki; i) Baranya megye szigetvári járásához tartozó Nagydobsza községi közös tanács Merenye és Tótszentgyörgy községekkel való kiegészítését. A közös tanács illetékessége ezután: Nagydobsza, Kisdobsza, Merenye és Tótszentgyörgy községek­re terjed ki; j) Baranya megye szigetvári járásához tartozó Patapoklosi községi közös tanács megszüntetését, valamint Somogyapáti községi közös tanács né­ven és székhellyel: Somogyapáti, Basal, Pata­poklosi, Somogyhatvan és Somogyviszló községek részére új közös tanács szervezését. 3. a) A közös tanácsok megalakulása, átszerve­zése kapcsán az érintett községekben tanácsvá­lasztást nem kell tartani. b) Crfü közös tanács területén községi tanács­választást kell tartani. 4. A Központi Statisztikai Hivatal elnöke ren­delje el Orfü és Mecsekrákos községek egyesítés sének nyilvántartásba vételét az Országos Köz­ségi Törzskönyvben. 5. A határozatban elrendelt intézkedések vég­rehajtásának határnapja 1968. december 31., vég­rehajtásáról a Baranya megyei tanács végrehajtó bizottsága gondoskodjék. Losonczi Pál s. k., Cseterki Lajos s. k.; a Népköztársaság a Népköztársaság Elnöki Tanácsának Elnöki Tanácsának elnöke titkára

Next

/
Oldalképek
Tartalom