Tanácsok közlönye, 1968 (16. évfolyam, 1-63. szám)

1968 / 58. szám

1366 TANÁCSOK KÖZLÖNYE 58. szám. A Népköztársaság Elnöki Tanácsának 31/1968. számú határozata Borsod-Abaúj-Zemplén megyében községi közös tanácsok szervezéséről 1. A Népköztársaság Elnöki Tanácsa Borsod­Abaúj-Zemplén megyében az alábbi közös taná­csok szervezését rendeli el: a) az edelényi járás területén Felsőnyárád községi közös tanács néven és székhellyel Felsőnyárád, Felsőkelecsény; b) az encsi járás területén Fúlókércs községi közös tanács néven és szék­hellyel Fúlókércs, Fáj; c) az ózdi járás területén Arló községi közös tanács néven és székhely­nél Arló, Borsodszentgyörgy, Járdánháza; Bánréve községi közös tanács néven és szék­hellyel Bánréve, Sajópüspöki; Dédestapoicsány községi közös tanács néven és székhellyel Dédestapoicsány, ' Mály*nka; Serényfalva községi közös tanács néven és Bzékhellyel Serén/falva, Hét; Vadna községi közös tanács néven és szék­hellyel Vadna, Sajógalgóc. Sajóivánka; . d) a sátoraljaújhelyi járás területén Kenézlő községi közös tanács néven és szék­hellyel Kenézlő, Viss, Zalkod. 2. A Népköztársaság Elnöki Tanácsa elrendeli: a) Borsod-Abaúj-Zemplén megye edelényi já­rásához tartozó Felsőtelekes községi közös tanács Kánó községgel való kiegészítését. A közös tanács Illetékessége ezután: Felsőtelekes, Alsótelekes és Kánó községekre terjed ki; b) Borsod-Abaúj-Zemplén megye edelényi já­rásához tartozó Hidvégardó községi közös tanács Tornaszentjakab községgel való kiegészítését. A közös tanács illetékessége ezután: Hidvégardó, Becskeháza, Bódvalenke és Tornaszent jakab köz­ségekre terjed ki; c) Borsod-Abaúj-Zemplén megye encsi járásá­hoz tartozó Abaújszolnok községi közös tanács megszüntetését, valamint Selyeb községi közös tanács néven és székhellyel: Selyeb, Abaújszolnok és Nyésta községek részére új közös tanács szerve­zését. 3. A közös tanácsok megalakulása és átszer­vezése kapcsán az érintett községekben tanács­választást nem kell tartani. 4. A határozatban elrendelt intézkedések vég­rehajtásának határnapja 1968. december 31.; végrehajtásáról a Borsod-Abaúj-Zemplén megye tanácsának végrehajtó bizottsága gondoskodjék: Losonczi Pál s. k., a Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke Cseterki Lajos s. k,: a Népköztársaság Elnöki Tanácsának titkára A Népköztársaság Elnöki Tanácsának 32 1968. számú határozata Győr-Sopron megyében községi közös tanácsok szervezéséről 1. A Népköztársaság Elnöki Tanácsa Győr­Sopron megyében az "Jábbi közös tanácsok szer­vezését rendeli el: a) a győri járás területén Abda községi közös tanács néven és székhely­nél Abda, Börcs; Dunaszeg községi közös tanács néven és szék­hellyel Dun£r;zeg, Dunaszentpál, Győri adam ér; b) a kapuvári járás területén Beled községi közös tanács néven és székhellyel Beled, Vica. 2. A Népköztársaság Elnöki Tanácsa elrendeli Győr-Sopron megye mosonmagyaróvári járásá­hoz tartozó Cikolasziget és Sérfenyősziget közsé­gek Dunasziget néven történő egyesítését. 3. A közös tanácsok megalakulása, valamint Cikolasziget és Sérfenyősziget egyesítése kap­csán az érintett községekben tanácsválasztást nem kell tartani. 4. A Központi Statisztikai Hivatal elnöke ren­delje el: Cikolasziget és Sérfenyősziget községek

Next

/
Oldalképek
Tartalom