Magyar jogi szemle, 1936 (17. évfolyam, 1-10. szám)

1936 / 1. szám

MAGYAR JOGI SZEMLE TARTALOM: Cikkek: V Dr. Finkey Ferenc: Lassabban a büntető paranccsal! 1 V Dr. Tóth György: A hűtlen elhagyás, mint a H. T. 80. §. a) pontja alá vont bontóok ő Zsoldos Benő: Az adós-fogság a magyar jogban 11 y- Dr. Nyeviczkey Zoltán: A nőtartásdíjak kérdése és a gazdasági válság 15 Dr. Jablonkay Géza: Az ingatlanok haszonélvezetére zárlat és végre­hajtás során kirendelt zárgondnok jogköréből 21 Dr. Istvánffy László: Részben önokozta kár a tárgyi felelősség körében 27 Szemle: Vargha Imre — a Legfőbb Állami Számvevőszék elnöke 41 Pap József — a Budapesti Ügyvédi Kamara tiszteletbeli elnöke .. .. 41 Fittler Dezső emlékezete 42 A Magyar Jogászegylet közgyűlése 42 Kritikai szemle: 43 Irodalom: Dr. Szladits Károly és dr. Fürst László: A Magyar Bírói Gyakorlat Magánjog (ndb<) 45 Dr. Vörös Ernő és dr. Lengyel József: A közigazgatási bírósági törvény magyarázata, (ndb.) .. 45 Dr. Klug Emil és dr. Sárfy Aladár: A magyar illetékjog (ndb.) .. .. 46 Dr. Szegő Izsó: A tisztességtelen verseny (K. F.) 47 Előadások: Dr. Osvald István elnöki megnyitója és dr. Szladits Károly előadása a Grosschmid^ünnepen 47

Next

/
Oldalképek
Tartalom