Katolikus Főgimnázium, Csíkszereda, 1920

Okos József III. (Koncz István) és Csűrös Miklós I. o. tanulók nem jártak iskolába. Kajtsa Sándor (Dr. Balázs Endre) orvos- tanhallgató. A künnlakó alapítványos növendékek a Főtanhatóság ha­tározata szerint alapítványuk kamatait pénzül kapták ki. A tanév elején 89 fizető növendéket vettünk fel, ez a tan­év végére külömböző hullámzásokkal 81-re szállott le. Fizető növendékek a tanév végén. Balogh Zoltán, Blénessy Félix, Csedő Béla, Csiszér Miklós, Deáky Lajos, Éltes András Imecs János, Kolumbán József, Kovács Ábrahám, Kovács Gyula,’ Mánya József, Mánya László, Sándo* János, Zakariás Lukács VIII. Solyom László VII. Balogh László, Bauer Vilmos, Páll Domokos, Puskás István VI. o. t. Kajtsa Ferenc, Szalai Béla, Zászló Zsolt V. o. t. Antal András, Antal Árpád, Ábrahám Ágos­ton, Bálint Tivadar, Csedő László, Kontsagh Sándor, Neumann Ottó, Orbán Dénes, Sándor Albert, Zathureczky Kálmán IV. o. t. Ambrus Béla, Balási Sándor, Csiszér Imre, Deáky Péter, En­des József, Erőss Dénes, György Ignác, Keresztes Ede, Kóródi Imre, Kovács Gergely, Máthé László, Meskó Andor, Mihók Já­nos, Molnár Antal, Orbán József, Rusz S. György, Székely Lajos, Szép Károly, Virágh Gyula III. o. t. Adorján László, Balási Lajos, Csiky Lajos, Deáky József, Dobál Gyula, Faza- kas János, Fodor Márton, Gergely György, György Árpád. Keresztes Tibor, Kovács Márton, Sass József, Szabó László II. o. t. Albert Jeremiás, Ambrus Szaniszló, Ádám János, Balási László, Balázs Endre, Baumann Ferenc, Bardocz Gyula, Bálint Gyula, Bálint Lajos, Bogdán István, Deák Ferenc, Dobál Antal Dobos Béla, Neumann Miklós, Sántha Ádám, Szász Ede, Vi­rágh József I. o. tanulók. Megüresedett alapítványok: 2 közalapítvány, 1 Salamon Andrásné és 23 családi alapítvány és pedig : 2 Molnár József, 1 Lukács Mihály, 1 Bors Barabás, 1 Keresztes János, 1 Kovács Péter, 1 Csomortáni A., 1 Dienes Imre, 1 Orosz Mihály, 4 T. Darvas János, 1 Bálint-Bors, 2 Szőcs Ignácné, 1 Balogh Ignác, 1 Salamon Andrásné, 1 Péterffy József, 1 Kedves-Bara, 1 Bá- lintné Bors Julianna, 1 Molnár Balázs, 1 Ferenczy Péter, 1 Nagy István. Aki az alapítványok minemüségéről, családi alapítványok­nál a jogosultak sorrendjéről bővebbet akar tudni, annak fi­gyelmét főgimnáziumunk 1915—16. tanévi értesítőjére hívjuk fel. 47

Next

/
Oldalképek
Tartalom