Katolikus Főgimnázium, Csíksomlyó, 1904

121 b) Az erd. róni. kath. tanulmányi alapból évenkint járó 80 kor. jutalrai általányból vásárolt könyveket és Ko- lumbán Lajos: „A hétfalusi csángók a múltban és jelen­ben“ című művének a Székely Egyesülettől jutalmi célra küldött 3 példányát következő jóviseletű és jeles előmene­telt feltüntetett tanulók kapták : I. A) osztályból: Bíró Ferenc Szent Alajos életét, Gál dános Kosztka Szent Szaniszló életét, Kádár István Szent Imre herceg életét, Nagy Dénes Az erényesség zátonyait, Pádár Károly Eletpályaválasztást, id. Péter Imre A kath. ifjúság imádságos könyvét, Szőcs Zoltán Eletpályaválasztást, Tankó Károly A hétfalusi csángók a múltban és a jelenben (Kolumbán), Zöld Antal A kath. ifjúság imádságos köny­vét (Molnár). . I. B) osztályból: Ambrus János Szent Alajos életét, Bene János Kosztka Szent Szaniszló életét, Györgypál Gá­bor Szent Imre herceg életét, Hancz Lajos Hun-magyar mon­dákat (Gaál), Kállai Géza A kath. ifjúság imádságos köny­vét, Karda István Eletpályaválasztást, Lakatos Imre Az erényesség zátonyait, Vaszi István Diákfigurákat (Gaál), Zakariás Bálint Az utolsó lantost (Gaál). II. osztályból: Bakó Kálmán Latint-magyar és magyar­latin szótárt (Schmidt), Bándi József Latin-magyar és ma­gyar-latin szótárt (Schmidt), Bokor GáborNémet-magyar és magyar-német szótárt (Wolf), Csűrös Lajos Az erényesség zátonyait, Fulda Pál Latin-magyar és magyar-latin szótárt (Schmidt), Karda Ferenc Német-magyar és magyar-német szótárt (Wolf), Rusz-Sántha István A hétfalusi csángók a múltban és jelenben, Tamás Ignácz A hétfalusi csángók a múltban és jelenben, Tódor József Német-magyar és ma­gyar-német szótárt (Wolf). III. osztályból: Fodor Gergely Mai jellemeket (Masz- lagi), Kassai Tivadar Gondolatok és tanácsok a miveltebb ifjúság számára, Petres Kálmáu A kath. költők anthologiá- ját (Körösi). IV. osztályból: Barabás János és László Antal Gon­dolatok és tanácsok a miveltebb ifjúság számára 1—1 példányát. V. osztályból: Vaszi Sándor Esték a genfi tó partján.

Next

/
Oldalképek
Tartalom