ARHIVSKI VJESNIK 6. (ZAGREB, 1963.)

Strana - 42

dogovora. Ovo bi osobito vrijedilo za zastupničke izbore. Ali kako je ipak potrebno, da neko obavlja ove najnužnije poslove, da se neko stavi oko ovoga organiziranja, to sam se ja privremeno zauzeo, dok se stvar uredi. Kad se uredimo bićemo kao jedna složna vojska, koja ima reda i po­sluha, a ne kako što je do sad bilo kod stare narodne stranke, radi čega se ona i raspada i što je bolje od nje bježi. To nas ipak neće priječiti da radimo s njom u dogovoru svud gdje je pogibelj da izagje Srb ili Talijanaš. Molio bi napokon da biste mi Vi dojavili u kom razmjeru (kad bi naravno pristali na ove predloge) bi podijelili one 10 članova za Vaš kotar. Ne bi li ovako - i Blato-Velaluka 2 Korčula 2 Lastovo 1 5 Orebić 1 Kuna 1 Trpanj 1 Trstenik 1 Jan j ina 1 5 10 V 1 Brajković Eugen, sin kap. Andrije (Perast 6. VI 1857 — Perast, 8. IX 1929). Maturirao na realci u Splitu. Trgovac. Više godina tajnik, a mnogo godina na­čelnik općine Perast. 2 P e r i ć don Josip Virgil, političar, novinar i publicist. (Perića-brijeg ispod Imotskog, 16. IV 1845 — Zadar, 2. I 1919). Završio bogosloviju u Makarskoj, filozofiju u Grazu. Bio profesor u Kotoru i Zadru. Od 1889—1907. član Dalmatinskog sabora, od 1889. u Carevinskom vijeću u Beču do sloma kao zastupnik Imotske krajine i okolnih kotara. Istupio 1892 sa šestoricom iz Narodnog hrvatskog kluba u Zadru, kad je osnovan Hrvatski klub kao pravaški. Potpisnik manifesta protiv režima bana Khuena (1903). Nakon fuzije Stranke prava i Narodne hrvatske stranke (o fuziji v. »Narodni list«, 1905, br. 34 i 35.), vraća se u Prodanovu Stranku prava uslijed pro­tivljenja Riječkoj rezoluciji, u Beču pristupa s pravašima Slovenskom klerikalnom klubu. Potpisnik Majske deklaracije. Surađivao u »Narodnom listu i »Katoličkoj Dal­maciji«. Pisao razne političke članke i rasprave. Potanje o njemu vidi: »Narodni list«, jubilarni broj, 1912, str. 88, 107—8; »Znameniti i zaslužni Hrvati«, Zagreb, 1925. 3 Mišetić dr Roko, liječnik i političar. (Splitska na Braču, 27. V 1845 — Dubrovnik, 1. II 1908). Clan Dalmatinskog sabora od 1886—1888 kao narodnjak i 1894— 1895 kao pravaš, izabran oba puta u vanjskim općinama Hvara—Visa—Brača. Vođa Stranke prava u Dubrovniku prvih godina njenog postojanja. Od 1880—1886. liječnik kneza Nikole na Cetinju. Potanje o njemu vidi: »Prava Crvena Hrvatska«, 1908, br. 155. ASRH, Rkp. R. Arneri S.­Dubrovnik 11. IX 1894. Šupilo šalje okružni proglas stranke Roku Arneriju 1 u Korčulu da bi ga otac supotpisao. Preporuča suradnju s narodnjacima prilikom izbora za Sabor Javlja o svađi Srba i autonomaša u Dubrovniku te da pravaši Brača kandi­diraju Roka Mišetića na naknadnim izborima. Ovdje šaljem na Vas ona pisma što bismo ih imali upravit za ustrajanje okružnog odbora naše stranke, šaljem ih na Vas da ih Vi pridate Vašemu gosparu ćaći na potpis. I po uvaženju i alfabetično ide njega prvoga da pot­piše, mislim, na vrhu ispod izraza »Primite odlični Gosp.« ece. 42

Next

/
Oldalképek
Tartalom