Bárdossy György szerk.: Credo. Evangélikus Műhely. A Magyarországi Evangélikus Egyház folyóirata. 2 (1996) 3-4. sz.

65 75 79 83 83 84 97 Szelestei N. László Egy fanatikus lelkész a 18. század első feléből (M. Sartorius János) Kósa László Protestantizmus és magyar művelődés Jávorszky Béla Finnugorok Európában Evangélikus műhelyek Fabiny Tamás Veöreös Imre dolgozószobájában Lászlóffy Aladár A testen túl (vers) Vitó Zoltán Szonett a látásról (vers) Kulturális figyelő Luther kontra Erasmus (Csepregi Zoltán) - Luther élete képekben (Kincz­ler Irén) - A teológiai kutatás mint hitmélyítő folyamat (Fabiny Tamás) ­Bonhoeffer, a Krisztus-követés igaz tanítója (Béres Tamás) - A várakozás történetei (Kovács Imre) - A Pest megyei evangélikus iskolák története (Harmati Béla) - Murteri kövek (Frenkl Róbert) - Szövött himnuszok (Prékopa Ágnes) - Hetven éve halt meg Jászai Mari (Bozóky Éva) - Erdély és a finnek (Korén Emil) - „Az eltűnt lélek nyomában" (Bagdy Emőke) Summary, Aus dem Inhalt E számunk illusztrációi: Urai Erika Csodaszarvas címő grafikája (96. 1.), a Magyar Kultúra Alapítvány pályázatának díjnyertes rajza, és a Szövött himnuszok című 1996 őszi budavári kiállítás munkái közül Nagy Judit (6. 1.), Polgár Rózsa (11.1.), Pereli Zsuzsa (18. 1.) és Kecskés Ágnes (59. 1.) alkotása. JELEN SZÁMUNK SZERZŐI: Dr. Bagdy Emőke tanszékvezető egyetemi tanár Bárdossy György szociológus Béres Tamás ev. lelkész Bozóky Éva újságíró Fabiny Tamás ev. lelkész Fónyad Pál ev. lelkész, egyháztörténész (Ausztria) Dr. Frenkl Róbert tanszékvezető egyetemi tanár Dr. Gyapay Gábor tanár, történész D. Dr. Harmati Béla ev. püspök Hárs Ernó' költó', műfordító Dr. Heltai János irodalomtörténész Kinczler Irén ev. lelkész Dr. h.c. Korén Emil ny. ev. lelkész Dr. Korzenszky Richárd a tihanyi apátság házfó'nöke Dr. Kósa László tanszékvezető egyetemi tanár Kovács Imre ev. lelkész Prof. Küng, Hans rk. teológus, Tübingen (Németország) Laborczi Géza ev. lelkész Dr. Lampérth Gyula gimnáziumi igazgató Lászlóffy Aladár költő (Kolozsvár) Prékopa Ágnes művészettörténész Dr. Szabó István ref. lelkész Dr. Szelestei Nagy László irodalomtörténész Tekus Ottó ny. ev. lelkész Dr. Várszegi Asztrik bencés főapát, püspök Dr. h. c. Veöreös Imre ny. lelkész Vitó Zoltán költő

Next

/
Oldalképek
Tartalom