Pál Lászlóné Szabó Zsuzsanna - Gergelyné Bodó Mária: Honismeret Csongrád megyében 1969–2011 - Tanulmányok Csongrád megye történetéből 39. (Szeged, 2011)

I. A honismereti élet kibontakozása Csongrád megyében

60 A honismereti élet kibontakozása Csonsrád mesyében kultúra több területével is foglalkozott: „a lomtárba került szavakkal", a paraszti jó­szágtartással, a névadási szokásokkal, az állatgyógyítás hagyományaival, a gyermek­élettel, régi öltözetekkel. Érdekelték a malmok, a temető, a céhes és egyházközségi ira­tok, a falut irányító jeles személyiségek életútja, a falu 200 évének krónikáját is megírta. Csanádpalotai népdalokat, meséket, gyermekjátékokat, gyógyítási hagyományokat és „elavult szavakat" gyűjtött Bazsó Dénes. Pánczél Józsefné a kövegyi paraszti gazdálko­dás ismeretanyagának alapos dokumentálása és a község történetének kutatása mellett számos dolgozatot szentelt a csanádpalotai gyermeknevelés, táplálkozás, ünnepi szo­kások és a küzdelmes parasztsorsok leírásának. Több mint két évtizedig küldte értékes munkáit elbírálásra. 1987-88-ban kapcsolódott a néprajzi gyűjtők táborához Nagyfalusi Ilona és Nagyfalusi Éva. Ilona a helytörténeti gyűjteményt gondozta egy ideig, később pedig részt vállalt a honismereti diáktáborok munkájában is. Dolgozataiban a gyermek- játékokkal, a népi táplálkozással, gyógymódokkal és a búcsújárás hagyományaival fog­lalkozott. Testvére, Éva a kukoricatermesztés, a ruhatisztítás témakörét választotta ki­fejtésre, illetve egy paraszti konyha mindenre kiterjedő eszközleltárát készítette el. Mindkettőjük munkája országos elismerésben is részesült. Rajtuk kívül Németi Bálint- né gazdagította a falura vonatkozó ismeretanyagot. Apátfalva gazdag hagyományvilága többeket is megihletett. Szigeti György tanár 1965-től haláláig rendszeresen és elkötelezetten kutatta szülőfaluja néprajzát: munkás­sága során több mint kétezer oldalnyi kéziratban örökítette meg a gazdálkodás, táplál­kozás teljes ismeretanyagát, valamint a szokások, a gyermekélet és a népdalok világát. Pályázatai országos elismerésekben részesültek. Magas szintű szakmai tudását bizonyí­tó munkái nyomtatásban is megjelentek: a szegedi múzeum évkönyveiben, falumono­gráfiákban, folyóiratokban. Apátfalva hagyományos paraszti gazdálkodásáról szóló dolgozatai „Fejezetek Apátfalva néprajzából I. Anyagi kultúra" címmel önálló kötetben is megjelentek 1999-ben. Az évente rendszeresen megszervezett megyei honismereti diáktáborok lelkes résztvevői, valamint a falujuk múltja iránt érdeklődő fiatalok is írtak pályamunkákat az apátfalvi népéletről. Elismerés illeti az azóta felnőtté vált szorgos di­ákokat, Kártyik Zitát, Ördög Anitát és Ördög Ágnest, Mátó Lajost, Póka Editet, Simon Ildikót, Farkas Évát, akik fontos adatokkal gyarapították ismereteinket. Péli Péterné, Rácz Sándor, Felföldi Barnabás után legutóbb, 1999-ben Csapó Jánosné küldött Apát- falváról díjazásban részesült pályamunkát. Sajnos, az ezredforduló után nincs folytatója a pályázatírók sorozatának, a helytörténet iránt érdeklődők inkább a virtuális világban, a világhálón tallózhatnak az apátfalvi hagyományokról szóló írások között. Királyhegyes történetét, hiedelemvilágát, lakodalmi szokásait és a szőtteseket az 1960-as évek végén Búvár Anna kutatta. Szigeti György a népdalok gyűjtését, Tápai Istvánná, majd Dankóné Tápai Beáta az emberi élet szokásainak megörökítését tartotta fontosnak. A névadási szokásokról Rácz Sándor, a megyebeli néprajzi gyűjtők egyik legelismertebb tagja írt dolgozatot. Pitvaros telepes község méltó krónikása volt az 1999-ben elhunyt gyűjtő-kutató levéltáros, Komoly Pál, aki 1971-től írta pályamunkáit

Next

/
Oldalképek
Tartalom