Kanyó Ferenc: Szeged és környéke második világháborús hősei és áldozatai - Tanulmányok Csongrád megye történetéből 23/A. (Szeged, 2000)

Ismertté vált újabb szegedi hősi halottak és áldozatok

Neve Csengéién a hősi halottak és áldo­zatok emlékművén szerepel. Rácz Antal; lh.: Szeged-Rúzsa; A második világháborúban hadműveleti te­rületen, vagy szovjet hadifogságban is­meretlen körülmények között meghalt. Neve Rúzsán a hősi halottak és áldozatok emlékművén szerepel. Rácz István tart. honvéd; Szeged, 1895.; Rózsa Piros - Rácz István; lh.: ?; 1942 áprilisában idős tartalékosként mozgósították és Kecskemétre a 7. gya­logezred I. zászlóaljába hívták be front­szolgálatra. Alakulata rövidesen a 13. könnyű hadosztály hadrendjében a 2. hadsereg Don menti arc vonalára került. Részt vett a korotojaki és urivi hídfőcsa­tákban. A szovjet csapatok 1943. január 12-i offenzívája idején január 12-február 20. között a visszavonuláskor eltűnt. (HL. HM. 22. oszt. ir. 657. d.) Rácz István hivatásos főhadnagy; Szeged, 1919.; Jedlicska Ilona; A 18. tartalék hadosztály 41. gyalogezredének I. zászlóaljában teljesített katonatiszti szolgálatot. Előbb Ukrajnában megszálló feladatára alkalmazták, majd Galícia te­rületén 1944. április elejétől augusztus elejéig az 1. hadsereg arcvonalán vetet­ték be őket. 1944. március 27-én Zielona körzetében hősi halált halt. Családja Sze­gedre haza hozatta és a Belvárosi teme­tőben a Rácz család kriptájában temette el. (HL. Veszteséglajstrom 12. köt. 360. sz., Dr. Falcione Lóránt volt hadbíró százados adatközlése.) Rácz József honvéd; Szeged, 1922.; Géczi Rozália; lh.: Szeged-Csengele; A második világháborúban hadműveleti te­rületen, vagy szovjet hadifogságban is­meretlen körülmények között meghalt. Neve Csengéién a hősi halottak és áldo­zatok emlékművén szerepel. Dr. Rácz Lajos; fel.: Török Ilona; lh.: Szeged; A második világháborúban, vagy szovjet hadifogságban ismeretlen körülmények között halt meg. Feleségét hadiözveggyé nyilvánították. (Szeged város Hadigond. Iroda ir. szn. 1945— 1950) Radics Ernő földműves, civil áldozat; Horgos, 1920. december 31.; Somogyi Piroska - Radics György; fel.: Pónusz Piroska; lh.: Horgos, Csendőr u. 19.; 1944. október 12-én Szeged-Szentmi- hálytelek kisvasúti állomás előtt szovjet katonák géppisztolysorozattal lelőtték. (Szeged HA. 805/1945. Bejegyezve a Pm. 10956/1945. E. sz. rendelet alap­ján.) Radoychich Endre csendőr hadnagy; Szeged, 1923.; Bossányi Margit - Ra­doychich Oszkár; lh.: Szeged, Pollák te­lep 4.; 1944. augusztus 20-án avatták a Ludovika Akadémián csendőr hadnagy- gyá. 1945. február 2-án a budai vár vé­delmében vívott harc során hősi halált halt. Ideiglenesen a vár udvarában, ko­porsó híján egy szekrényben temették el. Édesanyja megtudva a temetés helyét fiát exhumáltatta és hazahozatta Szegedre. A belvárosi temető hősi halottak parcellájá­ban lelt végső nyughelyét. Sírja ma is megtalálható. (Családi adatközlés, Tóth János gyűjtése, Szeged, 1999.) Rehák István honvéd; Szeged, 1921.; Vízi Etelka; lh.: Szeged-Csengele; A második világháborúban hadműveleti te­rületen, vagy szovjet hadifogságban is­meretlen körülmények között meghalt. Neve Csengéién a hősi halottak és áldo­zatok emlékművén szerepel. Reich Ferenc munkaszolgálatos; Sze­ged, 1903. november 21.; Simon Rozália - Reich Simon; lh.: Szeged, Füredi u. 7.; Az V. kmsz. zászlóalj által felállított tábori kmsz. századdal a Don menti arc­75

Next

/
Oldalképek
Tartalom