Makó Imre: Életünket és vérünket! Az első világháború hódmezővásárhelyi áldozatai (Hódmezővásárhely, 2004)

Adattár

aug. végi román betöréskor fogságba esett, 1917. okt.-ben a sipotei hadifogolytáborból érkezett tőle levél. Egy 1919. máj. 15-ei újsághír szerint hétévi szolgálat és kétévi román fogságból való szabadulása után, szolgálat teljesítése közben szerzett beteg­ségében meghalt a szerbiai határon. Elte­metve: delibláti (Temes vm.) temető. Bécsi János fűszer kér.; Szerencse u. 8.; H., 1890. nov. 18.; Bécsi János - Csor­ba Judit; Égető Lídia (Jámbor u. 2.) Közi. Bevonult 1911. okt.-ben, majd 1914. júl. 28- án. 46. gyal.ezd. Utolsó lapja 1915. jún. 7-én az olasz harctérről kelt. A HM közlé­se szerint egy 1915. okt. 29-én érkezett veszteségi kimutatásban, közelebbi sze­mélyi adatok nélkül, sebesültként szere­pelt. Holt. nyilv.: 1917. dec. 31. Békési Imre földm.; Búvár u. 36.; H., 1898. okt. 30.; Békési Imre - Kardos Zsu­zsanna; nőtlen Népf. Bevonult 1916. máj. 29- én. 46. gyal.ezd. Tp. 647. Az olasz fronton 1917. okt. 27-én hősi halált halt a 808. sz. táb. kórházban. Békési János földm.; Ta. 2692.; Sö­vényháza (Csongrád vm.), 1889. ápr. 8.; Békési Sándor — Varró Julianna; nőtlen B) népf. Bevonult 1915. márc. 15-én. 46. gyal.ezd 3. szd. Tp. 109. Az orosz harcté­ren, máj. 7-én mint sebesült elment a szd.- ától. Ellenőrizhetetlen hírek szerint 1915. jún.-ban Galíciában elesett Sanoknál. Holt. nyilv.: 1917. dec. 31. Békési József földm.; Lévai u. 27.; Csongrád-Mágocs, 1878. okt. 28.; Békési István - Détár Agnes; Lukács Erzsébet (Ta. 1470.) Népf., címz. őrv. 5. 302. honv. gyal.ezd. Az erdélyi román fronton 1916. szept. 13-án haslövéssel kórházba vitték. A nagyszebeni lelkészi hivatal érte­sítése szerint szept. 14-én (a veszteséglajst­rom szerint 13-án) hősi halált halt Mág közs.-ben (Szeben vm.). Békési Mihály földm.; Atka 156. (Mi­hály u. 78.); Szentetornya (Békés vm.), 1895. jan. 17.; Békési István - Dudás Má­ria; nőtlen Húsz. Bevonult 1915. máj. 15­én. 3. honv. husz.ezd. Az év jún. 8-án ful­ladás folytán elhalálozott a szegedi honv. kórházban. Bekő György v. közigazgatási (hiva­tal-) szolga (korábban napsz■); Lévai u. 35.; H., 1875. ápr. 21.; Bekő Sámuel — Szabó Sára; Arany Julianna A) népf. Be­vonult 1914. júl. végén. 5. népf. gyal.ezd 3. szd. Az orosz fronton még 1914-ben súlyo­san megsebesült, a dec. 5-én kiadott jelen­tés szerint Sátoraljaújhelyen volt kór­házban, majd 50%-os rokkantként lesze­relték. 1923. febr. 2-án Orbánéban meghalt H.-en. Bekő Pál földm.; H., 1892. máj. 18.; Bekő Pál (Kutasi út 8.) — Kovács Lídia; nőtlen Bevonult 1913. okt.-ben. 7. vonat­oszt., Temesvár. 1914 nyarán az északi harctérre vonult. Onnan betegen érkezett meg Nyíregyházára, ahol 1914. okt. 21-én kolerában meghalt. Holt. nyilv.: 1914. okt. 21. Bélák Sándor kisbirt. családtag; Pu. 1119.; H., 1886. ápr. 10.; Bélák Sándor - Budai Mária; nőtlen B) népf. Bevonult 1915. febr. 15-én. 5. honv. gyal.ezd. A há­borúban szerzett gránátnyomás, szívhűdés folytán elhunyt Vkutason. Beller Imre könyvelő; H., 1868. aug. 25.; Beller Mária; Watz Adél Népf. tiz. Bevonult 1916-ban. 5. honv. gyal.ezd. 1917. márc. 21-én betegségben elhalálozott az albániai Naruzosban. Beller László Kálmán esztergályos; Könyves u. 7.; H., 1895. máj. 4.; Beller Péter - Kusztós Ilona; nőtlen Háromévi önk. gyal. Besorozták 1914. aug. 6-án. 46. gyal.ezd III. zlj., Avtovác. 1916. nov. 3-án meghalt a nagyváradi tart. kórházban. A gyászhír szerint a szerb harctéren, Kra- gujevácnál még 1914. nov.-ben megsebe­sült a fején, akkor egy fiatal h.-i orvos, dr. Bányay kötözte be. Amint sebe begyó­gyult, Dalmáciába küldték, és ismét meg­sebesült. Ekkor került Nagyváradra, ahol hosszas betegeskedés után hunyt el. Elte­metve: uo., nov. 5. 91

Next

/
Oldalképek
Tartalom