Makó Imre: Életünket és vérünket! Az első világháború hódmezővásárhelyi áldozatai (Hódmezővásárhely, 2004)

Adattár

Belopotoczki János Zsibrító (Hont vm.); 1891.; a.: Takács Terézia Békéscsa­bai kát. alakulat. (? 101. gyal.ezd.) A Vö­röskereszt értesítése szerint meghalt. (1943. évi névjegyzék.) Bencsik István napsz.; Ferenc József sgt. 33.; H., 1882. dec. 25.; Bencsik Bálint - Kotormán Julianna; Szabó Lídia (Tompa u. 27.) Póttart. Bevonult 1914. júl. 29-én. 46. gyal.ezd 1. pótszd. —> 7. —> 8. szd. A sebesültekről 1915. ápr. 8-án kiadott lajst­rom szerint láb- és váll-lövéssel a szom­bathelyi tart. kórházban volt. Kórházi je­lentés szerint 1916. aug. 14-én, jobb tüdő­lövés folytán hősi halált halt az olasz harctéren. Bencsik Lajos napsz., a Hadirokkan­tak Egyesülete helyi szervezetének vezető­ségi tagja; Pál u.-i rokkanttelep (előtte Sa­rolta u. 12.); H., 1885. máj. 14.; Bencsik Bálint - Kotormán Julianna; Török Eszter Őrv. 5. honv. gyal.ezd. Mint 25%-os hadi­rokkant („baltérd ízületben lövés követ­keztében visszamaradt merevség nagyfok­ban korlátolt mozgathatósággal”) 1931. ápr. 23-án elhunyt H.-en. Eltemetve: ápr. 25., Kincses temető. Bencze Rezső ht. kát.; Kovászna (Há­romszék vm.), 1892. júl. 9.; Bencze Zsig- mond nyug. főgimn. tanár (H.) - Mérik Szabó Ágnes; nőtlen Fhdgy., szd.pk. 5. honv. gyal.ezd III. zlj., Nagybecskerek. A galíciai orosz harctéren 1914. aug. 30-án, mint az előljárőr pk.-a, elesett a klodzi- enkói ütközetben. (A kulikowi ütközet elő­estéjén ütközet előőrsre rendelte a zlj.pk. A portyázó huszárok ellenségmentes területet jeleztek, és ebben a hiedelemben adott pa­rancsot a szokásos vezényszóval: Fegyvert gúlába, szerelvényt le! Alighogy kijelölte a járőröket, a csapattól alig egy km-re levő erdőből kartács- és géppuskatűz zúdult a mit sem sejtő honv.-ekre. A rajtaütés első áldozataként állítólag maga a szd.pk. esett el. - Emlékkönyv.) (Gimn. emléktábla. Itt érettségizett.) Béni Imre lásd Becsei (Béni) Imre Béni István szolga; Pu. 1088.; H., 1892. ápr. 17.; Béni István - Varsányi Sá­ra; nőtlen Népf. Bevonult 1914 után. 46. gyal.ezd. Újsághír szerint 1916. szept. 17- én (az olasz fronton) hősi halált halt. Béni Mihály lásd Becsei (Béni) Mi­hály Béni Sándor napsz.; Nyár u. 15.; //., 1893. nov. 18.; Béni Ferenc földm. - Ter­hes Zsófia (Görbe u. 61.); nőtlen Népf. Bevonult 1914. okt. után. Hadban eltűnt. (Odesszában hősi halált halt.) Benkovics János földm.; Pál u. 83.; Szabadszenttornya (Békés vm.), 1879. febr. 7.; Benkovics Illés — Varga Judit; Szabó Julianna (Visszhang u. 18/a) A) népf. (őrv.). Bevonult 1915-ben. 101. gyal.ezd, Békéscsaba. Az év márc. 2-án a galíciai orosz harctérre ment, ahol eltűnt. (A zubenskói ütközetben márc. 21-én hősi halált halt.) Benkő András földm. napsz.; Pu. 422.; Orosháza (Gyopárhalma, Békés vm.), 1880. nov. 11.; Benkő Pál - Juhász Anna; Móricz Anna (Vkutas) Póttart. Be­vonult 1914. aug.-ban. 101. gyal.ezd, Bé­késcsaba. 1915. szept. 25-én egy ütközet­ben orosz fogságba jutott, ahonnan 1916- ban adott utoljára életjelt magáról. Holt. nyilv.: 1917. dec. 31. Benkő Béla Szeged; H„ 1889. ápr. 8.; Benkő Pál — Toronyi Anna Tiz. 5. honv. gyal.ezd. 1915. nov.-ben az orosz harctérre került, ahonnan az év dec.-ben írt utoljára. Holt. nyilv.: 1917. dec. 31. Benkő Ferenc papucsossegéd; Réz u. 4.; H., 1882. okt. 16.; Benkő József — Kruzslicz Terézia; Benkő Anna Póttart. Bevonult 1914. júl. 29-én. 46. gyal.ezd —> Éleim, raktár, Temesvár. Az északi had­színtéren kolerában megbetegedett, és okt. 2-án elhalt az ungvári (munkácsi) tart. (jár- vány)kórházban. Benkő István földm. (vízvezeték-szere­lő, fuvaros, 1911-ben napsz.); Egressy u. 15. (Pu. 54.); H„ 1883. jún. 3.; Benkő András - Égető Zsuzsanna; Kis Lídia 92

Next

/
Oldalképek
Tartalom