Budapesti Értesítő, 1943. szeptember/2

1943-09-16 [1856]

A nap legérdekesebb jelenté solt • A német szőrnepiao helyzete* ,,»».*.. ««,#«,, •«•,*»».• #••«»« 1*) Központilag iráÉyitják a Keleti területeken folyó tudonányoa kutatómunkát,.^;. »«,..«,«...»•**«« .» ** • + *»••«*».»««••«*••* li' Emelkedett a német' részvényindex.*,,*.,»».*<* * ,<,».•».»«»««.«** VIJI* Szlovák-avájci famegállapodás.,»»»•»..*. 1 .«»».*•• * !»• Az uj "bulgár kormány*t t«•**«••••»••»»•••» II* Bolgár-magyar 3Zövetkezeti tárgyalások*,,,«•••#«»*«***.,«..*».* XIII* Indiai textiláru érkezett Tör ©kországba*« * ( *•**•«•.*••»#«••»«»*»» III* A svájci bankjegyforgalom ujabb rekordja**.*** * *•,.**•»#*». ..** -ECU Sokba kerül az "Aranyilotta" kiemelése. a ,*•»»»...,.».1»*.t* -X* Erősen csökkent a skót széntermelés, t * ***•»•*»*»t*»«« • • * VI* Amerika katonai talpbőrt szabadított fel a polgári iper azámára X*' Az USA háború utáni hajózási politikája* **»«>•»••*«* * *»,..,».., IX*. Háborús eltolódások Argentína gazdasági életében*. «».*««»*«. *. * XÍk Folytatódik Japán parasztoknak Mandzsúriában való letelepítése, XII*.

Next

/
Oldalképek
Tartalom