Budapesti Értesítő, 1943. szeptember/2

1943-09-16 [1856]

l&Z-5üílL'Íái5Í?.£§í létegit ettek_ajaogszállt keleti terSletek ' -- • számárja . ... • .. Berlin, IX* 15* /hc/ A keleti megszállt területeken folyta-" tott tudományom kutatások egységes irányítására és az itt szerzett tapasztalatok egységes kiértékelése céljából- a Keleti területek ml­nisztéri'omának kereteibon megszervezték a "Keleti Területek Kutatás sainak KözpontjátIi. c /B,É 0 / " \ li e 1 p z i gj IXc" 15.- /hc/ A német szőrmopíac üzletmenetére jel­legzetes volt, hogy a fekete göndöráru foként perzsiáner iránt vál­tozatlan láviteli érdeklődés nyilvánult meg*,- Azonkivül kömben ment" az üzletkötés mindenfajta nemesrókában, nutriábaa, minden szinü nyúl­ban, barna, fekete és szürke báránybőrökben, nyestben, görényben., színes'hermelinben, kis szőrmés állatokban,. A vevők voltaki Magyar­ország, Rcvánia, Horvátország, Svédország, Svájc és Szlovákiai A ' * francia bevásárlókkal már júliusban megindított tárgyalások augusz-" tusban"sikeresen lezáródtak* A piac raktárkésijlötének felfrissitésére kedvező alkalmak k_ir ..Ikoztak az Oslóban megtartott augusztusi nemoa­róka és nerzárveréssel kapcsolatban? A szeptember' 23--án'.kezdődő "> uj oslói árverésen is mint vásárló fog Lipcse megjelenni, úgyhogy belátható időn belül számolni lehet uj norvég ára vásárlásával> A' megszállt keleti területek, ől perzsa és félporz'sa prémek érkeztek,; Igen nagy kereslet .nyilvánul meg az 194-3 évi termésű besszarábiai fslperzsák iránt .jj A német szőrmekereskedelmi kft /Deurauch/ közvet­len árusított rókákatj nerzekét, • ezut- kék- és platinarókákat, bor­jubőröket, nortfotákat, macskákat, hörcsögöket^ stb,/B e É./ Pozsony, IX.;- 15. /hc/ Az 19 ; +3 második felének árucsereforgal­mát szabályozó- júliusi megáliapodás keretében a lebonyolítandó fa- és faáru kivitellel kapcsolatban az erdészeti ás"faipari központ tár­gyalásokat kezdett' a svájci beviteli cégekkel, amelyeket szerződés aláírásával fejeztek be. A Svájcba V ' :' fakivitellel kapcsolatos kérdések tisztázása után a Svájcba irányuló fagyártniány kivitel fo- '

Next

/
Oldalképek
Tartalom