A Budapesti Áru- és Értéktőzsde hivatalos árjegyző lapja, 1911, október-december (48. évfolyam, 223-295. szám)

1911-10-03 / 223. szám

A BUDAPESTI ÁRÚ- és ÉRTÉKTŐZSDE HIVATALOS ÁRJEGYZŐ LAPJA 1. ,,Tiszavidéki buta*< alatt oly buza értendő, mely jelleg tekintetében megfelel a Békés vármegyében és Csongrád, valamint Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyék Tisza balparti részeiben termelt búzák átlagának s mely a nevezett vagy ezekkel szomszédos területeken termett. 2. »»Fej érni egyel bu2a“ alatt oly buza értendő, mely jelleg tekintetében megfelel a Fejér vármegyében termelt búzák átlagának s mely a nevezett vagy ezekkel szomszédos területeken termett. 3. „Pestvidéki buza“ alatt oly buza értendő, mely jelleg tekintetében megfelel a Pest^Pilis-Solt-Kiskun vármegyében — a biai, pomázi és váci járások kivételével — termelt búzák átlagának s mely a nevezett vagy ezekkel szomszédos területeken termett. 4. „Bánsági buza" alatt oly buza értendő, mely jelleg tekintetében megfelel a Torontál és Temes vármegyékben termelt búzák átlagának s mely a nevezett vagy ezekkel szomszédos területeken termett. 5. „Bácskai buza“ alatt oly buza értendő, mely jelleg tekintetében megfelel Bács-Bodrog vármegyében — a dunamenti részek kivételével — termelt bnzák átlagának s mely a nevezett vagy ezekkel szomszédos területeken termett. 1. „Tiszavidéki árpa“ alatt értendő oly árpa, melynek jellege megfelel az Alföldnek a Tisza, a Maros és a Délkeleti Kárpátok által határolt részében termelt hasonnemü árpák átlagának s mely a nevezett vagy ezekkel szomszédos területeken termett. 2. „Felsőmagyarországi árpa“ alatt értendő oly árpa, melynek jellege megfelel a Tisza jobbparti vármegyékben és Nógrád vármegyében termelt hasonnemü árpák átlagának s mely a nevezett vagy ezekkel szomszédos területeken termett. 8. Dunántúli árpa** alatt értendő oly árpa, melynek jellege megfelel Magyarországnak a Duna, a Dráva és az országhatár által körülvett részében termelt hasonnemü árpák átlagának s mely a nevezett területen termett. ## Burgonya. „Dunántúli burgonya" alatt értetik a Dunántúl tizenegy megyéjében termelt burgonya. „Felsőmagyarországi burgonya“ alatt értetik * Nógrád, Esztergom, Hont, Bars, Zólyom Liptó, Árva, Turóc, Trencsén, Nyitra, Pozsony, Szepes, Sáros, Abauj-Torna, Gömör és Kis-Hont, Borsod, Zemplén, Ung és Bereg megyékben termelt burgonya. „Nyírségi burgonya“ alatt értetik a Szatmár, Szabolcs, Hajdú, Bihar, Szilágy, Ugocsa, Máramaros megyékben termelt burgonya. „Patti burgonya" alatt értetik a Pest-Pilis-Solt-Kiskun, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok megyékben termelt burgonya. „Bánsági burgonya** alatt értetik a Bács-Bodrog, Békés, Csongrád, Arad Torontál, Temes és Krassé-Szörény megyékben termelt burgonya. „Erdélyi burgonya“ alatt értetik a Királyhágántúli megyékben termelt burgonya. 1. Unter „Tbeisswelzen“ Ist solcher Welsen zu verstehen, welcher hinsichtlich Typus dem Durchschnitte des im Komitate Békés, sowie in den Tellen Unkw der Theiss der Komitate Csongrád und Jász-Nagykun-Szolnok gefechsten Weizens entspricht und welcher im genannten Gebiete oder in dessen Nachbargebieten geerntet wurde. 2. Unter „Weizen Kom. Fejér“ ist solcher Weizen zu verstehen, welcher hinsichtlich Typus dem Durchschnitte des im Komitate Fejér gefechsten Welzens entspricht und welcher im genannten Gebiete oder in dessen Nachbargebieten geerntet wurde. 8. Unter „Pester Bo den-Weizen** ist solcher Weizen su verstehen, weleher hinsichtlich Typus dem Durchschnitte des im Komitate Pest-Pilis- Solt-Kiskun — die Bezirke Bia, Pomáz und Vác ausgenommen — gefechsten Weizens entspricht und welcher im genannten Gebiete oder in dessen Nachbargebieten geerntet wurde. 4. Unter „Banater Weizen** ist solcher Weizen zu verstehen, welcher hinsichtlich Typus dem Durchsohnitte des in den Komitaten Torontál und Temes gefechsten Weizens entspricht und welcher im genannten Gebiete oder in dessen Nachbargebieten geerntet wurde. 5. Unter „Bácskaer Weizen** ist solcher Weizen su verstehen, welcher hinsichtlich Typus dem Durchschnitte des im Komitate Bács-Bodrog — die Teile entlang der Donau ausgenommen — gefechsten Weizens entspricht und welcher im genannten Gebiete oder in dessen Nachbargebieten geerntet wurde. ijfc) 1. Unter „Th'eissgerste“ ist solche Gerste zu verstehen, welche hinsichtlich Typus dem Durchschnitte der in dem durch die Theiss, die Maros und die südöstlichen Karpaten begrenzten Teile des Alföld gefechsten Gerste gleicher Gattung entspricht, und welche im genannten Gebiete oder in dessen Nachbar­gebieten geerntet wurde. 2. Unter „Oberungarische Gerste** ist solche Gerste zu verstehen, welche hinsichtlich Typus dem Durchschnitte der in den Komitaten rechts der Theiss und im Komitate Nógrád gefechsten Gerste gleicher Gattung entspricht und welche im genannten Gebiete oder in dessen Nachbargebieten geerntet wurde. 8. Unter „Transdanubische Ci erste** ist solche Gerste zu verstehen, welche hinsichtlich l^pus dem Durchschnitte der in dem durch die Donau, die Drau und die Landesgrenze umgebenen Teile Ungarns gefechsten Gerste gleicher Gattung entspricht und welche im genannten Gebiete geerntet wurde. Kartoffeln. Unter „Transdanubische Kartoffeln“ sind die in den elf Komitaten jenseits der Donau geernteten Kartocr,u, zu verstehen. Unter Äß&flJ- ungarische Kartoffeln“ sind die in den Komitaten Nógrád, Esztergom, Hont, Bars, Zólyom, Liptó, Árva, Turóc, Trenden, Nyi a, Ko&ítaten Szatmár, Torna, Gömör und Kis-Hont, Borsod, Zemplén, Ung und Bereg geernteten Kartoffeln zu verstehen. Unter JrT «|n den Komitaten Pest-Pilis-Solt­Szabolcs, Hajdú, Bihar, Szilágy, Ugocsa und Máramaros geernteten Kartoffeln zu verstehen. .Unter „Pe8ter Kartoffeln s n&cs-Bodrog, Békés, Csongrád Kiskun, Heves und Jász-Nagykun-Szolnok geernteten Kartoffeln zu verstehen. Unter „Banater Kartoffeln“ sind die in den Knmitaten ienseits des Királyhágó Arad, Torontál, Temes und Krassó-Szörény geernteten Kartoffeln zu verstehen. Unter „Siebenbürger Kartoffel 016 111 geernteten Kartoffeln zu verstehen. XLVIII. évfolyam. Budapest, 1911. október 3. (kedd.) 223. szám. 1 Vízállás reggel 7 órakor \ Wasserstand 7 Uhr Früh / + cm Hőmérő reggel 7 órakor \ , q r Thermometer 7 Uhr Früh j ' Légsúlymérő reggel 7 órakor \ 7Rq Barometer um 7 Uhr Früh / íba mm Előfizetési árak évenkint: A tőzsde titkári hivatalá­tól elvitetve.. .............K 28.— Házhoz hordva ............. , 32.— Postán küldve Magyaror­szágon és Ausztriában „ 36.— Külföldre ....................... „ 48.— Egyes példány 30 f. AMTLICHES KURSBLATT DER BUDAPESTER Megjelen ■ ünnep- és vasárnap kivételével mindennap. VA A BIN- UND EFFECTEN-BORSB Erscheint mit Ausnahme der Sonn- und Feiertage täglich. Pränumerations-Preise jährlich: Loco Secretariat der Börse .............................K 28.— Ins Haus gestellt............................ ... „ 32.— Per Post für Ungarn und Österro:-1; .............. 36.— . Für das z^land _______ „ 48.— Einzelne Exemplare 30 H. Az árjegyzés felöleli mindazokat a kötéseket, a melyek a tőzsdei idő alätt \ flpÜtÖZStlC ___ JVtt(lTSllbÖTS€ D,e Preisnotirung umfasst alle Schlüsse, welche während der Börsenzeit that­tényleg létrejöttek, mellőzésével azon kötéseknek, a melyek a piac általános ' " * sächlich zu Stande gekommen sind, jedoch ohne Berücksichtigung jener Schlüsse helyzetéhez mérten kivételes jellegűek. |a Gabonaneműek. __ Getreide. welche nach allgemeiner Lage des Marktes einen ausnahmsweisen Charakter haben. Árak készpénzben 100 kilogrammonként. K.-tól—K.-ig. a) Készáru. — Effective Waare. Preise netto Casse per 100 Kilogramm von K. — bis K. A minőségi súly hektoliterenként kilogrammokban — Qualitätsgewicht per Hektoliter in Kilogrammen Buza — Weizen 73 T4 T5 T6 77 TS 79 80 81 82 (Tiszavidéki ... .................. Theiss........ ...................... 1 Fejérmegyei...... ................ Com. Fejér ........ >K-{Pestvidéki .. ... ............. Pester Boden..................... (Bánsági... ____ _______ Banater _______________ VBácskai ... ... ... ... ... ... Bácskaer ............ ... ... ... Szerb .» ............. ........— Serbischer.. ________ ____ Román .................. ............. Rumänischer........ ... ____ Bolgár ____ ____ ... ____ Bulgarischer ____________ — — _ '— —-----­------•-----­-----­-----­-----­23 65 23 55 23 55 23 95 23 85 23 95 23 85 23 65 23 75 23 80 23 85 24 15 23 90 24 - 24 10 24 15 23 95 23 80 23 90 23 95 23 95 24 30 23 10 24 25 24 25 24 30 24 20 23 90 24 — 24 05 24 10 24 50 24 30 24 40 24 40 24 50-----­-----­Rozs — Roggen ....................... Származás, nem és minőség Provenienz, Gattung und Qualität Árfolyam — Kurs Zab — Hafer .......................... Származás, nem és minőség Provénienz, Gattung und Qualität Árfolyam — Kurs K-tól — von K-ig — bis K-tól — von K-ig — bis Elsőrendű ....................... Príma ... ....................... Középminőségü ............. Mittel ............................ 20 15 19 85 20 35 20 05 Elsőrendű ... .................. Prima ............................ Középminőségü ............. Mittel .......................... 19 30 18 90 19 70 19 10 Árpa — Gerste ... ■ .................. ^Takarmány, elsőrendű ... Futter, Príma .................. 1 * másodrendű... „ Sekunda .......... ... *< Sörfőzésre, tiszavidéki ... Brauer, Theiss ................. / „ felsőmagyar... , Oberungar. ......... ' „ dunántúli ....... , Transdanub........... 18 10 17 70 18 50 18 — Tengeri —- Mais.. ... ... ........ Román v. bolgár ............. Rumän. o. bulgar............... Szerb................................. Serbisch... ........ ............ Cinquantin ....................... Cinquantin ... ... ... ... ... Fehér .. ... .................. ... Weisser...................... ... 17 90 18 10 Köles — Hirse .................. ... b) Hl atáridöre. Repce — Reps ... ... ........ ... — Terminwaare. Káposztarepce .................. Kohlreps .. ____________ Réparepce ..................... Rübsen .........................-----­-----­HatáPfdö — Termin Délutáni 1 óráig a legmagasabb és legalacsonyabb árfolyamokon előfordult kötések sorrendje a közbeeső árfolyamok nélkül Reihenfolge der bis 1 Uhr Nachmittags zu den höchsten und niedrigsten Kursen vorgefallenen Schlüsse ohne Zwischenkurse Árfolyam 1 órakor Kurs 1 Uhr pénz — Geld árú — Waare Magyar buza — Ung. Weizen .................... ... _ _ _ _ Buza — Weizen....................................... .............. 1911 október Oktober 23 72 23 98 23 86 24 14 24 38 24 28 23 86 24 30 23 88 24 32 1912 április .................. J Vpril 24 32 II 99 ................- -- -.......................... Rozs — Roggen... ... ... ........................... ........ 1911 október ................. Oktob 1912 április ........;......... April ír ....................... 20 36 20 34 20 52 21 10 21 24 21 08 20 36 ................................................................................................................................. 20 38 21 10 20 40 21 12 II 99 — ............................................... Tengeri — Mais... .............................................. 1912 május ............. _. Mai................................ 16 74 16 72 16 88 16 82 ................................................ . ...................................................... ............ ....... 16 82 Í6 84 II 99 — ................................................. Zab — Hafer... ... ........ 1911 október Oktober 18 58 18 70 18 64 19 28 19 26 19 32 18 64 19 24 18 66 19 26 1912 április Vpril 19 24 II 99 ­........‘................................................. ............ . Káposztarepce —; Kohlig T vs ................. ........ ____ _ _ j) Határidőre. Felmondott árukban előfordult kötések. erminwaare. Irt gekündigter Waare vorgefallene Schlüsse. d) Leszámoló árfolyamok. Liquidationskurse. Magyar buza ........ Ung. Weizen ............. Rozs ....................... Roggen ... ... ........ 'Zab ............. ........... Hafer ............... ... Magyar buza ........ Ung. Weizen .............-----­Roggen ... ............. 20 38 Zab... ... ... . Hafer ....................... 18 64 Buza ............. ... .. Tengeri ................. Ká poszt Kohlrep ta repce ... II zakorpa. Buzi Welz- 11 • ....................... 23 86 Teni Mait jeri .................. 18 — Preis Káposztarepce Kohlreps ................... e netto Casse per lOO Kit ogramm. Arak készpénzben 10 0 kilogramm« Mais ....................... inként. * ... ............. II. Bi et» ...................... Aeizenhleie. Finom korpa — Feine Kleie Árfolyam — Kurs Durva korpa — Grobe Kleie Árfolyam — Kurs Előfordult kötések — Vorgefallene Schlüsse K-tól — von K-ig — bis Előfordult kötések — Vorgefallene Schlüsse K-tól — von K-ig — bis Azonnali szállításra ........ ... Promnte Lieferung 12 70 12 65 12 55 — Karto/j 12 90 12 85 12 75 fein, effektix >e 13 30 13 20 13 10 13 50 13 40 13 30 1911 október ....................... Oktooer... 1911 október—december ... Oktober—E )ezemher ... Arak készpénzben 100 ki logrammonként. kx III. Burgonyaf készárú. Waare. Preise netto Casse per lOO Kilogramm. Emberi táplálkozásra szolgáló burgonya Für menschliche Nahrung dienende Kartoffeln Dunántúli — Transdanubische ........ Felsőmagyarországi — Oberungarische Nyirségi — Nyirer ............. ... ........ Erdélyi — Siebenbürger .................. Bánsági — Banater.. ......................... Pesti — Pester ... ... Fehér — Weiss | Rózsa — Rosa | Sárga — Gelb Mezőgazdasági és ipari célokra szolgáló burgonya Für landwirtschaftliche und industrielle Zwecke dienende Kartoffeln k. — Diverse Pro Dunántúli — Transdanubische ........ Felsőmagyarországi — Oberungarische Nyírségi — Nyirer ............. ............. Erdélyi — Siebenbürger ............. ... Pesti — Pester ... „ ......................... ducte. Fehér — Weiss \ Rózsa — Rosa \ Sárga — Gelb K-tól — vön K-ig — bis K-tól — von K-ig — bis 5 50-5 60 6 00-6 10 5 80—5 90 5 80-5 90 IV 6 40-6 50 6 60-6 70 6:80—7 00 r. Különféle 7 30-7 50 8 00-8 20 terménye 5 00-5 20 5 00-5 20 5 00-5 20 5 00-5 20 5 00—5 20 5 00-5 20 — — Készárú — Effektive Waare Árfolyam — Kurs Határidőre előfordult — Auf Termin vorgefallene Leszámoló árfolyam Liquidations­Kurs Származás, nem és minőség Provenienz, Gáttung und Qualität Előfordult kötések Vorgefallene Schlüsse kötések — Schlüsse árfolyamok — Kurse pénz — Geld árú — Waare pénz — Geld árú — Waare FranSTssh0netÓto Tara 100 kSr-ként Disznózsír ............ Schweinefett ........ Vidéki............................................ Landfett ............................ ........ 166 ­167 —-----­-----­-----­100 kgr.-ként Szalonna ............. Spevk .. .................. Magyar légenszáritott vidéki ........ Landspeck, ung. luftgetrocknet. ... Városi légenszáritott 4 drbos ........ Stadtwaare, luftgetrocknet 4 stückig w 3 m — — » m 3 „ 145 ­146 ­146 — 147 ­-----­-----­-----­100 kgr.-ként Zsákokban zsákkal együtt, elegy- súly tiszta súlyként; hordókban vagy ládákban göngyölettel együtt tiszta súlyban In Säcken inclusive Sack, brutto für netto. In Fässern oder Kisten netto, franco Emballage. Szilva. ... ............. Pflatimen ................ Árfolyam — Kurs Határidőre — Auf Termin K-tól — von K-ig — bis K-tól — von | K-Ig — bis Boszniai Bosnische árf. — Kurs Szerbiai Serbischer árf. — Kurs Boszniai — Bosnische Szerbiai — Serbische pénz | árú pénz árú 75 darabos ......................... ... 75stückige ... ... ............. ........ 85 . ----------------------- 85 „ ....................... ........ 100 „ .. ........................... 100 „ ............. ................ 120 „ ....... ........................ 120 , ................................. 130 „ ............................... 130 „ .................. ............. darabszámért való felelősség nélkül ohne Garantie der Stückzahl .......-— 59 50 51 50 45 50 60 50 52 50 46 50 1911 október... » ff n n n-----­-----■ 1911 október... » » » 62 - 52 50 44 25 63 — 53 — 45 — Hordóval együtt, tiszta súlyban , nn, Inclusive Fass, netto Gewicht Szilvaiz ................. Pflaumenmus ........ 1910. évi......................................................................... .................. -i..-----­-----­-----­-----­.............................................................. 50 50 51 ­100 kg.-ként V. Hajózási fuvardij Díjtételek fillértől—fillérig Heremag ............. Kleesaaten ............. Budapestre az 1 Lucerna, magyar 1910. évi ... Luzerner, ungarische 1910 ... ... Lóhere, aprószemü 1910. évi ... Rothktee, kleinkörnig 1910 ... ... » középszemű 1910. évi ... „ mittelkömig 1910 ........ , nagyszemű 1910. évi ... „ grobkörnig 1910 ........ 911. szeptember 25-től 30-ig előfordult kötések alapján. *— Schi A fuvardíj 100 kilogrammonként és a biztosítási díjjal értetik. — Die Fradit Győrbe a fuvardijtétel 24 fillérrel magasabb — Nach Gyl 1fsf rächt nach sätze verstehen sich per IOC ír ist der Frachtsatz um 24 iudapes Kilogramm Heller höher t auf Grun nclusivt Assec d der vom 25. bis 3t uranz. 1. September li Frat ?/ / vöt gefallene htsätze von Hel m Schlüsse: ler—bis Heller Pancsováról Újvidékről 77—80 69—72 Bezdánról (a Dunán) Kalocsáról 53—56 41—44 Dunaföldvárról Szentesről 41—44 93—96 Szegedről 79—82 Zentárói 77—80 Titelről Mitroviczáról 73—76 91—94 Temesvárról Nagybecskerekről 109—112 77—80 Felszólamlások e lap megjelenésétől számított 48 órán belül a tőzsdetanács elé terjesztendők. Reklamationen sind binnen 48 Stunden vom Erscheinen dieses Blattes an gerechnet dem Börsenráthe zu unterbreiten.

Next

/
Oldalképek
Tartalom