A Budapesti Áru- és Értéktőzsde hivatalos árjegyző lapja, 1902, április-június (39. évfolyam, 73-146. szám)

1902-04-01 / 73. szám

A BUDAPESTI KURSBLATT UND EFFECTEN-BÖRSE. AMTLICHES DER BUDAPESTER WAAREN­Megjelen ünnep- és vasárnap kivételével mindennap. Erscheint mit Ausnahme der Sonn- u. Feiertage täglioh. A) Árutőzsde. — Waareribörse. I. Gabonaneműek. — Getreide. Árak készpénzben 50 kilogrammonként. — Preise netto Casse per 60 Kilogramm, a) Készárú. — JSffective Waare. ÁRU- ÉS ÉRTÉKTŐZSDE HIVATALOS ÁRJEGYZŐ LAPJA. Pränumerations-Preise jährlich: Loco Secretariat der Börse.....................K 20.— Ins Haus zugestellt . „ 24.— Auswärts, pr. Post . „ 28.— Einzelne Exemplare 20 H. Előfizetési árak évenként: A tőzsde titkári hiva­talától el vitetve . . K 20.— Házhoz hordva. . • . w 24.— Postán küldve • . , . 9 28.— Egyes példány 20 f. XXXIX. évfolyam. Budapest, 1902. április 1. (hedd). ~ 73. szám. Witterung } «ép-echön Vízállás reggel 7 órakor | 9Q1 „ Wasserstand 7 Uhr Früh f ** Hőmérő reggel 7 órakor 1 , . r 0 Thermometer 7 Uhr Früh / Légsúiymérő reggel 7 órakor | M Barometer um 7 Uhr Früh / ° A minőségi súly hektoliterenként és kilogrammonként — Qualitätsgemcht per Hektoliter und Kilogramm. Busa — Weizen 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 Tiszavidéki ........ Fejérmegyei ....... Pestvidéki ........ Bánsági .............. Bácskai ............. Szerb ................... Román .............. Bolgár. _... __ ... Theiss .................. ... Com. Fejér ... ... ... Pester Boden. ... ... Banater .............. ... Bácskaer ............. ...-----­8 90 9 10 9 — 8 95 8 95 8 85 9 05 9 10 9 05 9 05 8 95 9 15 9 10 9 05 9 05 9 — 9 05 9 20 9 15 9 15 9 15 9 25 9 10 9 05 9 05 9 — 9 05 9 30 9 25 9 25 9 25 9 30 9 15 9 10 9 10 9 05 9 40 9 30 9 30 9 30 9 25 9 20 9 20 9 45 9 35 9 35 9 35 9 30 9 3ö 9 50 9 40 9 40-----­-----­Rozs — Baggen ........ a....... Származás, nem és minőség Provenienz, Gattung und Qualität Árfolyam — Kurs Zab - Hafer ........... ......... Származás, nem és minőség Provenienz, Gattung und Qualität Árfolyam — Kurs K-tól von K-ig bis K-tól von K-ig bis ' V, Elsőrendű . ... ... ........ Prima........................ Középminöségű ______ Mittel.....................­7 35 7 25 7 45 7 35 Elsőrendű ................. Prima....................... Középminöségű ........ Mittel... ............ ... 7 40 7 30 7 65 7 40 Árpa — Gersli í ............................. Takarmány, elsőrendű _ Futter, Prima........... „ másodrendű „ Sekunda ....... Sörfőzésre tiszavidéki _ Brauer, Theiss........ „ felsőmagyaror. „ oberungar __ „ dunántuli.. _ „ Transdanub.. ... 6 10 5 75 6 20 6 — Tengeri — Mals ................... Belföldi, új ............ Inländer, neu............ Román v. bolgár ... Rumän o, bulg.......... Cinquantin .............. Cinquantin- .............. 5 10 5 90 5 20 6 ­TTT* M#Ies — BUrs< .i. ________... b) fia 4 50 ftáridő 5 — re. — Repcze — Reps ... _______ Terminwaare. Káposzta ........ ..... Kohl........................ Bánsági ................... Banater ... ... ..............-----­-----­Határidő — Termin Előfordult kötések déli 1 óráig Vorgefallene Schlüsse bis 1 TJhr Mittags Zárlat 1 óráig Schluss 1 Uhr Előfordult kötések az előző tőzsdei nap délutánján Vorgefallene Schlüsse am Nachmittage des letzten Börsetages Árfolyam — Kurs pénz - Geld áru - Waare pénz - Geld áru - Waare Magyar bnza Ungar. Welzen 1902 április .............. 1902 május ........ ^pril ............................. 8 96 8 97----------­-----­Mai .................. »nza ** ** — Weizen _____________ 99 ---- -----------—-----­99 ------------------------ ---­1902 április ........ April................... 1902 május ____ Mai.................... 1902 október. ... Oktober _ ___ 8 89 9 01 8 96 .................................................. 8 90 8 98 8 96 .................................. 8 04 8 — 8 05 8 03 .................... 8 95 8 94 8 02 8 96 8 95 8 03 8 98 8 99 8 93 .......................................................... 8 97 8 92 ........ ............................................ 8 04 8 05 8 02 ........................................ 8 92 8 90 8 01 8 93 8 91 8 02 Stozs ­W- Roggen ** — .................. 1902 április ........ 1902 május ........ ] 1902 október ___ C Ipril .................. íai .................... 7 25 7 26 7 23 ... ......................... 7 23 6 53 7 24 6 54 7 23 7 19 ............................................... 7 17 6 50 7 18 6 52- —............­ktober .............. 6 50 6 49 6 56 6 55 .............. 6 54 6 55 6 feneeri — Mais n n 1902 május .............. N 1902 julius......... J 1902 aus-usztus „ A Iái ................... 5 02 5 17 5 03 5 01 5 03 ................... 5 03 5 16 5 04 5 17 5 01 5 5 15 5 03 5 02 5 03 ......................... 16 ____ 5 01 5 14 5 02 5 15 — Saft — n Hafer ** ........-................... 1902 április......... April ................... 1902 október ___ Oktober.............. 6 97 7 02 7 — .............................. 5 83 5 87 5 85 ............................. 6 99 5 85 7 01 5 86 6 98 6 99 .................... 6 96 6 97 Sáposztarepcze \ SoMreps / 1902 augusztus _ Ancnst w* w 12 05 %are. raare vorge 12 15 fallen e Sch — __ Fölmondott árukb; c) Határidőre. — Termin in előfordult kötések — In gekündigter üsse. Magyar bnza Ungarischer Weizen ' ........ Tengeri — Ma is ... ................... Árpa — Gerste Bnza r— Weizen _____________ M IV8 Káp.-repcze — Kohlreps ... e. Rozs- Roggen ........................ fl ) Leszámoló árfolyamok — lÄquidationski Magyar bnza 1 Ungarischer Welzen j................. 8 96 Tenaeri — Mais ..............-- .................­-----­árpa — Gerste-----­3uia — Weizei » ............................---------------­8 95 6 99 verse Prodi Káp—Repcze — Kohlreps ............ icte.-----­tea- Rogge n ....................... .. .. 7 23 II. Zab — Hafer ................................................ SCüESnféSe termények. — Di í í s i á P ú — Effective Waare Árfolyam — Kurs Határidőre előfordult kötések Auf Termin vorgefallene Schlüsse Árfolyam — Kurs Leszámoló árfolyam Liquidations­Kurs Származás, nem és minőség Provenienz, Gattung und Qualität Előfordult kötések Vorgefallene Schlüsse pénz - Geld árú - Waare pénz - Geld árú - Waare ingyen hordó franco Fass netto Tara 50 kg.-ként Disznózsír Schweinefett r *.. Budapesti.. . .................. Budapester .. _ . 56 ................... ... 56 — 56 50-----­-----­— ... — _ 50 kg.-ként Speck............ Szalonna... — Magyar légen Városi légens Füstölt. ____ szárított vidéki., záritott 4 drbos. 3 , . Landspeck, ung. luftgetrocknet . Stadtwaare, inftgetrook. 4 stückig ü » 3 „ geräuchert. _ . _ _ ___ ............................­47 — 49 — 48 — 50 — __ __-------------­Zsákkal együtt, göngysúly tiszta súly helyett. Minőség 500 grammonként. Indus. Sack, brutto túr netto, Qualität pr. 500 Gramm 50 kg.-ként Szilva ... ___ Pflaumen— . .. — Boszniai, 1901. évi nzokv.-min8»ég___ bosnische, 1901. Daance-Qualltit . „ „ „ 100 drbos. — „ „ 100 Stück---­it * » 85 „ . ... „ „ 85 „ . — Szerbiai, 1901 szokványmin __ serbische, 1901. Usance-Qualit. „ „ 100 drbos ........ „ „ 100 Stück. ... * * 85 „ — ... „ „ 85 „ — ====== 13 75 17 25 20 — 13 50 16 75 19 50 14 — 17 50 21 — 13 75 17 25 20 —-----­-----­— .............. ingyen hordó franco Fass netto Tara 50 kg.-ként Szllvaíz............... .. Pflaumenmus ... Szlavóniai ................................. slavonisches 1901.................... Szerbiai ................._.............. serbisches 1901.................... — — ................... 19 25 17 50 19 50 18 —-----­-----­50 kg.-ként A fuvar Luczerna magyar 1901. évi _ Luzerner ungarische 1901. Lóhere aprószemű 1901. évi _ Rothklee kleinkörnig 1901. _ „ középszemű 1901. évi _ * mittelkömig 1901. _ „ nagyszemű 1901. évi _ „ grobkörnig 1901. ül. Hajózási fuvardíj. ­it a szállítási adóval és a biztosítási díjjal értetik. — Die Fracht Győrbe a favardijtétel 16—20 fillérrel magasabb. — Nach Jx- Schifffra sätze verstehen sich aab ist der Fracht Kr.-tói von Kr.-i{? bis nclusive Transportste r höher. uer und A ssecuranz. Heremag _______ Kleesaaten _. _ dij 100 kilogrammonkéi 48 — 38 — 45 — 50 — cht. oer 100 Ki satz um 16 56 — 42 — 48 — 54 — logrnmm —20 Helle Fancsova 39-42 Újvidék 1 35-37 iezdán Kalocsa Í6—30 22—24 D.-Földvár 21-23 Szentes Szeged 50—54 43-47 Zenta 41-44 Titel Mitrovicz 36-40 50-54 Temesvár 58-62 N.-Becskere k 41-44

Next

/
Oldalképek
Tartalom