A Budapesti Áru- és Értéktőzsde hivatalos árjegyző lapja, 1902, április-június (39. évfolyam, 73-146. szám)

1902-04-01 / 73. szám

B) Értéktőzsde. Eff ectenbörse. Az I—IV .alatt jegyzett értékpapírok árfolyama ÍOO koronán­ként értendő, ha koronára, o. é. vagy ezüstre szól; 50 forinton­ként, ha aranyforintra vagy pengő pénzre; 100 márkánként, ha márkára és 100 frankonként, ha frankra szól. I. Államadósság. Die Kurse der unter I—IV notirten Effecten verstehen sich ßir je 100 Kronen, wenn sie auf Kronen, 6. W. oder Silber lauten; für je 50 Gulden, wenn sie auf Goldgulden oder Conv.-Münze; für je 100 Mark, nenn sie auf Mark und ßir je 100 Francs, wenn sie auf Francs lauten. — Staatsschuld. _a x •rt =0 Kamatszámi- tási határidő Zinsen­berechnungs­Koronaértók — Kronenwährung as I.Q­elaotonyabb niedrigster leg­magasabb höchster mai utolsó árfolyam heutiger SchlussJcurs az előző dili tőzsde utejsd Árfolyama — Scklusiknrs der letzten Mittagsbdrae % Tertnin árfolyam — Kurs pénz-Seid | árú — Waare pénz — Geld Írd — Waare a) Magyar államadósság. — Ungarische Staatsschuld. Aranyjáradék, 100,500 .000 arany frt névért, drb adómentes, 50 aranyforintonként ... ------— — — — — — — — Aranyjáradék, 10,000 arany frt névért, drbokban, adómentes, 50 aranyforintonként ... - - — — - — — — — - — Aranyjáradék, adóm., 50 aranyforintonként április közepere Goldrente St. ä 100, 500, 1000 Goldgulden Nom., steuerfrei, für je 50 Goldgulden ......................................................... Goldrente St. ä 10,000 Goldgulden Nominal, steuerfrei, íür je 50 Goldgulden ......................................... .............. — Goldrente, steuerfrei, für je 50 Goldgulden, pr, Medio April 4 4 4 3»/* 4 1902 jan. 1 1902 jan. 1 1902 jan. 1 — —-----­119 85 119 85 , 120 120 89 98 35 35 7Í> 119 85 119 85 89 25 97 60 120 35 120 35 89 75 98 -­Koronaértékü járadék, adómentes ........— .............-............ Rente in Kronenwährung, steuerfrei ........................... ­1901 decz. 1 _ _ ___ 97 60 „ , „ ____ április közepére * * .............. április végére 1876. keleti vasúti államkölcsön ar. frtban, 50 ar. irtonként 1889. évi államvasúti aranykölcsön, adóm., 50 ar. irtonként 1889. évi államvasúti ezüstkölcsön, adómentes .. ............. Államkölcsönök vaskapu ezélj ára, arany, adómentes ........ 1870. évi nyereményk., 100 frtos drb, 100 frt = 200 K 1870. „ „ 50 „ „ 50 frt = 100 K Magyar regale-kártalanitási kötvény, adómentes.. .. ........... Horvát-szlavon „ „ „ .................. Magyar földtehermentesitési kötvény, adómentes.. ... ........ Horvát-szlavon „ „ „ .......— — Tiszai és szegedi nyereményk., adóment., 100 frt = 200 K Horvát-szlavon jelzálogos földváltsági kötvény _.. ... ... ... b) Osztrák államadósság. — ........ pr. Medio April ........ pr. Ultimo April Ostbahn-Staatsanl. v. J. 1876 in G. G., für je 50 Goldgulden Eisenbahn-Anl. in G. v. J. 1889, strfr., für je 50 G. Gulden Eisenbahn-Anlehen in Silber v. J. 1889, steuerfrei. ............ Staatsanlehen für das eiserne Thor in Gold, steuerfrei ........ 4 4 4Va 4Vä 4Va 3 1901 decz. 1 1901 decz. 1 1902 jan. 1 1902 iebr. 1 1902 jan. 1 1902 jan. 1 — — ■ 97 55 97 55 97 97 65 65 97 60 97 60 120 - 120 — 100 60 85 50 97 70 97 70 121 — 121 — 101 60 86 50 — —-----­lzü — 120 — 100 60 85 50 121 121 101 86 60 50 Prämien-Anlehen v. J. 1870, 100 fl. St., 100 fl. = 200 K___ „ „ 1870, 50 „ „ 50 , = 100 K... Ungarische Schankregal-Ablösungs-Obligationen, steuerfrei Kroatisch-slav. Schankregal-Ablösungs-Obligationen, „ Ungarische Grundentlastungs-Obligationen „ Kroat.-slav. „ „ „ Theiss- u. Szeged. Prämien-Anlehen, strf., 100 fl. = 200 K Kroatisch-slav. hypothecirte Grundablösungs-Obligationen _ Oesterreichische Staatsschuld. 4Vs 41/a 4 4 4 485/too 1902 jan. 1 1902 jan. 1 1901 nov. 1 1901 nov. 1 1902 ápr. 1 1902 jan. 1 101 05-----­204 — 204 — 100 65 100 75 97 35 96 50 162 — •20c, 206 — 101 40 101 50 98 35 97 50 164 — 203 — 203 — 100 65 100 75 97 35 96 50 161 — 205 — 205 — 101 40 101 50 98 35 97 50 163 — Egyesitett járadék papírban február—augusztus ~ _ ... .. Einheitliche Rente in Noten, Feber—August............. .......... ... Mai—November ...................... 42/10 42/10 4.2/trt 1902 iebr. 1 1901 nov. 1 _ . — 101 101 40 40 101 101 90 90 101 40 101 40 101 90 101 90 * „ ezüstben, január—julius _.. ------ -----­„ „ „ április—október.. ... ... ... ... ! Aranyjáradék, adómentes, aranyfrtban, 50 ar. forintonként.. Koronaértékü járadék „ ff ff Silber, Jänner—Juli ........................ „ „ „ „ April—Oktober ....................... Goldrente, steuerfrei, in Gold für je 50 Goldgulden ............ Rente in Kronenwährung. ... ... .............. ... ... ... ... ... 1902 jan. 1 1902 ápr. 1 1902 ápr. 1 1902márcz. 1 101 101 121 99 1111 43/10 4 4 — 25 25 101 121 99 75 50 75 101 25 121 — 99 25 101 75 121 50 99 75 Államsorsjegyek 1854. évből, 250 frt p. p. 50 frt p. p. irtonként 1860. „ 500 „ o. é. = 1000 K .............. 1860. „ 100 „ „ „ = 200 K. ............. 1864. „ 100 „ „ „ = 200 K .............. 1864. „ 50 „ „ „ = 100 K .............. Staatslose v. J. 1854 zu 250 fl. C. M. für je 50 Guld. C. M. , „ 1860 „ 500 „ ö. W. = 1000 K _________ ff , 1860 „ 100 „ „ „ = 200 K ................. „ „ 1864 „ 100 „ , „ = 200 K ...... ......... „ „ 1864 ff 50 „ „ ff = 100 K.. ............. 3a/io 4 4 1902 ápr. 1 1901 nov. 1 1901 nov. 1 —-­-----­194 153 183 247 247 — 196 155 185 250 250 — 191 — 153 — 183 50 247 — 247 — 196 — 155 — 185 50 250 — 250 — u. Más közköicsönök. — Andere öffentliche Anlehen. Bolgár államvasúti zálogkölcsön, aranyban, 50 ar. irtonként Bulgar. Staatseisenb.-Hypoth.-Anl., in Gold für je 50 G. G. Bosnyák-herczegovinai országos kölcsön 1895-ik évből ....... Landes-Anlehen für Bosnien und Herzegovina a. d. J. 1895 Bosnyák-herczegov, országos vasúti kölcsön 1898-ik évről.. Bosnisch-herzegov. Eisenbahn Landes-Anlehen v. J. 1898— Budapest székes főváros kölcsöne, adómentes frtban ... ... Anleihe d. Haupt- und Residenzstadt Budapest, strfr., in G. 6 4 4Y* 4V* 4 1902 ápr. 1 1902 febr. 1 1902 ápr. 1 1902 jan. 1 1902 márcz. 1 94 60 94 65 99 92 99 100 94 50 50 50 25 100 93 100 101 94 50 50 50 75 99 50 92 50 QQ _ 100 .50 94 2ő 100 50 93 50 100 — 101 50 94 75 Temes-bégavölgyi vízszabályozási társulat kölcsöne.. ... _ Anlehen der Temes-Begathal-Wasserregulirungs-Gesellschaft 4 1902 ápr. 1 —-­— — 97 — 98 — 97 — 98 ­UI. Záloglev, és közkölcsönköt. — Pfandbr. u. Schuldverschr. a) Budapesti intézetek kibocsátásai. — Emissionen Budapester Anstalten. Belvárosi takarékpénztár r.-t. ... — ... ... ... .. .. ... _ Egyesült budapesti fővárosi takarékpénztár frtban v. kor. Innerstädter Sparcasse A.-G.. ... ... ... ... ..............— — Vereinigte Budapester Hauptstadt. Sparcasse in Guld. o. Kr. 41/» 4 7* 4 1902 febr. 1 1901 nov. 1 1901 nov. 1 — —-----­100 100 95 — 100 101 96 50 100 — 100 — 95 — 100 50 101 — 96 ­Egyesült tégla- és cementgyár r.-t. elsőbbségi kötvények... Ganz és társa vasöntőde és gépgyár r.-t. kölcsön-kötvények Kisbirtokosok orsz. földhitelintézete 34 éves, frtban v. kor. 50Va Vereinigte Ziegel- und Cementfabrik A.-G. Prior.-Anl ......... Ganz u. Comp. Eisengiesserei A.-G. Schuldverschreibungen Landes-Bodencr.-Inst. für Kleingrundb. 34j., in Guld. o. K. 50Vai........................ 6 41/1 5 5 1902 ápr. 1 1901 nov. 1 1901 nov. 1 1901 nov. 1 — —-----­102 99 103 103 75 103 100 104 104 75 102 — 99 75 103 — 103 — 103 — 100 75 104 — 104 — * 50V2 „ ........frtban Magyar agrár- és járadékbank r.-t. szölökötvények ............. „ „ „ „ járadékjegy visszafiz. 102% r* » * v záloglevél. ............................ Magy. ált. kőszénb. r.-t. els. kötv. 41 évre 100 frankonként Magyar földhitelintézet ... ........................................ frtban 41 évre. ................................. „ T r 50 „ ...................................... . « „ « 50Vaj. ...in Gulden Ung. Agrar- und Rentenbank A.-G. Weinbau-Obligationen „ „ „ „ Rentenscheine 102% Rückz. „ „ „ „ Pfandbriefe. .......... ........ Ung. allg. Kohlenbergbau A.-G. Pr.-Obl. 41j. für 100 Francs UngarischesBodencredit-Institut .............................in Gulden 41jähr .............................. „ ff 50 , ........................................ 41/a 4 4Va 4i/a 41/» 4l/i 4 4 1901 nov. 1 1901 decz. 1 1902 febr. 1 1902 febr. 1 1902 febr. 1 1902 ápr. 1 1901 nov. 1 1902 jan. 1 — —-----­100 95 99 100 100 97 97 50 25 101 96 100 100 101 98 98 50 75 25 100 — 95 50 99 — 100 — 100 25 97 — 97 ­101 ­% 50 100 — 100 75 101 25 98 — 98 — , „ 63 „ ......................................... 31/a 1902 ápr. 1 1902 ápr. 1 1902 jan. 1 1902 jan. 1 1902 ápr. 1 1901 nov. 1 1902 jan. 1 1902márez.l 1902 jan. 1 1902 ápr. 1 1902 márcz. 1 _-­— — 87 75 88 75 87 7ö 88 75 „ „ szabályozási és talajjavitási frtban Magyar helyi érdekű vasúti kötvények 50l/a évre _ „ p,n ti v n rt rt 'JKJ rt -- rt „ ff 50 „ vf. 1058/o Magyar jelzáloghitelbank ................... ................. frtban „ 50 évre .................. „ <. -............................ ..........frtban „ 50 évre ........ ........ „ „ községi kötvények 50 „ ........frtban , , Regul. und Bodenam. in Gulden Ungar. Lokaleisenbahn, Obligationen 50Vaj ............. „ . t) « 50j. —. — „ „ „ „ „ 50j. 105°/o Rückz. _ Ungarische Hypothekenbank................ ..................in Gulden „ „ 50j ..................... ... , r ...................... ...in Gulden 50j ........................... „ „ Com.-Schuldv. 50j...........in Gulden „ ff ff 50j ................ ........ 4 41/a 4 4 41/a 47. 4 4 41/a 4‘/i 4 4 31/1 4 4 3 4V* 41/* 4 — —-----­96 98 93 94 100 100 96 96 100 100 75 50 75 75 50 50 25 2ó 97 99 94 95 101 101 97 97 101 101 75 50 50 50 50 50 96 7ö 98 — 93 — 94 50 100 75 100 75 96 50 96 50 97 75 99 — 94 — 95 50 101 50 101 50 97 ÖO 97 50 101 - 101 — _ _ . ___ 1UU zo 100 25 » « 50 „ — — frtban , . , 50 „ ví. 1100/e „ „ » » „ 60 „ 100 frkonként „ „ nyeremény-kötvények.. .. frtban- „ „ osztrák felülbélyegzés _ „ „ „ nyeremény-kötvények .................. i Magyar országos központi takarékpénztár 40 évre _frtban “?» « 1» jt 50" ^ — — ~s­, „ „ 50j. ... —in Gulden 50j. 110% „ „ „ „ , 60j. für 100 Francs „ „ Prämien-Obligationen in Guld. , „ mit österr. Ueberstemp. „ „ „ Prämien-Obligationen ........ Ungarische Landes-Central-Sparcasse, 40jähr ........in Gulden ÖOjähr---------- ... ... 1902 febr. 1 1902 febr. 1 1902 jan. 1 1901 decz. 1 1901 deoz. 1 1901 nov. 1 1902 márcz. 1 1902 márcz. 1 1901 decz. 1 __ — _ _ 94 50 99 — 125 — 128 50 107 — 100 — 100 — 94 50 95 100 127 130 110 101 101 95 50 50 50 94 50 99 — 125 50 129 — 107 — 100 — 100 — 94 50 95 50 100 — 127 50 131 - 110 — 101 - 101 — 95 50 v rt v rt — —- — — —­Magyar takarékp. közp. jelzálogb. 1—3., 6—10. kibocs. » , ff , 4., 5. kib.................... . r n — — — -------------­Central-Hypothekenb. u. Sparcasse .........1—3., 6—10. Em. „ 4., 5. Em. ..................... 4V* 41/. 4 1902 márcz. 1 1902 márcz. 1 1902 jan. 1 1901 nov. 1 1901 nov. 1 —-----­100 98 93 101 99 94 100 — 98 — 93 — 101 ­99 — 94 — „ „ „ „ községi kötvények ... , , « Com.-Oblig ....................... 4V* 4-­­98 25 93 ­99 94 25 98 25 93 ­99 25 94 — Országos központi hitelszövetkezeti kötvények.................... Osztrák-magyar bank 40Va évre ..............................frtban B » 50 „ — — — — — — „ Pesti hazai első takarékpénztár községi kötvények ............. » n »» « »» « — frtban , „ „ „ záloglevelek. _ 50 évre n v v rt rt — —- —- — — Pesti maev. keresk. bank .............. ..............frtban v. kor. Landes Central-Creditgenossenschaft Schuldverschreibungen Oesterreichisch-Ungarische Bank 40Vajähr ............in Gulden « « öOjähr .................. Pester Vaterländische I. Sparcasse, Communalschuldverschr. « » ff ff » in Gulden , „ „ „ Pfandbriefe ........ÖOjähr. rt rt v v rt — — —- — Pester Ungarische Commercialbank.. __ ... in Gulden n. Kr. 5 4 4 4Va 4 4V. 4 41/a 1901 decz. 1 1902 ápr. 1 1902 ápr. 1 1902 ápr. 1 1902 ápr. 1 1902 márcz. 1 1902 márcz. 1 1902 febr. 1 — —-----­100 100 100 99 96 96 100 20 20 50 25 101 101 101 100 97 97 101 20 20 50 25 100 — 100 20 100 20 99 — 96 50 96 — 100 25 101 — 101 20 101 20 100 — 97 50 97 — 101 25 4 1902 febr. 1 _. __ — —— 96 _ 97 _ 96 ­97 — „ „ ff » közs. kötv. 50Vä évre .............. »ff „ Communal-Obligat. 50Vajähr. „ « « » « « visszafiz. 110% frtban „ „ „ „ Rz. 110% in Gulden » » « » , 105% ........ , , „ „ , 105% .............. b) Vidéki és külföldi intézetek kibocsátásai. 41/a 4Va 4 1902 ápr. 1 1902 ápr. 1 1902 ápr. 1 — —-----­100 104 97 25 100 105 98 75 25 100 — 104 25 97 — 100 75 105 25 98 — J&missionen von Provin»- und ausländischen Anstalten. Albina^,takarék- és hitelintézet ................................. frtban Albina Spar- und Creditanstalt .. .........................in Gulden Aradi polgári takarékpénztár 40 évre........................ „ Arader Bürgerliche Sparcasse, 40jähr._ .................„ „ ff « 40 évre visszafiz. 110% „ „ „ „ 40j. Rückz. 110% „ 5 5 5 51/* 1902 jan. 1 1901 deoz. 1 1901 decz. 1 1901 deoz. 1 1902 márcz. 1 1902 febr. 1 1902 febr. 1 1901 nov. 1 1902 febr. 1 1902 márcz. 1 1901 nov. 1 1902 febr. 1 1902 ápr. 1 1902 febr. 1 1901 nov. 1 1902 márcz. 1 1901 decz. 1 1902 febr. 1 1901 nov. 1 1902 márcz. 1 1901 decz. 1 1901 nov. 1 1901 nov. 1 1901 nov. 1 1902 jan. 1 1902 jan. 1 — — ___ 101 _ 102 — 101 ­102 — Aradmegyei takarékpénztár.................................... ... „ Bosnyák-herczegovinai szabad, országos bank 20 évre. ... ! » ff „ „ „ 30 évre ---­| Debreczeni első takarékpénztár. __ ... .. ... ... ... frtban Arader Comitats-Sparcasse ...................................„ „ Priv. Landesbank für Bosnien und Hercegovina 20j ............ « « » « « « 30j. — — Debrecziner Erste Sparcasse. ... ............ ... ...in Gulden Siebenbürger-ungarische Hypothekenbank 40jähr. „ „ , » 40jähr. „ Kroatisch-Slavonische Landes-Hypothekenbank _„ „ n j» » n Com.-Obl. n „ Hermannstädter Allg. Sparc., 31 Vaj. Rz. 110%... „ „ 40j. Rz. 106%— „ „ „ n ii 40j. HI. Em. Guld. o. Krön. 35j. IV. „ ................ ........ Hermannstadter Bodencredit-Anstalt .................in Gulden 4i/a 5 5 41/s — —-----­98 102 98 100 50 99 103 99 101 50 98 — 102 50 98 — 100 — 99 — 103 50 99 — 101 — 40 „ ................. Horvát-szlavon országos jelzálogbank ........ .............. „ „ „ „ községi kötv. „ Nagyszebeni ált. takarékp. 31Va évre visszafiz. 110% „ 40 „ , 106% „ „ „ , 40 „ IH. kib. frtban v. kor. » « » 35 * IV. „ — — — — Nagyszebeni földhiteüntézet .......................... ... . . frtban 41/a 41/a 41/a 5 5 5 41/a 5 5l/a fi — —-----­99 99 99 102 102 102 100 102 106 50 50 100 100 100 103 101 103 107 50 50 99 — 99 — 99 — 102 — 102 ~ 102 50 100 50 102 — 106 100 — 100 — 100 ­103 50 101 50 103 — 107 — 106 100 135 100 99 100 99 95 95 105 107 101 137 101 100 inti — 100 50 135 — 100 — 99 — 107 — VT Irih ..ff ff „ VI. Em ........................ Österr. Bodencredit-Anstalt, Prämienschuld ........in Gulden Erste Temesvárer Sparcasse ..................................... „ 50 50 101 50 137 - 101 — 100 — ff ff VI. £10. — — —-— — ... — I Osztrák földhitelintézet nyeremény-kötvények ........frtban Temesvári első takarékpénztár................. . .............. „ 41/a 3 5 41/i 47. 4i/a 4 4 4 4 4 6 — —-----­„ „ „ 40 évre C. sorozat _ _r___ IV. Elsőbbségi kötvények. Adria magy. kir. tengeri hajózási részvénytársaság frtban Budapesti közúti vaspálya-társaság.. .. Budapesti villamos városi vasút részvénytársaság .............. Budapest-pécsi vasút ................... frtban Déli vasút n. b. márkában, 100 márkánként......................... „ „ 1900. évi kib. 100 frankonként .............. . _ Első cs. kir. szabad, dunagőzhajózási társaság ........frtban Kassa-oderbergi vasút 1889 _ ... .. » ff » 1889, aranyban, 100 márkánként _ ff » » 1891 .......................................frtban » » ff 1891, aranyban, 100 márkánként ... « „ . „ (Osztrák vonal) 1889 ..............frtban Magyar íolyam- és tengerhajózási részvénytársaság ............. Magyar-gácsországi vasút I. kib ................ frtban n » n II* „ — — — ... ... — „ ff „ » ezüst _________________ „ Magyar nyugoti v. (székesfehérvár-győr-gráczi vonal) „ „ „ „ 40jähr. Serie C .......... .......... — Prioritäts-Obligationen. Adria kön. ung. Seeschiffahrt-Aotiengesellschaft in Gulden Budapester Strassenbahn-Gesellschaft .................................... Budapester elektrische Stadtbahn A.-G................................. Budapest-Fünfkirchner Eisenbahn-Actiengesell. in Galden Südbahn-Gesellschait in d. R. Mark, íür 100 Mark ............ „ „ Em. 1900 für 100 Francs.................... — —-----­101 100 50 75 100 — 99 — 95 50 95 75 105 — 101 — 100 — 96 50 96 75 107 — lt/Ua ]an. 1 1902 ápr. 1 1901 nov. 1 1901 nov. 1 — — — — 75 í/O 96 107 Kaschau-Oderberger Bahn 1889 .......... ... ... ... „ „ „ „ „ 1889 in Gold fúr 100 Mark — — „ „ „ 1891____ _____ ... ... in Gulden „ „ „ 1891, in Gold für 100 Mark ........ „ .ff „ (öst. Lin.) 1889 ...........in Gulden Ungarische Fluss- und Seeschifffahrt A.-G ........................... Ungarisch-Galizische Eisenbahn, I. Emission ____in Gulden n i. n H. „ — ff ff ff ff ff Silber — — — n „ Ung. Westb. (Stuhlweissenb.-Raab-Grazer Str.) _„ „ 4 4 4 4 4 41/a 5 ö 4 ö 1902 jan. 1 1902 jan. 1 1902 márcz. 1 1902 jan. 1 1902 jan. 1 1902 jan. 1 1902 márcz. 1 1902 jan. 1 1902 jan. 1 1902 ápr. 1 — —-----­99 116 98 116 99 98 108 108 97 107 50 50 50 50 50 50 50 100 117 99 117 100 99 109 109 98 108 50 50 50 50 50 50 99 — 116 50 98 50 116 50 99 50 98 50 108 50 108 50 97 - 107 — 107 — 118 ­96 25 100 — 117 50 99 50 117 50 100 50 QQ __ 109 50 109 50 98 — 108 — 108 — 119 ­97 25 1 í> „ n 1874. kibocsátás _______... „ Magy. vas. els. kölcs, beruh, czélra, aranyban, 100 márkánként Osztrák-magyar államvas., 1883. aranyban, 100 márkánként r ii ii X. kib. 1885, aranyban 100 frankonként Torontáli helyi érdekű vasutak ................ „ „ 1874 Emission _ ... ... ... _ ... „ „ Ung. Eisenbahn-Piror.-Anl., Inv.-Zw. in Gold íür 100 Mark... Österr.-Ung. Staatseisenbahn, 1883 in Gold für 100 Mark „ „ , X. Em. 1885 in‘Gold iiir 100 Francs Torontaler Lokalbahn .............................................. ......... ö 4Va 4 3 47» 1902 ápr. 1 1902 jan. 1 1901 nov. 1 1902 márcz. 1 1902 ian. 1 — — — — 107 118 96 25 108 119 97 25 ÁTSZÁMÍTÁS i torint o. é. = K 2.— 1 n. b. márka = K í.io 1 forint p. p. = K 2.10 1 frank ........= K —.96 1 arany frt = K 2.40 1 olasz lira ._ = K —.96 1 font sterling = K 24.— UMRECHNUNG: X (.-fclüen ö. W. = K 2.— 1 D. R.-Mark-=*K 1.18 1 fl. C.-Münze = K2.10 lFranc.. __==K—.96 1 Gold Galden => K 2.40 1 Ital. Lire___=K —.96 1 Pf. Sterlin g = K 24.—

Next

/
Oldalképek
Tartalom