A Budapesti Áru- és Értéktőzsde hivatalos árjegyző lapja, 1900, július-december (37. évfolyam, 147-294. szám)

1900-07-02 / 147. szám

B) Értéktőzsde. — Effectenhörse. Az I—IV. alatt jegyzett értékpapírok árfolyama Die Kurse der unter I—IV notirten Effecten verstehen sich für je 100 Kronen. "9 3» C3 co rt ^ c ^ Kamatszámi- tási határidő Koronaérték — Kronenwährung 100 koronánként értendő. legalacso­leg­mai utolsó árfolyam heutiger Schlusskurs az előző déli tőzsde utolsó I. államadósság. — Staatsschuld. 5 w Zinsen­berechnungs­'Tpvmrn nyabb niedrigster magasabb höchster árfolyama — Schlusskurs der letzten Mittagsbörse a) Magyai* államadósság. — Ungarische Staatsschuld. % árfolyam — Kurs pénz­-Geld, árú — Waare pénz — Geld árú— Waare 100 K-ként ­-für je 100 K 100 K-ként­-fürje 100 IC 100 K-kéirt­-fürje 100 K Aranyjáradék, 100, 500,1000 ar. frt névért, drb adóm. Goldrente St. ä 100, 500, 1000 Gold Gulden Nom., 100 ar. frt == 240 K .............- —.......- — — — steuerfrei, 100 Gold Gulden = 240 K... .............. 4 1900 jul. 1 —• — — — 96 25 96 75 96 25 96 75 | Aranyjáradék, 10,000 ar. frt névért, drbokban, adóm. Goldrente St. ä 10,000 Gold Gulden Nom., steuerfrei, 10,000 ar. frt — 24,000 K .................- -............. 10,000 Gold Gulden = 24,000 K ... __________ 4 1900 jul. 1 — —-----­— — — — _ —. _ — Aranyjárad., adóm., 100 ar. frt = 240 K. julius közepére Goldrente, stfr., 100 G. G. = 240 K, pr. Medio Juli 4 1900 jul. 1 — —-----­96 25 96 75 96 25 96 75 J Koronaértékű járadék, adómentes .............................. Reute in Kronenwährung, steuerfrei ............i. .., ... 3‘/2 1900 jul. 1 — —-----­81 75 82 25 81 75 82 25 Koronaértékű járadék, adómentes — ................... Rente in Kronenwährung, steuerfrei ......................... 4 1900 iun. 1 — —-----­91 10 91 50 91 20 91 60 „ „ „ julius közepére pr Medio Juli 4 1900 jun. 1 — —-----­91 10 91 30 91 20 91 60 1876. kel. vas. államkölcs. ar. frtban 100 ar. frt = 240 K Ostb.-Staatsanl. v. J. 1876 in G. G., 100 G. G. = 240 K 4Va 1900 jul. 1 — — — — 97 50 98 50 97 50 98 50 | 1889. évi államv. aranyk., adóm., 100 ar. frt = 240 K Eisenb.-Anl. in G. v. J. 1889, stfr., 100 G. G. = 240 K 41/2 1900 febr. 1 — — — — 100 50 101 50 100 50 101 50 ; 1 1889. „ „ ezüstkölcsön „ — ........................ . . . Silber „ „ — — ... — — 4Va 1900 jul. 1 — — — — 39 60 100 10 99 60 100 10 Államk. vask. czélj. arany adóm., 10 f. sterl. = 240 K 1870. évi nyereményk., 100 frtos drb, 100 frt = 200 K Staatsanl. f. d. eis. Thor in Gold stfr., 10 Pf. St. = 240 K 3 1900 jul. 1 — — — — 77 — 78 — 77 — 78 — Prämien-Anlehen v. J. 1870, 100 fl. St., 100 fl. = 200 K — — — — — — 158 50 159 50 158 50 159 50 1870. „ „ 50 * „ 50 frt = 100 K „ ... 1870, 50 „ „ 50 „ = 100 K — — — — — — 158 — 159 — 158 — 159 — Magyar regále-kárt. kötvény, adómentes ..............— Ung. Schankregal-Ablösungs-Obligationen, steuerfrei 4Va 1900 jul. 1 — —-----­98 30 99 05 98 30 99 05 Horvát-szlavon „ . * ................... Kroat.-slav. Schankregal-Ablösungs-Oblig. „ 4Va 1900 jul. 1 — — — — 99 50 100 50 99 50 100 50 Magyar földtehermentesitési kötvény, adómentes - — Ungarische Grundentlastungs-Obligationen „ 4 1900 máj. 1 — —-----­91 50 92 50 91 50 92 50 ! Horvát-szlavon „ „ „ - — Kroat.-slav. „ „ 4 1900 mái. 1 — — — — 92 50 93 50 92 50 93 50 Tiszai és szegedi nyereményk., adóm., 100 frt = 200 K Theiss- u. Szeged. Prämien-Anl., strf., 100 frt = 200 K 4 1900 ápr. 1 — — — — 139 — 140 — 139 — 140 — Horvát-szlavon jelzálogos földváltsági kötvény — ... Kroatisch-slav. hypothicirte Grundabl.-Obligationen... 4S5/100 1900 jul. 1 — — — — — — — — — — — — b) Osztrák államadósság. — Oesterreichische Staatsschuld. Egyesített járadék papírban február—augusztus ....... Einheitliche Rente in Noten, Feber—August............. 42/10 1900 febr. 1 —­-----­97 65 98 15 97 65 98 15 „ „ „ május—november ........ „ „ „ „ Mai—November ........... 42/10 1900 mái. 1 — —-----­97 65 98 15 97 65 98 15 r „ ezüstben január—julius .............. . . . Silber Jänner—Juli .............. 42/10 1900 jul. 1 — —-----­97 50 98 — 97 50 98 — „ „ „ április—október ... — „ „ April—Oktober . -----­42/10 1900 ápr. 1 — — — — 97 50 98 — 97 50 98 — Aranyjáradék adóm., aranyfrtban, 100 ar. frt =240 K Goldrente, steuerfrei in G. Gulden, 100 G. G. = 240 K. 4 1900 ápr. 1 — —-----­96 50 97 — 96 50 97 — Koronaértékü ]á<ra.d.ék .. .. _ Rente in Kronenwährung- . ..... .. ... ... 4 1900 marcz. 1 _ _ _ _ 97 _ 97 50 97 — 97 50 Államsors jegyek 1854. évből, 250 frt p. p. = 525 K Staatslose v. J. 1854 zu 250 fl. C. M. = 525 K . ... 32/10 1900 ápr. 1 — — — — 160-­162 160 — 162 1860. „ 500 „ o. é. = 1000 K . „ 1860 „ 500 „ ö. W. = 1000 K ___ 4 1900 máj. 1 — — — — 134 50 135 50 134 50 135 50 1860. „ 100 „ * „ = 200 K „ . 1860 „ 100 „ . = 200 K. ... 4 1900 máj. 1 — — — — 159 — 160 — 159 — 160 — 1864. „ 100 „ . = 200 K . . 1864 „ 100 „ „ „ = 200 K. ... —­— — — — — 195 — 196 — 196 50 198 50 1864. , 50 „ * „ = 100 K . . 1864 * 50 „ „ „ = 100 K. ... — — — —-----­195 — 196 — 196 50 198 50 c) Idegen államdósságok. — Fremde Staatsschulden. Bolgár államvasiiti zálogkölcsön, 100 ar. frt = 240 K Bulgar. Staatseisenb.-Hypoth.-Anl., 100 G. G. = 240 K Serbische Prämien-Anleihe, 100 Francs = 96 K 6 1900 ápr. 1 — —-----­81 50 82 50 81 50 82 50 Szerbiai ny.-kölcsön, 100 frank = 96 K— ... — — 2 1900 jan. 13 — — — — 75 76 — 75 — 76 — " „ 100 frank = 96 K (o. felülb.) „ 100 Fr. = 96 K (m. ö. Überst.) 2 1900 jan. 13 — —-----­76 — 78 — 76 — 78 — II. Más közköScsosiok. — Andere öffentliche Anlehen. Bosnyák-herczegov, orsz. kölcsön 1895-ik évből.. ... Land.-Anl. f. Bosn. u. Hercegov. a. d. J. 1895 ............. 4 1900 febr. 1 — —-----­90 50 91 50 90 50 91 50 Bosnyák-herczegov, orsz. vas. kölcs. 1898. évről- ... Bosn.-herzegov. Eisenb. Land.-Anl. v. J. 1898 ... ... 41/2 1900 ápr. 1 — —-----­99 — 100 — 99 — 100 — I Budapest székes főváros kölcsöne, adómentes frtban Anleihe d. Haupt- u. Residenzst. Bpest, steuerf. in G. 4V2 1900 jul. 1 — —-----­97 — 98 — 97 — 98 — „ „ _ _ „ r n n n V v ____ 4 1900 márcz. 1 — — — — 92 — 93 — 92 — 93 — 1 Temes-bégavölgyi vizszabályozási társ. kölcsöne- — Anlehen d. Temes-Bégathal-Wasserreg.-Ges .... ........ 4 1900 ápr. 1 — —-----­92 — 93 50 92 ­93 50 III. Záloglev, és kSzköSssönkäi — Pfandbr. u. Schuldverschr. «) Budapests intézetek kibocsátásai. — Emissionen Budapester Anstalten. Belvárosi takarékpénztár r.-t ............................ — — Innerstädter Sparcasse A.-G.. 4Va 1900 febr. 1 _ _ _ _ 98 25 98 75 98 50 99 50 Egyesült budapesti fővárosi takarékpénztár... frtban Vereinigte Budapester Hauptst. Sparcasse in Gulden 41/2 1900 máj. 1 — —-----­98 99 98 — 99 — „ „ „ v _ _ _ V v v v —-----—­4 1900 máj. 1 — — — — 91 — 92 — 91 — 92 — Egyes, tégla- és cementgyár r.-t. elsöbbs. kötv ........ Ver. Ziegel- und Cementfabrik A.-G. Prior. Anl. ... 6 1900 ápr. 1 — — — — 102 — 103 — 102 — 103 — Ganz és társa vasö. és gépgy. r.-t. kölcs.-köt— — ... Ganz u. Comp. Eisengiess. A.-G. Schuldverschr ........ 41/2 1900 máj. 1 — —-----­99 — 100 — 99 — 100 — Kisbirtokosok .országos földhitelintézete ... ... frtban Landes-Bodencr.-Institut f. Kleingrundbes. in Gulden 5 1900 máj. 1 .— —-----­101 50 102 50 10). 50 102 50 50l/2 évre ... „ . . 50Vaj ........... 5 1900 máj. 1 — —-----­101 50 102 50 101 50 102 50 „ „ „ 50V-2 évre ... frtban „ „ „ „ „ 50l/aj. in Gulden 4Va 1900 máj. 1 — —-----­98 — 99 — 98 — 99 — Magy. agrár- és járadékb. r.-t. szőlökötv.- .............. Ung. Agrar- u. Rentenb. A.-G. Weinbau-Obl--------­4 1900 jun. 1 — —-----­96 50 97 25 96 50 97 25 „ járadékjegy visszafi. 102% .. . „ „ „ Rentenscheine 102°/o Rückz. 4V’2 1900 máj. 1 — —-----­98 50 99 — 98 50 99 — „ „ „ „ záloglevél ............................. „ „ „ „ Pfandbriefe ........ ... . . ... 41/2 1900 máj. 1 — —-----­99 — 99 50 99 — 99 50 Magyar földhitelintézet ... — — — — — — frtban Ung. Bodencredit-Institut : .............. . . —in Gulden 41/2 1900 ápr. 1 — — — — 99 50 100 50 99 50 100 50 „ „ 41 évre ...................... „ „ „ 41 j ähr ......... ... „ „ 4 1900 máj. 1 — —-----­94 — 95 — 94 — 95 — 50 . . _______________ . . 50 . 4 1900 jul. 1 ápr. 1 ápr. 1 _ _ _ _ 93 50 94 50 93 50 94 50 v v t 63 „ _________________ . . 63 „ 3>/2 1900 __ ___ _ _ 79 50 80 50 79 50 80 50 „ „ szabály, és talajjav.... frtban „ „ Reg. u.Bodenam. in Gulden 4 1900 — —-----­92 93 92 — 93 1 Magyar helyi érdekű vas. kötv. 50l/a évre. ....... „ Ungarische Lokaleisenb., Obiig., 50Vaj. — „ „ 4Va 1900 jul. 1 — —-----­95 50 96 50 95 50 96 50 l „ „ 50 évre-------------­. . . 50j.... .................... 4 1900 jul. 1 — —-----­91 50 92 50 93 — 94 — „ 50 „ vf. 105% ... 50j. 105°/o Rz ......... 4 1900 jul. 1 — —-----­93 — 94 — 92 — 93 — I Magyar jelzáloghitelbank ... ... . - . — — frtban Ung. Hypothekenbank. ... ........................in Gulden 5 1900 jul. 1 — —-----­101 — 102 — 101 — 102 — v w ......................... „ V r> -- -- -- -- -- -- v V 4*/a 1900 máj. 1 — — — — 98 — 99 — 98 — 99 — 50 évre .................. . . 50j ......................— 4Va 1900 jul. 1 — —-----­98 — 99 —-----­— — „ „ ____ ____ ... frtban „ , ...............................1 in Gulden 4 1900 márcz. 1 — —-----­95 — 96 — 95 — 96 — „ „ 50 évre ................... 50j .......................... 4 1900 jul. 1 — —-----­93 50 94 50 93 50 94 50 „ „ közs. kötv. 50 „ ........frtban . „ Com.-Sehuldv. 50j ............in Gulden 4Va 1900 ápr. 1 — —-----­97 50 98 — 97 50 98 — . n . . 50 „ —--— ... 50j .........................­41/* 1900 márcz. 1 — —-----­97 50 98 50-----­— — „ „ „ 50 „ ........frtban „ „ p 50j ...........in Gulden 50j. 110°/„ . . 4 1900 febr. 1 — —-----­97 25 98 25 97 25 98 25 , * 50 „ vf. 110°/# „ 4 1900 febr. 1 — —-----­100 — 101 — 100 — 101 — „ „ „ „ 60 évre 100 fr.=96 K „ 60j., 100 Fr. = 96 K 3l/a 1900 jul. 1 — —-----­— — — — — — —­— nyer.-kötv ............................ r „ Prämien-Obligation .............. 4 1900 jnn. 1 — —-----­117 — 117 50 117 — 117 50 „ „ osztrák felülbélyegzés ........ „ „ mit österr. Ueberstempelung 4 1900 jun. 1 — —-----­118 75 119 75 118 50 119 50 „ „ nyeremény-kötvények ........ . „ Prämien-Obligationen ........ 3 1900 máj. 1 — —-----­103 — 104 — 103 — 104 — Magyar országos központi takarékp., 40 évre frtban Ung. Landes-Central-Sparcasse, 40iähr. ... in Gulden 41/2 1900 márcz. 1 — —-----­98 25 99 25 98 25 99 25 n n . . 50 „ — — . . ÖOjähr ........................ 41/2 1900 márcz. 1 — —-----­98 25 99 25 98 25 99 25 VT V T -- -- -- -- -­4 1900 jun. 1 — —-----­91 — 92 — 91 ­92 — i M. takarékp. közp. jelzálogb. I., 2., 3., 6., I., 8. kib. ... Centr.-Hypothb. u. Sparc. I., 2., 3., 6., 7., 8. Em. _ 4Va 1900 márcz. 1 — —-----­98 — 99 — 98 — 99 —*■ . . . . 4., 5. kib........................ „ „ „ 4., 5. Em ............................ 41/2 1900 márcz. 1 — — — — 97 50 98 50 97 50 98 50 r> v v v - — — — — 4 1900 jul. 1 — —-----­91 — 91 50 91 — 91 50 * * * közs. kötv. ...................... . ' „ „ Com.-Obl. ... ................... 4>/2 1900 máj. 1 — —-----­97 — 98 — 97 — 98 — 4 1900 máj. 1 janias 1 _ _ _ _ 91 — 91 50 91 — 91 50 T T T T T T Országos központi hitelszövetkezet kötv ........ ........ Landes Central Creditgenossenschaft Schuldverschr. 5 1900 — —-----­100 — 101 — 100 — 101 — Osztrák-magyar bank 401/* évre __________frtban Oesterreichisch-Ungarische Bank 401/ajähr._ in Gulden 4 1900 ápr. 1 — —-----­98 50 99 50 98 50 99 50 „ „ 50 évre ......................... * „ . öOjähr. — „ „ Pester Vaterländische I. Sparcasse, Communalschuldv. 4 1900 ápr. 1 — —-----­98 50 99 50 98 50 99 50 Pesti hazai első takarékpénztár közs. kötv __ ... ... 4‘/i 1900 ápr. 1 — —-----­98 25 99 25 98 25 99 25 . — frtban . . . . .in Gulden 4 1900 ápr. 1 — — — — 92 75 93 75 92 75 93 75 . * . záloglev-------------­. „ „ „ Pfandbr ................ 4 1900 márcz. 1 — —-----­93 75 94 75 93 75 94 75 Pesti m. keresk. bank ...................................frtban Pester Ung. Commercialbank. ... ... ... ... in Gnlden 41/2 1900 febr. 1 — —-----­98 50 99 50 98 50 99 50 4 1900 febr. 1 — — — — 92 75 93 75 92 75 93 75 „ „ r „ közs. kötv. 50*/s évre. .............. . . „ Com.-Obl. 50'/*jähr .................... 1900 ápr. 1 — —------- ‘ 98 — 99 — 98 — 99 — „ . . . „ „ visszafiz. 110% frtban . . „ „ Rz. 110°/« in Gulden 4Va 1900 ápr. 1 — —-----­102 103 — 102 — 103 — ...... . 105% ........ . . ... 105°/o — ... — 4 1900 ápr. 1 — —-----­93 50 94 50 93 75 94 75 b) Vidéki és külföldi intézetek kibocsátásai. Emissionen von Provinz- und, ausländischen Anstalten. 102 Albina takarék- és hitelintézet... ... __ ... ... frtban Albina Spar- und Creditanstalt .............. ... in Gulden 5 1900 jul. 1 — —-----­101 — 102 — 101 — — Aradi polgári takarékpénztár 40 évre.. ... ... „ Arader Bürgerliche Sparcasse, 40jähr......... „ „ 5 1900 jun. 1 „ „ „ 40 „ visszafiz. 110°/o „ . 40j. Rz. 110% „ „ 5 1900 jun. 1 n t . 40 r _. — — — — r . . . 40j................... ... „ 5Va 1900 jun. 1 — —-----­— — — — — — — — Aradmegyei takarékpénztár ....................... ... r Arader Comitats-Sparcasse ......................... „ „ 4Va 1900 márcz. 1 — —-----­98 50 99 50 98 50 99 ÖO Bosnyák-herczegovinai szabad, országos bank „ Priv. Landesbank f. Bosnien u. Hercegovina „ „ 5 1900 febr. 1 — — — — — — — — — — — — Debreczeni első takarékpénztár.. ... .............. „ Debrecziner erste Sparcasse.. _ ... ... ... „ „ 4Va 1900 máj. 1 — — t ____ 98 — 99 — 98 — 99 — I Erdélyi m. jelzáloghitelb. 40 évre.. ... __ r Siebenbürg.-ung. Hypothekenbank 40jähr... „ „ 5 1900 febr. 1 — —-----­99 50 100 — 99 50 100 — 40 „ .................. „ . . . 40jähr... „ „ 4Va 1900 marcz. 1 — — — — 98 50 99 50 98 50 99 50 Horvát-szlavon országos jelzálogbank... ... ... „ Kroatisch-Slavon. Landes-Hypothekenbank „ „ 4Va 1900 máj. 1 — —-----­99 50 100 50 99 50 100 50 ... . községi kötv. „ ... . Com.-Obl. „ „ 4l/2 1900 febr. 1 — —-----­100 — 100 50 100 — 100 50 Nagyszebeni ált. tkp. 31V2 évre visszafiz. 110°/o „ Hermannstadter Allg. Sparc., 311/»!- Rz. 110'Vo „ „ 5 190) ápr. 1 — —-----­102 — — — 102 — — — „ „ „ 40 évre, visszafiz. 106% „ 40j. Rz. 106% „ „ 40j. III. Em. „ „ 5 1900 febr. 1 — —-----­102 — — — 102 — — — . . 40 „ III. kib.. ........... „ 5 1900 máj. 1 — —-----­101 75 102 25 101 75 102 25 „ „ 35 „ IV. „ .......... „ . . 35j. IV. „ „ „ 47. 1900 márcz 1 — —-----­99 — 100 — 99 — 100 — Nagyszebeni földhitelintézet ....................... ... „ Hermannstadter Bodencredit-Anstalt ........„ „ 5 1900 jun. 1 — — — — 102 50 103 50 102 50 103 50 R • 5V2 1900 febr. 1 — — — — 106 — 107 — 106 — 107 — 6 1900 máj. 1 — — — — 106 — 107 — 106 — 107 — „ VI. kib. ... ........ „ ... . . VI. Em. „ „ 4Va 1900 márcz. 1 — —-----­98 75 99 75 98 75 99 75 Osztrák földhitelintézet nyer.-kötv .................. „ Österr. Bodencredit-Anstalt, Prämiensehuld „ „ 3 1900 jun. 1 — —-----­118 75 119 75 119 — 120 — Temesvári első takarékpénztár. ....................... „ Erste Temesvárer Sparcasse ..................... „ „ 5 1900 máj. 1 — —-----­100 — 101 — 100 — 101 — VT v ------ — — — r t v v —- — — — v n 4Va 1900 máj. 1 — —-----­98 25 99 25 98 25 99 25 IV. Elsőbbségi kötvények. ­— Prioritäts-Obligationen. Adria m. kir. tengeri hajózási részvénytársaság... ... Adria kön. ung. Seeschiiffahrt-Actiengesellschaft ... 4Va 1900 jul. 1 _ _ _ _ 97 _ 98 _ 97 — 98 — Budapesti közúti vaspálya-társaság. .. ... Budapester Strassenbahn-Gesellschaft ................... ... 4 1900 jul. 1 _ _ _ _ 93 — 94 _ 93 — 94 — Budapesti villamos városi vasút r.-t. . Budapester elektrische Stadtbahn A.-G. ____ _ ... 4 1900 jul. 1 — _ — _ 95 — 96 — 95 — 96 — Budapest-pécsi vasút.. ........ ._ ... Budapest-Fünfkirchner Eisenbahn-Actiengesellschaft.. 4 1900 ápr. 1 _ _ _ _ 91 — 92 _ 91 — 92 — Déli vasút n. b. márkában, 100 márka = 118 K ... Südbahn-Gesellschaft in d. R. Mark. 100 M. = K 118 4 1900 má . 1 _ __ _ _ 93 _ 94 _ 93 — 94 — Első cs. kir. szab. dunagőzhajózási társaság.. ____ I. k. k. priv. Donau-Dampfschifffahrt-Gesellschaft _ 6 1900 rnárc. 30 _ _ _ _ — — — — — — — Kassa-oderbergi vasút 1889—............. Kaschau-Oderb. Bahn 1889 ... ... ... ......................... 4 1900 jul. 1 _ _ _ __ 93 _ 94 _ 93 ­94 — „ 1889, n. b. m., 100 m. = 118 K „ 1889, Gold 100 d. R. M. = K 118 4 1900 jul. 1 márcz 1 _ _ — _ 95 25 96 25 95 25 96 25 . 1891 __________ __________ „ 1891 ------------------------------­4 1900 _ _ _ _ 91 50 92 50 91 50 92 50 „ 1891,100 n. b.m., 100 m. = 118 K „ 1891, Gold 100 d. R. M. = K 118 4 1900 jul. 1 _ _ _ __ 95 50 96 50 95 50 96 50 „ „ (osztrák vonal) 1889. ............ „ . . (öst. Lin.) 1889 ......................... 4 1900 jul. 1 _ — _ _ 94 _ 95 _ 94 — 95 — Magyar folyam- és tengerhajózási r.-t.. .. Ungar. Fluss- u. Seeschifffahrt A.-G. ......................... 41/2 1900 iul. 1 _ _ _ _ 99 _ 100 — 99 — 100 — Magyar-gácsországi vasút I. kib. ... ... Ungarisch-Galizische Eisenbahn, I. Emission... ......... 5 1900 márcz. 1 — _ — _ 102 50 103 50 102 50 103 50 . . n. „ .............................. . . . H. ,. —. — —. 5 1900 jul. 1 — — — — 102 — 103 — 102 — 103 — » „ ezüst-------------------------­. . „ Silber------------------­4 1900 jul. 1 _ __ _ _ 92 _ 93 _ 92 — 93 — Magyar nyugoti vasút (székesf.-győr-gráczi vonal) ... Ung. Westbahn (Stuhlweissenb.-Raab-Grazer Strecke) 5 1900 apr. 1 __ _ _ _ 104 — 105 — 104 — 105 — ... 1874. kib........... ..................... „ ,. 1874 Emission... .............................. 5 1900 ápr. 1 _ _ _ _ 102 50 103 50 102 50 103 50 Magy. vas. els. kölcs, beruh, czélra, 100 n. b. m. = 118 K Ung. Eis.-Prior.-Anl., Inv.-Zw. G. 100 d. R. M. = Ii 118 4l/a 1900 jul. 1 _ ___ _ _ 100 25 101 25 100 25 101 25 Osztrák-magyar államv., 1883 100 n. b. m. = 118 K Österr.-Ung. Staatseisenb., 1883 100 d. R. M. = K 118 4 1900 máj. 1 márcz. 1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ X. kib. 1885 100 fr. = 96 K „ „ X. Em. 1885 100 Fr. = K 98 3 1990 _ _ .. __ _ . _ . _ _ _ _ Torontáli helyi érdekű vasutak.. _ .. . Torontaler Lokalbahn................ .. ............................. 4,2 1900 jul. 1 — —-----­97 25 97 75 97 23 97 75 1 forint o. é. = K 2.— 1 n. b. márka = K 1.18 1 forint p. p. = K 2.10 1 frank..........= K —.96 1 arany frt = K 2.40 1 olasz lira.. = K —.96 1 font sterling = K 24.— ÁTSZÁMÍTÁS: I Gulden ö.W. = K 2.— 1 D. R.-Mark = K 1.18 1 fl. C.-Munze = K 2.10 1 Fran®._ ... = K— .96 1 Gold Gulden = E 2.40 1 Ital. Lira... =K—.96 1 Pf. Sterling = K —24.—

Next

/
Oldalképek
Tartalom